Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 51
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 517-075 7-083 C-054C-047


Naastliggers vanVoorstraat 51
ten oostenVoorstraat 53
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 49
ten noordenNoorderhaven 98


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0270r van 1 sep 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 51Voorstraat NZ [staat: zuidzijde, strekkende voor van het diept tot achter aan de nieuwe haven]1550‑00‑00 GG1/2 huis en ledige plaats
koperburgemeester Ipe Jacobs Jouckema te Franeker
koperLollo Marcus Knosses
eigenaar van 1/2Anna Tijsses
protesteert q.q.Robert Jacobs Honoret, curator
protesteert q.q.Jacob Claesen van der Voorde, curatoren over
protesteert vanwege een vorderingJoris Pifroens
naastligger ten oostenAnna Tijsses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTiaert Syourts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirck Lourens, gehuwd met
verkoperItsien Tijsses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIpe Jacobs Jouckema, burgemeester te Franeker x Lolck Marcus Knosses kopen 1/2 huis met de ledige plaats, zz? [moet zijn: nz?] Voorstraat, streckende van vooren het diept tot achter aende niewe haven toe. De andere helft behoort Anna Tijsses. Ten O. Anna Tijsses, ten Z. Tiaert Syourdts. Gekocht van Dirck Lourens x Itsien Tijses, voor 1550 gg.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0300r van 14 feb 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 51Voorstraat NZ1550‑00‑00 GG1/2 huis daer den Leeren Emmer uythangende is, ledige plaats en 2 kamers
koper provisioneelN. N. de Leren Emmer
bewonerGerrit Pietersbakker
naastligger ten oostensteeg met het huis daer het boot uithangtde Boot
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTiaert Syourts
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Pieter Hendricx, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Pieter Ariens, geauthoriseerde curatoren over
verkoperhet nagelaten weeskind van wijlen Anne Tijsses, gehuwd met
verkoperwijlen Claes Fransses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (Pieter Hendrix en Pieter Aris als geauthoriseerde curatoren en voormombers over) het nagelaten weeskind van Anne Tijssen x Claes Franssen, een doorgaand 1/2 huis, ledige plaats en twee kamers nz. Voorstraat, waar nu bakker Gerrit Pieters woont en den leeren emmer vuythangende is. Ten O. een steeg en het huis daer het boot vuythangt, ten W. Tiaert Syourts. Geen grondpacht.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0303r van 14 mrt 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Leeren Emmer


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0303r van 14 mrt 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 51Voorstraat NZ; waar de Leere Emmer uithangt335‑00‑00 GG1/2 huis daer den Leren Emmer uuythanght
koper provisioneelPieter Hendricx de Leren Emmer
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende kamers verkocht in de volgende [deel]akte
verkoper q.q.Pieter Hendricx, testamentaire curator
verkoper q.q.Pieter Aris, testamentaire curatoren over
verkoperhet nagelaten weeskind van Anne Tijsses, gehuwd met
verkoperClaes Fransses*
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (Pieter Hendricx en Pieter Aris, curatoren over) Thijske Claessen, nagelaten weeskind van Anne int booth, 1/2 huis nz. Voorstraat daer den leren emmer vuythangt. Nu onlangs provisioneel verkocht aan Pieter Hendricx voor 335 gg.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0190v van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0198r van 18 dec 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0104r van 6 apr 1633 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jacob Fransen


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0187r van 16 nov 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJoucke Gosses


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0030v van 29 apr 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0101r van 18 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Symen Jouckes


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0189r van 16 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Symon Jouckes


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0040r van 25 feb 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJoris Symons


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 9vVoorstraat 51Cornelis Claessen, schoenmakerf. 18000-00-00


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0034r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Claessen


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0218r van 15 mrt 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Claessen koopman


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0049r van 4 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenals huurder Job Fockes


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0157v van 7 jun 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGrietie Cornelis Boncq


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-075Voorstraat 51huis
eigenaarGrietie Cornelis
gebruikerAlbert Beuwes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-075Voorstraat 51huis
eigenaarwed. Albert Beuwes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan10‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-075Voorstraat 51huis
eigenaarJacob Bonk
gebruikerJacob Bonk
opmerkingpro deo begeert


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-075Voorstraat 51huis
eigenaarJoost Gonggrijp n.u.
gebruikerLieuwe Everts
huurwaarde65‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑16‑10 CG


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0167v van 30 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJoost Gonggrijp


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-075 Voorstraat 51Tjalling Tjallings, bestaande uit 4 personen40‑00‑00 cg0


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0053r van 6 dec 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEvert Oosterbaan
naastligger ten zuidenJan Schut


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-075Voorstraat 51huis
eigenaarJoost Gonggrijp
gebruikerHarmanus Slado
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑14‑08 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0284r van 22 jun 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Tiepke Hillema


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0209v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman J. Gonggrijp


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0073r van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Hillema


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0185r van 8 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenG. Gongrijp


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0226r van 24 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 51Voorstraat NZ1200‑00‑00 CGhuis genaamd de Leeren Emmer
koperDouwe Arjens, gehuwd metmr. schoenmakerde Leren Emmer
koperYtje Pieters Dames
huurderTjeerd van der Form mr. koperslager
huurder benedenkamerWillem Servaas
huurder bovenkamerWouter Daniels
naastligger ten oostenB. Tuininga procureur
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenGerben Johannes
naastligger ten noordende weduwe van Pieter Gerbens Clamstra
verkopervroedsman Joost Rinia Gonggrijp, weduwnaar van
verkoperwijlen Baukjen IJsbrands Perzijn


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0082r van 5 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDouwe Arjens


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0207r van 13 mei 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArjen Douwes


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0225v van 11 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen D. Arjens


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0308r van 19 apr 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCoenraad W. Bakker


