Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 67
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 677-0657-0657-070C-062C-056


Naastliggers vanVoorstraat 67
ten oostenVoorstraat 69
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 65


1000 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 67 (geveltop), HarlingenVoorstraat 67 (geveltop)Plaats, Folkert Jans van der;Dirks, JankeF I vd P'
'I D'
Alleen bekend van een tekening


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0450v van 24 feb 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 69, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0450v van 24 feb 1605 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 67Voorstraat NZ bij de Butterbrug14‑21‑00 cggrondpacht van 0-08-00 cg
koper provisioneelN. N.
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Claes Dierckx0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0476r van 30 jun 1605 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 67Voorstraat NZ [staat: naast de naaste brug bij de Buttermerkt]107‑00‑00 gggrondpacht van 0-06-00 cg
koperHendrick Taeckes, gehuwd met
koperAnneke Rintses
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Claes Dierck Finck0‑06‑00 cg
verkoperTiaerdt Louws secretaris van Barradeel


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0527r van 12 okt 1606 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 67naest Ieme Royers152‑00‑00 cggrondpacht van 0-06-00 cg
koperDuede Sybes koopman te Amsterdam
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Claes Dyrx0‑06‑00 cg
verkoperHendrick Taeckes, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperAntien Rintses te Leeuwarden


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0035r van 14 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 67Voorstraat NZ bij de Butterbrug1800‑00‑00 gghuis met loods, zomerhuisje en ledige plaats daarachter
koperAriaen Claeses bakker
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑08 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Rogier Janssen
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenBernt Eeckel
naastligger ten noordenN. N.
protesteert vanwege een borgtochtJacob Tiebbes Popta
verkoperde erfgenamen van wijlen Juw Douwes, gehuwd met
verkoperNeeltie Bartholomeus
tekst in de margeJacob Tibbeszn. Popta, per Foppens, protesteert dat hem de proclamatien ende inwijsinge van de voors. huysinge ontschadelyck sal wesen nopende sijn borchtochte, doch holdende sijn recht opte cooppenningen mach lijden dat d'vercopinge effect sortere. Actum voor recht den 4en may anno 1616.
tekst in de margeToegewesen opten proclamant salff vorige protest den 4en may 1616.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAriaen Claes, bakker, koopt een huis met loods, zomerhuisje en ledige plaats er achter, zoals de verkopers van wijlen Inne Douwes x Neeltie Bartholomeus is aanbeerfd, nz. Voorstraat bij de Butterbrugge. Ten O. erven Rogier Janssen, ten W. Bernt Eeckel? Grondpacht 17 1/2 st aan de Stad. Gekocht van de erven Inne Douwes x Neeltie Bartholomeus, voor 1800 GG.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0105r van 11 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0055r van 5 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 69, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0095r van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0139r van 3 sep 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAriaen Claas


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0126r van 14 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1640 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 195 folio 117r van 30 jun 1640 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Voorstraat 67
inventarisantArien Claessenbakker
requirant q.q.Douue Douues, curatorbierschipper
requirant q.q.Claes Willems Burger, curatores over
requirantDouue Ariens nagelaten weeskind van de inventarisant
requirantJacob Ariens nagelaten weeskind van de inventarisant
requirant q.q.Foppe Foppes, curator
requirant q.q.Baucke Ipes, curatores over
requirantde nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Ariens, gehuwd met
wijlen Mintie Ipes
aangeverJets Olpherts, weduwe van
wijlen Claes Ariens


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0135v van 14 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 67Voorstraat NZ bij de Butterpiep1476‑00‑00 gghuis
koperSake Clases c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑17‑08 cg
naastligger ten oostenoud burgemeester Jan Rogiers de Gaveren
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende weduwe van wijlen Siouke Hanties
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde crediteuren van wijlen Arien Clasesbakker


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0159v van 14 nov 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0135v van 1 sep 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSake Claesen*


