Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 46
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 46 6-012 6-011 E-029 E-024
Naastliggers vanVoorstraat 46
ten oostenVoorstraat 48
ten westenVoorstraat 44
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 46naamloze steeg ten westen


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0067r van 22 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Tziebbes Popta


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0124r van 29 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Tiebbes Popta c.u.


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0017v van 19 nov 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Popta


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0092r van 26 nov 1643 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg uitlopend naar de Lanen


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Popta


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0023r van 4 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Popta


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0043v van 13 okt 1655 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBedelaarsteeg [staat: steeg]


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0395r van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de heer dr. Hilbrants


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0024r van 27 sep 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 46Voorstraat ZZhuis
 
koperburgemeester Philippus Belida, gehuwd met1150-00-00 CG
koperReynutie Meilsma
huurderPhilippus Belida c.u.80-00-00 CG
naastligger ten oostenBeernt Pieters
naastligger ten zuidende heer Witters
naastligger ten westende heer Witters
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJacobus Hillebrandsadvocaat Hof van Friesland
verkoperAechjen Hillebrands, gehuwd met
verkoperJohannes Beimaconvooimeester Admiraliteit in FrieslandMakkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Belida, j.u.d. en mede-regerend burgemeester x Reynutie Meilsma koopt huis zz. Voorstraat. Ten O. mr. korfmaker Beernt Pieters, ten Z. en W. Wittert, ten N. de straat en diept. Geen grondpacht. Gekocht van advocaat bij het Hof van Friesland Jacobus Hillebrands en Aechjen Hillebrands x convooymeester te Makkum Johannes Beima, voor 1150 CG.


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0037r van 4 dec 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 46Voorstraat ZZhuis
 
kopermeerderjarig vrijgezel Jacob Clasen kistmaker1350-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Beern Pytters
naastligger ten zuidende heer Witters
naastligger ten westende heer Witters
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperReinoutje Meilsma, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Philippus Belida, voor zich en als moeder en wettige voorstanderse over haar soontie
verkoperJacobus Belida


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-012Voorstraat 46huis
eigenaarJacob Claessen
gebruikerJacob Claessen
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-012Voorstraat 46huis
eigenaarJacob Claessen
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-5-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0100v van 26 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Jacob* Clasen* Steninga


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0156r van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenals bewoner Beima secretaris


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-012 Voorstraat 46huis
eigenaarvroedsman Jacob Clasen
gebruikerJacob Clasen
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-012 Voorstraat 46huis
eigenaarvroedsman Jacob Clases
gebruikerJan Schut
huurwaarde61-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-03-06 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-012 Voorstraat 46huis
eigenaarClaas Steeninga
gebruikerJan Alema cum soc.
huurwaarde61-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-01-12 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0092r van 23 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenals bewoner Jan van Alema c.s.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0140v van 24 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 46Voorstraat ZZhuis
 
koperAlbert Bruining, gehuwd metwaagmeester1930-00-00 CG
koperMarijke Tjerks Roosema
naastligger ten oostenJ. Ratsma
naastligger ten zuidende heer Syds Altena
naastligger ten westende heer Syds Altena
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperburgemeester Syds Altena, gehuwd met
verkoperJuffrouw Janke Nollides
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Bruining, waagmeester x Marijke Tjerks Roosema koopt een huis zz. Voorstraat. Ten O. J. Ratsma, ten W. en Z. de verkoper, ten N. de straat. Gekocht van burgemeester Syds Altena x Janke Nollides.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0163v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBruining waagmeester


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0148r van 25 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 46Voorstraat ZZ tussen de Raadhuis-en Katterugspijpenhuis
 
koperGerardus Eppinga, gehuwd metmr. zilversmid3000-00-00 CG
koperElisabeth Hoornstra
naastligger ten oostende weduwe van Jelte Ruurds Nauta
naastligger ten zuidenJan Altena
naastligger ten westenJan Altena
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperAlb. Bruining, gehuwd metwaagmeester
verkoperMarijke Tjerks Roosma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerardus Eppinga, mr. zilversmid x Elisabeth Hoornstra koopt een huis zz. Voorstraat, tussen de Raadhuis- en Katterugspijpen. Ten O. wd. Jelle Ruurds Nauta, ten Z. en W. Jan Altena, ten N. de straat. Gekocht van Albert Bruining, waagmeester x Marijke Tjerks Roosma.


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0002r van 15 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe Eppinga


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0038r van 2 apr 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 46Voorstraat ZZ tussen de Raadhuis- en Katterugspijpenhuis
 
koperCornelis Arjens Jonker, gehuwd metkoopman775-21-00 GG
koperSimkje Pieters Bakker
naastligger ten oostende weduwe van Ruurd Nauta
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Altena
naastligger ten westende weduwe van Jan Altena
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperElisabeth Hoornstra, weduwe van
verkoperwijlen Gerardus Eppingamr. zilversmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Arjens Jonker x Simkje Pieters Bakker koopt een huis zz. Voorstraat. Ten O. wd. Ruurd Nauta, ten Z. en W. wd. Jan Altena, ten N. de straat. Gekocht van Elizabeth Hoornstra wv mr. zilversmid Gerardus Eppinga.


