Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vianen 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVianen 104-1064-1044-097G-108G-118


Naastliggers vanVianen 10
ten oostenVianen 12
ten westenVianen 8
ten noorden Vianen


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0131v van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van Sybren Sybrens* tingieter


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0131r van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende hof van Sybren Sybrens* mr. tingieter


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0086r van 3 feb 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van de vroedsman Kannegieter
naastligger ten noordende hof van de vroedsman Kannegieter


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0086r van 3 feb 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van de vroedsman Kannegieter
naastligger ten noordende hof van de vroedsman Kannegieter


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0127v van 12 okt 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende vroedsman Sibrandt Kannegieter


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0173r van 13 mrt 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet hoff van vroedsman Sibren Kannegieter


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-106 , folio 72Vianen 10woning
eigenaarTieerd Pieters
gebruikerJan Anes
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0282r van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van Sibren Sibrens
naastligger ten noordende hof van Sibren Sibrens


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0282r van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van Sibren Sibrens
naastligger ten noordende hof van Sibren Sibrens


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-106 , folio 47rVianen 10huis
eigenaarSibrand Kannegieter
gebruikerSibrand Kannegieter
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0043v van 19 mrt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vianen 10Vianen ZZ [staat: Both Apothekerstraat]140‑00‑00 cghuis
koperSibrant Sibrandes Kannegieter c.u.
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Johannes Dunne
naastligger ten zuidenSibrant Sibrandes c.u.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Piekes de Graad
naastligger ten noordenplaats met de andere naastliggers
verkoperUpke Claessen c.u.mr. zeilmaker


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0090v van 8 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 30, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Cannegieter


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-106 , folio Vianen 10
eigenaarvroedsman Cannegieter
gebruikervroedsman Cannegieter
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-104 , folio 47vVianen 10huis
eigenaarSweers Ruerds
gebruikerSweers Ruerds
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-104Vianen 10Huibert Pieters, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-104 , folio 47vVianen 10huis
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerHubert Pytters
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-104, fol. 65vVianen 10Hubert Pieters , bestaande uit 1 volwassene en geen kinderenweever9:13:00 cg1:12:00 cgbestaet maetigh wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-104 , folio 48rVianen 10huis
eigenaarHendrik Corneles
gebruikerHuibert Pyters c.soc.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0121v van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBeernd Breukers


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0142r van 11 jul 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBeernd Brouwers


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-104 , folio 48rVianen 10huis
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerHuibert Pyters c.s.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-097 , folio 85rVianen 10huis
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerBerend Jansen
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerHarmen Harmens
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerTheunis Jansz
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerBeernd Hendriks
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerHendrik Rients
huurwaarde24‑00‑00 cg
huurwaarde totaal120‑00‑00 cg
af: lasten05‑10‑00 cg
huurwaarde totaal114‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde20‑16‑04 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0195r van 3 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Hendriks


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-097 , folio 85rVianen 10huis
eigenaarTrijntje Hendriks
gebruikerRommert Claasen
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerHarm. Beernds
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerTeunis Jansen
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerFrans Cornelis
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerHendrik Rients
huurwaarde24‑00‑00 cg
huurwaarde totaal122‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting05‑10‑00 cg
huurwaarde totaal116‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde21‑03‑10 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0127r van 19 nov 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vianen 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Wytses Vettevogel koopman
naastligger ten oostenJan Wytses Vettevogel koopman
naastligger ten oostenJan Wytses Vettevogel koopman


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0125v van 19 nov 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vianen 10Vianen ZZ [staat: straat van het groot kerkhof naar herberg Roma]171‑07‑00 gghuis, woning en weefwinkel, bij en aan elkaar
koperJan Wytses Vettevogel koopman
huurderRommert Clases
huurderHarmen Beerends
naastligger ten oostenPier E. Bakker
naastligger ten zuidensteegje
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordendrie woningen en weefwinkels
verkoper q.q.vroedsman Minne Vink, curator over
verkoper van 1/3Froukje Lieuwes voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Cornelis Hendrikssluiswachter
verkoper van 1/3Anskje Hendriks
verkoper van 1/3Nieske Hendriks, gehuwd met
verkoper van 1/3Hidde Coops


