Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 44
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 446-0136-0136-012E-030E-025


Naastliggers vanVoorstraat 44
ten oostenVoorstraat 46
ten westenVoorstraat 42
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 44naamloze steeg ten oosten


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0401v van 4 mrt 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0489r van 22 dec 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Ens


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0092r van 26 nov 1643 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 44Voorstraat ZZ2450‑00‑00 ggtwee kamers
koperJelle Tiaerdts koopman
naastligger ten oostensteeg uitlopend naar de Lanen
naastligger ten zuidende tuin van Idsart Hettinga
naastligger ten westende tuin van Jacob Tiebbes Popta
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2dr. Johannes Gualtheriadvocaat Hof van Friesland
verkoper van 1/2dr. Gualtheri, gehuwd met te Leeuwarden
verkoper van 1/2Trijntie Jorrytsma te Leeuwarden


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0181r van 11 mei 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 69noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0043v van 13 okt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 69noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenNanne Hiddes gerechtsbode


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0013r van 23 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0241v van 11 dec 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer Wittert


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0041va van 9 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer Wittert


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0250v van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Wittert


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0180v van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Witters


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0001ra van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de heer Witters


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0024r van 27 sep 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer Witters


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0037r van 4 dec 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer Witters


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-013 , folio 112Voorstraat 44huis
eigenaarGouke Suringar erven
gebruikerSuringar wed.
huurwaarde totaal108‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde21‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-013 , folio 73rVoorstraat 44huis
eigenaarSuringar wed. en erven
gebruikerde heer Beima
huurwaarde totaal190‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde38‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan17‑4‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0156r van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westeneigenaar achterste deel huis Witters


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-013 , folio Voorstraat 44huis
eigenaarG. Zuringar erven
gebruikerde heer Beyma
huurwaarde totaal190‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde31‑13‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-013 , folio 73vVoorstraat 44huis
eigenaarG. Suiringar
gebruikerds. Boterwegh
huurwaarde totaal190‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde31‑13‑06 cg


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0244v van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen vroedsman Gouke Suiringar


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0280r van 13 jan 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen vroedsman Gouke Suiringar


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-013 , folio 73vVoorstraat 44huis
eigenaarG. Suiringar erven
gebruikerds. Booterwegh
huurwaarde totaal190‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde34‑10‑14 cg


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0092r van 23 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 44Voorstraat ZZ3710‑00‑00 gghuis en tuin
kopervroedsman Syds Altena, gehuwd met
koperJanke Nollides
naastligger ten oostenals bewoner Jan van Alema c.s.
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelle van der Sluis
naastligger ten noordenVoorstraat
verkopervrouw Catharina Maria Pauwels, weduwe van
verkoperwijlen de heer Gerard Sybren Zuringer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSyds Altena x Janke Nollides koopt huis zz. Voorstraat. Ten O. Jan van Alema, ten Z. de Lanen, ten W. Jelle v.d. Sluis, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Catharina Maria Pauwels wv Gerard Sybren Suringar.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-013 , folio 74vVoorstraat 44huis
eigenaarvroedsman Altena
gebruikervroedsman Altena
huurwaarde totaal160‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde29‑01‑12 cg


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0140v van 24 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer Syds Altena


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-013 , folio 74vVoorstraat 44huis
eigenaarburgemeester Altena
gebruikerburgemeester Altena
huurwaarde totaal160‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde29‑01‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-012 , folio 129vVoorstraat 44huis, tuin en stal
eigenaarS. Altena wed.
gebruikerS. Altena wed.
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0148r van 25 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Altena


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-012 , folio 129vVoorstraat 44huis, tuin en stal
eigenaarJan Altena
gebruikerJan Altena
huurwaarde totaal132‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde24‑00‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-012 , folio 129vVoorstraat 44huis, tuin en stal
eigenaarJan Altena
gebruikerJan Altena
huurwaarde totaal132‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde24‑00‑00 cg


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0038r van 2 apr 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Altena


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0272v van 14 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen J. Altena


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-011, pag. 88Voorstraat 44J.C. Moench


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0118r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen J. Attema


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0287r van 1 okt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen J. Alta
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen J. Alta


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-012 , pag. 126Voorstraat 44Jan Altena erven10‑10‑00 cghuis en stal


