Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vijverstraat 24
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVijverstraat 248-115/38-115/38-123F-243F-238


Naastliggers vanVijverstraat 24
ten oostenVijverstraat 26
ten zuidende Vijversteeg
ten westenVijverstraat 22
ten noordende Vijverstraat


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0024v van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 24Vijverstraat ZZ0‑00‑00 gghuis
aanhandelaarAnne Buues mr. koperslager
huurdervoor 1 jaarBenjemyn Hansen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVijverstraat
verwandelaarSeerp Lammertsbrouwer


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0281v van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 24Vijverstraat ZZ171‑00‑00 gghuis
koperFeddrik Alberts, gehuwd met
koperRinske Cornelus
naastligger ten oostenHaye Keimpes bierdrager
naastligger ten zuidenPothondjessteeg
naastligger ten westenJacob Jacobs
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperRinske Jans, weduwe van
verkoperwijlen Mareus Alberts


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-115/3Vijverstraat 24huis
eigenaarFeddrik Allerts
gebruikerFeddrik Allerts
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-115/3, fol. 145vVijverstraat 24Fedrik Allerts , bestaande uit 3 volwassenen en 0 kinderenkooldraeger19:8:00 cg3:4:00 cgbestaet gering


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-115/3Vijverstraat 24huis
eigenaarFeddrik Allerts
gebruikerFeddrik Allerts
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0199r van 18 feb 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 24Vijverstraat ZZ550‑00‑00 cghuis
koperTjebbe Alles, gehuwd metscheepstimmerman
koperMettje Ages
naastligger ten oostenGerryt Tjallings
naastligger ten zuidenPothondjessteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenGerryt Tjallings
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperRinske Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Feddrik Allerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjebbe Alles, scheepstimmerman x Mettje Ages koopt een huis met de totale inboedel, in de Vijverstraat. Ten O. en W. Gerrit Tjallings, ten Z. een steeg, ten N. die straat. Gekocht van Rinske Cornelis wv Feddrick Alberts voor 550 cg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-115/3Vijverstraat 24huis
eigenaarFeddrik Allerts erven
gebruikerFeddrik Allerts erven
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0262r van 28 jun 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 24Vijverstraat ZZ650‑00‑00 cghuis
koperJohannes Andries, gehuwd met
koperFroukje Harmens
naastligger ten oostenGerryt Tjallings
naastligger ten zuidenPothondjessteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenGerryt Tjallings
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperTjebbe Alles, gehuwd metscheepstimmerman
verkoperMettje Ages
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Andries x Froukjen Harmens koopt een huis zz. Vijverstraat? Ten O. en W. Gerryt Tjallings, ten Z. een steeg, ten N. die straat. Gekocht van Tjebbe Alles, scheepstimmerman.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-123Vijverstraat 24huis
eigenaarJohannes Andries
gebruikerJohannes Andries
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-123Vijverstraat 24huis
eigenaarJohannes Andries
gebruikerGeertruid Harmens
huurwaarde46‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting01‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑01‑12 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0204v van 6 mei 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 24Vijverstraat ZZ150‑00‑00 gghuis
koperChristiaan Christoffels, gehuwd metkok op het Statenjacht
koperGrietje Sikkes Builard
huurder oudGeert Harmens
huurder nieuwSydse Saakes scheepstimmerman45‑00‑00 cg
naastligger ten oostenTjerk van Benthem n.u.
naastligger ten zuidenPothondjessteeg [staat: doorlopende steeg]
naastligger ten westenTjerk van Benthem n.u.
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperAndries Johannis de Jongmr. verver te Alkmaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaChristiaan Christoffels, kok op het Statenjacht x Grietie Sikkes Builard koopt een huis zz. Vijverstraat, verhuurd aan Geert Harmens. Ten O. en W. Tjerk van Benthem, ten Z. een doorlopende steeg, ten N. de Vijverstraat. Gekocht van Pieter van Arum, als gelastigde van Andries Johannes de Jong, mr. verver te Alkmaar, voor 150 gg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-123 , pag. 171Vijverstraat 24Christiaan Christoffels 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-243Vijverstraat 24Bernardus Heins Drost... HRL 1851 wijk G-043; gebruiker van wijk B-164; eigenaar is Lamb. Atlas, 1814. (GAH204); id. van wijk F-243, winkelknegt; eigenaar is Christoffel Christoffels wed. erven, 1814. (GAH204); oud 52 jaar, geb en wonende ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-243Vijverstraat 24Christoffel Christoffels... 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-243Vijverstraat 24wed & erven Christoffel Christoffels Bernardus Drostwinkelknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1416Vijverstraat 24 Arend Faber grofsmidsknegtHarlingenhuis en erf (54 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-243Vijverstraat 24Aukje Bernardus Proost... HRL 1851 wijk E-130, wijk F-319, 320, wijk G-067; oud 51 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-243; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-243Vijverstraat 24Neeltje Fokkes Jagersma... genoegzaam bewijs, 7 jul 1804; ondertrouw HRL; oud 58 jaar, geb Witmarsum en wonende te HRL. 1839, wijk F-243; VT1839; kind: Fokke Arends Faber, geb 27 feb 1809, ged 26 mrt 1809 Grote Kerk HRL, moeder als: N. Sikkes ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-243VijverstraatNeeltie Jagersma58 jgeenWitmarsumv, protestant, weduwe
F-243VijverstraatAukje Bernardus51 jFranekerv, protestant, weduwe
F-243VijverstraatBernardus de Boer24 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-243Vijverstraat 24Baukje Johannes Feddema... D-043, wijk F-129, 243, wijk B-170, 352; oud 50 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk D-084; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1416Vijverstraat F-243Jan David Vries woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1416Vijverstraat F-238 Willem Wagenaar woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1416Vijverstraat 24 (F-238)Siebe Wagenaar (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Vijverstraat 24Joh. de Jongreiziger
Vijverstraat 24aJ. Bijlsmabootwerker  terug