Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 21
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 216-073 6-071 E-163E-158


Naastliggers vanLanen 21
ten oostenLanen 23
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 19
ten noordende Lanen


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 21naamloze steeg ten westen


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0071v van 10 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 21Lanen NZ1065‑00‑00 GGhuis
koperPieter Teyes
naastligger ten oostenUpke Haytses
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenObbe Obbes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperUpke Haytses c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPiter Teyes koopt een huis nz. Lanen. Ten O. Upke Haytses, ten W. Obbe Obbes. Met gebruik van de steeg ten O. van dit huis. Gekocht van Upke Haytses, voor 1055? gg.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0073v van 18 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 21Lanen NZ [niet vermeld]180‑00‑00 GGtwee kamers
koperJan Pyters
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende ledige plaats van Huybert Alifs
naastligger ten noorden*de mouterij van Hesselus Wringer
verkoperUpke Haytses
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jan Pyters koopt een camer achter de mouterij van Hesselius Wringer. Ten O. een steeg, ten W. de ledige plaets van Huybert Alefs. Geen grondpacht. Gekocht van Upke Haytses, voor 180 GG.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0114r van 17 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van de weduwe van Upke Haytses


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0114r van 17 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 21achterachter het huis van de weduwe van Upke Haytses300‑00‑00 GGschuur
koperDouwe Pyters, en
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van de weduwe van Upke Haytses
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende brouwerij van de heer Wringer
verkoperHedtie Wybrens, weduwe van
verkoperwijlen Upke Haytses
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1 achter) Douwe Pyters en Gerben Gerbens, metselaars, kopen een schuur achter het huis van wd. Upke Haytses (Bonnema). Ten Z. wd. Upke Haytses, ten N. de brouwerij van van de heer Wringer. Gekocht van Hidtie Wybrens wv Upke Haytses, voor 300 gg.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0233v van 12 mrt 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Vette Os


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0233v van 12 mrt 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 21achterLanen, in de steeg van Upke Haytses achter het huis van de Vette Os375‑00‑00 GGwoning
koperSioerd Rinses c.u.
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Vette Os de Vette Os
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende heer Wringer
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Pytters Ens
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Sjoerd Rinses c.u. kopen een woning in de steeg van Wybe Haytses achter het huis van de fette os. Ten O. die steeg, ten Z. de vette os, ten W. ?, ten N. Wringer. Geen grondpacht. Gekocht van wd. erven Jan Pytters Ens (Jan Pytters Enssens weduwe en erven) voor 375 gg.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0257v van 31 jan 1657 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 21Lanen NZ610‑09‑00 CGhuis
koper provisioneelN. N.
bewonerHans Euues c.soc.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Upcke Haytses
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Aucke Gol
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde stad Harlingen: weesvoogdij


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0142r van 27 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 21Lanen NZ1051‑07‑00 GGhuis alwaer de Vette Os placht uit te hangen, loods en plaats
koper van 1/2Doede Piers, gehuwd metde Vette Os
koper van 1/2Geertie Clases
koper van 1/2Sioerd Symens c.u.
naastligger ten oostendoorgaande steeg waardoor vrij in- en uitgang heeft
naastligger ten oostenUpke Haitses
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenObbe Obbes
naastligger ten noordende kamer van Riemer Jurrien
verkoperPyter Teyes c.u.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0222v van 6 mrt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhuis genaamd de Vette Os


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0222v van 6 mrt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 21achterLanen in de Duizenddeurensteeg achter het huis genaamd de Vette Os276‑00‑00 GGhuis
koperGerben Gerbens
koperGerrit Willems
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhuis genaamd de Vette Os de Vette Os
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende mouterij van de weduwe en erfgenamen van de heer Wringer
verkoperwijlen Bauckjen Reins Bientjema, weduwe van
verkoperwijlen gemeensman Wijngaarden
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Gerben Gerbens en Gerrit Willems kopen een huis in de Duizenddeurensteeg, nz. Lanen, achter het huis 'de Vette Os'. Ten Z. 'de Vette Os', ten N. de mouterij van wd. en erven v.d. heer Wringer. Gekocht van wd. Baukje Reins Rintjema, eerder wd. de gemeensman Wijngaarden, voor 276 gg.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0004ra van 5 feb 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0015v van 12 mrt 1665 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 21Duizenddeurensteeg112‑19‑08 GG1/2 woning
koperSjoerd Tiepkes
huurderWouter Annes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgemeester Gellius Vetzensius
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(ook) Sjoerd Tjepkes koopt een 1/2 woning in de Duizenddeurensteeg, bewoond door Wouter Annes. Gekocht van oud-burgemeester Gellius Vetsensius, voor 112 gg. Gekocht van de voogden over het nagelaten kind van wl. Nanne Hiddes, voor 112 gg.


