Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 49
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 492-0922-0922-122D-042D-038


Naastliggers vanHoogstraat 49
Hoogstraat 51
ten oostenHoogstraat 51
ten oostende Hoogstraat
ten zuidende Hoogstraat
ten zuidenHoogstraat 47
ten westenHoogstraat 47
ten westende Zoutsloot
ten noordende Zoutsloot


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0140v van 28 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0147v van 18 feb 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0098r van 14 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0032v van 23 dec 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZoutsloot of diept


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0047r van 16 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZoutsloot of diept


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0112v van 28 nov 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZoutsloot [staat: diept]


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0039r van 2 sep 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0124r van 7 mrt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld]


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0184v van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 47, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordoostenHarmen Harmens


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0039r van 2 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 47, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordoostenN. N.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0172r van 6 nov 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 47, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordoostenN. N.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0063v van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 49Hoogstraat NZ [staat: Franekerpoort]640‑00‑00 gghuis
koperArent Cornelis
huurderGerben Luytjens mr. metselaar
naastligger ten oostenHuybert mr. chirurgijn
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis van Jan Symons pottenbakker
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: diept]
verkoperHarmen Harmens Dobbersma te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde Elsingabij de Franekerpoort


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0168v van 30 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 49Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]250‑00‑00 cghuis
koperSalomon Martens, gehuwd metleertouwer
koperJanke Hendrix
naastligger ten oostenHuybert mr. chirurgijn
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Simons pottenbakker
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: diept]
verkoperArent Cornelisgleibakker


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0352r van 1 feb 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 49Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]200‑00‑00 cghuis
koperHarmen Alberts Krol, gehuwd metmr. wever
koperStijntie Joannes
naastligger ten oostenHuybert pottenbakker
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Symons
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: diept]
verkoper q.q.Arent Cornelis, gelastigde vangleibakker
verkoperJanke Hendrix, weduwe van
verkoperwijlen Salomon Martens


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0190r van 22 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 47, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordoostende weduwe van wijlen Harmen Crol


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-092 , folio 31Hoogstraat 49
eigenaarGeert Hardens
gebruikerGeert Hardens
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-092 , folio 18vHoogstraat 49huis
eigenaarGeert Harmens Crol
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-092 , folio Hoogstraat 49huis
eigenaarGeert Harmens
gebruikerGeert Harmens
opmerkingpauper


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0048v van 22 nov 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 49Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]84‑14‑00 gghuis
koperBeernt Alberts bontwever
bewonerGeert Harmens Krol
eigenaar reversaalbriefGerlof Jansen Buma
naastligger ten oostenRimmerts Huyberts pottenbakker
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, redders van
verkoperde boedel van wijlen Geert Harmens Krol


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0380v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 47, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordoostenBeernt Alberts


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-092 , folio 19rHoogstraat 49
eigenaarGerryt Harmens Crol
gebruikerGerryt Harmens Crol
opmerkingpauper


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0097r van 21 feb 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZoutsloot [staat: diept]


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0288v van 10 feb 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBerend Alberts


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-092Hoogstraat 49Beernt Alberts, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-092 , folio 19rHoogstraat 49huis
eigenaarBeernt Alberts
gebruikerBeernt Alberts
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0006va van 17 apr 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 49Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]315‑00‑00 gghuis
koper provisioneelBeernt Jansen mr. bontwever
huurderde weduwe van wijlen Beernt Alpherts
naastligger ten oostenHeere Gerbens
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Caspers
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Theunis Wesling, curatorwinkelier
verkoper q.q.Willem Claesen, curatoren overwinkelier
verkoperJan Beernts, en zijn broer
verkoperAlbert Beernts, minderjarige nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Beernt Alphertsbontwever


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0054v van 1 mrt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZoutsloot [staat: diept]


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-092 , folio 19rHoogstraat 49huis
eigenaarBeernd Alberts
gebruikerBeernd Alberts
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-092 , folio 19rHoogstraat 49huis
eigenaarBeernd Alberts
gebruikerBeernd Alberts
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0218r van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Beernd Jans


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0203r van 12 feb 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Beernd Jans


