Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuidersteeg 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuidersteeg 9(niet bekend)4-245/24-252H-192H-234


Naastliggers vanZuidersteeg 9
ten zuidenZuidersteeg 11
ten westende Zuidersteeg
ten noordenZuidersteeg 7


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0168v van 12 apr 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuidersteeg 9Zuidersteeg OZ [staat: bij de Zuiderpoort in de Mullenerssteeg]85‑08‑00 cgledige plaats
koperJan Daems c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenmr. Hans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAgge Fransen
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jan Sybrens


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0189r van 16 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuidersteeg 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAeltie Jans, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Adam Stitterts


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0160r van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuidersteeg 9Zuidersteeg OZ [staat: bij de Zuiderpoort]250‑00‑00 cghuis en plaatsje
koperYtske Jetses, gehuwd met
koperWypke Jans varenspersoon
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
huurderClaaske
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jacob Anties
naastligger ten westenGerrit Baltus molenaar
naastligger ten noordenSybe Lieuwes
verkoperTrijntie Werps, gehuwd met en gelastigde van
verkoperStittert Adams Bontekoegrootschipper


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-245/2Zuidersteeg 9Wypke Jans, bestaande uit 5 personen, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-245/2 , folio 57vZuidersteeg 9kamer
eigenaarWypke Jans
gebruikerWypke Jans
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-245/2, fol. 78rZuidersteeg 9Wypke Jans cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 3 kinderenbeurtschipperskneght16:17:00 cg2:16:00 cgvan sober bestaen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-245/2 , folio 58rZuidersteeg 9kamer
eigenaarWypke Jans
gebruikerWypke Jans
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0008v van 16 mei 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuidersteeg 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0050v van 18 jan 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuidersteeg 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0170v van 14 nov 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuidersteeg 9Zuidersteeg OZ [staat: steeg bij de Zuiderpoortsmolen]151‑00‑00 gghuis
koperAnthoni Vink hovenier
koperCornelis Jansen Beitzegat
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenOeble Gosses koopman
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenSybe Jans
naastligger ten noordenFolkert Pyters koopman
verkoper van 1/3Jan Wypkeszeeman
verkoper van 1/3meerderjarige vrijster Lijsbeth Wypkes
verkoper van 1/3Jetse Wypkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthoni Vink, hovenier en Cornelis Jansen Beitzegat


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-245/2 , folio 58rZuidersteeg 9kamer
eigenaarWypkje Jans
gebruikerWypkje Jans
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0222r van 16 nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuidersteeg 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWypke Jans


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0241r van 17 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuidersteeg 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWypke Jans


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-252 , folio 102rZuidersteeg 9woning
eigenaarMinne Vink
gebruikerJan A. Poort
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: lasten01‑18‑00 cg
huurwaarde totaal24‑02‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑10 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0013r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuidersteeg 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenM. Vink


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-252 , folio 102vZuidersteeg 9woning
eigenaarM. Vink
gebruikerBonne Attes
huurwaarde24‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht01‑18‑00 cg
huurwaarde totaal22‑02‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑04 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0194r van 15 apr 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuidersteeg 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Oebles van der Werff koopman


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-252 , folio 102vZuidersteeg 9woning
eigenaarMenno Vink
gebruikerHendrik Hendriks
huurwaarde20‑16‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑18‑00 cg
huurwaarde totaal18‑18‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑08‑10 cg
grondpacht vanMenno Vink
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal01‑08‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-252 , pag. 99Zuidersteeg 9Mettje Vink 0‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-192Zuidersteeg 9Catharina Dekker... 1766 ... , ovl 3 dec 1815 HRL, huwt met Frans Johannes; BS ovl 1815; 1842 overlijdens; gebruiker van wijk H-192, gealimenteerd; eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204); thans wonende boven de Kerkpoort, verzoekt vrije ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-192Zuidersteeg 9Doekle Hendriks Vinia... gebruikers Lambert Sjierks, varensgesel, en Jan de Vries, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk H-192; gebruiker S.A.L. Clermont, sjouwer, 1814. (GAH204); oud 70 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-192Zuidersteeg 9Minne Vink... eigenaar van wijk H-025; gebruiker Albert Abeles wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk H-192; gebruiker Cath. dekker, gealimenteerd, 1814. (GAH204); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekent en ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-192Zuidersteeg 9M VinkCatharinus Dekkergealimenteerd


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 66 en 87 van 25 mrt 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-192Zuidersteeg 9provisionele en finale toewijzingfl. 696huis en herberg het Hof van Friesland H-192
 
verkoperJohannes Jelles Agema
koperDouwe Hanses van Dorpen


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1953Zuidersteeg 9Doekele Vinje winkelierHarlingenhuis en erf (30 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1953aZuidersteeg 9de Stad Harlingen Harlingenerf (48 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-192Zuidersteeg 9Aafke de Groot... Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1829, ovl 1841, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk E-167, wijk F-226, wijk H-192; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-179; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-192Zuidersteeg 9Hiltje Houbeingeb 1808 ... , huwt met Jodocus van Berlo, (gk), op 25 dec 1851 HRL; (?), N.H., met gezin vertrokken tussen 1851 en 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk H-192


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1953Zuidergat H-193Jan H. van der Woude woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1953Zuiderhaven H-217wed. en erven Pieter C. Hamstra tuin
Sectie A nr. 1953Zuidergat H-235 Janna D. Vinje wed. M. van der Zee en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4507Zuidersteeg 9 (H-234)Johannes D. Keijzerwoonhuis


1923 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 10 dec 1923
vermeld alsgeschat adresbericht
H-192Zuidersteeg 9Het woonhuis en erf in de Zuidersteeg no. 9, in huur bij, huizinga. Finaal verkocht op 12 dec 1923 in de Beurs door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 344.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuidersteeg 9H. Huizengatransportarbeider


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuidersteeg 9J. (Jan) Breidenbach


2023
0.067276954650879


  terug