1667 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 208 folio 208v van 4 jun 1667 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Lanen 21
inventarisantDoede Piers, weduwnaar vankuiper
wijlen Geertie Clases
inleiding bij de boedelinventarisatie[0208v] [Inleiding op de boedelinventaris 208_00198 ontbreekt]
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 21ra van 1 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Lanen 21(per decreet) "(decreet) Wordt geveild ten verzoeke van (de duratoren over) Marike Doedes en molenaar Symen Douwes als man en voogd van Hylkjen Doedes, als erfgenamen van Doede Piers, een huis, loods en plaats nz. Lanen, daar de Vette Oss placht uit te hangen. Ten O. Hebbe Annis en een doorgaande steeg waarin vrij uit- en ingang, ten W. lakenkoper Pieter Jansen, ten N. metselaar Gerben. Geen grondpacht. Gekocht door mr. kistmaker Jacob heeres en Cornelis Dirks, voor 450 GG.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0021va van 1 feb 1668 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 21Lanen NZ450‑00‑00 GG1/2 huis waar de Vette Oss placht uit te hangen, loods en plaats en met een vrije uit- en ingang in de doorgaande steeg
koperJacob Heeres mr. kistmakerde Vette Os
koperCornelis Dirks
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten oostenRebbe Annes
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenPieter Jansen lakenkoper
naastligger ten noordenGerben Gerbens* metselaar
verkoper q.q.Pieter Evertz, curator
verkoper q.q.Harmen Pieters, curatoren overbrouwer
verkoperMarike Doedes, erfgenaam
verkoperSymen Douwes, gehuwd metmolenaar
verkoperHylkjen Doedes, erfgenamen van
erflaterwijlen Doede Pierskuiper


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0141v van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 21Lanen NZ450‑00‑00 GG1/2 huis alwaer de Vette Os placht uyt te hangen, loods en plaats
koperJacob Heeres mr. kistmakerde Vette Os
koperCornelis Dircks distillateur
naastligger ten oostendoorgaande steeg van Lanen naar Voorstraat waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenRebbe Annes
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenPytter Jansen lakenkoper
naastligger ten noordenGerben Gerbens* metselaar
verkoper van 1/2de erfgenamen van wijlen Doede Piers
verkoper van 1/2Sioerd Symens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Heeres, mr. kistmaker en Cornelis Dircks, destillateur, kopen een huis, loods en plaets c.a., nz. Lanen, waar 'de Vette Os' uithing. Ten O. een doorgaande steeg en (Lubbe)Piebe Annes waarin vrij uit- en ingang noordwaarts naar de Voorstraat en zuidwaarts naar de Lanen, ten W. Pytter Jansen, lakenkoper, ten Z?, ten N. Gerben Gerbens, metselaar. Gekocht van Doede Piers en Sjoerd Symens, elk voor 1/2.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0202v van 25 apr 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg
naastligger ten westenJacob Heres


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0067r van 5 nov 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Pytter Jansen


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0267r van 13 mei 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen Jacob Heeres


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0012v van 6 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Vette Os, van de erfgenamen van wijlen Doede Piers c.s.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0012v van 6 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 21achterDuizenddeurensteeg WZ [staat: op de Lanen in de steeg duizend deuren genaamd]88‑14‑00 CGhuis
koperHans Jansen c.u.
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Vette Os, van de erfgenamen van wijlen Doede Piers c.s.de Vette Os
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende hof van dr. Wringers secretaris
verkoperGerryt Willems c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Jansen koopt huis in de Duizenddeurensteeg, ten Z. van het huis van Doede Piers, 'de Vette Os', ten N. de tuin achter Wringers huis, ten O. de steeg strekkende van de Lanen tot de Voorstraat. Gekocht van Gerryt Willems.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0088r van 8 mrt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 23een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0116v van 24 jan 1686 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWittert secretaris


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0324r van 29 jun 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0231v van 17 mei 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg waardoor vrij in- en uitgang


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0379r van 23 okt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 23een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0139r van 11 dec 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmr. Enog van Ripperts c.s.


