Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Achterstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Achterstraat 13 (niet bekend) (niet bekend) A-181 A-192
Naastliggers vanAchterstraat 13
ten oostenAchterstraat 15
ten zuidende Achterstraat
ten westenAchterstraat 11
ten noordenAnjelierstraat 8


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0016r van 8 mrt 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 11, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenYefke Luitjens


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0122r van 7 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 11, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWybe Wybrens


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0232v van 25 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 11, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLuitjen Wybrens


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0019v van 31 aug 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 11, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLuitje Wybrens


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0229r van 13 jun 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 11, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLuitje Wybrens


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0222v van 23 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 15, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLouw Jans


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0293v van 22 okt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 15, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLouw Jans


1810 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 530 (notaris Wybo Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 27 van 6 okt 1810
adressoortbedraggebruik
A-181Achterstraat 13koopakteplek grond A-181
 
verkoperAntie Pieters (wv Claas Pieters)
koperKlaas Rintjes


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0066r van 7 okt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 11, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLouw Jans


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-181Achterstraat 13Klaas Rintjes Kuiper... huw 1816, huw 1818 1819 overlijdens, huw 1823 1835 huwelijken, ovl 1849, ovl 1876; eigenaar van wijk A-181, ledig plak grond, 1814. (GAH204); id. van wijk A-193, gebruiker is Taeke Halbes wed., 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-181Achterstraat 13Klaas R Kuiper ledig plek grond


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 74Achterstraat 13Halbe Taekes KuipersHarlingenzeilmakersknegthuis en erf (96 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-181Achterstraat 13Cornelis Hendriks Haagsma... zv Hendrik Cornelis H, en Grietje Durks Alta; BS huw 1842, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-131, wijk A-181; oud 35 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, baantjer, wijk E-119; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 74A-181 (Achterstraat)Sijtze Cornelis Beidschaterf
Sectie A nr. 74A-193 (Achterstraat)Sijtze Cornelis Beidschatwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2790A-192 (Achterstraat)Sijtze Cornelis Beidschatwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2790Achterstraat 13 (A-192)erv. Sietse C. Beidschatwoonhuis
  terug