Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 75
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 757-014 7-014 C-066C-060
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 757-015 7-014 C-066C-060


Naastliggers vanVoorstraat 75
ten oostenVoorstraat 77
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 73
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 75naamloze steeg ten oosten


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0018r van 30 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyer Gerloffs


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0028r van 27 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0065r van 20 nov 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPier Gerloffs


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0073v van 2 jan 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0185v van 16 dec 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyer Gerloffs


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0194v van 17 feb 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0241r van 11 jan 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPier Gerloffs


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0287r van 24 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenIme Rogiers


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0316v van 23 mei 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0319r van 22 aug 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPier Gerloffs


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0051v van 3 nov 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 75Voorstraat NZ0‑00‑00 CG1/5 huis en mouterij
koperGerliff Piers, gehuwd met te Arum
koperTziets Scheltes te Arum
bewonerJan Evertsbrouwer
naastligger ten oostenJan Wybes olieslager
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJacob Jans koekbakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTziam Jeltes, gehuwd met te Engelum
verkoperRintse Ates te Engelum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerliff Piers x Tziets Scheltes te Arum kopen 1/5 huis en mouterij, metterdood achtergelaten door Pier Gerliffs, nz. Voorstraat, bewoond door brouwer Jan Cents. Ten O. olieslager Jan Wybes, ten W. koekenbakker Jacob Jans [Stockmans]. Gekocht van Tziam Jeltes, huisvrouw van Rintse Ates te Engelum, voor 400 daalders van xxx stuivers.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0052r van 3 nov 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 75Voorstraat NZ505‑00‑00 GG1/5 huis en mouterij
koperWyt Jouckes, gehuwd met te Wanswerd
koperSyts Piers te Wanswerd
bewonerJan Evertsbrouwer
naastligger ten oostenJan Wybes olieslager
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJacob Jans koekbakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTied Piers, gehuwd met te Kimswerd
verkoperSierck Jans te Kimswerd


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0111r van 7 jun 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 75Voorstraat NZ [staat: ten noordoosten van de Butterbrugh]2725‑00‑00 GGbrouwerij en mouterij genaamd de Witte Gekroonde Lelie
koperJan Sents, gehuwd metde Witte Gekroonde Lelie
koperTetke Uuilckes
naastligger ten oostende weduwe van Johannes Cramer
naastligger ten oostende weduwe van Jan IJsenbeeck
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJacob Jans koekbakker
naastligger ten noordende weduwe van Sjoerd bakker
verkoper van 3/5Gerloff Piers, gehuwd met te Arum
verkoper van 3/5Tieske Scheltes te Arum
verkoper van 2/5Uupt Jouckes, gehuwd met
verkoper van 2/5Syts Piers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sents x Tetske Uilckes kopen brouwerij en mouterij NO van de Butterbrug, genaempt de Witte Gecroonde Lely. Ten O. wd. Johannes Craemer en wd. Jan IJsenbeek, ten W. koekbakker Jacob Jans [Stockmans]. Gekocht van Gerloff Piers x Tieske Scheltes wonende te Arum voor 3/5, en van Uupt? Jouckes x Syts Piers voor 2/5, voor 2725 GG.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0111r van 7 jun 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 75achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet eveneens verkochte voorhuis, genaamd de Witte Gekroonde Lelie


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0111r van 7 jun 1612 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 75achterVoorstraat NZ [staat: ten noordoosten van de Butterbrugh]2725‑00‑00 GGachterhuis bij brouwerij en mouterij genaamd de Witte Gekroonde Lelie
koperJan Sents, gehuwd met
koperTetke Uuilckes
verpachter grondde weduwe van Hendrick Taeckes 0‑14‑00 CG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Marten wieldraaier
naastligger ten oostenJan Wybes
naastligger ten zuidenhet eveneens verkochte voorhuis, genaamd de Witte Gekroonde Lelie de Witte Gekroonde Lelie
naastligger ten westende weduwe van Sjoerd bakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 3/5Gerloff Piers, gehuwd met te Arum
verkoper van 3/5Tieske Scheltes te Arum
verkoper van 2/5Uupt Jouckes, gehuwd met
verkoper van 2/5Syts Piers