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-030Voorstraat 44Helena Sophia Herbich/Herbig... HRL, ongehuwd, schoolhouderes, dv Johan George H, en Fetje vd Meulen; BS ovl 1833; gebruiker van wijk E-030, schoolhoudster, medegebruiker is wed. J.C.M. Moench, eigenaar is J. Altena erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-030Voorstraat 44Jan Zyts Altena... HRL; kind: Syds Jans Altena, geb 21 feb 1784, ged 20 apr 1784 Grote Kerk HRL; wed. J.A. eigenaar van wijk E-030; gebruiker wed. J.C. Moensch, 1814. (GAH204); erven J.A. eigenaar van wijk E-173; gebruiker Ake Altena, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-030Voorstraat 44Johann Nicolaas Christiaan Moensch... in handen van pres. Paulus G. de Boer, op 24 jun 1799. (burgerboek); wed. J.C.M.M. gebruiker van wijk E-030; medegebruiker juffer Herbich, schoolhoudster; eigenaar is J. Altena erven, 1814. (GAH204); woont in 6e ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-030Voorstraat 44erven Jan Altenawed J C M Moench
E-030Voorstraat 44erven Jan Altenajuffers Herbichschoolhoudster


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 3 van 6 jan 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-030Voorstraat 44koopaktefl. 3400huis E-030
 
verkoperAafke Jans Altena
verkoperJanke Jans Altena
verkoperSybrigje Jans Altena
koperBote Lourens Tuininga


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 244 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-030Voorstraat 44Trijntje Botes Tuininga, overleden op 16 augustus 1823dochter van Bote Louwrens Tuininga, deurwaarder (Voorstraat E 30) en Ymkje Geertsde Boer, zuster van minderjarige Louwrens, Geert, Ruurd en Hylke Botes Tuininga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1103Voorstraat 44Bote Tuininga kantoorbediendeHarlingenhuis en erf (250 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-030Voorstraat 44Christina Bockoud 49 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, wijk E-030; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-030Voorstraat 44Johanna M. L Balleuxoud 31 jaar, geb Schiedam en wonende te HRL. 1839, wijk E-030; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-030Voorstraat 44Willem Hoppesteynoud 55 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, ontvanger der in- en uitgaande rechten en accijns, wijk E-030; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-030VoorstraatWillem Hk. Hoppesteyn55 jontvanger der in- en uitgaande rechten & accijnRotterdamm, protestant, gehuwd
E-030VoorstraatCristina Bock49 jRotterdamv, protestant, gehuwd
E-030VoorstraatCornelia Hoppesteyn28 js Gravenhagev, protestant, ongehuwd
E-030VoorstraatWilhelmina Hoppesteyn24 js Gravenhagev, protestant, ongehuwd
E-030VoorstraatElizabeth Hoppesteyn22 js Gravenhagev, protestant, ongehuwd
E-030VoorstraatHenrietta Hoppesteyn16 js Gravenhagev, protestant, ongehuwd
E-030VoorstraatCatharina Hoppesteyn14 js Gravenhagev, protestant, ongehuwd
E-030VoorstraatMaria Josina Hoppesteyn10 jDordrechtv, protestant, ongehuwd
E-030VoorstraatJohanna Maria le Balleux31 jSchiedamv, protestant, ongehuwd
E-030VoorstraatGrietje Intes Bleker27 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 12 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-030Voorstraat 44Willem Hendrik Hoppesteyn, overleden op 8 februari 184257 jr, belastingontvanger, geboren Rotterdam 13/11/1784, overleden Voorstraat E 30, man van Christina Bock, vader van Cornelia-Johanna-Christina, David-Hendrik, med. Dr. Streefkerk, Wilhelmina-Louisa, Elisabeth-Maria en minderjarige Henrietta, Catharina-Johanna en Maria-Josina Willems Hoppesteyn. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1103Voorstraat E-030Petronella Houtsma c.s. woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1103Voorstraat E-025 Aafke Tuinhout wed. W.H.B. Bouricius van Idemawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4638Voorstraat 44 (E-025)Hermanus van Slootenwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 44IJ. van Slootenfabrikant


1947 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-32717
Voorstraat 44-46van der Schoot's Woninginrichting


1950 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-40981
Voorstraat 44-46v.d. Schoots Woninginrichting


1952 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 44, HarlingenVoorstraat 44 van der Schootwoninginrichting


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.v.d. Schoot's Woninginr.757


1954 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 44, HarlingenVoorstraat 44 van der Schootwoninginrichting


1956 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 44, HarlingenVoorstraat 44 van der Schootwoninginrichting


1958 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 44, HarlingenVoorstraat 44 van der Schootwoninginrichting


1960 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 44, HarlingenVoorstraat 44 van der Schootwoninginrichting


1976 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 44, HarlingenVoorstraat 44 Walingawoninginrichting


1985 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 44, HarlingenVoorstraat 44 Walingawoninginrichting


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 44rijksmonument 20726


2023
0.079400777816772


  terug