Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 95
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 95 7-028 7-028 C-077 C-071


Huisnaam in: 1721
Gebruik:
Naam: de ossekop (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1737
Gebruik:
Naam: de ossekop (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1756
Gebruik:
Naam: de ossekop
Kwartier/wijk
Verkoper: vosma, erven doedeneus
Koper/eigenaar: spannenburg, hendrik


Huisnaam in: 1756
Gebruik:
Naam: de ossekop (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1780
Gebruik:
Naam: de ossekop
Kwartier/wijk
Verkoper: spannenburg, doetje en yefke
Koper/eigenaar: zee, sytse drieses v.d.
Naastliggers vanVoorstraat 95
ten oostenVoorstraat 97
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 93


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 95Schoolsteeg ten westen


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 223r van 30 apr 1598 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 95Sytze Pieters x Anna Edes kopen een huis nz. Voorstraat op de hoek van de Gortmaeckers steege. Ten O. Symon Harmens, ten W. de steeg en Anna Reyns. Grondpacht 28 st aan Cornelis Coninx. Gekocht van Harmen Martens x Tyam Jelles voor 1190 GG.


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0175v van 12 dec 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 93, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0120r van 20 dec 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 95Gortmakerssteeg hoek Voorstraathuis
 
bieder/koperN. N. 0-00-00 CG
naastligger ten oostende erven van Sibrant Feykes
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenGortmakerssteeg
naastligger ten noordenN. N.
Jan Jacobs, curator
Piter Everts, curatoren over
verkoper van 1/2de weeskinderen van wijlen Wibe Hansen, gehuwd met
verkoper van 1/2wijlen Pitie Pibes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild door (de curatoren over) de weeskinderen van Wibe Hansen voor 1/2 en zijn weduwe Pietie Pibes voor 1/2, een huis op de hoek van de Gortmakerssteeg en Voorstraat, Ten O. erven Sibrant Feyckes, ten W. de Gortmakerssteeg. Grondpacht niet genoemd.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0060r van 12 mrt 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 95Voorstraat NZ1/2 huis
 
koperHendrick Hendrycx burger c.u.gortmaker786-00-00 GG
eigenaar van 1/2Jan Anskes
naastligger ten oostende weduwe en erven van Sybrant Feykes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenvoormalige eigenaar Rinse Romkes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMaycke Jans van der Laen, gehuwd met
Suuffrido Johannessecretaris op AmelandAmeland


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0104v van 28 jan 1644 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 95Voorstraat NZ1/2 huis
 
koperHendrick Hendrix c.u.870-00-00 GG
eigenaar van 1/2Hendrick Hendrix c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Sybrant Feyckes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Anskes c.u.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0146v van 24 nov 1644 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 95Gortmakerssteeghuis met paardestal en een plaatsje ten zuiden daarachter
 
koperHessel Jacobs Hingst, gehuwd met550-00-00 GG
Grietje Allerts
naastliggerAndries Buckhorst c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van Outger Romckes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Hessel Jacobs Hingst x Grietje Allerts koopt een schuur met paardenstal en het plaetske ten Z. daarvan, in de Gortmakerssteeg. Lees de voorwaarden. Verkopers erven Outger Romkes?, voor 550 gg.


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0167v van 2 mrt 1645 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 95Gortmakerssteegkamer
 
koperHessel Jacobs Hinxt c.u.118-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende kamer van Stoffel Baniers
naastligger ten westenGortmakerssteeg
naastligger ten noordenGerryt Wouters, bewoner hiervan is
Dirck Dirx
verkoperHaantie Jans Lamckema
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Hessel Jacobs Hingst koopt een camer in de Gortmakerssteeg. Naastliggers zijn in de acte genoemd. Gekocht van Haentje Jans Lamckema?, voor 118 gg.


