Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wasbleekstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wasbleekstraat 4 4-173 1/2 4-173 H-085 H-101
Naastliggers vanWasbleekstraat 4
ten oostende Wasbleekstraat
ten zuidenWasbleekstraat 6
ten noordenWasbleekstraat 2


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-173Wasbleekstraat 43 camers
eigenaarburgemeester Haselaar in qlt.
gebruikerDirk Stok
gebruikerWillem Hilbrandts
gebruikerCornelis Ulbes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-173Wasbleekstraat 4camers
eigenaarburgemr. Haselaar
gebruikerClaes Fransen cum soc.
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-7-1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-173 Wasbleekstraat 4kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerHarmen Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-173 Wasbleekstraat 4hoff
eigenaarerven burgemeester Westra
gebruikererven burgemeester Westra
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-173 Wasbleekstraat 4hof
eigenaarJan Cramer
gebruiker
opmerkingbeklemd onder no. 176
4-173 /2Wasbleekstraat 4hof
eigenaarJarigh Westra
gebruikerJarigh Westra
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
4-173 /3Wasbleekstraat 4hof
eigenaarHarmanus Siccama
gebruikerHarmanus Siccama
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-01-12 CG


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-177 Wasbleekstraat 4Jacob van Keulen


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0208v van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wasbleekstraat 4Wasbleekstraat WZ [staat: straat van de Wasbleekersbrug naar de wasbleek]huis
 
koperClaas IJzenbeek koopman118-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-15-00 CG
huurderJacobus van Keulen c.u.
naastligger ten oostenWasbleekstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenF. van Esta
naastligger ten westenF. van Esta
naastligger ten noordende koper Claas IJzenbeek koopman
verkoperBauke Ates, gehuwd metblekerAlmenum
verkoperLijsbeth FransenAlmenum


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-173 Wasbleekstraat 4Claas IJzenbeek1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-085Wasbleekstraat 4Claas Bentes IJsenbeek... Jans Panbakker, panbakkerknegt, 1814. (GAH204); is van wijk H-055, panwerk, 1814. (GAH204); id. van wijk H-085; gebruiker Jacobus van Keulen, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-086, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-085Wasbleekstraat 4Jacobus van Keulen... 1816; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1804, BS huw 1813, huw 1816, huw 1817, huw 1835; gebruiker van wijk H-085, sjouwer, eigenaar is Cl. IJsenbeek, 1814. (GAH204); ud 72 jaar, geb Utrecht en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-085Wasbleekstraat 4Klara van Keulengeb 1805 HRL, ovl 31 okt 1814 HRL; wijk H-085, dv Jacobus vK, en Sijtske vd Brug; BS ovl 1814


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-085Wasbleekstraat 4Claas IJsenbeek Jacobus van Keulen sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1863Wasbleekstraat 4Johannes Casparus Philippus LemaireHarlingenfabrikeurhuis en erf (45 m²)


1834 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 53 van 5 dec 1834
adressoortbedraggebruik
H-085Wasbleekstraat 4koopaktefl. 75huis H-085
 
verkoperJohannes Casparus Philippus le Maire (te Leeuwarden)
koperJacobus van Keulen
koperSytske Simons van der Brug


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-085Wasbleekstraat 4Anna Martha Catrijna Snijder... Grote Kerk HRL 1807, BS geb 1811, ovl 1844, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk C-188, wijk F-005, wijk H-085, 187, 194; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-074; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-085Wasbleekstraat 4Engele Jans Schoonbergen... 1835, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk H-080; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk H-085; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-085Wasbleekstraat 4Sietske Simons van der Brug... Kerk HRL 1804, BS ovl 1814, huw 1835, ovl 1847, ovl 1851; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-085; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-085Jacobus van Keulen72 jUtrechtm, protestant, gehuwd, pannebakker
H-085Sietske van der Brug60 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-085Engele Schoonbergen31 jHarlingenm, protestant, gehuwd, turfdrager
H-085Janna Jacbs. van Keulen26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-085Sytze E Schoonbergen2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-085Wasbleekstraat 4Antonius Panbakker, overleden op 17 januari 18408 dg, overleden Rozengracht H 85. (CzOG nr. 20) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-085Wasbleekstraat 4Sytske van der Brug, overleden op 11 januari 184767 jr, geboren Franeker 17/11/1779, overleden H 85, vrouw van Jacobus van Keulen, moeder van Janna Jacobus van Keulen (vrouw van Engele Schoonbergen, pakhuisknecht). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51025 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 12 van 30 mrt 1847
adressoortbedraggebruik
H-085Wasbleekstraat 4koopaktefl. 1001/2 deel in huis bij de Rozegracht, H-085
 
verkoperJacobus van Keulen
koperJanna Jacobus van Keulen (gehuwd met Engele Jans Schoonbergen)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-085Wasbleekstraat 4Sytske Benjamins Brandij... vd Werd, turfmeetster, N.H., dv Benjamins Willems en Trijntje Simons; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk H-085; geb 7 aug 1797, ged 26 sep 1797 Grote Kerk HRL, dv Benjamin Willems en Trientje ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1863H-085 (Bij de Waschbleek)Janna J. van Keulen vrouw van Engele J. Schoonbergenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3848Wasbleekstraat 4 (H-101)Tietske Schoonbergenwoonhuis


1906 - variaadresbronbericht
Wasbleekstraat 4Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Waschbleekstraat 4 Foppe de Vriestapper
vorige grondslagf. 3000
huidige grondslagf. 2500


1965 - adresboekadresnaam
Wasbleekstraat 4A.A. (Alida) Jorna wv Veltmam
  terug