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0161v van 13 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0194v van 2 apr 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-073Lanen 21huis
eigenaarDirck Cornelis
gebruikerAdam Tiaerds
gebruikerPieter Cornelis
gebruikerAeltie een weduwe
huurwaarde32‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-073Lanen 21huis
eigenaarDirk Cornelis erven cum soc.
gebruikerJan Eiberts cum soc.
huurwaarde32‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑08‑00 CG
opmerkingdoor de executeur ontfangen 5-8-0, rest 1-0-0


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-073Lanen 21huis
eigenaarDirk Cornelis cum soc.
gebruikerJan Eyberts cum soc.
huurwaarde32‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑06‑08 CG


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0368v van 17 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 21Lanen NZ hoek Duizenddeurensteeg286‑00‑00 GGhuis
koperSybren Hendrix Hoetje, gehuwd met
koperGrietje Seerps
huurder benedenSybren Hendrix Hoetje
huurder benedenGrietje Seerps
huurder bovenN. N.
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg
naastligger ten oostenJan Ydes
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDirk Jansen
naastligger ten noordende ? diaconie: kamer
verkoperYbeltje Cornelis ongehuwde dochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybren Hendrix Hoetje x Grietje Seerps koopt groot en deftig huis, beneden door de kopers bewoond en boven door andere huurders. Vrij in- en uitgang door de Duizenddeurensteeg naar Voorstraat en Lanen. Ten O. deze steeg en Jan Ydes [Wijngaarden], ten W. Dirk Jansen, ten Z. de Lanen, ten N. de diaconiecamer. Gekocht van Ybeltje Cornelis.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0223r van 30 aug 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg, achter burgemeester Heinsius aan de Lanen


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0319v van 4 apr 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSybren Hendrix, gehuwd metmr. timmerman
naastligger ten zuidenGrietie Seerps


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0319v van 4 apr 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 21achterDuizenddeurensteeg WZ84‑00‑00 GGhuis
koperSybren Hendrix, gehuwd metmr. timmerman
koperGrietie Seerps
bewonerde weduwe van Jacob Piebes
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg
naastligger ten zuidenSybren Hendrix, gehuwd metmr. timmerman
naastligger ten zuidenGrietie Seerps
naastligger ten westenJan Dirx mr. metselaar
naastligger ten noordenoud kapitein Haarsma
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Sybren Hendrix (Hoedtje) x Grietie Seerps koopt huis in de Duizenddeuren. Ten O. de steeg, ten W. Jan Dirx, ten N. de captein Haarsma, ten Z. de koper. Gekocht van de Geref. Gemeente. (nr. 21)


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0044r van 13 mrt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-073Lanen 21huis
eigenaarSybren Hendriks
gebruikerSybren Hendriks cum soc.
huurwaarde32‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑06‑10 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 277r van okt 1738 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Lanen 21Eelke Dirks Wildschut x Geertie Stijl koopt een camer nz. Lanen in een steeg. Ten O., Z. en N. de koper, ten W. die steeg. Gekocht van Lijsbeth Gerryts x winkelier en trekschipper Dirk Jansen voor 1/3, winkelier en trekschipper Claas Gerryts voor 1/3, en Jan Gerryts voor 1/3, als erven van Pytje Jans.


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0205r van 17 dec 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-073Lanen 21huis
eigenaarSybren Hendriks
gebruikerSybren Hendriks cum soc.
huurwaarde32‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑16‑06 CG


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0174r van 27 apr 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRobijn Arjens


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0174r van 27 apr 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 21achterDuizenddeurensteeg WZ290‑00‑00 CGhuis
koperJohannes Harmens tichelaar te Grettingabuurt in Almenum
huurderde weduwe van Sybren Hendriks Hoedtje
huurder benedenDirk Alberts 18‑00‑00 CG
huurder bovenkamerJan Dirks IJsenbeek 0‑09‑00 CG
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg
naastligger ten zuidenRobijn Arjens
naastligger ten westendr. Symon Stinstra
naastligger ten noordenDaniel Heinsius [staat: Hensius]
verkoper q.q.Robijn Arjens, curatorkoopman
verkoper q.q.Hendrik Pesma, curatoren overnotaris
verkoperde geabandonneerde boedel van Hendrik Sybrens Hoedtje, gehuwd metmr. timmerman
verkoperEva Alberts
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Johannes Harmens, tichelaar, koopt huis in de Duizenddeuren. Ten O. de steeg, ten W. dr. Symon Stinstra, ten Z. de verkoper, ten N. Daniel Heinsius. Gekocht van erven Hendrik Sybrens Hoedtje, mr. timmerman x Eva Alberts.