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0218r van 15 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende brouwerij van Jan Sents


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0150r van 19 dec 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Cents


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0160v van 30 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Cents


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0072v van 14 jun 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 75achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0072v van 14 jun 1628 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 75achterVoorstraat NZ achter het eerste perceel in deze akte4000‑00‑00 GGachterhuis met twee kelders, strekkende van de zuider middelmuur tot achter aan de hof van wijlen Piter Wibrants
koperReiner Jellis, gehuwd metkoopman te Leeuwarden
koperAefke Jacobs koopvrouw te Leeuwarden
verpachter grondJan Sents lakenkoper te Leeuwarden 0‑14‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Wybes olieslager
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende eigenaren van het huis van Siuerd bakker
naastligger ten noordenhet hofje van Piter Wybrants
verkoperJan Sentslakenkoper te Leeuwarden


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0072v van 14 jun 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 75Voorstraat NZ, ten noordoosten van de Butterbrug, daar de Witte Gecroonde Lely uithangt4000‑00‑00 GGmouterij en brouwerij daerden Witten Gecroonde Lelye uuthanght
koperReiner Jellis, gehuwd metkoopman te Leeuwarden de Witte Gekroonde Lelie
koperAefke Jacobs koopvrouw te Leeuwarden
verpachter grondJan Sents lakenkoper te Leeuwarden 6‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende kamer waarin placht te wonen de weduwe van Auck Johannes
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenHidde Uulkes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Sentslakenkoper te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReiner Jellis x Aeffke Jacobs te Leeuwarden kopen een mouterij en brouwerij ten noordoosten van de Butterbrugh nz. Voorstraat, waar de witte gecroonde lelye uithangt, met een vrije steeg ten oosten. Gekocht van lakenverkoper Jan Sents te Leeuwarden voor 4000 gg.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0160r van 6 nov 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 75Voorstraat NZ ten noordoosten van de Butterbrugh2958‑00‑00 GGhuis waar de Witte Gekroonde Lelie uithangt, mouterij en achterhuis
koperHidde Ulckes, gehuwd metzijdekramerde Witte Gekroonde Lelie
koperBerber Tietes
verpachter grondde stad Harlingen8‑05‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Johannes Cramer
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenHidde Ulckes c.u.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperReyner Jelles, gehuwd metkoopman te Leeuwarden
verkoperAefke Jacobs te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHidde Ulckes, zijdekramer x Berber Tietes kopen een huis, mouterij en achterhuis ten noordoosten van de Butterbrugh nz. Voorstraat, daer de witte gecroonde lelie uythangt. Ten O. erven Johannes Cramer, ten W. de kopers. Grondpacht 8 CG 5 st aan de Stad. Gekocht van koopman Reyner Jelles x Aeffke Jacobs te Leeuwarden voor 2958 GG 14 st.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0010v van 30 apr 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0028v van 11 dec 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Wybes


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0015v van 6 nov 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 81, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHobbe Jans olieslager


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0159r van 7 nov 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenbewoner van de helft Hobbe Jansen
naastligger ten oostenbewoner van de helft Sicke Johannis


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0175v van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHobbe Jans olieslager


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0007v van 17 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHobbe Jansen olieslager


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0026v van 11 sep 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 75Voorstraat NZ tussen de Butterbrug en de pijp van de Kleine Kerkstraat3150‑00‑00 GGhuis met een ledige plaats, 2 kamers of loodsen, een schuur met oliemolen, een hooischuur en (gedeeltelijk beschreven) gereedschappen
koperburgemeester Pouuels Jansen Innema
naastligger ten oostenSipke Jansen
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westenJan Fongers
naastligger ten noorden*Jochoom Dircx
verkoperHobbe Jansenolieslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPauwels Jansen Innema, burgemeester, koopt een huis met een ledige plaets en 2 camers of loodsen, oliemolen en hooischuur etc., strekkende van de nz. Voorstraat tot het huis van Jochum Dirx, waar mee dit huis vrij uitgang en drift naar de Verlaten heeft door de zijsteeg. Alles ligt bij elkaar tussen de Butterbrug en de Kleine Kerkstraatspijp. Ten O. Sipke Jansen, ten W. Jan Fongers, ten Z. de straat en diept. Gekocht van Hobbe? Jansen, olieslager, voor 3150 gg.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0032v van 20 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWobbe Tiaerdts