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0055r van 24 dec 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0225r van 30 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0265r van 15 apr 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0042v van 13 okt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0245r van 22 mei 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 67Voorstraat NZ1200‑00‑00 gg1/2 huis, ledige plaats, zomerhuisje en loods, en ten noorden nog 1/2 huis met bakkelder
koper provisioneelN. N.
verpachter grond voorhuisde stad Harlingen0‑17‑08 cg
verpachter grond achterhuisde stad Harlingen armvoogdij1‑01‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Jan de Gavere c.soc.
naastligger ten oosten*Antie Wabes
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westen*vrije uitgang naar de Roeperssteeg
naastligger ten westenAucke Jansen Haselaer
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte
verkoperLijske Clases voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Saecke Claessenkistmaker


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0176v van 3 jul 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 67Voorstraat NZ1200‑00‑00 gg1/2 huis, ledige plaats, zomerhuisje en loods, en ten noorden nog 1/2 huis met bakkelder
koperJan Jansen Schoonebeeck, gehuwd met
koperElske Aernts
verpachter grond voorhuisde stad Harlingen0‑17‑08 cg
verpachter grond achterhuisde stad Harlingen armvoogdij1‑01‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Jan de Gavere
naastligger ten oosten*Antie Wabes
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westen*vrije uitgang naar de Roeperssteeg
naastligger ten westenAucke Jansen Haselaer
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLijske Claesen, weduwe van
verkoperwijlen Saecke Claesenkistmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Schoonebeeck x Elske Aernts kopen 1/2 huis met een ledige plaats, zomerhuisje en loods daarachter nz. Voorstraat. Ten O. erven burgemeester Jan de Gavere, ten W. Aucke Jansen Haselaer. Vrije in- en uitgang door de Roeperssteeg. Grondpacht voor het voorhuis 17 1/2 st., voor het achterhuis 21 st aan de Stad. Gekocht van Lyfke Claeses wd. kistmaker Saeck Clases, voor 1200 gg.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002r van 13 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008r van 11 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Jansen Schoonebeeck


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0119r van 22 dec 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0128v van 5 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jansen Schonenbeek


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0177r van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van de weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Schoonebeeck


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0188r van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van de weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Schonebeeck


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0002v van 23 dec 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 67Voorstraat NZ1980‑00‑00 cghuis, plaats, loods en achterhuis
koperAucke Sytses mede namens zijn broers en zusters
verpachter grond voorhuisde stad Harlingen0‑17‑08 cg
verpachter grond achterhuisde stad Harlingen armvoogdij1‑01‑00 cg
protesteert vanwege een hypotheekClaes Saeckeschrirurgijn en herbergier te Kimswerd
naastliggerhet huis nagelaten door wijlen Antie Wabes
naastligger ten oostende kinderen van Geertie de Gavere c.soc.
naastligger ten zuidende stad Harlingen
naastligger ten westenJan Folckerts c.soc.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJoannes Petreaus, gehuwd metadvocaat Hof van Friesland te Leeuwarden
verkoperMaria Teresia Mejontsma te Leeuwarden


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0006va van 18 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0171r van 30 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAuke Sytses* popmaker


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0343v van 6 feb 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet achterhuis van Auke Sytses* popmaker


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0089r van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 69, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBroer Sytzes c.f.koopman


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0091v van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidengeniaarde koper Feddrik Jeppes
naastligger ten westenBroer Sytzes


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0091v van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidengeniaarde koper Feddrik Jeppes
naastligger ten westenBroer Sytzes


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0123v van 18 sep 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 69, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBroer Sytzes c.s.


1702 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 219 folio 188v van 26 aug 1702 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Voorstraat 67
inventarisantAucke Sytzesmr. popmaker
Theunis Arjens, curator over
Auckes enige nagelaten dochter
inleiding bij de boedelinventarisatie[0189v] Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heere praesiderende burgemeester dr. Ericus Haarsma als commissaris geadsocieert met dr. Arnold van Idsinga secretaris, ten sterfhuise van wijlen Aucke Sytzes, in leeven mr. popmaker in Harlingen, van alle de goederen bij deselve nagelaten, soo ten sterfhuise bevonden als onder Theunis Arjens nagenoemt al voor 't overlijden van voornoemde Aucke Sytzes in bewaringe geweest, en ook na desselfs overlijden uit de Banck van Leening gelost, alles op 't versoek van voornoemde Theunis Arjens als aenbehoude oom vaders wegen, en geauthoriseerde curator over [naam niet ingevuld] Auckes, eenigste nagelaeten kindt en dochter van de voornoemde Aucke Sytzes, sijnde de aengevinge gedaen door deselve requirant en sulx onder eede bij 't aenveerden van sijne curatele gepresteert als mede van het voorschreven pupil, als met haer wijlen vader alleen huis hebbende gehouden. Actum ten sterfhuise voornoemd den 23 november 1703.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0297r van 17 mei 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis bewoond door Karst Jansen


