Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Wasbleek 24
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerWasbleek 24(niet bekend)(niet bekend)H-126H-139


Naastliggers vanWasbleek 24
ten oostenhet Wasbleekplein
ten zuidenWasbleek 26
ten noordenWasbleek 22


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-126Wasbleek 24Minne Minnesgebruiker van wijk H-126, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-126Wasbleek 24Pier IJpes... Piers, geb 22 feb 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801 1803, BS geb 1811; wed. P. IJ. gebruiker wijk H-126, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-126Wasbleek 24Gereformeerde Diaconie Minne Minnes gealimenteerd


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-126Wasbleek 24Gereformeerde Diaconie Minne Minnes gealimenteerd
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Wasbleek 24 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-126Wasbleek 24Hinke Zandstra... HRL 1799, 1805, BS huw 1826, ovl 1835, ovl 1846; oud 76 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk H-126; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-126Wasbleek 24Johannes Daams... HRL, huwt met Neeltje Ferwerda op 6 jun 1819 HRL, huw.afk. 9 en 16 mei 1819 HRL. en Leeuwarden, ovl wijk H-126, deurwaarder bij het kantongerecht in 1851, N.H., huw.get. bij E.R. Blanksma en A.J. Ferwerda, ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 56 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-126Wasbleek 24Maria Chr. Hendriks Heiner, overleden op 4 maart 1839Chr. =Christina, 35 jr, dienstmeid, overleden Wasbleek H 126, ongehuwd, dochter van wijlen Hendrik Heiner en Hinke Zandstra, turfmeetster, broer van Lammert, kleermaker/winkelier, Christiaan, kleermaker Woudsend en Hendrik Hendriks Heiner, idem aldaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-126WaschbleekHenke Zandstra76 jDokkumv, protestant, weduwe


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Wasbleek 24 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Wasbleek 24 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Wasbleek 24 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-126Wasbleek 24Grietje Tor... turfmeetster, N.H., dv Christoffel T, en Pietje van Wageningen; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk H-126; oud 47 jaar, geb Amersfoort (!) en wonende te HRL. 1839, turfstanster, wijk H-109; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-126Wasbleek 24Trijntje Robijns Leiker... en Klaaske Klases Reitsma; BS huw 1815, ovl 1830, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk H-084, 92, 112, wijk H-126, supp wijk G-402; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-167; VT1839; geb 28 sep 1796, ged 1 nov ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3799Waschbleek H-139Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3799Wasbleek 24 (H-139)Hervormde Diaconiewoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Waschbleek 24S. v/d Weidetransportarbeider
  terug