Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 58
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 58 6-002 6-002 E-020 E-018


Huisnaam in: 0
Gebruik:
Naam: de fontein
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1641
Gebruik:
Naam: de vergulde eenhoorn
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanVoorstraat 58
ten oostenVoorstraat 60
ten zuidende Voorstraat
ten westende Sint Christoffelsteeg
ten westenVoorstraat 56
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 58Sint Christoffelsteeg of Stokerssteeg of Stroffelsteeg ten westen


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 320r van 30 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 58Wordt finaal geveild twee huizen door Jacob Jans Stockmans metterdood ontruimd, waarvan (a) een huis zz. Voorstraat, nu bewoond door Marten Feyckes c.s. Ten O. Joost Brens [Bonens], ten W. de Stroffelsteeg.


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0160r van 17 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 60, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMarten Feyckes


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0036r van 21 mei 1637 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 60, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0058r van 23 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 60, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMarten Feikes


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0060r van 10 mrt 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 60, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMarten Feikes


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0150v van 30 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 58Voorstraat ZZ waar de Vergulden Eenhoorn uithangthuis, loods en plaats daarachter
 
koperAeltie Simens, weduwe van1696-00-00 GG
wijlen Sibrant Feyckes
verpachter grondstads armvoogdij2-02-00 CG
naastligger ten oostenIpe Beerns
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper van 3/4ds. Benedictus AcronispredikantKubaard
verkoper van 1/4Folkert Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAeltie Simons wv Sibrant Feyckes koopt huis met camer, loods en plaats erachter, zz. Voorstraat, waar 'de Vergulde Eenhoorn' uithangt. Ten O. Ipe Beerns, ten W. de Stroffelsteeg. Gekocht van ds. Benedictus Acronius te Kubaard, voor 3/4 en Folkert Jansen voor 1/4 deel, voor 1696 gg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0084v van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 58Voorstraat ZZ hoek Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]huis
 
koperRinnert Arents, gehuwd metkoekbakker2700-17-12 GG
Stijntie Clases
verpachter grondde Stad Harlingen2-02-00 CG
naastligger ten oostende erven van Ype Beerns
naastligger ten zuidende kamer van Jan Dirx
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperde erven van Folckert Jansenbutterkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinnert Arents, koekbakker x Stijntie Clases koopt een huis c.o.a., zz. Voorstraat hoek Stroffelsteeg. Ten O. erven Ype Beerns, ten Z. Jan Dirx (Roorda), ten W. die steeg, ten N. de straat. Gekocht van erven butterkoper Folkert Jansen, voor 2700 gg.


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0136v van 21 feb 1674 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 58twee_aSint Christoffelsteeg OZ [staat: Stroffelsteeg]woning
 
koperClaes Pieters Schinck, gehuwd met112-11-00 GG
Reynschien Andries
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenClaes Willems burger c.soc.
naastligger ten zuidende weduwe van Jurre Cornelis
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenJan Dirxen
verkoperwijlen Jan Jelmerslichtervoerder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Dirx Roorda, mr. goud- en zilversmid koopt, na niaar ratione vicinitatis, woning in de Stroffelsteeg. Ten O. Claes Willems, ten W. die steeg, ten Z. wd. Jurre Cornelis, ten N. de koper. Gekocht van de crediteuren van Jan Jelmers.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0054v van 26 okt 1679 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 58Jaarlijkse grondpacht uitgaande van huizen en vastigheden binnen Harlingengrondpacht 2-02-00 CG
 
koperVroedsman Rinnert Arents 42-00-00 CG
verkoperstads armvoogdij


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0146v van 1 feb 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 58Sint Christoffelsteeg bij het noordeinde [staat: Stroffelsteeg]2 kamers
 
koperWieger Mockema mr. zilversmid175-00-00 CG
verpachter grondSchuttenius notaris2-10-00 CG
naastligger ten oostenDoopsgezinde Gemeente vermaning
naastligger ten zuidenRintie Pieters
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenburgemeester Winsma
verkoperJan Schiere, en
Jackle Jans, die kochten het van
Hidde Yges, als administrator van de goederen van
wijlen Dirk Jansen Roorda, en als gelastigde van
Elisabet Roda, gehuwd metLeeuwarden
dr. Johannes Fejo WinterstadsmedicusLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1achter en 2achter) Wieger Mockema, mr. zilversmid, koopt 2 camers aanelkaar, N. eind v.d. Stroffelsteeg. Ten O. het D.G. Vermaanhuis, ten Z. Rintie Pieters, ten W. die steeg, ten N. de burgemeester Winsma. Gekocht van Jan Schiere en Jackle Jans, die het kochten van Dirk Jansen Roorda en Elisabeth Roorda x stadsmedicus te Leeuwarden dr. Johannes Fejo Winter.


