Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 46
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 466-0126-0126-011E-029E-024


Naastliggers vanVoorstraat 46
ten oostenVoorstraat 48
ten westenVoorstraat 44
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 46naamloze steeg ten westen


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0067r van 22 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Tziebbes Popta


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0124r van 29 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Tiebbes Popta c.u.


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0017v van 19 nov 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Popta


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0092r van 26 nov 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg uitlopend naar de Lanen


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Popta


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0023r van 4 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Popta


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0128r van 5 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenverkoper de heer Joan Wittert


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0023ra van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJoan Wittert


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0395r van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de heer dr. Hilbrants


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0024r van 27 sep 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 46Voorstraat ZZ1150‑00‑00 cghuis
koperburgemeester Philippus Belida, gehuwd met
koperReynutie Meilsma
huurderPhilippus Belida c.u.80‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBeernt Pieters
naastligger ten zuidende heer Witters
naastligger ten westende heer Witters
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJacobus Hillebrandsadvocaat Hof van Friesland
verkoperAechjen Hillebrands, gehuwd met
verkoperJohannes Beimaconvooimeester Admiraliteit in Friesland te Makkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Belida, j.u.d. en mede-regerend burgemeester x Reynutie Meilsma koopt huis zz. Voorstraat. Ten O. mr. korfmaker Beernt Pieters, ten Z. en W. Wittert, ten N. de straat en diept. Geen grondpacht. Gekocht van advocaat bij het Hof van Friesland Jacobus Hillebrands en Aechjen Hillebrands x convooymeester te Makkum Johannes Beima, voor 1150 CG.


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0037r van 4 dec 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 46Voorstraat ZZ1350‑00‑00 cghuis
kopermeerderjarig vrijgezel Jacob Clasen kistmaker
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Beern Pytters
naastligger ten zuidende heer Witters
naastligger ten westende heer Witters
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperReinoutje Meilsma, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Philippus Belida, voor zich en als moeder en wettige voorstanderse over haar soontie
verkoperJacobus Belida


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-012 , folio 112Voorstraat 46huis
eigenaarJacob Claessen
gebruikerJacob Claessen
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-012 , folio 72vVoorstraat 46huis
eigenaarJacob Claessen
gebruikerJacob Claessen
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan3‑5‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0100v van 26 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Jacob* Clasen* Steninga


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0156r van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenals bewoner Beima secretaris


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-012 , folio Voorstraat 46huis
eigenaarvroedsman Jacob Clasen
gebruikerJacob Clasen
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑06‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-012 , folio 73rVoorstraat 46huis
eigenaarvroedsman Jacob Clases
gebruikerJan Schut
huurwaarde totaal61‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑03‑06 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-012 , folio 73rVoorstraat 46huis
eigenaarClaas Steeninga
gebruikerJan Alema cum soc.
huurwaarde totaal61‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑01‑12 cg


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0092r van 23 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals bewoner Jan van Alema c.s.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-012 , folio 74rVoorstraat 46huis
eigenaarSjoerd Wijngaarden wed.
gebruikerJan Alema c.s.
huurwaarde totaal61‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑01‑12 cg


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0140v van 24 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop op redemptie. Bij een koop op redemptie, ofwel met recht van wederkoop, verwisselt een onroerend goed of land van eigenaar zoals dat bij een normale verkoop ook het geval is. Verschil is dat in de koopakte een termijn van meestal een aantal jaren wordt vastgelegd waarbinnnen de verkoper het verkochte mag terugkopen voor dezelfde koopsom plus eventuele bijkomende kosten. De koper bepaalt of en wanneer hij wil terugverkopen, aangezien hij volkomen eigenaar is van het verkochte. Na het verstrijken van de vastgelegde termijn is de koper vrij om te verkopen aan wie hij wil.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 46Voorstraat ZZ1930‑00‑00 cghuis
koperAlbert Bruining, gehuwd metwaagmeester
koperMarijke Tjerks Roosema
naastligger ten oostenJ. Ratsma
naastligger ten zuidende heer Syds Altena
naastligger ten westende heer Syds Altena
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperburgemeester Syds Altena, gehuwd met
verkoperJuffrouw Janke Nollides
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Bruining, waagmeester x Marijke Tjerks Roosema koopt een huis zz. Voorstraat. Ten O. J. Ratsma, ten W. en Z. de verkoper, ten N. de straat. Gekocht van burgemeester Syds Altena x Janke Nollides.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-012 , folio 74rVoorstraat 46huis
eigenaarAlbert Bruining
gebruikerAlbert Bruining
huurwaarde totaal61‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑01‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-011 , folio 129vVoorstraat 46huis
eigenaarAlbert Bruining
gebruikerAlbert Bruining
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0163v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBruining waagmeester


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0148r van 25 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 46Voorstraat ZZ tussen de Raadhuis-en Katterugspijpen3000‑00‑00 cghuis
koperGerardus Eppinga, gehuwd metmr. zilversmid
koperElisabeth Hoornstra
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jelte Ruurds Nauta
naastligger ten zuidenJan Altena
naastligger ten westenJan Altena
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperAlb. Bruining, gehuwd metwaagmeester
verkoperMarijke Tjerks Roosma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerardus Eppinga, mr. zilversmid x Elisabeth Hoornstra koopt een huis zz. Voorstraat, tussen de Raadhuis- en Katterugspijpen. Ten O. wd. Jelle Ruurds Nauta, ten Z. en W. Jan Altena, ten N. de straat. Gekocht van Albert Bruining, waagmeester x Marijke Tjerks Roosma.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-011 , folio 129vVoorstraat 46huis
eigenaarG. Eppinga
gebruikerG. Eppinga
huurwaarde totaal68‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑07‑04 cg