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0110r van 24 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende brouwerij van Jan Sents


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0040v van 25 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0008v van 21 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Wobbe Tjeerdts


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0141r van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjeerd Wobbes


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0215r van 23 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 75Voorstraat NZ6000‑00‑00 GGhuis, bestaande uit 2 woningen met een mouterij daarachter
koper door niaarWillem Hendrix Vosma, gehuwd metkoopman
geniaarde koperGerryt Bouwes Schiere, gehuwd met
geniaarde koperGrietie Gerrits
huurderHessel Jacobs Hingst 100‑00‑00 GG
huurderArjen Arjens 60‑00‑00 GG
naastligger ten oostenhet huis van Trijntie van Dam
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Reyn Tjallings c.soc.
naastligger ten noordenGosse Jansen
verkoperArjen Wobbes c.u.gortmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Hendrix Vosma koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Gerryt Bouwes Schiere x Grietje Gerryts, een mooi huis (met beschrijving) van 2 aparte woningen, bewoond door Hessel Jacobs Hingst en Arjen Arjens, met een mouterij erachter, nz. Voorstraat. Ten O. een steeg waarin dit huis en mouterij en de 2 camers v.d. verkoper aan het noordeinde, vrij in- en uitgang hebben. Ten O. Trijntje van Dam, ten Z. die straat en diept, ten W. erven Reyn Tjallings [Voorstraat 73], ten N. Gosse Jansen. Veel voorwaarden over het huis van Trijntje van Dam. Gekocht van Arjen Wabbes, gortmaker, voor 600? gg. (Is dit de steeg ten W. van Voorstraat. 81?)


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0236r van 18 jun 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 81, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis, steeg en kamers van Arjen Wobbes


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0258r van 28 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Wabe Tjeerds


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0320r van 6 apr 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van Jan Willems Vosma


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0024va van 13 dec 1691 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHycke Sjoerds, dochter van
naastligger ten westenJan Olkes glasmaker


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0221v van 26 apr 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Vosma


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0312v van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 81, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerke Gerkes c.u.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerrit Wybes


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0024r van 13 mrt 1707 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 81, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen dr. Bechius c.soria


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0031r van 2 okt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet pakhuis van Jan Vosma


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-014Voorstraat 75huis
eigenaarJan Vosma
gebruikerJan Vosma
huurwaarde66‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑04‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-015Voorstraat 75kamer
eigenaarGerrit Gerrits
gebruiker
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-014Voorstraat 75huis
eigenaarJan Vosma
huurwaarde66‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan12‑3‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-015Voorstraat 75kamer
eigenaarwed. Gerrit Gerrits
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0208r van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 81, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Vosma koopman
naastligger ten westensteeg


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0217r van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 81voor, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenInne Hiddes


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0244v van 9 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 81voor, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenInne Hiddes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-014Voorstraat 75huis
eigenaarJohannes Vosma
gebruikerClaes Jarigs
huurwaarde66‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde11‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-015Voorstraat 75huis
eigenaarwed. Gerrit Hendriks
gebruikerwed. Gerrit Hendriks
opmerkingpauper


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0308r van 2 feb 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 81een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenInne Hiddes de Vries koopman


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0285v van 27 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Doede Vosma


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0305v van 22 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 81, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEnne Hiddes de Vries