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0149r van 8 feb 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 60, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Winsma


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0149r van 8 feb 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 60, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0152v van 22 mrt 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 58achterSint Christoffelsteeg, het noordeinde van de [staat: Stroffelsteeg]2 kamers
 
koperMede burgemr. Claas Rinnerts Winsma, gehuwd met225-00-00 CG
Mayke Feikema
verpachter grondSchuttenius notaris2-10-00 CG
naastligger ten oostenDoopsgezinde Gemeente vermaning
naastligger ten zuidenRintie Pieters
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenMede burgemr. Claas Rinnerts Winsma, gehuwd met
Mayke Feikema
verkoperWieger Mockemamr. zilversmid
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1achter en 2achter) Claas Rintjes Winsma, burgemeester x Mayke Feitema koopt 2 camers aanelkaar, in het noordeinde v.d. Stroffelsteeg. Ten O. het Doopsgezinde Vermaanhuis, ten Z. Rintie Pieters, ten W. die steeg, ten N. de koper. Gekocht van mr. zilversmid Wieger Mockema, voor 225 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-002 Voorstraat 58huis
eigenaarburgemeester Winsma
gebruikerburgemeester Winsma
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0298r van 30 mei 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 58twee_aSint Christoffelsteeg OZ [staat: Stroffelsteeg]woning of kamer
 
koperMede regeerend burgemr. Claes R. Winsma, gehuwd met245-00-00 CG
Mayke Feitema
naastligger ten oostenLutherse Kerk
naastligger ten zuidenhet wagenhuis van Douwe Gerrits Brouwer
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenMede regeerend burgemr. Claes R. Winsma, gehuwd met
Mayke Feitema
verkoperRintie Pieters, gehuwd met
Aefke Feikes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(3achter) Claes Winsma, burgemeester x Mayke Feitema koopt een camer in de Stroffelsteeg. Ten O. de kerk daar die van de Lutherse confessie nu haar dienst in doen, ten Z. het wagenhuis van brouwer Douwe Gerrits, ten W. die steeg, ten N. de koper. Gekocht van Rintie Pieters x Aefke Feikes.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-002 Voorstraat 58huis
eigenaarburgem. Winsma
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-002 Voorstraat 58huis
eigenaarburgemeester Winsma
gebruikerburgemeester Winsma
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0072r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 60, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van burgemeester Claes Winsma


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0276r van 30 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 58Voorstraat ZZ bij de Botermarkthuis
 
koper door niaarSjoerd Talma, gehuwd met400-00-00 GG
Geertje Winsma
geniaarde koperFokeltje t Hoen, gehuwd met
Tjeerd Fockes van Esta
te betalen renteweduwe Auke Jansenbakker5-00-00 GG
naastligger ten oostenSjoerd Talma n.u.koopman
naastligger ten zuidenSjoerd Talma n.u.koopman
naastligger ten westenJan Scheltema koopman
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper voorkinderenIda van Cuiklenburg, moeder, weduwe van
oud burgemeester Laes Haselaer
verkoper van 1/2Auke Haselaer
verkoper van 1/2Catrina Haselaer, gehuwd met
Jan Donker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(middelste gedeelte) Sjoerd Talma, koopman en destillateur, als man en voogd over zijn vrouw Geertie Winsma koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Fokeltie `t Hoen x Tjeerd Fockes van Esta, een huis c.a. zz. Voorstraat, omtrent de Buttermarkt. Ten O. en Z. de koper, ten W. koopman Jan Scheltema, ten N. die straat en diept. De middenmuur van het huis ten O. welke tussen diens plaets en de uitgang van de koper etc. Gekocht van Yda van Quicklenburg wv oud-burgemeester Laes Haselaar voor zich en als moeder van haar zoon Auke Haselaar voor 1/2, en Catharina Haselaar x Jan Donker voor 1/2, voor 400 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-002 Voorstraat 58huis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerSjoerd Talma
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0018v van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 60, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer Sybrand Talma


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0058r van 19 nov 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 60, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGeertje Talma


