Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderstraat 25
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 25 4-259 4-267 H-208 H-251
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-259 Zuiderstraat 25huis
eigenaarJan Ydes erven
gebruikerAuck Clases
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-259 Zuiderstraat 25huis
eigenaarJoris Fookles in qlt.
gebruikerAuk Clases
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan10-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-259 Zuiderstraat 25huis
eigenaarwed. Sake Pyters
gebruikerwed. Sake Pyters
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0299r van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 25Zuiderpoort, bij dehuis
 
koperAugustinus Pytters de Graaf, gehuwd metwagenmaker580-00-00 CG
Hendrikje Pytters
bewonerJarig Ockes, gehuwd metmr. scheepstimmerman
Neeltie Reynders
naastligger ten oostende straat
naastligger ten zuidenAukjen Ruirds
naastligger ten westenKeimpe Pytters c.s.
naastligger ten noordenBenjamin Jans
verkoperJarig Ockes, gehuwd met
Neeltie Reyndersmr. scheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustinus Pytters de Graef, mr. wagenmaker x Hendrikje Pytters Donker te Kimswerd koopt een huis omtrent de Zuiderpoort. Ten O. de straat, ten W. Keimpe Pytters c.s., ten Z. Aukjen Ruirds, ten N. Benjamin Jans. Gekocht van Jarig Ockes, mr. scheepstimmerman x Neeltie Reynders, voor 580 cg.


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0120r van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 25Zuiderstraat NZ [staat: Zuiderpoort]huis
 
koperDuco Simons, gehuwd metmr. bakker600-00-00 CG
Antje Claeses
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenAukjen Ruurds
naastligger ten westenKeimpe Pyters
naastligger ten noordenGerard Suiringar
verkoperAugustynus Pieters de Graaf, gehuwd metmr. wagenmaker
Hendrikjen Donker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDuco Simons, mr. bakker x Antje Claeses koopt een huis omtrent de Zuiderpoort. Ten O. de straat, ten W. Keimpe Pyters, ten Z. Auckjen Ruurds, ten N. Gerard Sybrens Suringar. Gekocht van Augustinus Pieters de Graeff, mr. wagenmaker x Hendrikjen Donker, voor 600 cg. en een zilveren lepel tot een verering.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-259 Zuiderstraat 25huis
eigenaarerven Aukjen Ruurds
gebruikerAnthony Dingshoff c.s.
huurwaarde63-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-259 Zuiderstraat 25Jetse Wouters, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0169v van 11 sep 1774 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 25Zuiderpoort, bij dehuis
 
koperAdriana van Andringa 525-00-00 CG
kopersJohanna Clara van Andringa
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenJohannes Dahmens
naastligger ten westenPieter Keimpes de Jong
naastligger ten noordenJan Simons Bakker
last- en procuratie hebbende van zijn vaderJacob ReidhorstSexbierum
Herdrik Reidhorst, geauthoriseerde curator van
verkoperSybe Lieuwesbakkersknecht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdriana- en Johanna Clara van Andringa kopen een huis bij de Zuiderpoort. Ten O. de straat, ten W. Pieter Keimpes de Jong, ten Z. Johannes Damen, ten N. Jan Simons Bakker. Gekocht van de curator over Sybe Lieuwes, bakkersknecht.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-267 Zuiderstraat 25Bart Feddes4-00-00 CG(stond: pieter dirks)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-208Zuiderstraat 25Bart Feddes van der Zee... wijk F-208; gebruiker Tjalke Koster wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-208, pakhuis, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-208Zuiderstraat 25Bart F van der Zee pakhuis


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 134 van 19 nov 1823
adressoortbedraggebruik
H-208Zuiderstraat 25koopaktefl. 1153huis en bakkerij, H-183 en pakhuis H-208
 
verkoperSjoukje Johannes Stoef
verkoperLeonardus Conradi
koperGodert Jurriaans Posthumus
koperTrijntje Wiggeles Gorter


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1985Zuiderstraat 25Jan Baukes BeukerHarlingenmetzelaarpakhuis (66 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-208Zuiderstraat 25Akke Francisucs Croese... Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 20 mrt ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-208Johannes Beuker73 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, metzelaar
H-208Akke Kroese68 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-208Zuiderstraat 25Akke Franciscus Kroeze, overleden op 31 maart 184271 jr, overleden Zuidergat H 208, vrouw van Johannes Jans Beuker, metselaar (erft vruchtgebruik), moeder van Trijntje (vrouw van Frederik Repko, werkman), Jan, idem, Elisabeth (vrouw van Klaas Beekman, stuurman), Henderina (vrouw van Sjoerd Hessels Heslinga, koopman) en Marijke Johannes Beuker (vrouw van Sybren Hessels Heslinga, varensgezel) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 52 van 24 aug 1849
adressoortbedraggebruik
H-208Zuiderstraat 25koopaktefl. 1103103/112 deel in huis en bakkerij, H-183 en pakhuis H-208
 
verkoperHendrik Jans Horjus (gehuwd met dieuwke posthumus)
koperJurjen Posthumus (gehuwd met hylkje miedema)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-208Zuiderstraat 25Johannes Beuker... Jurjen Harmens, 2nov17 93; ondertrouw HRL; oud 73 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk H-208; VT1839; Wij Ondergetekenden J.J.B. en Akke Franciscus Kroes, Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1985H-208 (Bij de Zuiderpoort)Simon S. Beidschatwoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderstraat 25J.H. (Johan) Roukema
  terug