Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 12 5-058 5-052 F-174 F-165
Naastliggers vanGrote Kerkstraat 12
ten oostenGrote Kerkstraat 14
ten zuidenHeiligeweg 9
ten westenGrote Kerkstraat 10
ten noordende Grote Kerkstraat


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0120r van 29 apr 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLambert Jans wieldraaier


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0167r van 11 apr 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 12Grote Kerkstraathuis
 
koperGerryt Clasen, gehuwd metbakker580-00-00 GG
koperJancke Pyters
naastliggerde plaats van de erfgenamen van Douue Dirckx
naastligger ten oostenHendrick Janssen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHidde Nannes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHibbe Ustes c.s.
verkoperHendrick Hendricks c.s.


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0025r van 29 jan 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerryt Claeses Groes


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0216v van 9 jan 1670 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 12Grote Kerkstraat ZZhuis waar het Billandts Wapen uithangt
 
koperSymen Ages, gehuwd met900-00-00 GG
Antie Palses
verpachter grondde Stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Bartel Allerts
naastligger ten zuidensteeg naar de Turfhaven
naastligger ten westenBaucke Tjerx brouwer
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperReinier Wijngaerden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymen Ages x Antie Palses koopt een huis zz. Grote Kerkstraat, waar 'het Billandts Wapen' uithangt, met mede-recht op de steeg die zuidwaarts uitloopt op de Turfhaven, maar Baucke Tjerx, brouwer in 'de Zwaan' mag niet een afdak over die steeg bouwen. Ten O. wd. Bartel Allerts?, ten W. Baucke Tjerx, ten Z.?, ten N. de Grote Kerkstraat. Gekocht van Riemer Wijngaarden, voor 900 gg.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0027v van 26 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende dochter van wijlen Bartel Allerts


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-058Grote Kerkstraat 12huis
eigenaarPieter Hendriks Potkast
gebruikerwed. Jacob Gijsberts
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-058Grote Kerkstraat 12huis
eigenaarPieter Hendriks
gebruikerJacob Gijsberts dogters
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-058 Grote Kerkstraat 12huis
eigenaarPyter Hendriks
gebruikerwed. Jacob Gijsberts dogters
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0071r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 14, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenmevrouw Oldaen, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Wijdenbrugh


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0022r van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Berent van Wijdenbrug ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-058 Grote Kerkstraat 12huis
eigenaarJan Schonebeek
gebruikerJan Schonebeek
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0154r van 9 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 12Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperJan Tieerds, gehuwd metmr. sleefmaker500-07-00 GG
koperSioukien Hayes
huurderS. Faber candidatus
naastligger ten oostenJan Schonenbeek
naastligger ten zuidenHarmen Agema
naastligger ten westenHarmen Agema
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperPieter Berent van Wijdenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-058 Grote Kerkstraat 12wed. Jan Schonebeek, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-058 Grote Kerkstraat 12huis
eigenaarwed. Jan Schonebeecq
gebruikerPieter Hayes (voor 9-00-00 CG)
gebruikerTjeerd Cornelis (voor 24-00-00 CG)
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0272v van 13 apr 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 12Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperKeimpe Tjeerds mr. sleefmaker510-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Jan Schoonebeecq
naastligger ten zuidenoud burgerhopman Agema
naastligger ten westenoud burgerhopman Agema
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperJan Tjeerds, gehuwd metmr. sleefmaker
Sjoukjen Hayes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKeimpe Tjeerds, mr. sleefmaker, koopt een huis zz. Grote Kerkstraat. Geen grondpacht. Ten O. wd. Jan Schonebeek, ten Z. en W. oud burgerhopman Agema, ten N. de Kerkstraat. Gekocht van Jan Tjeerds, mr. sleefmaker x Sjoukjen Hayes, voor 510 gg.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0210r van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenR. Gerbranda


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0205v van 21 apr 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 12Grote Kerkstraat ZZ huis
 
koperTjeerd Tjeerds Feerdijk mr. bakker350-00-00 GG
huurder voorkamerJohannis Cams 28-00-00 CG
huurder bovenkamerSybe Jans 0-07-00 CG
huurder achterkamerSjoukje Haeyes 24-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Schonebeek
naastligger ten zuidenJarig Eelcoma
naastligger ten westenAge de Haes
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperRein Gerbrandakoopman


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0059r van 22 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 12Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperJan Brugmans, gehuwd metmr. korfmaker650-00-00 CG
Maartje Tadema
naastligger ten oostenJan Schonebeek
naastligger ten zuidenAlbartus de Haas
naastligger ten westenAge de Haas
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperTjeerds Tjeerds Feerdijkmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Brugmans, mr. korfmaker x Maartje Tadema koopt huis. Ten O. Jan Schoonebeek, ten W. Age de Haas, ten Z. Albartus de Haas, ten N. de Grote Kerkstraat. Gekocht van Tjeerd Tjeerds Feerdijk, mr. bakker.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0095r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Brugman


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0302v van 20 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 12Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperEvert Edsgers Tadema mr. korfmaker500-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Schonebeek
naastligger ten zuidenTaeke Stephany
naastligger ten westenTaeke Stephany
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperMaartje Tadema, weduwe van
wijlen Jan Brugmansmr. korfmaker