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 58Voorstraat ZZ ten oosten van de Stroffelsteeghuis en erf
 
koperJan Hannema koopman12000-00-00 CG
naastligger ten oostenHengst kapitein
naastligger ten zuidensteegje van de Lutherse gemeente
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperGeertje Talma, gehuwd met
Johan Daniel Toussaintjeneverstoker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema koopt een stalling, wagenhuis en turfschuur nz. Lanen, aan de oz. van de Stroffelsteeg. Ten O. en N. de burgemeester Steensma. Gekocht van Grietje Talma, de vrouw van Johan Daniel Toussaint


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-004 Voorstraat 58J Hannema


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-002 Voorstraat 58Jan Hannema6-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-020Voorstraat 58Freerk Jans Hoekstra... H., en Rinske Bennes; BS huw 1819, huw 1826, huw 1828, ovl 1837, ovl 1857, ovl 1859; gebruiker van wijk E-020, Doopsgez. Leraar, eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204); dominee woont in 6e quartier, huisno. 2, heeft ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-020Voorstraat 58Jan Hannema... 1814. (GAH204); id. van wijk C-195, gebruiker is Harm. Beckman, kastelein, 1814. (GAH204); id. van wijk E-020, gebruiker is Freerk Hoekstra, Doopsgez. Leraar, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-021, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-020Voorstraat 58Jan Hannema Freerk Hoekstra doopsgezind leeraar


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-020Voorstraat 58Jacobus Hannema, overleden op 29 mei 1824Voorstraat C 52, vader van Ingena (vrouw van Freerk Jans Fontein, zeehandelaar/zoutzieder), Elisabeth (vrouw van Mr. Jacob Hanekuyk, notaris) en Sjoerd Jacobus Hannema, zoutzieder/distillateur (Voorstraat E 20). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1084Voorstraat 58Sjoerd Jacobus HannemaHarlingenzoutziederhuis en erf (320 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1084 Sjoerd HannemaHarlingende gevel veel vernieuwd, stoep en het huis van binnen veel verbeterd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-020Voorstraat 58Maria van Schouwenburg... BS huw 1834, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk E-029; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-020; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-020VoorstraatMaria van Schouwenburg36 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-020VoorstraatMentie Ens4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-020VoorstraatAnna Ens1,5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-020VoorstraatMargaretha Ens6 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-020VoorstraatHieke de Boer22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-020VoorstraatTjietske Hilverda20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-020Voorstraat 58Nine Petrus Ens, overleden op 1 december 18408 dg, overleden Voorstraat E 20, dochter van Petrus Ens, med. Dr. en Maria van Schouwenburg, zuster van minderjarige Mintje, Anna en Margaretha Petrus Ens. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-020Voorstraat 58Dina Freerks Fontein, overleden op 17 mei 184610 mnd (geboren 11/7/1845), overleden Voorstraat E 20, dochter van Freerk Dirkpieterszn Fontein, koopman en Anna-Maria Hannema, zuster van minderjarige Dirk en Sjoerd Freerks Fontein. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-020Voorstraat 58Jelger Sjoerds Schaafsma... ovl wijk E-014, zv Sjoerd Obes S, en Rigtje Piers Blom; BS huw 1832, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk E-020 oud 29 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, koopman en grutter, wijk E-014; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1084E-020 (Voorstraat)Anna Maria Hannema vrouw van F. Fontein DPz.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1084E-018 (Voorstraat)Dirk Fonteinwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4235Voorstraat 58 (E-018)Dirk Fontein


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 58wed Dirk Fontein Fzn. geb. A.L. Tripzonder
vorige grondslagf. 11000
huidige grondslagf. 1400


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 58wed. D.Fontein-Trip-


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 58, HarlingenVoorstraat 58E. Postmaelectro- en radio-technisch bureau


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 58F. Postma660Electr.- en radiotechn. bur. radiocentr.


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 58, HarlingenVoorstraat 58E. PostmaPostma, E.electro- en radiotechnisch bureau


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.E. Postma660El.- en radiotechn. bur., radiocentr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.E. Postma660El.- en radiotechn. bur., radiocentr.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.E. Postma660El.- en radiotechn. bur., radiocentr.


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 58, HarlingenVoorstraat 58E. PostmaPostma, E.electro- en radiotechnisch bureau


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 58E. (Eelko) Postma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 58rijksmonument 20731
  terug