Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Kerkpoortstraat 12,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 12 3-119 1/3 3-142 G-303 G-221
Naastliggers vanKerkpoortstraat 12
ten oostenKerkpoortstraat 14
ten westenKerkpoortstraat 10
ten noordende Kerkpoortstraat


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-119 Kerkpoortstraat 12
eigenaarSipke Meyes
gebruikerSipke Meyes
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-119 Kerkpoortstraat 12
eigenaarSipke Meyes
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-119 Kerkpoortstraat 12
eigenaarwed. Sipke Meyes
gebruikerwed. Sipke Meyes
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-119 Kerkpoortstraat 12huis
eigenaarwed. Sipke Meyes
gebruikerwed. Sipke Meyes
opmerkingpauper
 
3-119 /2Kerkpoortstraat 12woning
eigenaarCornelis Jenties
gebruikerJan Harmens
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-03-06 CG
 
3-119 /2Kerkpoortstraat 12huis
eigenaarCornelis Jenties
gebruikerHendrik Jansen
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-119 Kerkpoortstraat 12vroedsman Jan Buma, bestaande uit 4 personenen biedt aan eens vooral 25 gulds gereed
aangebooden capitaal20-00-00 CG
3-119 /2Kerkpoortstraat 12Gerrit Harmens, bestaande uit 3 personenheeft 1 weeversknegt
aangebooden capitaal08-00-00 CG
3-119 /3Kerkpoortstraat 12Hendrik Jansen, bestaande uit 2 personenheeft 1 weeversknegt
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-142 Kerkpoortstraat 12Hylke Minnes0-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-303Kerkpoortstraat 12Berend Berendsovl voor 1815; wed. B.B. gebruiker van wijk G-303; eigenaar is Hielke M. Wiersma, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-303Kerkpoortstraat 12Hielke Minnes Wiersma... 1814. (GAH204); id. van wijk G-302; gebruiker Gerrit G. Kleyhuis, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-303; gebruiker Berend Berends wed., 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden Hendrik Meyer, Mr. Timmerman, en Anna ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-303Kerkpoortstraat 12Hielke M Wiersma Berend Berends wed


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 53 en 78 van 22 jan 1817
adressoortbedraggebruik
G-303Kerkpoortstraat 12provisionele en finale toewijzingfl. 52huis achter de Grote Kerk G-303
 
verkoperHylke Minnes Wiersma
koperHendrik Bandsma


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1755Kerkpoortstraat 12IJsbrand WagenaarHarlingenzeepziedersknegthuis (56 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-303Kerkpoortstraat 12Aukje van der Sluis... 303, supp wijk G-472, bev.reg. HRL 1860-80; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-244; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-303Kerkpoortstraat 12Hiltie Hijlkemaoud 41 jaar, geb Weidum en wonende te HRL. 1839, wijk G-303; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-303Kerkpoortstraat 12Janna Feddema... en huw 1811, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-311; oud 53 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk G-303; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-303Agter de KerkJanne Johs. Feddema53 jTzumv, protestant, weduwe, geen
G-303Agter de KerkThomas Beidschat [Beitschat]25 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-303Agter de KerkBauke Beidschat [Beitschat]18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-303Agter de KerkJan Beidschat [Beitschat]13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-303Agter de KerkHiltie Hylkema41 jWeidumv, protestant, weduwe


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-303Kerkpoortstraat 12Hette Koestrageb 1802 HRL, ovl 30 dec 1879 HRL, huwt met Andries Onsman, N.H., arbeidster in 1851, dv IJnte K, en Hiske Douwes Prins; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 199, wijk G-220, 303


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-303Kerkpoortstraat 12Hielkje W. van der Hoekgeb 1778/85 HRL, ovl 18 mrt 1857 HRL, huwt met Christiaan de Vries; BS ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-175, wijk G-303, supp wijk G-402; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-201; VT1839


1858 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49056 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 101 en 105 van 30 jun 1858
adressoortbedraggebruik
G-303Kerkpoortstraat 12provisionele en finale toewijzingfl. 450woning G-303
 
verkoperJohannes Damen (q.q.)
verkoperBart van der Werff (q.q.)
koperRein Jans de Groot


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1755G-303 (Kerkpoortstraat)Rein J. de Grootwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1755G-221 (Kerkpoortstraat)Rein Jans de Grootwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1755Kerkpoortstraat 12 (G-221)Jan de Groot


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 12J. de Grootplateelbakker
Kerkpoortstraat 12U. v/d Sluisarbeider n.t.m.


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpoortstraat 12IJ. (IJtzen) van Dijk
  terug