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0107r van 26 apr 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 14, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEvert Tadema


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0352v van 23 okt 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 12Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperHendrik Melcherenbag, gehuwd met165-21-00 GG
koperRinske Everts
naastligger ten oostenRitske Jans
naastligger ten zuidenT. Stephany
naastligger ten westenT. Stephany
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperFrans Arjens, curator over de boedel vanmr. bakker
wijlen Evert Edsgers Tademamr. korfmaker


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-054 Grote Kerkstraat 12Hendrik Melcherbach


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-052 Grote Kerkstraat 12Hendrik Melkenbach2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-174Grote Kerkstraat 12Hendrik Merkelbach... Merkelbach, geb 29 nov 1797, ged 19 dec 1797 Grote Kerk HRL; wed. H.M. eigenaar en gebruiker van wijk F-174, zilverkashoudster, 1814 (GAH204); geb 1754; zv Johannes M. en Hendrina ... ; tr. 1782 Rinske Everts ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-174Grote Kerkstraat 12H Merkelbach wedH Merkelbach wedzilverkashoudster


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-174Grote Kerkstraat 12Rinske Everts Rivald, overleden op 2 december 1827Grote Kerkstraat F 174, wed. Hendrik Merckelbach, moeder van Johannes-Wilhelm, koopman Workum, Maaike (vrouw van Jan Zegeling, wafelbakker), Hendrina-Allegonda, winkeliersche (vrouw van Frans Andries de Boer, werkman), Evert, bakker Sexbierum, Allegonda (vrouw van Dirk Lautenbach, idem) en Minne Hendriks Merckelbach, goud/zilversmid. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 43 en 45 van 26 mei 1830
adressoortbedraggebruik
F-174Grote Kerkstraat 12provisionele en finale toewijzingfl. 707huis in de Kerkstraat F-174
 
verkoperMinne Hendriks Merkelbach
koperTymen Ruurds Schaap


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49023 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 179 van 5 jun 1830
adressoortbedraggebruik
F-174Grote Kerkstraat 12koopaktefl. 775huis in de Groote Kerkstraat F-174
 
verkoperTiemen Ruurds Schaap (koek-, banket- en broodbakker)
ten oostenWillem Jager
ten zuidende erven Stephany
ten westende erven Stephany
ten noordende straat
koperJacobus Oosterbaan (koek- en banketbakker)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1046Grote Kerkstraat 12Jacobus OosterbaanHarlingenhuis en erf (114 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-174Grote Kerkstraat 12Baudewina Jacobs Hibma, overleden op 17 april 183280 jr, wed. Ahasuerus Oosterbaan, moeder van Jacobus Ahasuerus Oosterbaan (Kerkstraat F 174). (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-174Grote Kerkstraat 12J Oosterbaan stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-174Grote KerkstraatJacobus Oosterbaan50 jHarlingenm, protestant, gehuwd, winkelier
F-174Grote KerkstraatPetronella Leurs51 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
F-174Grote KerkstraatNikolaas Oosterbaan17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-174Grote KerkstraatBarend Oosterbaan16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-174Grote KerkstraatJacobus Oosterbaan11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-174Grote Kerkstraat 12Maria Hendricus Vulsma, overleden op 22 september 18431 jr (geboren 5/10/1842), overleden Kerkpoort F 174, dochter van Hendricus Nicolaas Vulsma, wafelbakker en Johanna van der Zee, zuster van minderjarige Sietske, Aldert en Nicolaas Hendricus Vulsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 68 en 71 van 7 nov 1849
adressoortbedraggebruik
F-174Grote Kerkstraat 12provisionele en finale toewijzingfl. 490huis in de Groote Kerkstraat F-174
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperPieter de Vries


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-174Grote Kerkstraat 12Jacobus Oosterbaan... van wijk D-029, koekebakker, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk F-174; VT1839; Jakob Ahasverus Oosterbaan, geb 9 may 1790, ged 1 jun 1790 Grote Kerk HRL; J.O. eigenaar van ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-174Grote Kerkstraat 12Jiskje Wiersmageb 1803 prov, huwt met Klaas Feitsma, N.H., A 11 nov 1853 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk F-174, wijk G-127


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-174Grote Kerkstraat 12Klaas Feitsmageb 1801 prov, huwt met Jiskje Wiersma, N.H., veeschatter en commies, A 11 nov 1853 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk F-174, wijk G-127


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-174Grote Kerkstraat 12Petronella Leurs... 1851 wijk F-039, supp wijk G-402, wijk C-217; oud 51 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-174; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1046F-174 (Kerkstraat)Pieter de Vrieswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3627F-165 (Kerkstraat)Theodora de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3627Grote Kerkstraat 12 (F-165)Akke W. Asma (wed. J.H. Bootsma)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 12 Aldert Tuinmanvlottersbaas
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1400


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 12A.Tuinmanbalkvlottersbaas
Kerkstraat 12aF.Koolenconducteur brievenm.
Kerkstraat 12aL.Koolenonderwijzer


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 12R. (Reindert) van Zwol


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 12beeldbepalend pand5 van 10


1999 - variaadresbronbericht
Grote Kerkstraat 12Hein Buisman StichtingBouw eerste helft negentiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1999
  terug