Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 58
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 58 6-002 6-002 E-020 E-018


Huisnaam in: 0
Gebruik:
Naam: de fontein
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1641
Gebruik:
Naam: de vergulde eenhoorn
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanVoorstraat 58
ten oostenVoorstraat 60
ten zuidende Voorstraat
ten westende Sint Christoffelsteeg
ten westenVoorstraat 56
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 58Sint Christoffelsteeg of Stokerssteeg of Stroffelsteeg ten westen


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0059r van 14 aug 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0011r van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 58Voorstraat ZZ1/2 huis
 
koperN. N.
naastligger ten oostenJacob Jans koekbakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten westeneerder Claes Folckerts
naastligger ten westennu Cornelis Edes Feytema
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperIsbrant Jans voor zijn kind, weduwnaar van
verkoperwijlen Bauck Bartels
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(nabij) Wordt geveild ten verzoeke van Isbrant Jans als vader en legitimus administrator over zijn kind bij wl. Bauck Bartels, een huis zz. Voorstraat. Ten O. koekebakker Jacob Jans [Stockmans] en de Stroffelsteeg, ten W. Claes Folckerts' huis nu toebehorende aan Cornelis Ides Feytema.


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0150r van 19 dec 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 58Voorstraat ZZhuis
 
koperN. N.
huurderMarthen Feyckes
naastligger ten oostenwijlen Joost Boens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgename van wijlen Jacob Jans Stockmans


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0160v van 30 jan 1619 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 58Voorstraat ZZhuis
 
koperN. N. 0-00-00 GG
bewonerMarthen Feyckes c.soc.
naastligger ten oostenJoost Boens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhet sterfhuis van wijlen Jacob Jansen Stockmans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild twee huizen door Jacob Jans Stockmans metterdood ontruimd, waarvan (a) een huis zz. Voorstraat, nu bewoond door Marten Feyckes c.s. Ten O. Joost Brens [Bonens], ten W. de Stroffelsteeg.


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0131r van 25 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0160r van 17 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMarten Feyckes


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0036r van 21 mei 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0058r van 23 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMarten Feikes


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0060r van 10 mrt 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMarten Feikes


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0150v van 30 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 58Voorstraat ZZhuis waar de Vergulden Eenhoorn uithangt, loods en plaats daarachter
 
koperAeltie Simens, weduwe van1696-00-00 GG
koperwijlen Sibrant Feyckes
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij2-02-00 CG
naastligger ten oostenIpe Beerns
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper van 3/4ds. Benedictus AcronispredikantKubaard
verkoper van 1/4Folkert Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAeltie Simons wv Sibrant Feyckes koopt huis met camer, loods en plaats erachter, zz. Voorstraat, waar 'de Vergulde Eenhoorn' uithangt. Ten O. Ipe Beerns, ten W. de Stroffelsteeg. Gekocht van ds. Benedictus Acronius te Kubaard, voor 3/4 en Folkert Jansen voor 1/4 deel, voor 1696 gg.


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0060r van 10 mrt 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0084v van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 58Voorstraat ZZ hoek Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]huis
 
koperRinnert Arents, gehuwd metkoekbakker2700-17-12 GG
koperStijntie Clases
verpachter grondde stad Harlingen2-02-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Ype Beerns
naastligger ten zuidende kamer van Jan Dirx
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperde erfgenamen van wijlen Folckert Jansenboterkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinnert Arents, koekbakker x Stijntie Clases koopt een huis c.o.a., zz. Voorstraat hoek Stroffelsteeg. Ten O. erven Ype Beerns, ten Z. Jan Dirx (Roorda), ten W. die steeg, ten N. de straat. Gekocht van erven butterkoper Folkert Jansen, voor 2700 gg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0085r van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 58een_achterSint Christoffelsteeg OZ [staat: Stroffelsteeg]kamer
 
