Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 52-056 2-075 B-036B-041


Naastliggers vanHoogstraat 5
ten oostenHoogstraat 7
ten zuidende Hoogstraat
ten westenHoogstraat 3


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0125v van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 5Hoogstraat NZ, strekkende tot de Droogstraat992‑00‑00 GGhuis met plaats en hof
koperTiebbe Pieters Dreyer, gehuwd met
koperDingen Pieters
naastligger ten oostenburgerhopman Jelle Jasparis Bennema
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Cornelis Duinmeyer
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperPaulus Orinus te Franeker


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0033v van 18 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 3achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenTiebbe Dreyer


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0043v van 16 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Tjebbes koopman


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0064r van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 5Hoogstraat NZ500‑00‑00 GGhuis
koper door niaarYddtie Pytters Ackersloot, gehuwd met
koper door niaarGooytien Clases Braem
geniaarde koperGerryt Gerlofs
naastligger ten oostenAeltie Reins Wynia
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Pytter Pytters Ackersloot
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperMaycke Tjebbes, weduwe van
verkoperwijlen Joannes Bauckes


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0106r van 3 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGoytie Clasen Braem


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0102r van 27 feb 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 3achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPytter Pytters Ackersloot


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0188v van 17 dec 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 7achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-056Hoogstraat 5huis en tuin
eigenaarClaes Goitiens Braam
gebruikercoopman Stinstra
huurwaarde45‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-056Hoogstraat 5huis
eigenaarClaes Braam
gebruikerR. Nijkerk
huurwaarde65‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan26‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-056Hoogstraat 5huis
eigenaarGerlof Ymes
gebruikerGerlof Ymes
huurwaarde57‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑10‑00 CG


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0004r van 1 apr 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSimon Stinstra


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-056Hoogstraat 5huis
eigenaarSymon Stinstra
gebruikerdr. Stinstra
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0084r van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSymon Stinstra


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-056 Hoogstraat 5dr. Stinstra, bestaande uit 7 personen50‑00‑00 cg0zoude wel meerder geneegen zijn uyt te bieden als niet met officie geld wel beswaard


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0095v van 14 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Symon Stinstra


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-056Hoogstraat 5huis
eigenaarSimon Stinstra
gebruikerdr. Stinstra
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑18‑02 CG


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0173r van 5 mrt 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Simon Stinstra


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0002v van 6 jul 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van de heer Symon Stinstra


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0168r van 22 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Simon Stinstra


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0161v van 15 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis gekocht door Jacob Roorda c.u.


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0166r van 22 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 5Hoogstraat NZ strekkende tot aan de Droogstraat1300‑21‑00 GGhuis met tuin en plaatske
koperGeertje Nieuwenhuis, gehuwd met
koperJacob Roorda
huurderPetronella van der Wolde
huurderwijlen F. Stapert kapitein
naastligger ten oostenPyter Lensius
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenhuis gekocht door Johan Paulus Schuler
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperGooitjen Stinstramedicinae doctor
verkoperds. Joannes Stinstradoopsgezind predikant
verkoper q.q.Robijn Arjens, curator overkoopman
verkoperHeere Everts Oosterbaan


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0278r van 30 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer Jacobus Roorda


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0103v van 21 apr 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer Roorda n.u.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-069, pag. 24Hoogstraat 5wed. Feytema