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0304v van 22 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 81twee_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-014Voorstraat 75huis
eigenaarburgemeester Vosma
gebruikerOtte Sybes
huurwaarde113‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde18‑16‑10 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-015Voorstraat 75huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerJohannes Hendriks c.s.
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑13‑06 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-014 Voorstraat 75Hans Pieters, bestaande uit 2 personen12‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-014Voorstraat 75huis
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerHans Pytters
huurwaarde70‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑14‑08 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-015Voorstraat 75huis
eigenaarerv. Dirk Hugens
gebruikererv. Dirk Hugens
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑01‑12 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0256v van 19 jan 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 81, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenoud burgemeester Doede Vosma


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0234r van 16 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van oud burgemeester Dodoneus Vosma


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0240v van 30 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 75Voorstraat NZ op de Appelmarkt tussen de Kleine Kerkstraat en de Katterugspijpen6000‑00‑00 GGhuis en een pakhuis erachter
koperJanke Heeres, en haar broers
koperJan Heeres
koperSipke Heeres
koperAlbert Heeres
huurder huisde weduwe van Hans Pyters
huurder pakhuisDouwe Gabbes 2500‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten oostenHarmanus Viedelius rentmeester
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJanke Heeres c.f.
naastligger ten westenSymen Fockes Bakker
naastligger ten noordenJan Gosses
verkopermevrouw Johanna Bourbom, weduwe van
verkoperwijlen oud burgemeester de heer Dodoneeus Vosma


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0252v van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJanke Heeres c.f.


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0186v van 8 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 81twee_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlbert Heeres c.f.


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0209v van 12 mei 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAlbert Heeres c.f.


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0162v van 4 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 81voor, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenAlbert Heeres c.f.


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0162v van 4 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 81een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlbert Heeres c.f.


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0255r van 7 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 81, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarin drie aparte in- en uitgangen


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0252r van 7 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione communitatis of ratione societatis, ofwel een protest om reden van mandeligheid. Mandéligheid betekent dat je niet als enige eigenaar bent van het (gehele) verkochte of verwandelde, waardoor de of een mede-eigenaar aanspraak kan maken op eerste koop en zodoende de voorgenomen koop kan verhinderen ('verspieren'). De gezamenlijkheid van het eigendom kan behoorlijk variëren. Een enkele zijmuur die ook de zijmuur van je naastligger is kan al genoeg zijn, maar bijvoorbeeld als erfgenaam met twee broers of zusters ben je ook maar voor een derde eigenaar van het goed. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 75Voorstraat NZ [staat: Appelmerkt aan de Voorstraat tussen KleineKerkstraats- en Katterugspijpen]1425‑00‑00 GGhuis, plaats, tuin, bleekveld en dubbel pakhuis
koper door niaarSeerp IJsbrandi, gehuwd met
koper door niaarSaske Persijn
geniaarde koperAlbartus Binksma, gehuwd metkoopman
geniaarde koperSipkje Nauta
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenF. Calander c.u.
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten noordenB. Koelmans
naastligger ten noordenJ. van der Vleugel
naastligger ten westenN. N.
verkoper q.q.Sicco Bienstra, curator overprocureur postulant
verkoperde boedel van wijlen Jan Heereskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp IJsbrandi x Saske Persijn koopt, na niaar ratione vicinitatis en societatis, een huis met tuin, plaats en bleekveld en een dubbel pakhuis er achter, aan de Appelmarkt nz. Voorstraat, tussen de Kleine Kerkstraats- en Katrugspijpen. Ten O. een steeg waarin dit huis en het huis van F. Calander ten O. en zijn huis daar achter, en een huis achterin de steeg, van Jouke Olinjus, allemaal een vrije uit- en ingang hebben. Het nu verkochte huis was eigendom van Jan Heeres. Ten Z. de Voorstraat, ten N. B. Koelmans en J. v.d. Vleugel. Het gebruik van de straat en de wal en het staan op marktdagen op de stoep, is aan de koper voorbehouden. Gekocht van de testamentair redder v.d. nagelaten boedel van wl. Jan Heeres, koopman.


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0257r van 7 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 81een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlb. Bolman c.u.


