Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 44
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Voorstraat 44,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 44 6-100 6-012 E-030 E-025
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 44 6-104 6-012 E-030 E-025
Naastliggers vanVoorstraat 44
ten oostenVoorstraat 46
ten westenVoorstraat 42
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 44naamloze steeg ten oosten


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0021r van 26 jun 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 46, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van Bauck Conincx


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0080v van 10 feb 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 44Voorstraat ZZ1/2 huis met plaats en hof incl. bomen en plantage, alsmede het nieuwe gebouw me
 
koperdr. Johannes Gualtheri c.u.advocaat Hof van FrieslandGG 1100:21:00
naastligger ten oostende erven van Sipcke Ruyrds
naastligger ten westen (voor)Foppe Gerryts
naastligger ten westen (achter)Jacob Tiebbes Popta
verkoperCornelis Coninx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Johannes Gualtheri, advocaat bij het Hof van Friesland c.u., koopt een 1/2 huis met de plaets en hof met bomen etc., en het nieuwe gebouw met de tuin en loods ten Z.W. daarvan en de Poort die daarbij hoort, zz. Voorstraat. (Onvolledig: Sioerdt en Jacob Tiebbes Popta protesteren- als vaders van hun kinderen bij resp. Bauck Hessels Westra en Antie Pytters Ens tegen de verkoop op grond van het testament van Anna Sioerds wv Sytse Lous anno 1580 en het codicil van 4 mrt 1583, inhoudende dat dit huis altijd zal verblijven en vervallen op het naaste bloed). Ten O. erven Sipcke Ruyrds, ten W. voor Foppe Gerryts [Foppius Gerardi] en achter Jacob Tiebbes Popta. Gekocht van Cornelis Coninx, voor 1100 gg. 21 st.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0092r van 26 nov 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 44Voorstraat ZZhuis, plaats en hovinge
 
koperJelle Tiaerdts burgerkoopmanGG 2450:00:00
naastligger ten oostenLieuue Lieuwes
toehaakeen gouden ducaton ter verering
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten westenFoppe Gerryts
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/2dr. Johannes Gualtheriadvocaat bij het hof van Friesland
verkoper van 1/2dr. Gualtheri, gehuwd metLeeuwarden
Trijntie Jorrytsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Tiaerds koopt een huis, plaets, tuin en 2 camers, zz. Voorstraat. Ten O. Lieuwe Lieuwes?, ten W. Foppe Gerryts [Foppius Gerardi]. De camers hebben de steeg die op de Lanen uitkomt ten O., ten W. de tuin van Jacob Tiebbes Popta, ten Z. de tuin van Idsert Hettinga. Gekocht van Dr. Johannes Gualtheri, advocaat bij het Hof van Friesland, voor 1/2 en Dr. Gualtheri x Trijntie Jorritsma te Leeuwarden, voor 1/2, voor 2450 gg. en 1 gouden ducaton. (Er is geniaard ratione vicinitatis door Foppius Gerardi, rentmeester X ...? en er is een koopbrief van feb 1639, voor de helft van dit huis en de twee camers.).


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0024r van 27 sep 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 46, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer Witters


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0037r van 4 dec 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 46, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer Witters


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-100 Voorstraat 44kamer
eigenaarburgemeester Heinsius cum fratre
gebruikerAtge Tietes
gebruikerRitske Tiaerds
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00
 
6-104 Voorstraat 44huis
eigenaarG. Suringar erven
gebruiker
opmerkingstaat ledig


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-100 Voorstraat 44kamers
eigenaarburgem. Heinsius
gebruikerJacob Goities
gebruikerRuird Heert
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00
aansl. huurw. voldaan18-7-1720
 
6-104 Voorstraat 44huis
eigenaardr. Suringar cum soc.
opmerkingaffgebroken


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-100 Voorstraat 44kamer
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerJacob Goitjens
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00
 
6-104 Voorstraat 44huis
eigenaarG. Zuringar erven
gebruiker
opmerkingafgebroken


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-100 Voorstraat 44kamer
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerJacob Goitiens
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00
 
6-104 Voorstraat 44huis
eigenaarG. Suiringar
gebruikerG. Suiringar
opmerkingafgebrooken