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0381r van 27 feb 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendiverse eigenaren


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-097 , folio 85rVianen 10huis
eigenaarJan W. Vettevogel
gebruikerHendrik Rients
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerJielles Sydses
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerBerend Burgers
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerJacob Clasen
huurwaarde20‑16‑00 cg
gebruikerJohannes Gerryts
huurwaarde24‑00‑00 cg
huurwaarde totaal118‑16‑00 cg
af: sint jacobischatting05‑10‑00 cg
huurwaarde totaal113‑06‑00 cg
aanslag huurwaarde20‑12‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-097 , pag. 83Vianen 10Jan W. Vettevogel 5‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-108Vianen 10Abraham Leypmans de Vries... HRL. 1843 en 1844, zv Leypman dV, en Henderina van Bons; BS huw 1843, huw 1844, ovl 1864; gebruiker wijk G-108, koopman; medegebruiker Willem Jans, gleybakkersknegt; eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-108Vianen 10Jan Wytses Vettevogel... sjouwer, gealimenteerd, Haaye Cl. van Vliet, timmerknegt, Berber Jacobs, 1814. (GAH204); id. van wijk G-108; gebruikers Abraham L. de Vries, koopman, Willems Jans, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-108Vianen 10Willem Jansgebruiker van wijk G-108, gleibakkersknegt, medegebruiker Abraham L. de Vries, koopman, eigenaar J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-108Vianen 10erven J W VettevogelAbraham L de Vrieskoopman
G-108Vianen 10erven J W VettevogelWillem Jans gleybakkersknegt


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 183 en 184 van 13 aug 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-108Vianen 10provisionele en finale toewijzing(19) drie woningen G-109
 
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperJohannes Norel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1671Vianen 10Gosse Schipper balkvlotterHarlingenhuis (45 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-108Vianen 10Harmen Alderts van der Zee... Katholiek, zv Aldert Harmens en Baudina Visser; BS huw 1833, huw 1862, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk G-108; oud 32 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-129; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-108Vianen 10Harmen Jans Dreunhuizen... 1833, huw 1840, huw 1842, ovl 1846; oud 38 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-108; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-108Vianen 10Tjietske Tjeerds Faber... Hiddes de Vries; BS huw 1833, ovl 1840, ovl 1846; oud 35 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk G-108; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-108Harm Dreunhuizen38 jwerkmanLeeuwardenm, protestant, gehuwd
G-108Tjietske Tjeerds Faber35 jArumv, protestant, gehuwd
G-108Lykle Rimkema34 jwerkmanParregam, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-108Vianen 10Tjietske Tjeerds Faber, overleden op 11 september 184035 jr, geboren Arum, overleden Romastraat G 108, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 19) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-108Vianen 10Ente Harmens Dreunhuizen, overleden op 15 maart 1843(Certificaat van onvermogen), 6 wk (geboren 1/2/1843), overleden Vianen G 108. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-108Vianen 10Harmen Dreunhuizen, overleden op 23 december 1846(Certificaat van onvermogen), 45 jr, geboren Leeuwarden 6/11/1801, balkvlotter, overleden Vianen G 108, gehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-108Vianen 10Lykle Rimkema... bev.reg. HRL 1851 wijk A-171, wijk E-175; oud 34 jaar, geb Parrega (!), en wonende te HRL. 1839, wijk G-108; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-108Vianen 10Maria Hermanus Bloemergeb 1803 HRL, ovl 19 jul 1860 HRL, huwt met Harmen Alderts vd Zee op 14 nov 1833 HRL, Rooms Katholiek, dv Hermanus Dirks B., en Trijntje Douwes; BS huw 1833, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk G-108


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2516Vianen G-118 Adam Lodewijks Hoek woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2516Vianen 10 (G-118)Pieter D. van der Sluiswoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Vianen 10T. (Tonjes) Kappen


2023
0.072933197021484


  terug