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0031v van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenC. W. Bakker c.s.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0110v van 20 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 51Voorstraat NZ2150‑00‑00 CGhuis
koperJan Luitjes Faber, gehuwd metmr. banketbakkerde Leren Emmer
koperMaria Johanna Felon
naastligger ten oostenC. Bakker
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenG. Piekinga
naastligger ten noordenO. Fokkes
verkoper van 1/2Tietje Arjens, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Sikko Thomas van der Laankoopman
verkoper van 1/2Bentsche Rientzes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Arjen Douwesmr. wolkammer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Luitjes Faber, mr. banketbakker x Maria Johanna Telen? koopt een huis nz. Voorstraat, 'de Leeren Emmer'. Ten O. C. Bakker, ten Z. die straat, ten W. G[osling] Piekinga, ten N.? O. Fokkes (Fekkes?). Gekocht van Tietje Arjens wv Sikke Thomas van Laan voor 1/2 en Bontsche Rientzes wv mr. wolkammer Arjen Douwes voor 1/2, voor 2150 cg.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-085, pag. 110Voorstraat 51Gosling Piekenga


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-083, pag. 150Voorstraat 51Jan L Faber4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-054Voorstraat 51Jan Luitjes Faber... Lagemeer; BS huw 1814, huw 1816, huw 1820, ovl 1836, ovl 1841, ovl 1857; eigenaar en gebruiker van wijk C-054, koekebakker, medegebruiker Johannes Hofman, koekbakkersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar, samen met A. van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-054Voorstraat 51Johannes Hofmanmogelijk dezelfde als hieronder vermeld; gebruiker van wijk C-054, koekbakkersknegt, eigenaar en medegebruiker is Jan L. Faber, koekebakker, 1814. (GAH204)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Voorstraat 51 Jan L. Faberfl. 5


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-054Voorstraat 51Jan L Faber Jan L Faber koekebakker
C-054Voorstraat 51Jan L Faber Johannes Hofman koekebakkersknegt


1819 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 149 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-054Voorstraat 51Simon Jans de Haan, overleden op 20 november 1819schuitschipper, man van Jantje Pieters (Noorderhaven C 54), vader van Maaike Simons de Haan (vrouw van Simon Jans Boon, koopman Voorstraat C 39). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 598Voorstraat 51Jan Luitjes FaberkoopmanHarlingenhuis en erf (150 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-054Voorstraat 51Andries van Gelderoud 28 jaar, geb Kampen en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk C-054; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-054Voorstraat 51Dirk Martens de Boer... bev.reg. HRL 1861 wijk C-056, 57; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk C-054; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-054Voorstraat 51Johannes Stramoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk C-054; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-054Voorstraat 51Trijntje Jans Faber... BS huw 1818, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk C-057; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-054; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-054VoorstraatDirk M de Boer44 jkoek en banketbakkerHarlingenm, protestant, gehuwd
C-054VoorstraatTrijntie J Faber40 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-054VoorstraatJan de Boer21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-054VoorstraatMartinus de Boer18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-054VoorstraatJacobus de Boer16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-054VoorstraatFranciscus de Boer13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-054VoorstraatDirk de Boer5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-054VoorstraatCatharina de Boer20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-054VoorstraatMaria Johanna de Boer15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-054VoorstraatJohannes Stram28 jbakkersknegtHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-054VoorstraatAndries van Gelder28 jbakkersknegtKampenm, protestant, ongehuwd
C-054VoorstraatBerber Huitema22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-054VoorstraatBaukje Oosterbaan15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 247 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-054Voorstraat 51Jan Dirks de Boer, overleden op 17 december 184022 jr, kantoorbediende, overleden Voorstraat C 54, ongehuwd, zoon van Dirk Martens de Boer, bakker & Trijntje Faber, broer van minderjarige Catharine, Marten, Jacobus, Maria-Johanna, Franciscus en Dirk Dirks de Boer. Saldo fl. 130,-. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 2 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-054Voorstraat 51Jan Luitjes Faber, overleden op 10 oktober 184168 jr (geboren 12/1/1773), koopman, overleden Voorstraat E 31, gehuwd, vader van Trijntje Jans Faber (vrouw van Dirk Martens de Boer, bakker Voorstraat C 54). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 598Voorstraat C-054Jacobus de Boerwoonhuis


1878 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 08 feb 1877
vermeld alsgeschat adresbericht
C-054Voorstraat 51Hechte en wel onderhoudene huizinge waarin gedurende p.m. 80 jaren een zeer beklante Koek- en Banketbakkerij is uitgeoefend aan de Voorstraat. Publiek verkocht op 8 feb 1878 door notaris Kijlstra.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2870Voorstraat C-047Jouke Roelofs Stuurhaanwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4694Voorstraat 51 (C-047)Anne van der Werfwoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Voorstraat 51J. van der Werfjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
banketbakkerij


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 51 Dedde Sieperdabanketbakkerf. 2000f. 3000


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 51D. Sieperda174Banketbakker


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 51D. Sieperda174Banketb.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 51D. Sieperda174Banketb.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 51D. Sieperda174Banketb.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 51D. Sieperda174Banketb.


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 51, HarlingenVoorstraat 51D. Sieperdaconfiseur, cuisinier


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 51H. Oepkesbakkersknecht
Voorstraat 51D. Sieperdabanketbakker


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 51D. Sieperda174Banketb.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 51R.H. Sieperda783Banketb.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.R.H. Sieperda783Banketb.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.R.H. Sieperda783Banketb.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.R.H. Sieperda783Banketb.


1958 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 51, HarlingenVoorstraat 51R.H. Sieperda


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 51R.C.A. (Roelof) Drost


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 51, HarlingenVoorstraat 51 Kramerhorlogerie


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 51rijksmonument 20694
  terug