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0244v van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 42, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van vroedsman Gouke Suiringar


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0280r van 13 jan 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 42, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van vroedsman Gouke Suiringar


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-100 Voorstraat 44Claas Ydes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 04:00:00


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0092r van 23 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 44Voorstraat ZZhuis en tuin
 
kopervroedsman Syds Altena, gehuwd metGG 3710:00:00
Janke Nollides
naastligger ten oostenals bewoner Jan van Alema c.s.
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende erven van Jelle van der Sluis
naastligger ten noordenVoorstraat
verkopervrouw Catharina Maria Pauwels, weduwe van
wijlen de heer Gerard Sybren Zuringer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSyds Altena x Janke Nollides koopt huis zz. Voorstraat. Ten O. Jan van Alema, ten Z. de Lanen, ten W. Jelle v.d. Sluis, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Catharina Maria Pauwels wv Gerard Sybren Suringar.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0140v van 24 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 46, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer Syds Altena


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0148r van 25 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 46, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Altena


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0038r van 2 apr 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 46, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jan Altena


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0272v van 14 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 46, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van J. Altena


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-011 Voorstraat 44J C Moench


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0118r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 42, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van J. Attema


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0287r van 1 okt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 42, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van J. Alta


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-012 Voorstraat 44Jan Altena ervenCG 10:10:00huis en stal


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-030Voorstraat 44Helena Sophia Herbich/Herbig... HRL, ongehuwd, schoolhouderes, dv Johan George H, en Fetje vd Meulen; BS ovl 1833; gebruiker van wijk E-030, schoolhoudster, medegebruiker is wed. J.C.M. Moench, eigenaar is J. Altena erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-030Voorstraat 44Jan Zyts Altena... HRL; kind: Syds Jans Altena, geb 21 feb 1784, ged 20 apr 1784 Grote Kerk HRL; wed. J.A. eigenaar van wijk E-030; gebruiker wed. J.C. Moensch, 1814. (GAH204); erven J.A. eigenaar van wijk E-173; gebruiker Ake Altena, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-030Voorstraat 44Johann Nicolaas Christiaan Moensch... in handen van pres. Paulus G. de Boer, op 24 jun 1799. (burgerboek); wed. J.C.M.M. gebruiker van wijk E-030; medegebruiker juffer Herbich, schoolhoudster; eigenaar is J. Altena erven, 1814. (GAH204); woont in 6e ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-030Voorstraat 44Jan Altena ervenJ C M Moench wed
E-030Voorstraat 44 Herbich juffersschoolhoudster


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 3 van 6 jan 1818
adressoortbedraggebruik
E-030Voorstraat 44koopaktefl. 3400huis E-030
 
verkoperAafke Jans Altena
verkoperJanke Jans Altena
verkoperSybrigje Jans Altena
koperBote Lourens Tuininga