koperJan Dirxes Roorda mr. goudsmid160-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenRinnert Arents* koekbakker
verkoperde erfgenamen van wijlen Folckert Jansenboterkoper
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(Voorstraat 58 achter) Jan Dirx Roorda, mr. goudsmid, koopt een camer in de Stroffelsteeg. Ten W. die steeg, ten N. Rinnert (Arents), koekbakker. Gekocht van Folkert Jansen, butterkoper.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0081r van 21 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 58Voorstraat ZZhuis, hof en steeg
 
koperFedde Tjeerdts c.u.3000-00-00 GG
naastligger ten oostenFedde Pytters
naastligger ten zuideneen hof en verkochte mouterij
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van Pytter Huberts
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperjuffrouw Adriana Langriet
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFedde Tieerdts koopt een huis met een hof ten Z. en een steeg ten W. Die steeg strekt in de lengte v.d. gevel van de door verkoper verkochte mouterij, tot aan de Voorstraat. Ten O. Fedde Pieters, ten W. wd. Pytter Huyberts, ten Z. de mouterij van verkoper, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Adriana Langriet?, voor 3000 gg.


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0136v van 21 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 58twee_achterSint Christoffelsteeg OZ [staat: Stroffelsteeg]woning
 
koper door niaarJan Dirx Roorda, gehuwd metmr. goudsmid112-11-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-10-00 CG
geniaarde koperClaes Pieters Schinck, gehuwd met
geniaarde koperReynschien Andries
naastligger ten oostenClaes Willems c.soc.
naastligger ten zuidende weduwe van Jurre Cornelis
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenJan Dirxen
verkoperwijlen Jan Jelmerslichtervoerder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Dirx Roorda, mr. goud- en zilversmid koopt, na niaar ratione vicinitatis, woning in de Stroffelsteeg. Ten O. Claes Willems, ten W. die steeg, ten Z. wd. Jurre Cornelis, ten N. de koper. Gekocht van de crediteuren van Jan Jelmers.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0054v van 26 okt 1679 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 58Voorstraat ZZ [niet vermeld]grondpacht van 2-02-00 CG
 
kopervroedsman Rinnert Arents 42-00-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de koper Rinnert Arents2-02-00 CG
verkoperde stad Harlingen: armvoogdij


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0060r van 10 mrt 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0146v van 1 feb 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 58een_achterSint Christoffelsteeg OZ bij het noordeinde [staat: Stroffelsteeg]twee kamers
 
koper door niaarWieger Mockema mr. zilversmid175-00-00 CG
verpachter grond zuidelijkste kamerSchuttenius notaris2-10-00 CG
geniaarde koperJan Schiere
geniaarde koperJackle Jans
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: vermaanhuis
naastligger ten zuidenRintie Pieters
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenburgemeester Winsma
verkoper q.q.Hidde Yges, administrator over
verkoperde goederen van wijlen Dirk Jansen Roorda
verkoper q.q.Hidde Yges, gelastigde van
verkoperElisabet Roda, gehuwd metLeeuwarden
verkoperdr. Johannes Fejo WinterstadsmedicusLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1achter en 2achter) Wieger Mockema, mr. zilversmid, koopt 2 camers aanelkaar, N. eind v.d. Stroffelsteeg. Ten O. het D.G. Vermaanhuis, ten Z. Rintie Pieters, ten W. die steeg, ten N. de burgemeester Winsma. Gekocht van Jan Schiere en Jackle Jans, die het kochten van Dirk Jansen Roorda en Elisabeth Roorda x stadsmedicus te Leeuwarden dr. Johannes Fejo Winter.


