Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Wasbleekstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerWasbleekstraat 44-173/24-173/2(niet bekend)H-085H-101


Naastliggers vanWasbleekstraat 4
ten oostende Wasbleekstraat
ten zuidenWasbleekstraat 6
ten noordende Wasbleekstraat


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-173/2 , folio 53rWasbleekstraat 4hof
eigenaarJarigh Westra
gebruikerJarigh Westra
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-173/2 , folio 53vWasbleekstraat 4hof
eigenaarJarig Westra
gebruikerJarig Westra
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0112v van 6 dec 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wasbleekstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Hayes


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-173/2 , folio 53vWasbleekstraat 4hof
eigenaarJarig Westra
gebruikerJarig Westra
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0123r van 5 apr 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wasbleekstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Hayes


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0057v van 13 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wasbleekstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBernhardus Jelgersma


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0145r van 11 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wasbleekstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet vierde perceel in deze akte


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0190r van 27 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0190r van 27 jan 1782 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wasbleekstraat 4Wasbleekstraat WZ [niet vermeld]6400‑00‑00 cghuis, schuur en paardenstal etc.
kopermeerderjarig jongman Bauke Ates molenaarsknecht
huurder voorste kamerSimon Hendriks zoutdrager
huurder middelste kamerJan Altena
huurder achterste kamerBauke Klein
verpachter grondde stad Harlingen3‑02‑00 cg
naastligger ten oostenWasbleekstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
verkoperDirk Hayes, weduwnaar vanmolenaar
verkoperwijlen Elske Bruins


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0214r van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wasbleekstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBauke Molenaar


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-177, pag. 63Wasbleekstraat 4Jacob van Keulen


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0208v van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wasbleekstraat 4Wasbleekstraat WZ [staat: straat van de Wasbleekersbrug naar de wasbleek]118‑00‑00 cghuis
koperClaas IJzenbeek koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 cg
huurderJacobus van Keulen c.u.
naastligger ten oostenWasbleekstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenF. van Esta
naastligger ten westenF. van Esta
naastligger ten noordende koper Claas IJzenbeek koopman
verkoperBauke Ates, gehuwd metbleker te Almenum
verkoperLijsbeth Fransen te Almenum


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-085Wasbleekstraat 4Claas Bentes IJsenbeek... Jans Panbakker, panbakkerknegt, 1814. (GAH204); is van wijk H-055, panwerk, 1814. (GAH204); id. van wijk H-085; gebruiker Jacobus van Keulen, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-086, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-085Wasbleekstraat 4Jacobus van Keulen... 1816; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1804, BS huw 1813, huw 1816, huw 1817, huw 1835; gebruiker van wijk H-085, sjouwer, eigenaar is Cl. IJsenbeek, 1814. (GAH204); ud 72 jaar, geb Utrecht en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-085Wasbleekstraat 4Klara van Keulengeb 1805 HRL, ovl 31 okt 1814 HRL; wijk H-085, dv Jacobus vK, en Sijtske vd Brug; BS ovl 1814


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-085Wasbleekstraat 4Claas IJsenbeekJacobus van Keulensjouwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1863Wasbleekstraat 4Johannes Casparus Philippus Lemaire fabrikeurHarlingenhuis en erf (45 m²)


1834 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 53 van 5 dec 1834
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-085Wasbleekstraat 4koopaktefl. 75huis H-085
 
verkoperJohannes Casparus Philippus le Maire (te Leeuwarden)
koperJacobus van Keulen
koperSytske Simons van der Brug


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-085Wasbleekstraat 4Anna Martha Catrijna Snijder... Grote Kerk HRL 1807, BS geb 1811, ovl 1844, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk C-188, wijk F-005, wijk H-085, 187, 194; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-074; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-085Wasbleekstraat 4Engele Jans Schoonbergen... 1835, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk H-080; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk H-085; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-085Wasbleekstraat 4Sietske Simons van der Brug... Kerk HRL 1804, BS ovl 1814, huw 1835, ovl 1847, ovl 1851; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-085; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-085Jacobus Keulen72 jpannebakkerUtrechtm, protestant, gehuwd
H-085Sietske Brug60 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-085Engele Schoonbergen31 jturfdragerHarlingenm, protestant, gehuwd
H-085Janna Jacbs. Keulen26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-085Sytze E Schoonbergen2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-085Wasbleekstraat 4Antonius Panbakker, overleden op 17 januari 18408 dg, overleden Rozengracht H 85. (CzOG nr. 20) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 589 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-085Wasbleekstraat 4Sytske van der Brug, overleden op 11 januari 184767 jr, geboren Franeker 17/11/1779, overleden H 85, vrouw van Jacobus van Keulen, moeder van Janna Jacobus van Keulen (vrouw van Engele Schoonbergen, pakhuisknecht). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51025 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 12 van 30 mrt 1847
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-085Wasbleekstraat 4koopaktefl. 1001/2 deel in huis bij de Rozegracht, H-085
 
verkoperJacobus van Keulen
koperJanna Jacobus van Keulen (gehuwd met Engele Jans Schoonbergen)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-085Wasbleekstraat 4Sytske Benjamins Brandij... vd Werd, turfmeetster, N.H., dv Benjamins Willems en Trijntje Simons; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk H-085; geb 7 aug 1797, ged 26 sep 1797 Grote Kerk HRL, dv Benjamin Willems en Trientje ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1863Bij de Waschbleek H-085Allart Scheltinga Oosterbaan woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3848Wasbleekstraat 4 (H-101)Tietske Schoonbergenwoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Wasbleekstraat 4A.A. (Alida) Jorna wv Veltmam


2023
0.058385133743286


  terug