Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Spinhuisstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Spinhuisstraat 134-185 4-195 H-075H-086


Naastliggers vanSpinhuisstraat 13
ten oostenWasbleek 1
ten zuidende Spinhuisstraat
ten westenSpinhuisstraat 11
ten noordende Rozengracht


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0064v van 2 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0179r van 1 mei 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: stadsvesten]


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-185Spinhuisstraat 13huis en hoff
eigenaarJan Kuik
gebruikerJan Kuik
huurwaarde66‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑04‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0289r van 24 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: stadsvesten en straat]


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-185Spinhuisstraat 13huis en hoff
eigenaarJan Kuik
huurwaarde66‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan18‑1‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0079r van 2 sep 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: straat]


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-185Spinhuisstraat 13huis en hoff
eigenaarJan Kuik
gebruikerJan Kuik
huurwaarde66‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde11‑00‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0018v van 15 jun 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende nieuwgebouwde woningen van Lolke Jarigs Westra c.u.


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0018v van 15 jun 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenstraat en stadsvesten


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0212v van 26 apr 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: Baanpad]


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-185Spinhuisstraat 13huis
eigenaarerven Esge Lieuwes
gebruikererven Esge Lieuwes
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑06 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0349r van 15 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: Baanpad]


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0030v van 19 jan 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: Baanpad]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-185 Spinhuisstraat 13Fokke Symons, bestaande uit 4 personen20‑00‑00 cg05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-185Spinhuisstraat 13huis
eigenaarEdsge Lieuwes erven
gebruikerFokke Symons
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑05‑06 CG


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0206r van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: Baanpad]


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0195r van 15 apr 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinhuisstraat 13Spinhuisstraat NZ [staat: achter de Rozengracht]225‑00‑00 CGhof met vruchtbomen, bloemen, planten en een zomerhuis
koperFrederik Martinus
naastligger ten oostenoud burgemeester Jarig Westra
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: Baanpad]
naastligger ten westende heer P. Tetrode
naastligger ten noordende heer P. Tetrode
verkopermeerderjarige vrijster Janke Jelles, zuster en erfgename van
erflaterwijlen Eeltje Jelleshovenier


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0214v van 2 feb 1806 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinhuisstraat 13Spinhuisstraat NZ [staat: achter de stokerij dicht bij de kleine sluis]131‑10‑00 CGhuis bestaande uit 2 kamers
koperS. Feenstra koopman
huurder 1 kamerHeere Sipkes 0‑07‑00 CG
huurder 1 kamerAte Hoytes 0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenF. F. van Esta
naastligger ten zuidenF. F. van Esta
naastligger ten westenHubert Jans
naastligger ten noordenS. Feenstra koopman
verkoperAne Yves te Leeuwarden


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-195, pag. 93Spinhuisstraat 13Wybren Klok erven0‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-075Spinhuisstraat 13Baltus Hendriks Claver... in 1813, zv Hendrik Baltus K, en Klaaske Martens; BS huw 1813, huw 1815, ovl 1850; gebruiker van wijk H-075, sjouwer, eigenaar is Jelle Boomsma, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-075Spinhuisstraat 13Jelle Jetses Boomsma... wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-260; gebruiker Frans Smith vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk H-075; gebruiker is Baltus Claver, sjouwer, 1814. (GAH204); bezit een jagt 20 voet, belasting: f. 2:3:6, mei ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-075Spinhuisstraat 13Jelle Boomsma Baltus Claver sjouwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1885Spinhuisstraat 13erven Jetze Jelles BoomsmaHarlingenhuis (28 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-075Spinhuisstraat 13Jikke van der Zeeoud 63 jaar, geb Berlikum en wonende te HRL. 1839, wijk H-075; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-075Spinhuisstraat 13Klaaske van der Zee... Cornelis vdZ, en Jieke Douwes; BS huw 1839; oud 28 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk H-075; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-075Spinhuisstraat 13Pieter de Wilde... ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk B-167; oud 34 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk H-075; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-075Bij de Kleine SluisJikke van der Zee63 jgeenBelkumm, protestant, weduwnaar
H-075Bij de Kleine SluisPieter de Wilde34 jPietersbierumm, protestant, ongehuwd
H-075Bij de Kleine SluisCornelius van der Zee35 jWijnaamm, protestant, ongehuwd
H-075Bij de Kleine SluisKlaaske van der Zee28 jPietersbierumv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-075Spinhuisstraat 13Cornelis Klases van der Zee... lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; oud 35 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk H-075; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-075Spinhuisstraat 13Geertruida Johannes Andela... Katholiek, dv Johannes A. en Tjietske Pettinga; BS huw 1829, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk G-156, wijk H-075, supp wijk F-365, supp wijk G-449, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-075Spinhuisstraat 13Hermanus Albertus Rouing... D-113, zv Albert Harmens R, en Maria ten Hulst; BS huw 1829, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk G-156, wijk H-075, supp wijk F-365, supp wijk G-449, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-075Spinhuisstraat 13Melchior ten Hulst... zv Hendrik Melchert en Alida Jans Dijkman; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk F-230, wijk G-156, wijk H-075, 228, supp wijk F-365, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1885Over de waschbleek H-075Herre D. de Vrieswoonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-075Spinhuisstraat 13Sjoerdtje Fikkegeb 1806 HRL, ovl 8 jul 1864 HRL, huwt met Heere Douwes de Vries op 14 mei 1835 HRL, dienstbaar, wonende te HRL. 1864, ovl wijk H-075, dv Jan F, en Trijntje Homburg; BS huw 1835, ovl 1864


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1885Waschbleek H-086Jan Pieters Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4885Spinhuisstraat 13 (H-086)Jan P. Schaafsmawoonhuis


1915 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Spinhuisstraat 13Thomas Galama


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Spinhuisstraat 13 Thomas Galemastadsreinigerf. 600f. 700


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Spinhuisstraat 13W. (Wieger) Galema
  terug