Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 45
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Zuiderhaven 45,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 45 8-169 8-192 F-004 F-008
Naastliggers vanZuiderhaven 45
ten oostenZuiderhaven 47
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 43
ten noordenGrote Ossenmarkt 10


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0236r van 11 mrt 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Sipke Heeres


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0032v van 30 okt 1707 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 45Zuiderhaven NZ (bij de Zuiderbrug)huis
 
koperWybe Hendrix Bantiema, gehuwd metmr. scheepstimmermanGG 250:00:00
Aukjen Keimpes
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostenAuke Dirx kistmaker
naastligger ten zuidenstraat en haven (Zuiderhaven)
naastligger ten westenhet timmerhuis van Wybe Hendrix Bantiema, gehuwd metkistmaker
Aukjen Keimpes
naastligger ten noordenSimon Jacobs koopman
verkoper van 1/2Heere Dirxschipper (schuit-)
verkoper van 1/2Martjen Dirx, gehuwd met
Simon Jacobsschipper (schuit-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Hendrix Bantema, mr. scheepstimmerman x Aukien Keimpes, koopt een huis c.a. nz. Zuiderhaven, omtrent de Zuiderbrug. Ten O. kistemaker Auke Dirx, ten Z. de straat en haven, ten W. het timmerhuis van de koper, ten N. Simon Jacobs. Gekocht van schuitschipper Heere Dirx voor 1/2 en Martjen Dirx x schuitschipper Simon Jacobs voor 1/2, voor 250 GG.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-169 Zuiderhaven 45huis
eigenaarAucke Dirks
gebruikerAucke Dirks
opmerkingonvermogende
opmerkingonvermogende


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0018v van 15 mei 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 45Zuiderhaven NZ bij de Zuiderbrughuis
 
koperReiner Outgers c.u.GG 200:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
huurder voorkamerJancke Tieerds CG 16:00:00
naastligger ten oostenAucke Dircks
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westentimmerhuis van Wybe Hendricks
naastligger ten noordende erven van Simen Jacobs
verkoperhypothecaire crediteuren van Wybe Hendricks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReiner Outgers koopt een huis nz. Zuiderhaven omtrent de Zuiderbrug. Ten O. Aucke Dircks, ten W. het timmerhuis van Wybe Hendrix, ten Z. de straat, ten N. erven Symen Jacobs. Gekocht van de hypotheek-crediteuren van Wybe Hendrix [Bantema].


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0022r van 11 sep 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 43, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenReiner Outgerd


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-169 Zuiderhaven 45huis
eigenaarAuke Dirx
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingonvermoogende


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-169 Zuiderhaven 45huis
eigenaarAuke Dirks
gebruiker
opmerkingonvermogende
opmerkingonvermogende


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0067r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 47, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenReyner Outgers


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0103v van 4 dec 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPieter Reiners


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-169 Zuiderhaven 45huis
eigenaarburgemeester Agema
gebruikerHoratius van Zeist
huurwaardeCG 38:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:06:10


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0066r van 25 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPieter Reiners


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0028r van 8 dec 1743 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 45Zuiderhaven NZ bij de Zuiderbrughuis
 
koper van 1/2Hendrik Reidhorst havenchercherGG 326:00:00
koper van 1/2Hilbrand Dirks mr. schoenmaker
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostende erven van burgemeester Joost Agema
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenhet timmerhuis van Pieter Keimpes jr., burgermr. scheepstimmerman
naastligger ten noordenYeme Jans
naastligger ten noordenHendrik Baltus
verkoperAefke Steevens Swerms, weduwe van
wijlen Pieter Reinersmr. scheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Sytses, scheepstimmerbaas, koopt, na niaar ratione sanguinis, een huis nz. Zuiderhaven bij de Zuiderbrug. Ten O. burgemeester Joost Agema, ten Z. de straat en haven, ten W. het timmerhuis gekocht door Pieter Keimpes Jr., ten N. Yeme Jansen en Hendrik Baltus. De kopers moeten de wijn op de wal en de kanthelling voor altijd gedogen. Gekocht van Aefke Stevens Swerms wv mr. scheepstimmerman Pieter Reiners.


