Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 100
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 1002-085 1/22-118 B-057B-057
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 1002-085 2-118 B-057B-057


Naastliggers vanZoutsloot 100
ten oostende Zoutsloot
ten zuidenZoutsloot 102
ten westenHoogstraat 37
ten noordenZoutsloot 98


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0146v van 11 feb 1599 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 98, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEpe Epes


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0147r van 11 feb 1599 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 102, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroege Straet


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0044v van 17 aug 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 98, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSicke Douues metselaar


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0213v van 24 apr 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 100Zoutsloot ZZ [staat: bij de Franekerpoort aan het diept]225‑00‑00 GGhuis met een ledige plaats
koperSicke Douwes, gehuwd metmetselaar
koperSydts Freercx
naastligger ten oostenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHendrick Janssen smid
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenMentse schuitmaker
verkoperBoete Crijns, gehuwd met
verkoperJelcke Riencx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipcke Douwes, metselaar x Sydts Freercx kopen een huis en ledige plaats daar toe behorende omtrent de Franekerpoort


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0175v van 2 mei 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 98, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSicke Douues


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0117v van 22 apr 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 98, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Syds Sickes


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0102v van 16 jun 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 98, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirck Jansen Schiere


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0011r van 28 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 98, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Jansen Schiere


1673 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0114r van 12 jan 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 98, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Dirck Schiere timmerman


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0189r van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 98, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Dirck Schiere mr. timmerman


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0085r van 1 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 102, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe en de erfgenamen van wijlen vroedsman Ede Taekes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-085Zoutsloot 100huis
eigenaarEvert Hendrix
gebruikerEvert Hendrix
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-085Zoutsloot 100huis
eigenaarEvert Hendrix
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan26‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-085Zoutsloot 100huis
eigenaarwed. Evert Hendriks
gebruikerwed. Evert Hendriks
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑10‑00 CG
opmerking[in het boek foutief genummerd als 2-084]


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0285v van 3 nov 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 98, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Hettes mr. bakker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-085Zoutsloot 100huis
eigenaarEvert Hendriks
gebruikerEvert Hendriks
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑10‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-085 Zoutsloot 100wed. Evert Hendriks, bestaande uit 1 persoon, insolvent00‑00‑00 cg0
2-085 /2Zoutsloot 100Frans Beernts, bestaande uit 2 personen02‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-085Zoutsloot 100huis
eigenaarEvert Hendriks
gebruikerEvert Hendriks
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑16‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-085 /2Zoutsloot 100huis
eigenaarFrans Beerns
gebruikerFrans Beerns
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0242v van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 98, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTeves Jacobs


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0013r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 98, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Taewis Jacobs


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0212r van 13 feb 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Pieters mr. bakker


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0212r van 13 feb 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 98, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Pieters bakker


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0031v van 17 jan 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 100Franekerpoort wijk B-057, streek naar Lombarts Pijp775‑00‑00 CGhuis
koperJoost Gonggrijp, gehuwd met
koperBerber Smitt
eerdere bewonerR. Blombergkoopman
naastligger ten oostende weduwe van Ane Sierx
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordende weduwe van Ane Sierx
verkoperNicolaas Blombergpredikant te Midlum


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-118, pag. 37Zoutsloot 100Hinne Zytzes1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-057Zoutsloot 100Willem Pieters Nauta... ovl 1834, ovl 1836, ovl 1856; eigenaar en gebruiker van wijk B-053, bakker, 1814. (GAH204); id. van wijk B-057, bakkerij, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-084, graanzolders; eigenaar en medegebruiker is P. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Zoutsloot 100 W.P. Nautafl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-057Zoutsloot 100Willem P Nauta Willem P Nauta bakkerij
B-057Zoutsloot 100Poppe Valderpoort


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 425Zoutsloot 100Willem Pieters NautabakkerHarlingenhuis en erf (70 m²)


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 627 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-057Zoutsloot 100Hendrik Botes de Vries, overleden op 20 maart 184721 jr, arbeider, overleden Leeuwarden (Turfmarkt B 57: renvooi), ongehuwd, zoon van Bote Hendriks de Vries, arbeider en Wytske Aukes Feenstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-057Zoutsloot 100Bauke Donker, overleden op 15 juni 1847(Certificaat van onvermogen), 16 jr (geboren 1831), spinner, overleden Leeuwarden (Turfmarkt B 57: renvooi). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-057Zoutsloot 100Edzer Pekel, overleden op 16 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), 51 jr, geboren Cornjum, boerenarbeider, overleden Leeuwarden (Turfmarkt B 57: renvooi), gehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 1083 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-057Zoutsloot 100Maria van der Zee, overleden op 12 september 184756 jr, geboren Heeg, huisbewaarster, overleden Leeuwarden (Turfmarkt B 57: renvooi), ongehuwd, zuster van Rommert, scheepstimmerman, Meindert, idem, Haring, idem, Froukje, dienstmeid en Douwe van der Zee, scheepstimmerman Franeker. Saldo fl. 270,-. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-057Zoutsloot 100Johannes Pieters Stuur, overleden op 28 december 1847(Certificaat van onvermogen), 44 jr, geboren Sexbierum, overleden Leeuwarden (Turfmarkt B 57: renvooi), arbeider, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2408*Hoogstraat B-053Pieter Gaeles Boumawoonhuis
Sectie A nr. 2408*Zoutsloot B-057Pieter Gaeles Boumabakkerij
Sectie A nr. 2408*Wortelstraat B-182Pieter Gaeles Boumapakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2408Hoogstraat B-057Pieter G. Boumawoonhuis en pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2408Zoutsloot 100 (B-061)M.S. Visser (Azn.)woonhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 100beeldbepalend pand4 van 10
  terug