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0261v van 28 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 81twee_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan van der Vleugel c.s.


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0092v van 20 mei 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 75Voorstraat NZ [staat: Appelmarkt tussen Kleine Kerkstraat- en Katterugspijpen]1425‑00‑00 GGhuis met plaats, tuin, bleekveld en daarachter een dubbel pakhuis
koperAnne J. Tadema, gehuwd metapotheker
koperAntje Willems
huurderN. N. 100‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenF. Callander huis voor aan de steeg
naastligger ten oostenJ. Olinjus huis achter aan de steeg
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenB. Koelmans
naastligger ten noordenJ. van der Vleugel
eerdere eigenaarJan Heeres
verkoperSaske Persijn, gehuwd met
verkoperSeerp IJsbrandikoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne J. Tadema, apotheker x Antje Willems kopen een huis, plaats, tuin en bleekveld met daarachter een dubbel pakhuis, aan de Appelmarkt tussen Kleine kerkstraatspijp en Katrugpijp, nz. Voorstraat. Geen grondpacht. Ten O. een massale steeg met vooraan F. Calander c.u. en achteraan J. Olinjus, ten Z. de Voorstraat, ten W. B. Koelmans, ten N. J. van der Vleugel. Gekocht van Saske Persijn x koopman Seerp IJsbrandi voor 1425 gg.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0046r van 6 dec 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenA. Tadema


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-012, pag. 105Voorstraat 75A. Tadama
7-0121/2, pag. 105Voorstraat 75Jacob Abrahams
7-0121/2, pag. 105Voorstraat 75Wybe Wytzes


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0218v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 81, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-014, pag. 143Voorstraat 75A J Tadema5‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-066Voorstraat 75Anne Jelles Tadema... in 1798-1802, zv Jelle T, en ... ; BS huw 1812, ovl 1822 1837 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk C-066, apothecar, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 18:14:0 terzaake geleverde ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Voorstraat 75 A. Tademafl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-066Voorstraat 75A Tadema A Tadema apothecar


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 90 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-066Voorstraat 75Wapke Martens Steensma, overleden op 30 januari 1822vrouw van Albert Eerdmans, mr. goud/zilversmid (Voorstraat C 66), moeder van minderjarige Jacobus (reeds overleden), Marten, Mintje, Bernardus en Henricus Alberts Eerdmans. (Saldo fl. 1.209,40: zie 091) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 91 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-066Voorstraat 75Jacobus Alberts Eerdmans, overleden op 25 februari 18227 wk, zoon van Albert Eerdmans, mr. goud/zilversmid (Voorstraat C 66) en wijlen Wapke Martens Steensma, broer van minderjarige Marten, Mintje, Bernardus en Henricus Alberts Eerdmans. Saldo fl. 225,33. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 36 en 40 van 24 apr 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-066Voorstraat 75provisionele en finale toewijzingfl. 2127huis en pakhuis aan de Voorstraat C-066
 
verkoperBernardus Eerdmans (te Bolsward)
koperMinne Hendriks Merkelbach


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 61 van 13 nov 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-066Voorstraat 75obligatiefl. 3000huis en pakhuis aan de Voorstraat C-066
 
schuldenaarMinne Hendriks Merkelbach


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 652Voorstraat 75Manne Hendriks MerkelbachzilversmidHarlingenpakhuis (75 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 653Voorstraat 75Manne Hendriks MerkelbachzilversmidHarlingenhuis en erf (150 m²)