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0272v van 14 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 46Voorstraat ZZ tussen Raadhuis- en Katterugspijpenhuis
 
koperNicolaas Pieters Schenkius, gehuwd met1300-00-00 CG
koperJapke W. Zeilmaker
huurderJacob Smit c.u.kastmaker
naastligger ten oostenR. Nauta
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen J. Altena
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen J. Altena
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperCornelis Arjens Jonker, gehuwd met
verkoperSimpje Pieters Bakker


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0097v van 2 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCornelis Jonker


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-010 Voorstraat 46N Schenkius


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-011 Voorstraat 46H P Schenkius5-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-029Voorstraat 46Nicolaas Pieters Schenkius... en de jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 6 aug 1801. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk E-029, winkelier, 1814. (GAH204); woont in 6e quartier, huisno. 10, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-029Voorstraat 46N Schenkius N Schenkius winkelier


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-029Voorstraat 46Nicolaas Pieters Schenkius, overleden op 26 april 182967 jr, winkelier Voorstraat E 29, wednr. NN, man van Jaapje Willems Zeilemaker (testamentair erfgenaam voor 1/4), vader van Pieter Nicolaas Schenkius (uit 1e huwelijk) en Nicolaas-Jacobus Nicolaas Schenkius (uit 2e huwelijk) (samen voor 3/4). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1102Voorstraat 46Ids Wiarda en mede E.Harlingenmakelaarhuis en erf (156 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-029Voorstraat 46Maria Priorhuwt met Klaas Wiarda, wonende te HRL 1833; BS ovl 1833; oud 41 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk E-029; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-029VoorstraatMaria Priox41 jAmsterdamv, protestant, weduwe, winkeliersche
E-029VoorstraatJacob Wiarda17 jAmsterdamm, protestant, ongehuwd
E-029VoorstraatJudith Catharina Wiarda25 jAmsterdamv, protestant, ongehuwd
E-029VoorstraatSophia Hender. Wiarda22 jAmsterdamv, protestant, ongehuwd
E-029VoorstraatMaria Wiarda14 jAmsterdamv, protestant, ongehuwd
E-029VoorstraatAlida Elisabeth Wiarda9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-029Voorstraat 46Maria van Schouwenburg... op 13 nov 1834 HRL, DG, dv Hendrik(ud) vS, en Anna Menalda; BS huw 1834, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk E-029; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-020; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-029Voorstraat 46Petrus Ens... 1835, zv Sicco Petrus E, en Minke Rost; BS huw 1833, huw 1834, huw 1835, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk E-029; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, medicinae doctor, wijk E-018; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1102E-029 (Voorstraat)Cornelis van der Schootwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1102E-024 (Voorstraat)Cornelis van der Schootwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1102Voorstraat 46 (E-024)Jantje Metzelaar (wed. C. v.d. Schoot)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 46 Jeep Cornelis van der Schootstoffeerder
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 1200


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 46C. v.d. Schoot165Tapijten


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 46C. v.d. Schoot165Tapijten


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 46C. v.d. Schoot165Tapijten


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 46C. v.d. Schoot165Tapijten


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 46C. v.d. Schoot165Tapijten


1925 - kentekenadresnaam
B-9134
Voorstraat 46Jeep Cornelis van der Schoot


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 46C. v.d. Schoot165Tapijten


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 46J.C. v/d Schootstoffeerder


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 46, HarlingenVoorstraat 46 van der Schoottapijten-magazijn


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 46, HarlingenVoorstraat 46 van der SchootTapijtenmagazijntapijten, linoleums, gordijnen, loopers, bedden enz.


1935 - variaadresbronbericht
Voorstraat 46Oud Harlingen Magazine 1996nov: Heropening van het geheel vernieuwde pand van meubelhandel Van der Schoot, Voorstraat 44-46.


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 46v.d. Schoot's Tapijtenmag.165Woninginr.


1938 - kentekenadresnaam
B-24984
Voorstraat 46Van der Schoots Tapijtenmagazijnen


1939 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 46, HarlingenVoorstraat 46 van der Schoottapijtenmagazijn


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 46v.d. Schoot's Tapijtenmag.757Woninginr.


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 46, HarlingenVoorstraat 46 van der SchootSchoot, van derwoninginrichting


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.v.d. Schoot's Tapijtenmag.757


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.v.d. Schoot's Woninginr.757


1952 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 46, HarlingenVoorstraat 46 van der Schootwoninginrichting


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 46, HarlingenVoorstraat 46 van der Schootwoninginrichting


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 46, HarlingenVoorstraat 46 van der Schootwoninginrichting


1954 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 46, HarlingenVoorstraat 46 van der Schootwoninginrichting


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 46, HarlingenVoorstraat 46 van der SchootSchoot, van derwoninginrichting


1956 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 46, HarlingenVoorstraat 46 van der Schootwoninginrichting


1958 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 46, HarlingenVoorstraat 46 van der Schootwoninginrichting


1960 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 46, HarlingenVoorstraat 46 van der Schootwoninginrichting


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 46, HarlingenVoorstraat 46N.V. van der Schootwoninginrichting


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 46, HarlingenVoorstraat 46 van der Schootwoninginrichting


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 46, HarlingenVoorstraat 46 van der Schootwoninginrichting


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 46, HarlingenVoorstraat 46 van der Schootwoninginrichting


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 7122Voorstraat 46gemeentelijk monument10 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7122Voorstraat 46
  terug