1656 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 95, HarlingenVoorstraat 95'1656'


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0076v van 27 jan 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 95Voorstraat NZ [niet vermeld]schuur met een gortmakerij en een mostermalerij
 
koperSicke Lieuwes c.u.gortmaker476-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-01-00 CG
verpachter grondde heer Wittert 0-14-00 CG
naastligger ten oostenBente Gossis
naastligger ten zuidenGerrit Gouckes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenAlbe Pytters
verkoperHessel Hingst
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Sicke Lieuwes, gortmaker, koopt een schuur of stal. Ten O. Bente Gosses, ten W. een openbare steeg, ten Z. Gerrit Gouckes. Het gekochte omvat een gort- en mosterdmalerij met inventaris, voorraden en gereedschappen etc. Gekocht van Hessel Jacobs Hingst, voor 476 gg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0077r van 27 jan 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 95Schoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]kamer
 
koperSicke Lieuwes c.u.gortmaker65-00-00 GG
naastligger ten oostenGerrit Gouckes
naastligger ten zuidenJacob Auckes
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten noordenGerrit Gouckes
verkoperHessel Jacobs Hingst
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(2 achter) Gerrit Gouckes koopt, na niaar ratione vicinitatis, een camer in de Gortmakerssteeg, met ten O. en N. de koper, ten Z. Jacob Auckes, ten W. die steeg. Gekocht van Hessel Jacobs Hingst, voor 65 gg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0075r van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 93, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvaandrager Willem Hendrix Vosma


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0076r van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 93, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWillem Vosma


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0004v van 20 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 95Gortmakerssteegkamer
 
koperGerryt Gouckes burgerzoutzieder126-00-00 GG
naastligger ten oostenGerryt Gouckes burgerzoutzieder
naastligger ten noordenGerryt Gouckes burgerzoutzieder
naastligger ten westenGortmakerssteeg
naastligger ten zuidenN. N.
verkoperJacob Auckesmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Dominicus Marnstra, not. publ. x Trijntje Pieters Gaermans koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Gerrit Gouckes, zoutzieder, een camer in de Gortmakerssteeg. Ten O. en N. Gerrit Gouckes, ten W. die steeg. Gekocht van Jacob Auckes, mr. metselaar, voor 126 gg.


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0061v van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 93, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes Fosma


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 372v van feb 1692 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 95(1 achter) Joannes Tjebbes [van der Meulen] koopt 1/2 huis en gorterie aan de nz. Voorstraat. Ten O. en Z. Gerrit Goukes, ten W. de Gortmakerssteeg, ten N. Sytske Abes. Het woonhuis bestaat uit een voorhuis, woonkelder, kelderkamer, zolder en vliering. Het gorthuis is een grote ruimte waarin de molen staat, een paardenstal en de eest, met daarboven een graanzolder en een vliering voor turf. Met vrije reed en drift door de steeg met een paard en met vrije op- en afslag. Gekocht van Minse Cornelis.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-028 Voorstraat 95huis
eigenaarJohannes Vosma
gebruikerJohannes Vosma
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde20-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-028 Voorstraat 95huis
eigenaarJohannes Vosma
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde20-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-3-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0090r van 8 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 97, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannes Vosma koopman
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0145r van 4 okt 1722 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 95achterVoorstraat NZ [niet vermeld]achterhuis en zomerhuis
 
kopervroedsman Doede Vosma 1000-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende gorterij van Johannes Tiebbes
verkoperLieuwe Sjoerds, gehuwd met
Aukjen Tieerds
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Doede Vosma, vroedsman, koopt een mooi achterhuis met keuken en bovenkamer, en naast de woning nog een plaets tussen verkopers achtergevel en de keukengevel. Het huis heeft een portaal met een studeerkamer erboven, die over de steeg van verkoper loopt, en nog een tuin die vanaf zijn keuken strekt tot de gorterij van Tjebbe Johannes [v.d. Meulen]. Vrij op- en afslag door de steeg ten W. In de tuin staat een nieuw zomerhuis met beeldwerk etc. Met conditie dat de verkoper door die steeg en zijn keuken naar de achterschuur zal gaan, en door een muur gescheiden zal worden van de koper. etc. etc. Gekocht van Lieuwe Sjoerds [de Bruin] x Aukjen Tjeerds van Esta, voor 1000 cg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-028 Voorstraat 95huis
eigenaarvroedsman Vosma
gebruikervroedsman Vosma
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-13-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-028 Voorstraat 95huis
eigenaarburgemeester Vosma
gebruikerburgemeester Vosma
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-13-06 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0049v van 27 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 97, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Doede J. Vosma