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0095r van 16 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMarten Rozee


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-065 , folio 136Voorstraat 67huis
eigenaarJan Sibrens
gebruikerJan Sibrens
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-065 , folio 88vVoorstraat 67huis
eigenaarJan Sibrens wed.
gebruikerJan Sibrens wed.
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkinginsolvent verclaerd


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0072v van 10 mrt 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 67Voorstraat NZ600‑07‑00 gghuis
koperMarten Rosee koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑08 cg
naastligger ten oostenMarten Rosee
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenvroedsman Boetema
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: kamer
crediteurEduarda Nauta
verkoperAaltie Aukes, weduwe van
verkoperwijlen Jan Sibrens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Rosee, koopman, koopt een huis nz. Voorstraat. Ten O. de koper, ten W. de vroedsman Boetema, ten Z. de straat en diept, ten N. de camer van de D.G. gemeente. Vrij in- en uitgang door de Roeperssteeg. Grondpacht 17 st 8 pn aan de Stad. Gekocht van Aaltie Aukes wv Jan Sibrens, voor 600 gg.


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0227v van 22 apr 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 67Voorstraat NZ bij de Sint Jacobstraat [staat: Katterug]1200‑00‑00 cghuis met vrije in- en uitgang door de Roeperssteeg
koperFolkert Jansen, gehuwd metmr. boekverkoper
koperJanke Douwes
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑08 cg
bewonerLieuwe Everts c.u.
naastligger ten oostenAndries Rozee
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Fransen Roorda
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: kamer
verkoperPieter Pivetkoopman te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFolkert Jansen [v.d. Plaats], mr. boekverkoper x Janke Douwes koopt een huis nz. Voorstraat, omtrent de Katterug. Ten O. Andries Rosee, ten W. erven Jacob Jansen Roorda, ten Z. de straat en diept, ten N. de camer van de D.G. Gemeente. Vrij in- en uitgang in de Roeperssteeg. Gekocht van Pyter Rosee te A`dam, voor 1200 cg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-065 , folio Voorstraat 67huis
eigenaarFolkert Jans
gebruikerFolkert Jans
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑13‑00 cg


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0140r van 23 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFolkert Jans van der Plaats


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0200r van 22 feb 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFolkert van der Plaats


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0310r van 21 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFolkert Jansen van der Plaats


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0017r van 11 dec 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFolkert Jans van der Plaets


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-065 , folio 89rVoorstraat 67huis
eigenaarFolkert Jans
gebruikerFolkert Jans
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑13‑06 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0200v van 27 okt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 69, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFolkert van der Plaats


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0019r van 24 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFolkert van der Plaats


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-065Voorstraat 67Folkert van der Plaats, bestaande uit 3 personen30‑00‑00 cg0
7-065Voorstraat 67Jan van der Plaats, bestaande uit 3 personen20‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-065 , folio 89rVoorstraat 67huis
eigenaarFolkert van der Plaets
gebruikerFolkert van der Plaets
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-065, fol. 124rVoorstraat 67Folkert van der Plaets cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderenboekhandelaer60:16:00 cg10:3:00 cgbestaet maetigh wel


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0059v van 5 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFolkert van der Plaats


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0068r van 12 jul 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 69, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFolkert van der Plaats


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0139r van 27 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFolkert van der Plaets


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0188r van 1 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFolkert van der Plaets


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-065 , folio 90rVoorstraat 67huis
eigenaarFolkert van der Plaats
gebruikerFolkert van der Plaats
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0022r van 7 sep 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFolkert van der Plaets


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-065 , folio 90rVoorstraat 67huis
eigenaarFolkert van der Plaats
gebruikerFolkert van der Plaats
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0030v van 12 jul 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFolkert van der Plaats


