Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuidersteeg 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuidersteeg 9 (niet bekend) (niet bekend) H-192 H-234
Naastliggers vanZuidersteeg 9
ten zuidenZuidersteeg 11
ten westende Zuidersteeg
ten noordenZuidersteeg 7


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0222r van 16 nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuidersteeg 7, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWypke Jans


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0241r van 17 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuidersteeg 7, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWypke Jans


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0013r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuidersteeg 7, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenM. Vink


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-192Zuidersteeg 9Catharina Dekker... 1766 ... , ovl 3 dec 1815 HRL, huwt met Frans Johannes; BS ovl 1815; 1842 overlijdens; gebruiker van wijk H-192, gealimenteerd; eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204); thans wonende boven de Kerkpoort, verzoekt vrije ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-192Zuidersteeg 9Doekle Hendriks Vinia... gebruikers Lambert Sjierks, varensgesel, en Jan de Vries, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk H-192; gebruiker S.A.L. Clermont, sjouwer, 1814. (GAH204); oud 70 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-192Zuidersteeg 9Minne Vink... eigenaar van wijk H-025; gebruiker Albert Abeles wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk H-192; gebruiker Cath. dekker, gealimenteerd, 1814. (GAH204); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekent en ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-192Zuidersteeg 9M Vink Catharinus Dekker gealimenteerd


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 66 en 87 van 25 mrt 1818
adressoortbedraggebruik
H-192Zuidersteeg 9provisionele en finale toewijzingfl. 696huis en herberg het Hof van Friesland H-192
 
verkoperJohannes Jelles Agema
koperDouwe Hanses van Dorpen


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1953Zuidersteeg 9Doekele Hendriks VinjeHarlingenwinkelierhuis en erf (30 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1953aZuidersteeg 9de Stad HarlingenHarlingenerf (48 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-192Zuidersteeg 9Aafke de Groot... Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1829, ovl 1841, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk E-167, wijk F-226, wijk H-192; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-179; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-192Zuidersteeg 9Hiltje Houbeingeb 1808 ... , huwt met Jodocus van Berlo, (gk), op 25 dec 1851 HRL; (?), N.H., met gezin vertrokken tussen 1851 en 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk H-192


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1953H-193 (Zuidergat)Janna D. Vinje vrouw van M.J. van der Zeewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1953H-217 (Zuiderhaven)Wed. en erven Pieter C. Hamstratuin
Sectie A nr. 1953H-235 (Zuidergat)Janna D. Vinje, wed. M. van der Zee en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4507Zuidersteeg 9 (H-234)Johannes D. Keijzerwoonhuis


1923 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 10 dec 1923
H-192Zuidersteeg 9Het woonhuis en erf in de Zuidersteeg no. 9, in huur bij, huizinga. Finaal verkocht op 12 dec 1923 door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 344..


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuidersteeg 9H.Huizengatransportarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Zuidersteeg 9J. (Jan) Breidenbach
  terug