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0178r van 4 mei 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 21Lanen NZ hoek Duizenddeurensteeg900‑00‑00 CGhuis
koper door niaarJacob Sybrens Hoedtje mr. timmerman
geniaarde koper van 1/2Robijn Arjens
geniaarde koper van 1/2Hendrik Pesma
huurderEva Alberts
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg
naastligger ten oostenEvert Jans Wijnalda
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenSikke Jans Builart
naastligger ten noordenJohannes Harmens
verkoper q.q.Robijn Arjens, curatorkoopman
verkoper q.q.Hendrik Pesma, curatoren overnotaris
verkoperde geabandonneerde boedel van Hendrik Sybrens Hoedtje, gehuwd metmr. timmerman
verkoperEva Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Sybrens Hoedtje, mr. timmerman koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Robijn Arjens en Hendrik Pesma, een hoekhuis in de Duizenddeurensteeg, bewoond door zijn moeder Eva Alberts, met vrije in- en uitgang door de steeg naar Lanen en Voorstraat. Ten O. de steeg en Evert Jans Wijnalda, ten W. Sikke Jans Builart, ten Z. de Lanen, ten N. Johannes Harmens. Gekocht van de curatoren over de verlaten boedel van Hendrik Sybrens Hoedtje, mr. timmerman x Eva Alberts, voor 900 gg.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0292r van 30 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 21Lanen NZ275‑00‑00 GG1/2 huis
koperBart Lanting mr. kunstschilder
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg
naastligger ten zuidenLanen NZ
naastligger ten westenSicco Bulard
naastligger ten noordenAge Johannes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen dr. S. Stinstra
verkoper van 1/2Jan Aukes Backer
verkoper van 1/2Sjouwkje Claases, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Ruurd J. Nauta, erfgenaam vankoopman
erflaterwijlen Antje Jans Backer, weduwe van
erflaterwijlen Robijn Arjens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBart Lanting, mr. konstschilder koopt 1/2 huis nz. Lanen. Ten O. de Duizenddeurensteeg, ten W. Sikke Builard, ten Z. de Lanen, ten N. erven dr. S. Stinstra en Age Johannes. Gekocht van erven Antje Jans Backer wv Robijn Arjens.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0310r van 10 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 21Lanen NZ hoek Duizenddeurensteeg305‑00‑00 GGhuis
koperJacob Sas, gehuwd metmatroos op het Admiraliteitsjacht
koperAntje Wybes Lareau
huurdermede-eigenaar B. Lanting stadsexecuteur60‑00‑00 CG
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenSikke Builaar
naastligger ten noordenAge Johannes
verkoperDieuwke Pesma, gehuwd met
verkoperAugustus Robbertus van Dalsen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Sas, matroos op het groot buitenjacht x Antje Wybes Lareau kopen 1/2 huis op de hoek van de Duizenddeuren, nz. Lanen, bewoond door de mede-eigenaar stads-executeur B. Lanting. Vrije in- en uitgang in de steeg naar Lanen en Voorstraat. Ten O. die steeg, ten Z. de straat, ten W. Sikke Builaart, ten N. Age Johannes. Gekocht van Dieuwke Pesma x notaris Augustus Robertus van Dalsen, voor 305 GG.


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0346v van 11 sep 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 21Lanen NZ126‑07‑00 GG1/2 huis
koperJacob Sas, gehuwd met
koperAntje Wybes
eigenaar van 1/2Jacob Sas, gehuwd met
eigenaar van 1/2Antje Wybes
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenSikke Builard
naastligger ten noordenAge Johannes
verkoper q.q.Jan van der Veen, boedelredderkoopman
verkoper q.q.stadswachtmeester Jelle Agema, boedelredders van
verkoperwijlen Bartel Lanting, en zijn wijlen 1e huisvrouwkunstschilder
verkoperwijlen Ludwig Pieters, en zijn weduwe
verkoperwijlen Johanna Luding


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0055v van 11 nov 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 21Lanen ZZ735‑00‑00 CGhuis
koperDavid Willems, gehuwd met
koperJeltje Sakes
koperArjen Oostendorp c.u.
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenSikke Builard
naastligger ten noordenAge Johannes
verkoperJacob Sas, gehuwd met
verkoperAntje Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDavid Willems x Jeltie Sakes koopt een huis nz. Lanen, verhuurd aan Arjen Oostendorp. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. die straat, ten W. Sikke Builard, ten N. Age Johannes. Gekocht van Jacob Sas x Antje Wybes, voor 735 cg.


