Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 81
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 814-035 4-037 F-ongF-ong


Naastliggers vanZuiderhaven 81
ten oostenZuiderhaven 83
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 79
ten noordenBrouwersstraat 28


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0242v van 12 nov 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-035Zuiderhaven 81huis
eigenaarwed. Claes Allerts
gebruikerwed. Claes Allerts
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-035Zuiderhaven 81huis
eigenaarTheodorus Bensonides
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑08‑00 CG
opmerkingbetaeld aen den executeur
aansl. huurw. voldaan‑‑


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0114r van 7 sep 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Backer secretaris


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-035Zuiderhaven 81huis
eigenaarPoppe Dirks
gebruikerPoppe Dirks
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑13‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0278v van 22 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 83, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArjen Teunis Block


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0235r van 27 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet koolstek van Harm. Portier koopman


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0048r van 12 jun 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 81Zuiderhaven NZ400‑00‑00 CGkoolstek
koperEke Jans Menolda, gehuwd metmr. bakker
koperAntie Poppes
naastligger ten oostenEke Jans Menolda c.u.mr. bakker
naastligger ten oostenburgerhopman Meyer
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenPieter Gelinda koopman
naastligger ten noordenPieter Gelinda koopman
naastligger ten noordenEke Jans Menolda c.u.mr. bakker
verkoperFroukjen Clases Braem, gehuwd met
verkoperHarmanus Portierzoutzieder en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEke Jans Menalda, mr. bakker x Antie Poppes koopt een koolstek c.a. nz. Zuiderhaven. Ten O. de koper en de hopman Meyer, ten Z. de straat en haven, ten W. Pieter Gelinde, ten N. Pieter Gelinde en de koper. Gekocht van Froukje Claeses Braam x zoutzieder Harmanus Portier, voor 400 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-035Zuiderhaven 81huis
eigenaarTomas Jansen
gebruikerTomas Jansen
huurwaarde45‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-035Zuiderhaven 81kamer
eigenaarEke Jans
gebruikerTettie Taekes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-035Zuiderhaven 81koolstek
eigenaarHarmanus Portier
gebruikerHarmanus Portier
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-035 Zuiderhaven 81Teunis Jansen, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-035Zuiderhaven 81huis
eigenaarThomas Jansen
gebruikerThomas Jansen cum soc.
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑01‑12 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0029r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEeke Jans Menalda


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0038v van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEeke Jans Menalda


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0192v van 10 apr 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEeke Jans Menalda


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0164v van 26 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEke Jans Menalda


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0118v van 22 mrt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPoppe Menalda


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-035Zuiderhaven 81huis
eigenaarwd. Poppe Menalda
gebruikerwd. Poppe Menalda
huurwaarde55‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑14‑08 CG
af: sint jacobi schatti7 0 0


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-035Zuiderhaven 81huis
eigenaarwd. Poppe Menalda
gebruikerwd. Poppe Menalda
huurwaarde44‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG
grondpacht04‑00‑00 CG
aanslag grondpacht01‑00‑00 CG
grondpacht aan de stad Harlingen


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0311r van 14 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 83, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvrouw Althuisius


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0230v van 17 apr 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Poppe Menalda
naastligger ten oostende weduwe van A. Oosterbaan


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0191r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Poppe Menalda
naastligger ten oostenJan Jeltes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-037, pag. 77Zuiderhaven 81Jan W Vettevogel3‑10‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-037, pag. 77Zuiderhaven 81Jan W Vettevogel3‑10‑00 cg
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zuiderhaven 81 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zuiderhaven 81 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zuiderhaven 81 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zuiderhaven 81 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4402Zuiderhaven 81 (F-027)Jan Hoedemakerwoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Zuiderhaven 81G. Ouendagjongens: 0, meisjes: 4
vrouwen: 0
modiste


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuiderhaven 81 Albert J. Prinsmachinistf. 1200f. 1100
Zuiderhaven 81 Johanna Prinsonderwijzeresf. 800f. 1000


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 81A. Heeresklerk rijksbelastingen
Zuiderhaven 81amej. G. Ouendagcostuumnaaister


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 81, HarlingenZuiderhaven 81A. Mobachschildersbedrijf


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 81, HarlingenZuiderhaven 81A. Mobachschildersbedrijf, glas en verfwaren


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 81A. Mobach286Schildersbedr., glas en verfw.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 81A. Mobach953Schildersbedr., glas en verfw.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenA. Mobach953Schildersbedr., glas en verfw.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenA. Mobach953Schildersbedr., glas en verfw.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenA. Mobach953Schildersbedr., glas en verfw.


1955 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderhaven 81, HarlingenZuiderhaven 81A. Mobachglas-, verfhandel en schildersbedrijf


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 81A. (Age) Mobach
  terug