Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderstraat 25
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderstraat 254-259 4-267 H-208H-251


Naastliggers vanZuiderstraat 25
ten oostenZuiderstraat 27
ten zuidende Zuiderstraat
ten westenZuiderstraat 23


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0125r van 14 dec 1633 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenObbe Geerties


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-259Zuiderstraat 25huis
eigenaarJan Ydes erven
gebruikerAuck Clases
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-259Zuiderstraat 25huis
eigenaarJoris Fookles in qlt.
gebruikerAuk Clases
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan10‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-259Zuiderstraat 25huis
eigenaarwed. Sake Pyters
gebruikerwed. Sake Pyters
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0299r van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKeimpe Pytters c.soc.


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0120r van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKeimpe Pyters c.soc.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0280r van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKeimpe Pieters


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-259Zuiderstraat 25huis
eigenaarerven Aukjen Ruurds
gebruikerAnthony Dingshoff cum soc.
huurwaarde63‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑10‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-259 Zuiderstraat 25Jetse Wouters, bestaande uit 4 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-259Zuiderstraat 25huis
eigenaarAukjen Ruurds erv.
gebruikerJetse Wouters
huurwaarde63‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde11‑09‑00 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0008r van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 25Zuiderstraat NZ [staat: bij Zuiderpoort]1200‑00‑00 CGhuis
koperJurjen Carsten, gehuwd metwagenaar
koperFettie Sakes
huurderJetze Wouters schipper
huurderJacobus Reman
naastligger ten oostenTyte Ruirds
naastligger ten zuidenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJurjen Carsten wagenaar
naastligger ten noordenPieter Keimpes de Jong
verkoperoud burgemeester Carst Rosmr. zilversmid te Workum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Carsten (de Jong), wagenaar x Jeltie Sakes koopt een huis bij de Zuiderpoort. Ten O. Tyte Ruurds, ten W. de koper, ten Z. de straat, ten N. Pieter Keimpes de Jong. Gekocht van Carst Ros, oud-burgemeester en mr. zilversmid te Workum, voor 1200 cg.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0271r van 10 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJurjen Carsten


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0077r van 3 jul 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 25Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]471‑00‑00 GGhuis en bakkerij
koperEvert Paulus Beva, gehuwd met
koperTrijntje Abrahams
huurderTjeerd Tjeerds de Jong c.u.mr. bakker60‑00‑00 CG
naastligger ten oostenRinse Pyters
naastligger ten zuidenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBenne Thomas c.u.
naastligger ten noordenPyter Keimpes de Jong
verkoperJurjen Carsten de Jong


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0079r van 10 jul 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosten[als huurder] Tjeerd Tjeerds de Jong


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0086r van 16 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyter Keimpes de Jong


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0156r van 9 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJarig van der Ley


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0002r van 1 dec 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Leistra


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0032r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0032r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 25Zuiderstraat NZ 23/25 [staat: bij de Zuiderpoort]590‑15‑00 CGdubbel huis en bakkerij
koperPieter Dirks, zoon van te Kimswerd
koperDirk Sipkes bakker te Kimswerd
huurderJan Walings bakker55‑00‑00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenWesterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJohannes Jans
naastligger ten noordenJohannes Jans
verkoperGrietje Schoonebeek, weduwe van
verkoperwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopman


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0241v van 11 mei 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0284v van 3 sep 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: Zuiderpoort]


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-267, pag. 100Zuiderstraat 25Bart Feddes4‑00‑00 cg(stond: pieter dirks)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-208Zuiderstraat 25Bart Feddes van der Zee... wijk F-208; gebruiker Tjalke Koster wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-208, pakhuis, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-208Zuiderstraat 25Bart F van der Zee pakhuis


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 134 van 19 nov 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-208Zuiderstraat 25koopaktefl. 1153huis en bakkerij, H-183 en pakhuis H-208
 
verkoperSjoukje Johannes Stoef
verkoperLeonardus Conradi
koperGodert Jurriaans Posthumus
koperTrijntje Wiggeles Gorter


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1985Zuiderstraat 25Jan Baukes BeukermetzelaarHarlingenpakhuis (66 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-208Zuiderstraat 25Akke Francisucs Croese... Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 20 mrt ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
H-208Zuiderstraat 25J Beuker stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-208Johannes Beuker73 jmetzelaarHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
H-208Akke Kroese68 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 85 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-208Zuiderstraat 25Akke Franciscus Kroeze, overleden op 31 maart 184271 jr, overleden Zuidergat H 208, vrouw van Johannes Jans Beuker, metselaar (erft vruchtgebruik), moeder van Trijntje (vrouw van Frederik Repko, werkman), Jan, idem, Elisabeth (vrouw van Klaas Beekman, stuurman), Henderina (vrouw van Sjoerd Hessels Heslinga, koopman) en Marijke Johannes Beuker (vrouw van Sybren Hessels Heslinga, varensgezel) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 52 van 24 aug 1849
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-208Zuiderstraat 25koopaktefl. 1103103/112 deel in huis en bakkerij, H-183 en pakhuis H-208
 
verkoperHendrik Jans Horjus (gehuwd met dieuwke posthumus)
koperJurjen Posthumus (gehuwd met hylkje miedema)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-208Zuiderstraat 25Johannes Beuker... Jurjen Harmens, 2nov17 93; ondertrouw HRL; oud 73 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk H-208; VT1839; Wij Ondergetekenden J.J.B. en Akke Franciscus Kroes, Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1985Bij de Zuiderpoort H-208Simon S. Beidschatwoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderstraat 25J.H. (Johan) Roukema
  terug