Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 37
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 37 8-135 8-195 F-001 F-004


Huisnaam in: 0
Gebruik: pakhuis
Naam: hull
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanZuiderhaven 37
ten oostenZuiderhaven 39
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 35
ten noordenGrote Ossenmarkt 4


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0180r van 17 jan 1675 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 37Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossemarkt]gleibakkerij
 
koperJan Foppes, gehuwd met1400-00-00 GG
Maertie Gerrits
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenDucko Nauta ontvanger
naastligger ten zuidenZuiderhaven en straat
naastligger ten westenhet verkochte huis van Attie Pieters, gehuwd met
Jurrien Claesen Fonteyn
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossemarkt]
verkoperJurrien Claesen Fonteyn, als man en voogd van zijn huisvrouw
Attie Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Foppes x Maertie Gerrits koopt gleybackerij. (met beschrijving) Ten O. de ontvanger Duco Nauta, ten W. het door verkoper verkochte huis, ten Z. de straat en haven, ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Jurrien Claesen Fontein x Attie Pieters, voor 1400 gg.


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0180v van 29 mei 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 37Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]gleibakkerij
 
koperEelcke Piers c.u.380-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenvrouw Nauta
naastligger ten zuidenZuiderhaven en diept
naastligger ten westenhet huis genaamd de Zeven Gevels
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperkinderen en erven van Teunis Foppes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Piers koopt een gleibakkerij aan de Ossenmarkt. Ten O. de vroedsman Nauta, ten W. het huis 'de 7 gevels', ten Z. de straat en haven, ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van de kinderen en erven van Teunis Foppes.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-135 Zuiderhaven 37huis
eigenaarArjen Bootsma
eigenaarFrans Bootsma
gebruikerEelcke Piers cum sociis
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-135 Zuiderhaven 37timmerhuis
eigenaarEelke Piers
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan13-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-135 Zuiderhaven 37timmerhuis
eigenaarEelke Piers
gebruiker
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0260v van 10 feb 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 37Zuiderhaven NZ en Ossenmarkt ZZpakhuis laatst bootiemaakerij
 
koperJan Dirks IJsenbeek huistimmerman300-14-00 GG
geniaarde koperTjeerd Fockeskoopman
naastligger ten oostenkinderen van Reiner Gijsberts Fontein
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenhuis genaamd de Zeven Gevels
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperEelke Peers, gehuwd metAmsterdam
Claeske Tjerx


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0303v van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 37Zuiderhaven NZ [niet vermeld]pakhuis
 
koperClaes Hindeloopen, gehuwd metkoopman600-00-00 CG
Froukjen Jacobs Braem
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurderClaes Hindeloopen koopman25-00-00 CG
Froukjen Jacobs Braem
naastligger ten oostenkinderen van Reiner Gijsberts Fontein
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenhuis genaamd de Zeven Gevels
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperJan Dirks IJsenbeekmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Hindeloopen x Frouckjen Jacobs Braam koopt pakhuis met vrije in- en uitgang naar de Ossenmarkt en naar de Zuiderhaven. Ten O. de kinderen van Reiner Gijsberts Fontein, ten Z. de haven, ten W. de zogenaamde '7-gevels', ten N. de Ossenmarkt. Er is een deur tussen dit pakhuis en het huis ten W. Gekocht van mr. huistimmerman Jan Dirks IJsenbeek, voor 600 cg.


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0295v van 18 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 37Zuiderhaven NZ bij Zuiderbrugpakhuis voor graan, met zolders
 
koperJan Roorda ontvanger-generaal van Barradeel702-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende heer Idsinga raad en fiscaal advocaat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenhuis genaamd de Zeven Gevels
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperFroukjen Braem, weduwe van
wijlen Claes Hinloopen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Roorda, ontvanger generaal van Barradeel, koopt pakhuis met graanzolders, nz. Zuiderhaven bij de Zuiderbrug, met in- en uitgang etc. zowel op de Ossenmarkt als op de Zuiderhaven. Ten O. de advocaat generaal Idsinga, ten Z. de straat en haven, ten W. het huis 'de 7 gevels', ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Frouckjen Braam wv Claes Hinloopen.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-135 Zuiderhaven 37timmerhuis
eigenaarontfanger Jan Roorda
gebruikerontfanger Jan Roorda
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0025v van 28 sep 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 35, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosten*Jacob Roorda


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0250v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 35, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosten*Jacob Roorda


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0192v van 3 feb 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Roorda


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0101r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Roorda


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0069v van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Roorda


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0114v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 37Zuiderhaven NZpakhuis
 
koperSjoerd Wiarda makelaar1627-00-00 CG
naastligger ten oostende heer Geise
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenhet huis de Zeven Gevels
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperJacob Roordakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Wiarda, oud-makelaar, koopt pakhuis 'Hull', nz. Zuiderhaven, met vrij in- en uitgang en op- en afslag op de Ossenmarkt en Zuiderhaven. Ten O. Geise, ten Z. de haven, ten W. het huis 'de 7 gevels', ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Jacob Roorda, voor 1627 cg.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0007v van 11 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer S. Wiarda


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0114r van 26 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenS. Wiarda


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 114v van jul 1808 , betreft pand F-001 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 37Sjoerd Wiarda koopt een pakhuis noordzijde Zuiderhaven. Ten O. Geise (Gijze), ten W. het huis 'de 7 gevels', ten Z. de haven, ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Jacob Roorda.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-195 Zuiderhaven 37S Wiarda3-00-00 CGpakhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-001Zuiderhaven 37Sjoerd Everts Wiarda... kind: Jan Sjoerds Wiarda, geb 19 jan 1798, ged 11 feb 1798 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker wijk F-001, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-175, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-177, makelaar, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-001Zuiderhaven 37J E Wiarda pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1450Zuiderhaven 37Ids Wiarda en mede E.Harlingenmakelaarpakhuis (184 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-001Zuiderhaven 37Hiltje Lollema... in 1851, N.H., dv Lolle Ruurds L, en Grietje Nieuwenhuizen; BS huw 1856, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk F-001, 111; oud 28 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk F-002; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1450F-004 (Zuiderhaven)Simon en Jacobus Nicolaas Wiardapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1450Zuiderhaven 37 (F-004)Jacobus Nic. Wiarda (en Cons.)


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 37rijksmonument 20772
  terug