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-028 Voorstraat 95Antje Heeres, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal00-00-00 CG
7-028 Voorstraat 95Ype Heeres, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0082r van 27 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 93, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0265r van 14 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 95Voorstraat NZ op de Appelmarkthuis, tuin en pakhuis
 
koperburgemeester Hendrik Schaaf, gehuwd metkoopman6000-00-00 CG
Aefke Bierma
naastligger ten oostenmevrouw Johanna Bourboom c.s.
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten noordenJohannes van der Meulen c.s.
verkopermevrouw Johanna Bourboom, weduwe van
wijlen gecommiteerde van de Staten van Friesland en burgemeester de heer Dodoneus Vosma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Schaaff, burgemeester x Aefke Bierma koopt een huis en tuin en aparte keukens bezijden 'de Ossekop' en een pakhuis daarachter, op de Appelmarkt. Ten O. de verkoper, ten W. de Gortmakerssteeg, ten N. Johannes Tjebbes van der Meulen, ten Z. de Voorstraat. Met beschrijving van het huis. Er zijn koopbrieven van 26 jan 1644 en van 2 okt 1722. Het pakhuis heeft vrij in- en uitgang op de Oosterwal door een besloten steeg. Gekocht van Johanna Bourboom wd. Dodoneus [Doede] Vosma.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0002r van 4 apr 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 97, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Schaaf c.u.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0297v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 97, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer A. Blok


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0030r van 9 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 93, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Johannes Tjebbes van der Meulen


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0030r van 9 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 93, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0179r van 25 feb 1787 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 95Schoolsteeg OZ [staat: Gortmakersteeg] gedeeltelijk het perceel van het oude Gruthuisstuk grond
 
koperde heer Minne Clases Blok c.s., gehuwd met250-00-00 CG
Janke Schaaff
naastligger ten oostende heer Minne Clases Blok
naastligger ten zuidende heer Minne Clases Blok c.u.
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: Gortmakersteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTjebbe Johannes van der Meulengrutter
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1 achter) Minne Clases Blok x Janneke Schaaf koopt 14, 5 voeten grond breed, gerekend van Z. naar N., langs zijn tuin. Het is nu nog bebouwd met een deel van het oude gorthuis van de verkoper, in de Gortmakerssteeg. Verkoper zal dat binnen 1 maand afbreken en de grond schoon opleveren en gaat nieuw bouwen. Ten O. en Z. de koper, ten W. de Gortmakerssteeg. Gekocht van grutter Tjebbe Johannes v.d. Meulen.


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0086v van 28 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 93, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Johannes T. van der Meulen


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0086v van 28 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 93, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: Gortmakerijsteeg]


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0149v van 24 okt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 97, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Minne Blok


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-026 Voorstraat 95wed M Blok


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-028 Voorstraat 95Minne Blok wed8-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-077Voorstraat 95Klaas Minnes Blok... ovl 1850, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk E-049, , re gattdv1826-1893; eigenaar en gebruiker van wijk C-077, zoutbrander, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-082, stokerij, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-077Voorstraat 95K Blok K Blok zoutbrander


