Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vijverstraat 20
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vijverstraat 20 (niet bekend) (niet bekend) F-245 F-240
Naastliggers vanVijverstraat 20
ten oostenVijverstraat 22
ten zuidenGrote Ossenmarkt 17
ten westenVijverstraat 18
ten noordende Vijverstraat


aangrenzende stegensteeg
Vijverstraat 20Pothondjessteeg ten oosten


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0090v van 3 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0237v van 1 mei 1653 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0146r van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJelle Auckes
naastligger ten noordenJoan Ammama lid Gedeputeerde Staten van Friesland


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0032ra van 10 mei 1668 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Sybes c.s.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0032va van 10 mei 1668 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 20Vijverstraat ZZ [niet vermeld]grote stal met een wagenhuis ten westen
 
koper provisioneelLolcke Obbes 1261-22-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Ruierd Hilbrandts commandeur
naastligger ten noordenhet huis waar het Witte Paerdt uithangt
verkoperJohan Ammama mede voor zijn kinderen, weduwnaar vanlid Gedeputeerde Staten van Friesland
verkoperwijlen juffrouw Catharina de Fries


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0349r van 18 jan 1691 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 20Vijverstraat ZZhuis
 
koperJan Jansen c.u.timmerman110-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Martien Annes
naastligger ten zuidenTeke schoolmeester
naastligger ten westenAlewijn Piebes
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoper van 1/2Dirck DouweshoutmolenaarMidlum
verkoper van 1/4Jan Jansen Reyers, enmr. gortmaker
verkoper van 1/4Yttie Jans, gehuwd met
verkoper van 1/4Pyter WillemsmoutmakerLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen, timmerman, koopt een huis zz. Vijverstraat. Ten O. erven Martien Annes, ten W. Alewijn Pybes, ten Z. Taeke (Pyters), schoolmeester, ten N. de straat. Gekocht van Dirck Douwes, houtmolenaar onder Midlum, voor 1/2 en Jan Jansen Reyers, mr. gortmaker en Yttie Jans x Pyter Willems, moutmaker te Leeuwarden, elk voor 1/4, voor 110 gg.


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0354r van 8 mrt 1691 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 20Vijverstraat ZZ bij de put, hoekhoekhuis
 
koperSaeke Tjebkes c.soc., gehuwd metoud wijdschipper163-15-00 GG
koperUylckjen Warners
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenAlewijn Pybes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenstraat
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen Sybren Buwes, gehuwd mettrekschipper op Leeuwarden
verkoperwijlen Antie Tjebkes


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0375r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTaeke schoolmeester


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0080r van 21 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenClaas IJsenbeeck mr. timmerman


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0296r van 11 apr 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes IJsenbeek


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0089v van 1 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPyter Jansen Scheltema n.u.


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0267r van 21 okt 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPothondjessteeg [staat: doorgaande steeg]


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0247v van 15 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPieter Scheltema koopman


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0068v van 5 okt 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 20Vijverstraat ZZ 18/20dubbelhuis
 
koperPieter Hylkes, gehuwd metmr. timmerman1311-14-00 GG
koperLolkie Scheltema
huurderSybren Hingst
huurderKlaas Anjus c.u.mr. scheepstimmerman
naastligger ten oostenKeimpe Douwes
naastligger ten zuidenLijske Jans e.a.
naastligger ten zuidenAanneke Jans e.a.
naastligger ten westenburgerkolonel Jan de Reus
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperFoekje Pieters Scheltema, gehuwd met
verkoperHinne Sannesmr. bakkerIJlst


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0301r van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 20Vijverstraat ZZ 18/20dubbel huis
 
koperJarig Cornelis, gehuwd met1500-00-00 GG
koperJanke Piebes
huurder grootste huisHendrik Arriaans scheepstimmerman
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen K. D. Vlasblom
naastligger ten zuidenburgemeester Syds Schaaf
naastligger ten westenstadskolonel Jan de Reus
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperJanke Scheltema, gehuwd met
verkoperRudolf Nauta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarig Cornelis x Janke Piebes kopen dubbel huis op de Vijverstraat, verdeeld in twee bijzondere woningen. Het grootste thans bewoond door Hendrik Arians, scheepstimmerman, het andere door N.N. Geen grondpacht. Ten O. erven K.D. Vlasblom, ten Z. burgemeester Syds Schaaf, ten W. stadscollonel Jan de Reus, ten N. de straat. Gekocht van Janke Scheltema, huisvrouw van dr. Rudolph Nauta en met dezelve haar man gesterkt, woonachtig te Franeker, voor 1500 gg. ofwel 2100 cg.


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0025r van 15 apr 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 20Vijverstraat ZZ 18/20dubbel huis
 
koper van 1/2Johannes Adema koopman2100-00-00 CG
koper van 1/2Jan Krop, gehuwd met
koper van 1/2Sipkje Christiaans
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Keimpe Douwes Vlasbloem
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan de Reus
naastligger ten zuidenburgemeester Syds Schaaf
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperJarig Cornelis, gehuwd met
verkoperJanke Pieters


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0203r van 22 jun 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 20Vijverstraat ZZ 18/20dubbel woonhuis
 
koperWillem Pieters 1000-00-00 GG
koperEelco de Vries Akkrum
huurderLouw P. Louw c.u.70-00-00 CG
huurderWillem Dirks c.u.34-00-00 CG
naastligger ten noordenVijverstraat
naastligger ten westenChristiaan Christoffels
verkoper q.q.Hotze Romkes, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan van der Veen, curatoren overkoopman
verkoperWillem Pieters, houder van een reversael ten laste vanAkkrum
verkoperEelco de Vries, houder van een reversael ten laste vanAkkrum
verkoperJohannes Adama
verkoperJan Crop
verkoperSepkjen Christiaans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Pieters en Eelco de Vries, beide te Akkrum, kopen een dubbel huis zz.Vijverstraat, genaamd de gekroonde zeevaart. Ten W. Christiaan Christoffels, ten N. de straat.