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0002r van 15 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe Eppinga


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-011 , folio 129vVoorstraat 46huis
eigenaarG. Eppinga wed.
gebruikerG. Eppinga wed.
huurwaarde totaal68‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑07‑04 cg


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0038r van 2 apr 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 46Voorstraat ZZ tussen de Raadhuis- en Katterugspijpen775‑21‑00 gghuis
koperCornelis Arjens Jonker, gehuwd metkoopman
koperSimkje Pieters Bakker
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Ruurd Nauta
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jan Altena
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Altena
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperElisabeth Hoornstra, weduwe van
verkoperwijlen Gerardus Eppingamr. zilversmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Arjens Jonker x Simkje Pieters Bakker koopt een huis zz. Voorstraat. Ten O. wd. Ruurd Nauta, ten Z. en W. wd. Jan Altena, ten N. de straat. Gekocht van Elizabeth Hoornstra wv mr. zilversmid Gerardus Eppinga.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0272v van 14 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 46Voorstraat ZZ tussen Raadhuis- en Katterugspijpen1300‑00‑00 cghuis
koperNicolaas Pieters Schenkius, gehuwd met te West Terschelling
koperJapke W. Zeilmaker
huurderJacob Smit c.u.kastmaker
naastligger ten oostenR. Nauta
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen J. Altena
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen J. Altena
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperCornelis Arjens Jonker, gehuwd met
verkoperSimpje Pieters Bakker


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0097v van 2 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Jonker


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-010, pag. 88Voorstraat 46N. Schenkius


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-011 , pag. 126Voorstraat 46H.P. Schenkius 5‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-029Voorstraat 46Nicolaas Pieters Schenkius... en de jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 6 aug 1801. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk E-029, winkelier, 1814. (GAH204); woont in 6e quartier, huisno. 10, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Voorstraat 46N. Schenkiusfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-029Voorstraat 46N SchenkiusN Schenkiuswinkelier


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 322 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-029Voorstraat 46Nicolaas Pieters Schenkius, overleden op 26 april 182967 jr, winkelier Voorstraat E 29, wednr. NN, man van Jaapje Willems Zeilemaker (testamentair erfgenaam voor 1/4), vader van Pieter Nicolaas Schenkius (uit 1e huwelijk) en Nicolaas-Jacobus Nicolaas Schenkius (uit 2e huwelijk) (samen voor 3/4). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1102Voorstraat 46Ids Wiarda en mede eig.makelaarHarlingenhuis en erf (156 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-029Voorstraat 46Maria Priorhuwt met Klaas Wiarda, wonende te HRL 1833; BS ovl 1833; oud 41 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk E-029; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-029Voorstraat41 jwinkelierscheAmsterdamv, protestant, weduwe
E-029Voorstraat17 jAmsterdamm, protestant, ongehuwd
E-029Voorstraat25 jAmsterdamv, protestant, ongehuwd
E-029Voorstraat22 jAmsterdamv, protestant, ongehuwd
E-029Voorstraat14 jAmsterdamv, protestant, ongehuwd
E-029Voorstraat9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-029Voorstraat 46Maria van Schouwenburg... op 13 nov 1834 HRL, DG, dv Hendrik(ud) vS, en Anna Menalda; BS huw 1834, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk E-029; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-020; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-029Voorstraat 46Petrus Ens... 1835, zv Sicco Petrus E, en Minke Rost; BS huw 1833, huw 1834, huw 1835, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk E-029; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, medicinae doctor, wijk E-018; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1102Voorstraat E-029Bens G. Schipper woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1102Voorstraat E-024 Cornelis van der Schoot woonhuis


1895 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49096 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 974 van 26 jun 1895
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-024Voorstraat 46boedelscheidingfl. 3200winkelhuis met erf aan de Voorstraat E-024 sectie A-1102
 
erflaterwijlen Cornelis van der Schoot
verkrijgermejuffrouw Jantje Metzelaar


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1102Voorstraat 46 (E-024)Jantje Metzelaar (wed. C. v.d. Schoot)woonhuis


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 46C. v.d. Schoot165Tapijten


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 46C. v.d. Schoot165Tapijten


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 46C. v.d. Schoot165Tapijten


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 46C. v.d. Schoot165Tapijten


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 46C. v.d. Schoot165Tapijten


1925 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-9134
Voorstraat 46Jeep Cornelis van der Schoot


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 46C. v.d. Schoot165Tapijten


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 46J.C. v/d Schootstoffeerder


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 46v.d. Schoot's Tapijtenmag.165Woninginr.


1938 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-24984
Voorstraat 46Van der Schoots Tapijtenmagazijnen


1939 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 46, HarlingenVoorstraat 46 van der Schoottapijtenmagazijn


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 46v.d. Schoot's Tapijtenmag.757Woninginr.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.v.d. Schoot's Tapijtenmag.757


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.v.d. Schoot's Woninginr.757


1952 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 46, HarlingenVoorstraat 46 van der Schootwoninginrichting


1954 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 46, HarlingenVoorstraat 46 van der Schootwoninginrichting


1956 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 46, HarlingenVoorstraat 46 van der Schootwoninginrichting


1958 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 46, HarlingenVoorstraat 46 van der Schootwoninginrichting


1960 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 46, HarlingenVoorstraat 46 van der Schootwoninginrichting


1976 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 46, HarlingenVoorstraat 46 Walingawoninginrichting


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 7122Voorstraat 46gemeentelijk monument10 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 7122Voorstraat 46


2023
0.30782604217529


  terug