Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Zuiderhaven 1 8-024 8-026 C-195 C-190


Huisnaam in: 1877
Gebruik: koffiehuis
Naam: nieuw zeeburg
Kwartier/wijk C-195
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanZuiderhaven 1
ten oostenPrinsenstraat 4
ten zuidende Prinsensteeg


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0012r van 17 dec 1615 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Wynerts zeilmaker


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 65r van 7 apr 1616 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Zuiderhaven 1Obbe Geerties, grootschipper x Richt Tiercx kopen een huis nz zuider nieuwe haven. Ten O. Tiaerdt Sioerdts Bonck en een gemene steeg, ten W. Pieter Jacobs. Vrije in- en uitgang door de steeg. Grondacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van mr. timmerman Jan Sydses x Aeffke Jacobs, voor 1200 GG.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014va van 8 jun 1662 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 1Noorderhaven pakhuis verdeeld in 3 delenoverig gedeelte van het pakhuis genaamd het Cuipershuis groot 47 x26 voet
 
biederJan Pieters havenmeester510-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMagistraat der stad Harlingen


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014va van 8 jun 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0228v van 12 mrt 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis genaamd de Drie Hoefijzers


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-024 Zuiderhaven 1huis
eigenaarPieter Wybes
gebruikerTrijntie Pieters
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-024 Zuiderhaven 1huis
eigenaarYdtje Dirx
gebruikerYdtje Dirx cum soc.
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingaen ruwel betaelt


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0246r van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMarten Gilles Mesdag


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-024 Zuiderhaven 1huis
eigenaarYtie Dirks
gebruikerYtie Dirks cum soc.
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0123r van 26 okt 1732 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 1Zuiderhaven NZ [staat: aan de havenbrug]huis of herberg genaamd de Drie Hoefijzers
 
koperhet huis of herberg de Drie Hoefijzers Jan Minses Bruinsma, gehuwd metherbergier1360-21-00 GG
Janneke Cornelisherbergierse
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostende erven van Minne Clasens blokmaker
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
naastligger ten westenstraat
naastligger ten zuidenstraat
verkoperMartijntie Corver, gehuwd met
Janneke Codercqwijnhandelaar


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-024 Zuiderhaven 1huis
eigenaarCaspar de Haas
gebruikerJacob Alles c.s.
huurwaarde37-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-03-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-024 Zuiderhaven 1Lolke Beerns, bestaande uit 4 personenheeft 4 gealimenteerde kostgangers
aangebooden capitaal04-00-00 CG
8-024 Zuiderhaven 1Jan Alberts, bestaande uit 6 personen, insolvent
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0178r van 26 nov 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 1Prinsenstraat WZ [staat: Noorderhaven bij de Kettingbrug]groot huis genaamd Sayen en Baeyen
 
koperJacob Pyters koopman450-00-00 GG
koperBauke Baukes mr. metselaar
huurder benedenhuisEeke Pyters 40-00-00 CG
huurder 1 zolderFolkerdt Backer
naastligger ten oostenSmiths
naastligger ten zuidenPrinsensteeg [staat: straat]
naastligger ten westenEeke Pyters
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: haven]
verkoperGilles Mesdag, administrateur vankoopmanBolsward
Gilles Martens Mesdag, en
Tettje Martens Mesdag


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0083v van 20 sep 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Nyeboer


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0119v van 29 mrt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Nijboer c.s.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0240r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 1Zuiderhaven NZ [staat: bij de haven bij de Kettingsbrughuis genaamd Saayen en Baayen
 
koper door niaarHenderik Wybes Blok 750-00-00 CG
geniaarde koperJan Hannema, gehuwd metdistillateur
naastligger ten oostenHendrik Wybes, gehuwd metmr. blokmaker
naastligger ten zuidenPrinsensteeg [staat: straat]
naastligger ten westen, gesterkt met zijn vader
naastligger ten noordenhaven
verkoperJacob P. Nijboerkoopman
verkopersBauke Baukesmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema koopt, na niaar ratione societatis en vicinitatis door Hendrik Wybes Blok, blokmaker, cum patri gesterkt, een huis omtrent de haven bij de kettingbrug, genaamd 'Saayen en Baayen'. Thans in gebruik bij de kopers voor 56 cg. Ten O. Hendrik Wybes, ten Z. en W. de straat, ten N. de Haven. Geen grondpacht. Gekocht van Jacob P. Nijboer en metselaar Bauke Baukes, voor 750 cg. Er wordt verwezen naar het recesboek.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0180r van 25 apr 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westen*Hendrik Wybes Blok