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0237r van 15 jun 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenherberg de Hoop


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0006v van 17 mei 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenherberg de Hoop


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0303r van 27 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 20Vijverstraat ZZ 18/20dubbel huis
 
koperSymon Schuurman, gehuwd met521-00-00 CG
koperSepkje Christiaans
huurder deel in gebruik als herbergElsje Steen
huurder deel in gebruik als herbergwijlen Frans Brouwenstein
huurder deel in gebruik als herbergChristina Brouwenstein
huurder deel in gebruik als herbergwijlen Louw P. Louw
huurder het andere deelsergeant majoor van Haagen c.u.
naastligger ten oostenPothondjesteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidende Lutherse Gemeente
naastligger ten westenChristiaan Christoffels
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoper van 1/2Elisabeth Gerrits, weduwe vanAkkrum
verkoper van 1/2wijlen Willem Pieters
verkoper van 1/2Margen Zijlstra, gehuwd met
verkoper van 1/2D. Nieuwbuurmedicinae doctor
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(18 en 20) Symon Schuurman x Sipkje Christiaans koopt een groot, dubbel huis c.a., zz. Vijverstraat, deels verhuurd als herberg aan Elsje Steen wv Frans Brouwenstein, en Christina Brouwenstein wv Louw P. Louw. En ook deels verhuurd aan serg. majoor Van Haagen. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de nieuwe Lutherse Kerk en anderen, ten W. Christiaan Christoffels, ten N. de Vijverstraat. Gekocht van Elisabeth Gerrits wd. Willem Pieters te Akkrum voor 1/2, en Marjan Zijlstra x med. dr. Dirk Nieuwbuur voor 1/2, voor 521 gg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-129 Vijverstraat 20Sijmon Schuurmans


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0158r van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenChristiaan Christoffels


1812 - bewonersadresnaamgegevens
F-245Vijverstraat 20Helenageb 1783 ... , ovl 19 jan 1812 HRL; ten huize van de castelein S.D. Schuurmans wijk F-245, Vijverstraat; BS ovl 1812


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-245Vijverstraat 20Neeltje de Graafgeb 1787 ... , ovl 5 apr 1813 HRL; wijk F-245; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-245Vijverstraat 20Simon Douwes Schuurman... Kingma op 10 jul 1796 HRL, kastelein in 1826, wonende te te HRL. in 1812 in de Vijverstraat wijk F-245 (aangever), kinderen: Christiaan Symons S, geb 10 feb 1800 HRL, Sjoerdtje S, geb 1797 HRL, Anna S, geb 3 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-245Vijverstraat 20Simon Schuurmans Simon Schuurmans kastelein


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-245Vijverstraat 20Sipkje Christiaans Kingma... Kerk HRL 1796, BS ovl 1812, huw 1826, ovl 1847; oud 69 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, tapperse, wijk F-245; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-245VijverstraatSipkje Cristiaans Kingma69 jHarlingenv, protestant, weduwe, tappersche


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-245Vijverstraat 20Jouwerke Johannes Woudenga, overleden op 19 december 1847(Certificaat van onvermogen), 20 jr, geboren Dronrijp 25/2/1827, overleden Vijverstraat F 245, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51028 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 8 en 12 van 6 mrt 1850
adressoortbedraggebruik
F-245Vijverstraat 20provisionele en finale toewijzingfl. 400huis genaamd de Stoomboot in de Vijverstraat F-245
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperDieuwke Thomas Dijkstra (wv jan gerbens ferwerda)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-245Vijverstraat 20Anna Knoop... Gerbens); BS huw 1837, ovl 1839, huw 1840, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk D-069, wijk E-008, wijk F-245, 317, wijk G-013, wijk H-010, 157, supp wijk G-397; oud 41 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1855 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49053 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 135 en 140 van 13 dec 1855
adressoortbedraggebruik
F-245Vijverstraat 20provisionele en finale toewijzingfl. 950huis F-245
 
verkoperCornelis Keyzer
koperLubertus Jans Kroese


1864 - bewonersadresnaamgegevens
F-245Vijverstraat 20Doetje Jacobsgeb 1790 HRL, ovl 3 jul 1864 HRL; wijk F-245, ongehuwd, dv Jacob Teunis en Baatje Pieters; BS ovl 1864; geb 10 jul 1789, ged 28 jul 1789 Grote Kerk HRL, dv Jakob Teunis en Baartje Pieters


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4080F-240 (Vijverstraat)Jan Lubbertus Kroesewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4495Vijverstraat 20 (F-240)Trijntje Bastra (wed. M. v.d. Molen, en Cons.)woonhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Vijverstraat 20Frederik Casper


1928 - adresboekadresnaamberoep
Vijverstraat 20J.Weverhoutwerker
Vijverstraat 20aJ.Schoottransportarbeider
  terug