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0026r van 8 dec 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 43, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrik Reidhorst
naastligger ten oostenHilbrand Dirks


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-169 Zuiderhaven 45Horatius van Zeist, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaalCG 04:00:00


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0117v van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 47, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAnne Sytses scheepstimmerman


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0237r van 3 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 45Zuiderhaven NZ bij de Zuiderbrugdubbel erf [43/45]
 
koperWillem Coenraads Bakker, gehuwd metbode bij de AdmiraliteitGG 988:07:00
kopersMayke Folkerts de Haas
verpachter grondde Stad HarlingenCG 8:00:00
naastligger ten oostende erven van Joost Agema
naastligger ten westenPierius van Scheltinga
naastligger ten noordenJan Yemes
naastligger ten noordenHendrik Baltus
naastligger ten westenstraat
verkoperJacob Annesscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en 45) Willem Coenraads Bakker, admiraliteitsbode x Mayke Folkerts de Haas koopt een dubbel huis, zijnde een mooi huis [45] met een timmerhuis ten W. [43], nz. Zuiderhaven omtrent de Zuiderbrug. Ten O. erven Wybe Joost Agema, ten W. Pierius van Scheltinga, ten Z. de straat, ten N. Jan Yemes en Hendrik Baltus. Het huis heeft een voorhuis met een voorkamer terzijden etc. en een dwars- of kanthelling op de wal aan de haven, ter breedte van beide erven. Gekocht van scheepstimmerman Jacob Annes.


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0084r van 16 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWillem Bakker


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0307v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 47, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenW. C. Bakker


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0303v van 30 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuiden [staat: noorden]Willem Bakker bode


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-192 Zuiderhaven 45P TetrodeCG 4:00:00pakhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-004Zuiderhaven 45Bernard Heinrich Witte... erven, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb Wessum, Dld, en wonende te HRL. 1839, tapper en winkelier, wijk F-004; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-004Zuiderhaven 45Coert Lambertus van Beyma... van wijk F-002, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-003, ledig pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-004; gebruiker is Johannes Rimmerts Hogenburg, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-005, ledig plek ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-004Zuiderhaven 45Johannes Rimmerts Hogenburg... Berg en E.M. Hes, 1819, zv Rimmerts Gerrits en Aaltje Johannes; BS huw 1819, ovl 1839; gebruiker van wijk F-004, stalknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-004Zuiderhaven 45C L van Beyma Johannes Rimmert Hogenburg stalknegt


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 48 en 55 van 21 apr 1824
adressoortbedraggebruik
F-004Zuiderhaven 45provisionele en finale toewijzingfl. 473huis F-004 en wagenhuis etc. F-005 & F-095
 
verkoperJulius Matthijs van Beyma (te Workum)
koperMurk Jacobs Hoek


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1460Zuiderhaven 45Murk Jacobs HoekHarlingentimmermanhuis en erf (154 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-004Zuiderhaven 45Elisabeth van Dalen... HRL 1851 wijk E-008, wijk G-162, wijk H-009; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-004; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. F-004 H Witte stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-004ZuiderhavenBernardus Henrs. Witte50 jWessum in Pruissenm, rooms katholiek, gehuwd, tapper en winkelier
F-004ZuiderhavenElisabeth van Daalen34 jLeeuwardenv, rooms katholiek, gehuwd
F-004ZuiderhavenWillem Petrus Witte2 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-004ZuiderhavenEngelina Cathar. Witte9 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-004ZuiderhavenAnna Maria Witte7 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-004Zuiderhaven 45Grietje Doedes Ros, overleden op 15 december 184367 jr, overleden Zuiderhaven F 4, wed. Murk Jacobs Hoek, moeder van Cornelia (vrouw van Aate T. Oldenborg, zeeman), Hendrina (vrouw van Johann Gustav Hintz, idem) en wijlen NN Murks Hoek (moeder van Fettje, vrouw van Jacobus-Johannes Cornelis Westerik, metselaar Haarlem en Grietje Johannes Visser, vrouw van Frans Harms Postma, zeeman Surhuisterveen). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-004Zuiderhaven 45Hendrik Jans de Haan, overleden op 24 juni 18461 1/2 mnd (geboren 8/5/1845), overleden Zuiderhaven F 4, zoon van Jan Ewes de Haan, blokmaker & Pietje Dubblinga, broer van minderjarige Ewe en Daniel Jans de Haan. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1460F-004 (Zuiderhaven)Evert Lautenbachwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1460F-008 (Zuiderhaven)Pieter Jans Holsteinwoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 45, HarlingenZuiderhaven 45P.J. Holstein & zoonhouthandel, handel in brandstoffen


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1460Zuiderhaven 45 (F-008)Pieter Holstein (Jzn.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 45 Pieter van Meurszonder
vorige grondslagf. 1500
huidige grondslagf. 1400
Zuiderhaven 45wed S. de Wit geb. H. Holsteinzonder
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 1400


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 45aAlkmaar Packet124Vert. G. Fokkema


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 45aAlkmaar Packet124Vert. G. Fokkema


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 45aAlkmaar Packet124Vert. G. Fokkema


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 45J. van Meurs-
Zuiderhaven 45aC. v/d Meulenonderwijzer


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 45F. (Franskje) Feenstra wv Wolters


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 45beeldbepalend pand7 van 10
  terug