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-030Voorstraat 44Trijntje Botes Tuininga, overleden op 16 augustus 1823dochter van Bote Louwrens Tuininga, deurwaarder (Voorstraat E 30) en Ymkje Geertsde Boer, zuster van minderjarige Louwrens, Geert, Ruurd en Hylke Botes Tuininga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1103Voorstraat 44Bote Lourens TuiningaHarlingenkantoorbediendehuis en erf (250 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1104Voorstraat 44Bote Lourens TuiningaHarlingenkantoorbediendeplaisiertuin (900 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1289Voorstraat 44Bote Lourens TuiningaHarlingenkantoorbediendeerf (110 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-030Voorstraat 44Christina Bockoud 49 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, wijk E-030; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-030Voorstraat 44Johanna M. L Balleuxoud 31 jaar, geb Schiedam en wonende te HRL. 1839, wijk E-030; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-030Voorstraat 44Willem Hoppesteynoud 55 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, ontvanger der in- en uitgaande rechten en accijns, wijk E-030; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-030VoorstraatWillem Hk. Hoppesteyn55 jRotterdamm, protestant, gehuwd, ontvanger der in- en uitgaande rechten & accijn
E-030VoorstraatCristina Bock49 jRotterdamv, protestant, gehuwd
E-030VoorstraatCornelia Hoppesteyn28 js Gravenhagev, protestant, ongehuwd
E-030VoorstraatWilhelmina Hoppesteyn24 js Gravenhagev, protestant, ongehuwd
E-030VoorstraatElizabeth Hoppesteyn22 js Gravenhagev, protestant, ongehuwd
E-030VoorstraatHenrietta Hoppesteyn16 js Gravenhagev, protestant, ongehuwd
E-030VoorstraatCatharina Hoppesteyn14 js Gravenhagev, protestant, ongehuwd
E-030VoorstraatMaria Josina Hoppesteyn10 jDordrechtv, protestant, ongehuwd
E-030VoorstraatJohanna Maria le Balleux31 jSchiedamv, protestant, ongehuwd
E-030VoorstraatGrietje Intes Bleker27 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-030Voorstraat 44Willem Hendrik Hoppesteyn, overleden op 8 februari 184257 jr, belastingontvanger, geboren Rotterdam 13/11/1784, overleden Voorstraat E 30, man van Christina Bock, vader van Cornelia-Johanna-Christina, David-Hendrik, med. Dr. Streefkerk, Wilhelmina-Louisa, Elisabeth-Maria en minderjarige Henrietta, Catharina-Johanna en Maria-Josina Willems Hoppesteyn. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1103E-030 (Voorstraat)Aafke Tuinhout wed. W.H.Bouricius van Idemawoonhuis
Sectie A nr. 1289E-199 (de Lanen)Aafke Tuinhout wed. W.H.Bouricius van Idematuin


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1103E-025 (Voorstraat)Aafke Tuinhout, wed. W.H.B. Bouricius van Idemawoonhuis
Sectie A nr. 1104E-025 (Voorstraat)Aafke Tuinhout, wed. W.H.B. Bouricius van Idematuin
Sectie A nr. 1289E-025 (Voorstraat)Aafke Tuinhout, wed. W.H.B. Bouricius van Idematuin


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4638Voorstraat 44 (E-025)Hermanus van Slooten


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 44wed hermanus van Slooten geb. H. Bolmanzonder
vorige grondslagf. 4500
huidige grondslagf. 4500
Voorstraat 44 Ype van Slootenzonder
vorige grondslagf. 7000
huidige grondslagf. 8800
Voorstraat 44 Thomas van Slootenzonder
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700
Voorstraat 44 Klaasje van Slootenzonder
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 44IJ. van Slootenfabrikant


1935 - variaadresbronbericht
Voorstraat 44Oud Harlingen Magazine 1996nov: Heropening van het geheel vernieuwde pand van meubelhandel Van der Schoot, Voorstraat 44-46.


1947 - kentekenadresnaam
B-32717
Voorstraat 44-46van der Schoot's Woninginrichting


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 44, HarlingenVoorstraat 44 van der SchootSchoot, van derwoninginrichting


1950 - kentekenadresnaam
B-40981
Voorstraat 44-46v.d. Schoots Woninginrichting


1952 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 44, HarlingenVoorstraat 44 van der Schootwoninginrichting


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 44, HarlingenVoorstraat 44 van der Schootwoninginrichting


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 44, HarlingenVoorstraat 44 van der Schootwoninginrichting


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.v.d. Schoot's Woninginr.757


1954 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 44, HarlingenVoorstraat 44 van der Schootwoninginrichting


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 44, HarlingenVoorstraat 44 van der SchootSchoot, van derwoninginrichting


1956 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 44, HarlingenVoorstraat 44 van der Schootwoninginrichting


1958 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 44, HarlingenVoorstraat 44 van der Schootwoninginrichting


1960 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 44, HarlingenVoorstraat 44 van der Schootwoninginrichting


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 44, HarlingenVoorstraat 44N.V. van der Schootwoninginrichting


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 44, HarlingenVoorstraat 44 van der Schootwoninginrichting


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 44, HarlingenVoorstraat 44 van der Schootwoninginrichting


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 44, HarlingenVoorstraat 44 van der Schootwoninginrichting


1985 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 44, HarlingenVoorstraat 44 Walingawoninginrichting


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 44rijksmonument 20726
  terug