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0149r van 8 feb 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Winsma


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0149r van 8 feb 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0152v van 22 mrt 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 58een_achterSint Christoffelsteeg OZ aan het noordeinde [staat: Stroffelsteeg]twee kamers
 
koperburgemeester Claas Rinnerts Winsma, gehuwd met225-00-00 CG
koperMayke Feikema
verpachter grondSchuttenius notaris2-10-00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: vermaanhuis
naastligger ten zuidenRintie Pieters
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenburgemeester Claas Rinnerts Winsma, gehuwd met
naastligger ten noordenMayke Feikema
verkoperWieger Mockemamr. zilversmid
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1achter en 2achter) Claas Rintjes Winsma, burgemeester x Mayke Feitema koopt 2 camers aanelkaar, in het noordeinde v.d. Stroffelsteeg. Ten O. het Doopsgezinde Vermaanhuis, ten Z. Rintie Pieters, ten W. die steeg, ten N. de koper. Gekocht van mr. zilversmid Wieger Mockema, voor 225 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-002Voorstraat 58huis
eigenaarburgemeester Winsma
gebruikerburgemeester Winsma
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0298r van 30 mei 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 58twee_achterSint Christoffelsteeg OZ [staat: Stroffelsteeg]woning of kamer
 
koperburgemeester Claes R. Winsma, gehuwd met245-00-00 CG
koperMayke Feitema
naastligger ten oostende Lutherse Gemeente: kerk
naastligger ten zuidenhet wagenhuis van Douwe Gerrits Brouwer
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenburgemeester Claes R. Winsma, gehuwd met
naastligger ten noordenMayke Feitema
verkoperRintie Pieters, gehuwd met
verkoperAefke Feikes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(3achter) Claes Winsma, burgemeester x Mayke Feitema koopt een camer in de Stroffelsteeg. Ten O. de kerk daar die van de Lutherse confessie nu haar dienst in doen, ten Z. het wagenhuis van brouwer Douwe Gerrits, ten W. die steeg, ten N. de koper. Gekocht van Rintie Pieters x Aefke Feikes.


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-002Voorstraat 58huis
eigenaarburgem. Winsma
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-002 Voorstraat 58huis
eigenaarburgemeester Winsma
gebruikerburgemeester Winsma
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0072r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Claes Winsma


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0276r van 30 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 58Voorstraat ZZ bij de Botermarkthuis
 
koper door niaarSjoerd Talma, gehuwd met400-00-00 GG
koper door niaarGeertje Winsma
geniaarde koperFokeltje t Hoen, gehuwd met
geniaarde koperTjeerd Fockes van Esta
te betalen renteweduwe Auke Jansenbakker5-00-00 GG
naastligger ten oostenSjoerd Talma n.u.koopman
naastligger ten zuidenSjoerd Talma n.u.koopman
naastligger ten westenJan Scheltema koopman
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperIda van Cuiklenburg, moeder, weduwe van
verkoperoud burgemeester Laes Haselaer
verkoper van 1/2Auke Haselaer
verkoper van 1/2Catrina Haselaer, gehuwd met
verkoper van 1/2Jan Donker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(middelste gedeelte) Sjoerd Talma, koopman en destillateur, als man en voogd over zijn vrouw Geertie Winsma koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Fokeltie `t Hoen x Tjeerd Fockes van Esta, een huis c.a. zz. Voorstraat, omtrent de Buttermarkt. Ten O. en Z. de koper, ten W. koopman Jan Scheltema, ten N. die straat en diept. De middenmuur van het huis ten O. welke tussen diens plaets en de uitgang van de koper etc. Gekocht van Yda van Quicklenburg wv oud-burgemeester Laes Haselaar voor zich en als moeder van haar zoon Auke Haselaar voor 1/2, en Catharina Haselaar x Jan Donker voor 1/2, voor 400 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-002 Voorstraat 58huis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerSjoerd Talma
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-002 Voorstraat 58huis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerSjoerd Talma
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0018v van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer Sybrand Talma


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0058r van 19 nov 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGeertje Talma


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 58Voorstraat ZZ ten oosten van de Stroffelsteeghuis en erf
 
koperJan Hannema koopman12000-00-00 CG
naastligger ten oostenHengst kapitein
naastligger ten zuidensteegje van de Lutherse gemeente
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperGeertje Talma, gehuwd met
verkoperJohan Daniel Toussaintjeneverstoker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema koopt een stalling, wagenhuis en turfschuur nz. Lanen, aan de oz. van de Stroffelsteeg. Ten O. en N. de burgemeester Steensma. Gekocht van Grietje Talma, de vrouw van Johan Daniel Toussaint