1838 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 291 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-066Voorstraat 75Bieuwkje Minnes Merkelbach, overleden op 11 juli 1838ruim 1 jr, dochter van Minne Hendriks Merkelbach, goud/zilversmid (Voorstraat C 66) en Marijke Riemers Lamminga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-066Voorstraat 75Marijke Riemers Lamminga... 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk H-165; oud 30 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, zilversmidse, wijk C-066; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 22 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-066Voorstraat 75Minne Hendriks Merkelbach, overleden op 28 januari 1839wednr. Aaltje Coenraads Bakker, man van Marijke Riemers Lamminga, goud/zilverhoudersche Voorstraat C 66, vader van minderjarige Rinske Minnes Merkelbach (voogd is Sjoerd Simons Wijma, notaris) (uit 1e huwelijk) en minderjarige Hendrik, Riemer en Johannes-Wilhelm Minnes Merkelbach (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-066VoorstraatMaayke Lamminga30 jzilversmidscheAlmenumv, protestant, weduwe
C-066VoorstraatHendrik Merkelbach6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-066VoorstraatRiemer Merkelbach5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-066VoorstraatJohannes Merkelbach4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-066VoorstraatRinske Merkelbach9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-066VoorstraatGepke D Schaap19 jFranekerv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-066Voorstraat 75Antje Hennings IJlstra... bev.reg. HRL 1851 wijk C-024, 66, wijk H-236; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-130; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-066Voorstraat 75Baudina Elisabeth Stinstra... C-059, 66, wijk B-001, wijk E-004; oud 42 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-001; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-066Voorstraat 75Meile van der Plaats... en Anna Toussaint; BS huw 1811, huw 1817, huw 1819, huw 1822, huw 1836, ovl 1873, bev r HRL 1851 wijk C-066, wijk F-024, wijk H-028, regattdv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-062, boekverkoper, 1814. ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-066Voorstraat 75Schelte Lolkes Zwaal... Z, en Jantje Molenaar; BS huw 1825, huw 1827, huw 1836, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk B-049, wijk C-066, wijk H-236; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk B-040; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 652Voorstraat C-066Hendrik Minnes Merkelbachwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3543Voorstraat C-060Hendrik M. Merkelbachwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3543Voorstraat 75 (C-060)Lieuwkje Flietstra (wed. H.M. Merkelbach)woonhuis


1913 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 75 (geveltop), HarlingenVoorstraat 75 (geveltop)'1913'


1914 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1991
adresgegevens
Voorstraat 75[..] het pand van (later) Leijdesdorf, Sytra, Van Looy


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 75 Leonard Leijdesdorffgoudsmidf. 8000f. 5000


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 75L. Leijdesdorff138In goud en zilver, enz.


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 75L. Leijdesdorff138In goud en zilver, enz.


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 75L. Leijdesdorff138Goud en zilver enz.


1923 - advertentiebron: Inval der Noormannen, de, Vroolijk spel in drie bedrijven (Wielinga, S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75L. Leijdesdorffjuwelier, goud en zilver


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 75L. Leijdesdorff138Goud en zilver enz.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 75L. Leijdesdorff138Goud en zilver enz.


1925 - advertentiebron: Gids voor Harlingen (Ferwerda, dr. S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75L. Leijdesdorffjuwelier


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 75L. Leijdesdorff138Goud en zilver enz.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 75L. Leijdesdorfkoopman in goud-zilverwerk


1934 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 20-07-1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75L. Leijdesdorff


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75L. Leijdesdorff


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75L. Leijdesdorffjuwelier, horloger, moderne byoux, souvenirs, lepeltjes


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 75L. Leijdesdorff138Goud en zilver, enz.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 75L. Leijdesdorff662Goed en zilver, enz.


1948 - advertentiebron: Zeehaven Harlingen (Wyga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75 Sytra radio


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Sytra Radio823


1950 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75 Sytra - Radioelectra, radio


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Sytra Radio823


1952 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 24-10-1952
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75 Sytra Radioradio-electro-technisch bedrijf


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Sytra Radio823


1954 - advertentiebron: Handel en Industrie in Harlingen (Wijga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75 Sytra radioscheepsfoon, peilontvangers


1956 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75 Sytra Radioradio-reparatie, electrische installaties


1956 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75 Sytra radioreparatie van alle merken, geluidsversterkerwagen


1960 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75 Sytra - Radioelectra, radio


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 75W. (Willem) Tuinstra


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75 Sytra radioradio, televiesie, reparatie


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9704Voorstraat 75gemeentelijk monument11 van 20 1913


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9704Voorstraat 75
  terug