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0118v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 5Hoogstraat NZ1391‑00‑00 CGhuis
koperJohannes Albada, gehuwd met te Bolsward
koperMeintje van der Meulen te Bolsward
huurderde weduwe van Pieter Feytema 110‑00‑00 CG
naastligger ten oostenH. van Rees mr. bakker
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenD. Gautier
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJacob Roorda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Albarda x Mintje v.d. Meulen te Bolsward, kopen huis. Ten O. Hans van Rees, mr. bakker, ten W. Ds. Gautier, ten N. de Hoogstraat, ten Z. de Droogstraat. Gekocht van Jacob Roorda.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0048v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 5Hoogstraat NZ wijk B-0371800‑00‑00 CGhuis
koperSjoerd S. Wijma, gehuwd metadvocaat
koperNinke Stam
huurderDirk Fontein c.u.
naastligger ten oostenH. van Rees n.u.mr. bakker
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenD. Gautier
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJohannes Albarda, gehuwd metbaljuw 9e district Friesland te Bolsward
verkoperMintje van der Meulen te Bolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd S. Wijma, advocaat, x Hinke Stam koopt een huis wijk B-036. Ten O. H. van Rees, mr. bakker, ten W. D. Gautier, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Johannes Albarda, baljuw van het 9e district in Vriesland, x Mintje v.d. Meulen, beide te Bolsward.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-075, pag. 33Hoogstraat 5Sjoerd Wijma5‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-036Hoogstraat 5Sjoerd Simons Wyma... BS huw 1819, huw 1843, ovl 1851, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042; eigenaar en gebruiker van wijk B-036, notaris, 1814. (GAH204); S.W. van HRL., en Ninke Stam van Sneek, zijnde de aangave geschied onder ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Hoogstraat 5 Sjoerd S. Wijmafl. 5


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-036Hoogstraat 5Sjoerd S Wijma Sjoerd S Wijma notaris


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 389Hoogstraat 5Sjoerd Simons WijmanotarisHarlingenhuis en erf (220 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-036Hoogstraat 5Neinke A Stamoud 56 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk B-036; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-036Hoogstraat 5Rigtje van der Vleugeloud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-036; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-036Hoogstraat 5Simon Sjoerds Wyma... Kerk HRL 1810, BS huw 1836, huw 1837, huw 1840, huw 1842; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-036; VT1839; geb 2 jun 1810, ged 24 jun 1810 Grote Kerk HRL, zv Sjoerd S. Wyma en Ninke Aukes ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-036Hoogstraat 5Sybillina Wyma... 1808 HRL, dv Sjoerd Simons; bev.reg. HRL 1851 wijk B-042; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-036; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-036HoogstraatSjoerd S Wijma57 jnotarisHarlingenm, protestant, gehuwd
B-036HoogstraatNeinke A Stam56 jSneekv, protestant, gehuwd
B-036HoogstraatSymon S Wijma29 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-036HoogstraatSibillina Wijma31 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-036HoogstraatAkke Wijma24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-036HoogstraatTietje Wijma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-036HoogstraatHendrikje Wijma18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-036HoogstraatHelena Wijma14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-036HoogstraatRigtje van der Vleugel40 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 389Hoogstraat 5sjoerd s wijma130 gl.6.00 gl.8.000 gl.7.00 gl.6.00 gl.


1849 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7020 aktenr. 1498 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-036Hoogstraat 5Ninke Aukes Stam, overleden op 10 april 1849Hoogstraat B 36, moeder van Sibellina, Tietje (vrouw van Johannes Frans Posthuma, houthandelaar), Hendrikje (vrouw van Jacobus J. du Saar, apotheker), Helena (vrouw van Ype Posthuma, houthandelaar) en afwezige Simon Sjoerds Wijma (bevindt zich buiten Europa). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-036Hoogstraat 5Douwe Hendriks Tigchelaar... T, en Antje Douwes Bleeker; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1841, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-036, wijk D-080, 100, 151, wijk G-165, supp wijk B-205, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-036Hoogstraat 5Egbert Godthelp... Nantje de Boer, (gk), op 2 apr 1840 HRL, 2e huwt met Elsien Smit, kantoorbediende in 1851, N.H., ovl wijk B-036, zv Johannes M.G., en Sietske Hendriks Advokaat; BS huw 1840, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 389Hoogstraat B-036Egbert Godthelpwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2866Hoogstraat B-041Wed. en erven Egbert Godthelpwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2866Hoogstraat 5 (B-041)Barend Godthelp (te Borger)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hoogstraat 5 Marius van der Woudekoopmanf. 2500f. 2000


1920 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-3563
Hoogstraat 5G. v.d. Meulen


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 5P. Dekkerleeraar ambachtsschool


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 5H. (Harmen) Ettema


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 5rijksmonument 20425
  terug