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-004 Voorstraat 58J Hannema


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-002 Voorstraat 58Jan Hannema6-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-020Voorstraat 58Freerk Jans Hoekstra... H., en Rinske Bennes; BS huw 1819, huw 1826, huw 1828, ovl 1837, ovl 1857, ovl 1859; gebruiker van wijk E-020, Doopsgez. Leraar, eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204); dominee woont in 6e quartier, huisno. 2, heeft ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-020Voorstraat 58Jan Hannema... 1814. (GAH204); id. van wijk C-195, gebruiker is Harm. Beckman, kastelein, 1814. (GAH204); id. van wijk E-020, gebruiker is Freerk Hoekstra, Doopsgez. Leraar, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-021, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-020Voorstraat 58Jan Hannema Freerk Hoekstra doopsgezind leeraar


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-020Voorstraat 58Jacobus Hannema, overleden op 29 mei 1824Voorstraat C 52, vader van Ingena (vrouw van Freerk Jans Fontein, zeehandelaar/zoutzieder), Elisabeth (vrouw van Mr. Jacob Hanekuyk, notaris) en Sjoerd Jacobus Hannema, zoutzieder/distillateur (Voorstraat E 20). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1084Voorstraat 58Sjoerd Jacobus HannemaHarlingenzoutziederhuis en erf (320 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1084wed Sjoerd HannemaHarlingende gevel veel vernieuwd, stoep en het huis van binnen veel verbeterd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-020Voorstraat 58Maria van Schouwenburg... BS huw 1834, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk E-029; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-020; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-020VoorstraatMaria van Schouwenburg36 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-020VoorstraatMentie Ens4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-020VoorstraatAnna Ens1,5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-020VoorstraatMargaretha Ens6 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-020VoorstraatHieke de Boer22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-020VoorstraatTjietske Hilverda20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-020Voorstraat 58Nine Petrus Ens, overleden op 1 december 18408 dg, overleden Voorstraat E 20, dochter van Petrus Ens, med. Dr. en Maria van Schouwenburg, zuster van minderjarige Mintje, Anna en Margaretha Petrus Ens. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-020Voorstraat 58Dina Freerks Fontein, overleden op 17 mei 184610 mnd (geboren 11/7/1845), overleden Voorstraat E 20, dochter van Freerk Dirkpieterszn Fontein, koopman en Anna-Maria Hannema, zuster van minderjarige Dirk en Sjoerd Freerks Fontein. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-020Voorstraat 58Jelger Sjoerds Schaafsma... ovl wijk E-014, zv Sjoerd Obes S, en Rigtje Piers Blom; BS huw 1832, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk E-020 oud 29 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, koopman en grutter, wijk E-014; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1084E-020 (Voorstraat)Anna Maria Hannema vrouw van F. Fontein DPz.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1084E-018 (Voorstraat)Dirk Fonteinwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4235Voorstraat 58 (E-018)Dirk Fonteinwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 58wed Dirk Fontein Fzn. geb. A.L. Tripzonder
vorige grondslagf. 11000
huidige grondslagf. 1400


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 58wed. D.Fontein-Trip-


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 58, HarlingenVoorstraat 58E. Postmaelectro- en radio-technisch bureau


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 58F. Postma660Electr.- en radiotechn. bur. radiocentr.


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 58, HarlingenVoorstraat 58E. PostmaPostma, E.electro- en radiotechnisch bureau


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.E. Postma660El.- en radiotechn. bur., radiocentr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.E. Postma660El.- en radiotechn. bur., radiocentr.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.E. Postma660El.- en radiotechn. bur., radiocentr.


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 58, HarlingenVoorstraat 58E. PostmaPostma, E.electro- en radiotechnisch bureau


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 58E. (Eelko) Postma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 58rijksmonument 20731
  terug