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0196v van 20 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 1Zaayen en Baayen, staande ten westen vanhuis
 
koperJan Hannema koopman750-00-00 CG
huurderde weduwe van A. Bolleman
naastligger ten oostenHenderik Wybes Blok blokmaker
naastligger ten zuidenPrinsensteeg [staat: straat]
naastligger ten westenhaven
naastligger ten noordenhaven
verkoperHenderik Wybes Blokblokmaker


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0228v van 9 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Hannema koopman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-026 Zuiderhaven 1Jan Hannema0-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-195Zuiderhaven 1Harm Beckmanzie voor overige gegevens Harmanus Beekman; gebruiker van wijk C-195, kastelein; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-195Zuiderhaven 1Harmanus Joseph Beekman... B., en Bernardina Pas; BS huw 1812, huw 1813, huw 1814, huw 1818, ovl 1821, ovl 1828; gebruiker wijk C-195, kastelein, de geslnm is dan: BECKMAN, Harm, 1814, wijk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-195Zuiderhaven 1Jan Hannema... 1814. (GAH204); id. van wijk C-146, gebruiker is P. Gelinde, herbergier, 1814. (GAH204); id. van wijk C-195, gebruiker is Harm. Beckman, kastelein, 1814. (GAH204); id. van wijk E-020, gebruiker is Freerk Hoekstra, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-195Zuiderhaven 1Jan Hannema Harm Beckman kastelein


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-195Zuiderhaven 1Harmanus Beekman, overleden op 19 oktober 1821kastelein Zayen/ Bayenstraat C 195), man van Riemke Hendriks van Minnema, tapperse (testamentair erfgenaam). Saldo fl. 48,-. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 484Zuiderhaven 1Sjoerd Jacobus HannemaHarlingenzoutziederhuis (70 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-195Zuiderhaven 1Henderika de Haan... 1837, huw 1839, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk C-200; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-195; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-195Zuiderhaven 1Lieuwe Sietses Hoog... Kerk HRL 191, BS huw 1839, brfr1864 overlijdens; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, tapper, wijk C-195; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-195NoorderhavenLieuwe S Hoog28 jHarlingenm, protestant, gehuwd, tapper
C-195NoorderhavenHenderika de Haan30 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
C-195NoorderhavenDjeuke Terdeus23 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-195NoorderhavenJohannes Terdeus8 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-195NoorderhavenGosse Terdeus6 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-195NoorderhavenMaria Terdeus4 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 484C-195 (Aan de Haven)Leendert Hannema en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 484C-190 (Zuiderhaven)IJme O. Faberwoonhuis


1893 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 1Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Jacobus J. Alta een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk C no. 190 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1893 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 14 jul 1893
C-195Zuiderhaven 1Eene huizinge, vroeger koffiehuis nieuw zeeburg bij de Havenbrug. Finaal verkocht op 14 jul 1893 door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 555..


1894 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 1Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Lodewijk Tigchelaar een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk C no. 190 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4654Zuiderhaven 1 (C-190)


1906 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 1Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij (Chris Kroon)


1910 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1C. KroonZeezichtcafé-restaurant


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenC. Kroon79Café-Rest. 'Zeezicht'


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenC. Kroon79Café-Rest. 'Zeezicht'


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 1 Christiaan Krooncaféhouder
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1100


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenC. Kroon79Café-Rest. "Zeezicht"


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenC. Kroon79Café-Rest. "Zeezicht"


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.C. Kroon79Café-Rest.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.C. Kroon79Café-Rest.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.C. Kroon79Café-Rest.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.C. Kroon79Café-Rest.


1927 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1C. KroonZeezichthotel café restaurant


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1C. KroonZeezichthotel café restaurant


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 1C.Kroonhotelhouder


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1C. KroonZeezichthotel


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1C. KroonZeezichthotel, café, restaurant


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.C. Kroon79Hotel-café-rest.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 1Hotel-Café-Rest. Zeezicht536C. Kroon


1946 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1P. MiedemaZeezichthotel café restaurant


1946 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1P. MiedemaZeezichthotel café restaurant


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1 Zeezichthotel


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenHotel-Café-Rest. Zeezicht536P. Miedema


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenHotel-Café-Rest. Zeezicht536P. Miedema


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenHotel-Café-Rest. Zeezicht536P. Miedema


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1 Zeezichthotel


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1 Zeezichthotel


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 1C. (Christiaan) Miedema


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1 Zeezichthotel
  terug