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-122 , folio 38rHoogstraat 49huis
eigenaarFerdinand Roiterman
gebruikerFerdinand Roiterman
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0199v van 24 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 49Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]175‑00‑00 gghuis met plaats en bleek
koperJohannes van der Meulen, gehuwd metmr. zadelmaker
koperSijke Bouwes
naastligger ten oostenTjeerd Jansen
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJohannes van der Meulen
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperGrietje Harmens, gehuwd met
verkoperFerdinand Rotermanbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes van der Meulen, mr. zadelmaker x Sijke Bouwes kopen huis met plaats en bleek bij de Franekerpoort, door de verkoperse bewoond en gebruikt. Geen grondpacht. Ten O. Tjeerd Jansen, ten Z. de straat, ten W. de kopers, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Grietje Harmens, huisvrouw van Ferdinand Roterman, bontwever, voor 175 gg.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0281r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes van der Meulen


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-122 , folio 38rHoogstraat 49
eigenaarJohannes van der Meulen
gebruikerPieter Harms Cramer
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-122 , folio 38rHoogstraat 49huis
eigenaarJohannes van der Meulen
gebruikerJohannes van der Meulen
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0148r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJ. van der Meulen zadelmaker
naastligger ten westenJ. van der Meulen zadelmaker


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0042v van 13 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes van der Meulen zadelmaker
naastligger ten westenJohannes van der Meulen zadelmaker


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-122 , pag. 38Hoogstraat 49Johannes van der Molen 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-042Hoogstraat 49Johannes Tjebbes van der Meulen... 1830, ovl 1858, 1864 ov; eigenaar en gebruiker van wijk D-041, zadelmakerij, 1814. (GAH204); id. van wijk D-042, zadelmaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-059; wagenmakerij van Rients van der Meulen, 1814 ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Hoogstraat 49Johs. van der Meulenfl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-042Hoogstraat 49Johannes van der MeulenJohannes van der Meulenzadelmaker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 431Hoogstraat 49Jacob de Vries heereknegtHarlingenhuis en erf (90 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 171 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-042Hoogstraat 49Minne Radsma, overleden op 28 maart 1834Franekerpoort D 42, vader van Joeke, hoedenkoopman en afwezige Jelte Minnes Radsma, schutter in militaire dienst. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 225 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-042Hoogstraat 49Grietje Joekes Radsma, overleden op 25 juli 1834dochter van Joeke M. Radsma, winkelier (Franekerpoort D 42) en Nancy van Hoften, zuster van minderjarige Jantje Joekes Radsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 256 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-042Hoogstraat 49Jantje Joekes Radsma, overleden op 10 december 1834dochter van Joeke M. Radsma, hoedenmaker (Franekerpoort D 42) en Nancy van Hoften. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-042Hoogstraat 49Ruurdtje Fekkes Gaastrageb 1795 Workum, ovl 10 feb 1846 HRL, huwt met Rinse van Baren, dv Fekke G, en Anna Buma; BS ovl 1846; oud 45 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk D-042; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
D-042Hoogstraat 49R van Baren stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-042Geweezen Franeker PoortRinse van Baren45 jverwer en glazemakerWorkumm, protestant, gehuwd
D-042Geweezen Franeker PoortRuurdtje Gaastra45 jWorkumv, protestant, gehuwd
D-042Geweezen Franeker PoortBouke Gaastra van Baren10 jBolswardm, protestant, ongehuwd
D-042Geweezen Franeker PoortItske van Baren19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-042Geweezen Franeker PoortAnna van Baren18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-042Hoogstraat 49Ytske van Baren, overleden op 18 februari 1843(Certificaat van onvermogen), 22 jr, geboren Bolsward 11/4/1820, overleden Franekerpoort D 42, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-042Hoogstraat 49Bauke Johannes van der Meulen... vdM, en Grietje Rients; BS huw 1813, huw 1814, huw 1818, huw 1839, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-042; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zadelmaker, wijk D-041; VT1839; geb 19 dec 1792, ged 13 jan ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-042Hoogstraat 49Rinse van Baren... A- 271, supp wijk G-437; oud 45 jaar, geb Workum (!) en wonende te HRL. 1839, verver- en glasemaker, wijk D-042; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 431bij de Franekerpoort D-042Gerben Meijer en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 431Hoogstraat D-038 Trijntje van Kampen wed. Bauke van der Meulenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 431Hoogstraat 49 (D-038)Trijntje van der Meulen (vr. v. A.D. Wijma, te Heusden)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 49B. Drijfhoutgardenier
Hoogstraat 49wed. H. Drijfhoutwinkelierster


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 49H. (Hendrik) de Boer


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 49beeldbepalend pand7 van 10


2023
0.081506967544556


  terug