Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 16 1-065 1-108 A-126 A-139
Naastliggers vanZoutsloot 16
ten oostenZoutsloot 18
ten westenZoutsloot 14
ten noordende Zoutsloot


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0120r van 5 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 11, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0126r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van Joucke Tjeerdts Appelman


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0175r van 26 dec 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 11, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZierck Gerbens mr. metselaar


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0284r van 31 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Geert Jansen


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0055r van 4 mrt 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 11, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHans Izax


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-065 Zoutsloot 16huis
eigenaarJoucke Johannis
gebruikerJoucke Johannis
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-065 Zoutsloot 16huis
eigenaarJarich Johannes
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-00 CG
opmerkingaan d'bode rowel betaald
opmerkingpost doorgehaald


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-065 Zoutsloot 16huis
eigenaarJouke Johannes
gebruikerJouke Johannes
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-065 Zoutsloot 16huis
eigenaarJouke Johannes
gebruikerJouke Johannes
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-06-10 CG


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0151v van 5 feb 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jouke Johannis


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-065 Zoutsloot 16wed. Jouke Johannes, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal01-10-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0068v van 31 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jouke Johannes


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0232v van 3 sep 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjeerd Joukes


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0026v van 3 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 11, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis bewoond door Harmen Warners


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0267v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 11, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Rients Jans


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0178r van 23 okt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 11, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Cornelis Wetzens n.u.


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0187v van 20 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTettje Piers


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0175v van 29 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Jansen
naastligger ten westenBouwe Schiere


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0088r van 3 apr 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-108 Zoutsloot 16Jan Schiere1-00-00 CG


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0132v van 2 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Schiere


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-126Zoutsloot 16Barend Abrahams Pors... HRL; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1808, BS ovl 1817, ovl 1826; gebruiker van wijk A-126, sjouwer; eigenaar is Jan Schiere, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-126Zoutsloot 16Jan Cornelis Schiere... ovl 1829; ; eigenaar van wijk A-067; gebruiker Bastiaan Hoek, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk A-126; gebruiker Berend A. Pors, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk A-127; gebruiker Wouter Gerbens wed., ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-126Zoutsloot 16Jan Schiere Berend A Pors sjouwer


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-126Zoutsloot 16Willem Meinderts Astra, overleden op 13 juni 1825zoon van Meindert W. Astra, varensgezel (Zoutsloot A 126) en Tettje Terpstra, broer van minderjarige Sjieuwke en Antje Meinderts Astra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 129 van 19 dec 1829
adressoortbedraggebruik
A-126Zoutsloot 16koopaktefl. 350huis A-126 en huis A-127
 
verkoperSimon Jans Schiere
Jan Jansen Faber


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 283Zoutsloot 16Jan Janzen FaberHarlingengrofsmidhuis en erf (103 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-126Zoutsloot 16Simon Jans Schuit, overleden op 23 september 1834zoon van Jan P. Schuit, varenspersoon (Zoutsloot A 126) en Catharina Ferff, broer van minderjarige Willem Jans Schuit. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-126Zoutsloot 16Antje Kasovl voor 1864, huwt met Sikke Miedema; BS ovl 1863; oud 53 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk A-126; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-126Zoutsloot 16Klaaske Miedema... bev.reg. HRL 1851 wijk D-072, wijk G-196; oud 32 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-126; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-126ZoutslootWouter P Posthuma27 jHarlingenm, protestant, gehuwd, grofsmid
A-126ZoutslootKlaaske J Miedema32 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-126ZoutslootPieter W Posthuma3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-126ZoutslootJiepe W Posthuma1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-126ZoutslootAntie Kas53 jSt Jacobv, protestant, weduwe


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-126Zoutsloot 16Wouter Pieters Posthuma, overleden op 9 augustus 184130 jr (geboren 27/3/1811), smidsknecht, overleden Zoutsloot A 126, gehuwd. (CzOG nr. 37) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-126Zoutsloot 16Emanuel Fontein, overleden op 16 maart 1848(Certificaat van onvermogen), 47 jr, geboren Amsterdam, overleden Bargeburen A 126, timmerman, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-126Zoutsloot 16Grietje Wartenageb 11 sep 1801 Ameland, ovl 11 mei 1873 HRL, huwt met Sjoerd vd Meer, dv Bauke W, en Jantje Mets; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk A-071, 126


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-126Zoutsloot 16Sjoerd van der Meer... in 1878, zv Rein vdM, en IJtje de Wolf; BS ovl 1873; 1878 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-071, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 283A-126 (Zoutsloot)Neeltje G. Posthuma wed. G.K. Boonstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 283A-139 (Zoutsloot)Willem Kramerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 283Zoutsloot 16 (A-139)Willem Kramer


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 16P.Attemaschipper


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 16G.P. (Geert) Kalkhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 16beeldbepalend pand5 van 10
  terug