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0038v van 6 sep 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFolkert van der Plaats


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-070 , folio 152rVoorstraat 67huis
eigenaarF. van der Plaats
gebruikerClaas Swerus
huurwaarde80‑00‑00 cg
af: lasten05‑10‑00 cg
huurwaarde totaal74‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑10‑12 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0071v van 27 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFolkert van der Plaats


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0148r van 18 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenVolkert van der Plaats


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0277r van 22 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenF. van der Plaats


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0256r van 5 dec 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFolkert van der Plaats


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-070 , folio 152rVoorstraat 67huis
eigenaarF. van der Plaats
gebruikerF. van der Plaats
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-070 , folio 152rVoorstraat 67huis
eigenaarF. van der Plaats
gebruikerF. van der Plaats
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0326r van 1 mei 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 69, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenV. van der Plaats


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0033r van 12 mrt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenV. van der Plaats


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-073, pag. 109Voorstraat 67Volkert van der Plaatz


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0096r van 11 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 67Voorstraat NZ1600‑00‑00 cghuis als boek- en papierwinkel
koper van 1/2dr. Symon Stijl
koper van 1/2Hylke Hanekuik
naastligger ten oostenJan Cromwel
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westendr. A. van Ringh
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente
verkoperFolkert van der Plaatsboekverkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Simon Stijl en Hylke Hanekuyk kopen elk voor 1/2 een huis nz. Voorstraat. Ten O. Jan Cromwel, ten W. dr. A. van Ringh, ten Z. de Voorstraat, ten N. de D.G. gemeente. Gekocht van Folkert v.d. Plaats, boekverkoper.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0277v van 30 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis en boekwinkel in gebruik bij M. van der Plaats


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-070 , pag. 149Voorstraat 67H. Hanekuik 5‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-062Voorstraat 67Meile van der Plaats... 1873, bev r HRL 1851 wijk C-066, wijk F-024, wijk H-028, regattdv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-062, boekverkoper, 1814. (GAH204); oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, boekverkoper, wijk C-062; VT1839; ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Voorstraat 67M. van der Plaatsfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-062Voorstraat 67M van der PlaatsM van der Plaatsboekverkoper


1819 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-062Voorstraat 67Catharina Westra... Fontein; BS huw 1817, ovl 1819; ovl 23 dec 1819, 25 jaar, huisvrouw van Melle vd Plaats, sterfhuis wijk C-062/Voorstraat 67, Grote Kerk; vdGaast ... (alles)


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 66 van 22 mei 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-062Voorstraat 67koopaktefl. 5501/2 deel van huis C-062
 
verkoperHylke Haanekuik
koperMeile van der Plaats


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 629Voorstraat 67Meile van der Plaats boekverkoperHarlingenhuis (186 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-062Voorstraat 67Cornelia W Reyersoud 40 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk C-062; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-062VoorstraatMeile van der Plaats52 jboekverkoperHarlingenm, protestant, gehuwd
C-062VoorstraatCornelia W Reyers40 jGroningenv, protestant, gehuwd
C-062VoorstraatEva van der Plaats21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-062VoorstraatAnna van der Hoef27 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-062Voorstraat 67Neeltje Yedes de Groot... in 1851, dv IJede Jurjens dG, en Rinske Willems; BS huw 1827, ovl 1837, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk C-062, wijk A-100, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-062Voorstraat 67Trijntje Wybes Brugsma... Wiebe Jans B, en Hiltje Lammerts; BS huw 1843; 1876 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-073, 184, wijk C-062; oud 42 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-019; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 629Voorstraat C-062Salomon M. de Beer woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3964Voorstraat C-056 Menze Crop woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4525Voorstraat 67 (C-056)Jan Wesbonkwoonhuis


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 67D. Dangermond180Comest. en vleeschw.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 67D. Dangermond691Comest. en vleeschw.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.D. Dangermond691Comest. en vl.w.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.D. Dangermond691Comest. en vl.w.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.D. Dangermond691Comest. en vl.w.


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 4525Voorstraat 67gemeentelijk monument12 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 4525Voorstraat 67


2023
1.430673122406


  terug