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-077Voorstraat 95Grietje Klazes Blok, overleden op 13 juni 1826dochter van Klaas Blok, zeehandelaar Voorstraat C 77 (wednr. Johanna Adama) en Janke Zijlstra, zuster van minderjarige Aurelia-Hendrika, Johanna-Elisabeth, Sytske, Aafke-Gezina, Geertruida, Martha-Cornelia en (reeds overleden) Anna-Catharina Klazes Blok, halfzuster van Minne, zoutzieder en Janneke Klazes Blok (uit 1e huwelijk vader). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-077Voorstraat 95Anna Catharina Klazes Blok, overleden op 8 november 1826dochter van Klaas Blok, zeehandelaar (Voorstraat C 77, wednr. Johanna Adama) en Janke Zijlstra, zuster van minderjarige Aurelia-Hendrika, Johanna-Elisabeth, Sytske, Aafke-Gezina-Geertruida en Martha-Cornelia Klazes Blok (uit 2ehuwelijk vader), halfzuster van Minne, zoutzieder en Janneke Klazes Blok (uit1e huwelijk vader). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 679Voorstraat 95Klaas Minnes BlokHarlingenzeehandelaarhuis en erf (360 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-077Voorstraat 95Daniel Sebesoud 40 jaar, geb Dordrecht en wonende te HRL. 1839, onderwijzer, wijk C-077; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-077Voorstraat 95Jacoba S Bloemoud 41 jaar, geb S. Kapel NBr en wonende te HRL. 1839, wijk C-077; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-077VoorstraatDaniel Sebes40 jDordrechtm, protestant, gehuwd, onderwijzer
C-077VoorstraatJacoba Susanna Bloem41 jS.Kapel N. Brabandv, protestant, gehuwd
C-077VoorstraatJacomina Petron. Sebes14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-077VoorstraatPieter Willem Sebes12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-077VoorstraatWillem Anthony Sebes2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-077VoorstraatJohanna Anthonia Sebes10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-077VoorstraatKlara Maria Sebes8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-077VoorstraatAntonia Geertruida Sebes7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-077VoorstraatElizabeth Sebes5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-077VoorstraatMaria Petronella Sebes4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-077VoorstraatJenneke Sebes1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-077VoorstraatDieuwke van der Wielen25 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-077Voorstraat 95Trijntje Klases van der Sluis... dv Klaas Jeltes vdS, en Cecilia Harmanus IJskamp; BS huw 1828, ovl 1876, ovl 1880, bev.reg. Ha18 51 wijk C-077, wijk E-245, supp wijk G-438; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-068; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-077Voorstraat 95Wiebe Blavier... E-245, supp wijk G-438; oud 35 jaar, (geslnm: Blevier), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-068; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 679C-077 (Voorstraat)de Stad Harlingenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2696*C-071 (Voorstraat)Gemeente Harlingenwoonhuis
Sectie A nr. 2696*C-085 (Schoolsteeg)Gemeente Harlingenschool


1887 - variaadresbronbericht
Voorstraat 95Oud Harlingen Magazine 1988Dirk Dekema krijgt vergunning voor vestiging van een bakkerij in de Schoolsteeg


1896 - variaadresbronbericht
Voorstraat 95Oud Harlingen Magazine 1986Dirk Dekema vraagt aan de Gemeente toestemming voor het plaatsen van een locomobiel ten behoeve van zijn Fabriek van Suikerwerken in het pand Voorstraat C 71


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5248Voorstraat 95 (C-071)Homme Poort


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 95 Homme Poortwinkelier
vorige grondslagf. 3000
huidige grondslagf. 3200


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 95, HarlingenVoorstraat 95A.M. v/h Homme Poort


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 95A.M.Poortwinkelier
Voorstraat 95H.Poortwinkelier


1930 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 95, HarlingenVoorstraat 95A.M. Poorthuishoudelijke artikelen


1931 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 95, HarlingenVoorstraat 95A.M. Poortgalanterieën, huishoudelijke artikelen, meubelen


1932 - kentekenadresnaam
B-17840
Voorstraat 95Albert Marinus Poort


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.S. v.d. Meer591Stoff., woninginr.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.S. v.d. Meer591Stoff., woninginr.


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 95rijksmonument 20705
  terug