Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zeilmakersstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZeilmakersstraat 5(niet bekend)(niet bekend)A-210A-249


Naastliggers vanZeilmakersstraat 5
ten zuidenZeilmakersstraat 7
ten westende Zeilmakersstraat
ten noordenZeilmakersstraat 3


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0385v van 21 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJets Koppeltje


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0306v van 14 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJetske Hendrix


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0110r van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJetske Hendriks


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0150v van 5 feb 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 5Zeilmakersstraat OZ [staat: Bargeburen]112‑14‑00 GGhuis
koperJentje Wyberens, gehuwd metvarensgezel
koperEttje Tjerks
bewonerJan Jansen
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hylke Douwes Hanekuik
naastligger ten zuidenYefke Huiberts
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: Bargeburen]
naastligger ten noordenClaas Gerrits
verkoperde stad Harlingen: huiszittende armen


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0256r van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJentie Wybrens


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0041r van 27 sep 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 5Zeilmakersstraat OZ [staat: Bargeburen]152‑10‑00 CGwoning
koperJacob Cornelis, gehuwd metzeepziedersknecht
koperPyttje Wybrens
naastligger ten oostenEvert Hanekuik
naastligger ten zuidenYefke Huiberts
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: Bargeburen]
naastligger ten noordenSjoerd* Talma [staat: Tolsma] koopman
verkoperJentje Wybrens, gehuwd metmatroos
verkoperEttje Tjerxks


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0231v van 9 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 5Zeilmakersstraat OZ [staat: Bargeburen]88‑00‑00 GGhuis
koperHeere Wybrens mr. metselaar
huurderHendrik Daniels 20‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHeere Meyles
naastligger ten zuidenHeere Wybrens
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordende weduwe van Sybrand Talma
verkoperCornelis Jacobsbontwever


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0259v van 21 jun 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHerre Wybrens


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-210Zeilmakersstraat 5Jetske Heeresgeb 1741 HRL, ovl 17 jan 1813 HRL, huwt met Klaas Hendriks Kuiper, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 mrt en getrout de 7 apr 1760, ovl wijk A-210; DTB N.H. HRL. 1760, BS ovl 1813


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 188 van 24 mei 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-210Zeilmakersstraat 5koopaktefl. 153huis A-210
 
verkoperJetske Broers
verkoperMenno Vink
verkoperLysbeth Willems
verkoperJetske Willems
koperSymen Jacobs van Loon


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-210Zeilmakersstraat 5Age Jans de Groot... van Loon, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-210Zeilmakersstraat 5Cornelis Gamers... G, (gk), en Catharina Collet, (gk); BS huw 1814, huw 1817, ovl 1834, ovl 1842; gebruiker van wijk A-210, varensgesel, medegebruiker Age Jans de Groot, schipper, eigenaar is Simon J. van Loon, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-210Zeilmakersstraat 5Simon Jacobs van Loon... id. van wijk A-171, gebruiker is Lieuwe A. Touwslager, lijndraayersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk A-210, gebruikers zijn Age Jans de Groot, schipper, Cornelis Gamers, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-210Zeilmakersstraat 5Simon J van Loon Age Jans de Groot schipper
A-210Zeilmakersstraat 5Simon J van Loon Cornelis Gamers varensgesel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 117Zeilmakersstraat 5Simon Jacobs van LoontouwslagerHarlingenhuis en erf (48 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-210Zeilmakersstraat 5Aukje Hilverzongeb 1801 Workum, ovl 20 aug 1875 HRL, huwt met Atze Snip, dv Bouke H, en Geertruida Stip; BS ovl 1875; oud 36 jaar, (geslnm: Hilversum), geb Workum en wonende te HRL. 1839, arbeidster, wijk A-210; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-210BargebuurtWybe Ynsma32 jtouwslagerHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
A-210BargebuurtJantie H Ernest26 jGroningengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-210BargebuurtAukje Hilversum36 jarbeidsterWorkumgezin 2, v, protestant, weduwe
A-210BargebuurtTjalke Snip10 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-210BargebuurtBauke Snip4 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 237 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-210Zeilmakersstraat 5Bauke Atzes Snip, overleden op 27 oktober 18405 jr, overleden Bargeburen A 210, zoon van wijlen Atze Tjalkes Snip en Aukje Baukes Hilverson, werkster, broer van minderjarige Tjalke Atzes Snip. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 331 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-210Zeilmakersstraat 5Femke Cornelis van der Zee, overleden op 14 juli 184118 dg (geboren 27/6/1841), overleden Bargeburen A 210, dochter van Kornelis Klazes van der Zee, arbeider en Grietje Gerards Meyer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-210Zeilmakersstraat 5Beitske Rintjes van der Post... Klaas Taekes Kuipers op 25 mei 1826 HRL, huw.afk. 14 en 21 mei 1826, wonende te HRL, naaister, ovl wijk A-210, dv Rintje Pieters vdP, en Taetske Simons vd Let; BS huw 1826, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-192, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-210Zeilmakersstraat 5Jetsche Gerbens Dijkstrageb 1803 Arum, Vst 18 jan 1851 uit Franekeradeel, A 15 mrt 1853 Barradeel, Vst 20 jun 1853 uit Almenum, A 22 jun 1853 Zurich; bev.reg. HRL 1851 wijk A-210


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-210Zeilmakersstraat 5Klaas Taekes Kuipers... met Beitske Rintjes vd Post op 25 mei 1826 HRL, huw.afk. 14 en 21 mei 1826, touwslager, N.H., ovl wijk A-210, zv Taeke Halbes K, en Stientje Rintjes dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1826, ovl 1868, bev.reg. HRL ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-210Zeilmakersstraat 5Wiebe IJnsma... HRL 1851 wijk A-172, 185, 92, wijk B-041; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-210; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 117Bargebuurt A-210Elske Kroese vrouw van Meindert Lapwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 117Bargebuurt A-249Christelijke Geref. Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 286Zeilmakersstraat 5 (A-142)Sybe Okkingawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zeilmakerstraat 5N. Swartopzichter begraafplaats


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zeilmakersstraat 5D. (Dirkje) Willekes wv Weewer
  terug