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0171v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDavid Willems


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0171v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 21achterDuizenddeurensteeg WZ [staat: in de zgn. duizend deuren]27‑00‑00 GGhuis
koperoud burgemeester Menno Vink
bewonerClaas Wybes c.u. en c.s.
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg
naastligger ten zuidenDavid Willems
naastligger ten westenG. Stinstra
naastligger ten noordenW. J. Vettevogel
verkoper q.q.Simon Wijma, curator over
verkoperAge Johannes te Almenum
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Menno Vink, oud-burgemeester koopt huis in de Duizenddeurensteeg. Ten O. deze steeg, ten W. Goetius Stinstra, ten Z. David Willems, ten N. W.J. Vettevogel. Gekocht van Age Johannes te Almenum.


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0249r van 26 apr 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDavid Willems, gehuwd metscheepstimmerman
naastligger ten zuidenJeltje Sakes


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0249r van 26 apr 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 21achterDuizenddeurensteeg WZ [staat: duizend deuren]106‑00‑00 CGwoninge
koperDavid Willems, gehuwd metscheepstimmerman
koperJeltje Sakes
naastligger ten oostenDuizendeurensteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidenDavid Willems, gehuwd metscheepstimmerman
naastligger ten zuidenJeltje Sakes
naastligger ten westenG. Stinstra
naastligger ten noordenWytze Vettevogel
verkoperMenno Vinkkoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) David Willems x Jeltje Sakes koopt een woning in de Duizenddeurensteeg. Ten O. die steeg, ten Z. de koper, ten W. G. Stinstra, ten N. Wytse Vettevogel. Gekocht van Menno Vink, voor 106 cg.


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0333v van 5 jun 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg [staat: doorgaande steeg]


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0168v van 14 jul 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDavid Willems, gehuwd metscheepstimmerbaas
naastligger ten zuidenJeltje Sakes


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0168v van 14 jul 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 21achterDuizenddeurensteeg WZ ingaande op de Lanen117‑00‑00 CGhuis
koperWillem Davids voor zijn twee minderjarige kinderen, weduwnaar vanscheepstimmerbaas
koperwijlen Piettje Douwes
naastligger ten oostenDuizend Deurensteeg
naastligger ten zuidenDavid Willems, gehuwd metscheepstimmerbaas
naastligger ten zuidenJeltje Sakes
naastligger ten westenG. Stinstra
naastligger ten noordenG. Stinstra
verkoperDavid Willems, gehuwd metscheepstimmerbaas
verkoperAeltje Saakes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Willem Davids, mr. scheepstimmerman koopt huis in de Duizenddeurensteeg, ingaande op de Lanen. Ten O. deze steeg, ten W. en N. G. Stinstra, ten Z. de verkoper. Gekocht van David Willems, scheepstimmerman x Jeltje Saakes, voor 117 CG.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0019r van 30 aug 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 21Lanen NZ800‑00‑00 CGhuis
koperArjen Oostendorp, gehuwd metschildersbaas
koperRikje Douwes
huurderJacob Kerkhoven c.u.schipper
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende weduwe van Sikke Bulard
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Willem Davids
verkoperDavid Willems, gehuwd metscheepstimmerman
verkoperJeltje Sakes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Oostendorp, schildersbaas x Rikje Douwes kopen een huis nz. Lanen, dat voorheen door de koper, en nu door schipper Jacob Kerkhoven als huurder wordt bewoond. Ten O. een doorgaande (Duizenddeuren) steeg, ten Z. de Lanen, ten W. wd. Janke? Builard, ten N. erven Willem Davids. Gekocht van mr. scheepstimmerman David Willems x Jeltje Sakes, voor 800 cg.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-070 , pag. 95Lanen 21Adriaan Oostendorp
6-070 /2, pag. 95Lanen 21Fedde Bleeker, 26 jaar, gehuwd


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0050v van 7 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenA. Oostendorp


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0035r van 29 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenA. Oostendorp


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0035r van 29 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 21achterDuizenddeurensteeg WZ wijk E-164220‑00‑00 CGhuis
koperG. Stinstra
huurderde weduwe van Jan Johannes
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg
naastligger ten zuidenA. Oostendorp
naastligger ten westenG. Stinstra
naastligger ten noordenG. Stinstra
verkoperDavid Willemshuistimmerman te Bolsward
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Gooitjen Stinstra koopt een huis wijk E-164 in de Duizenddeurensteeg. (Dezelfde acte bij Not. Houtsma (52001) acte 35 van 5 mrt 1810). Ten O. de steeg, ten Z. Adrianus Oostendorp, ten W. en N. de koper. Gekocht van huistimmerman David Willems te Bolsward, voor 220 gld.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-071, pag. 132Lanen 21A Oostendorp2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-163Lanen 21Adrianus/Arjen Jans Oostendorp... Wouter Scheltes wed. ; medegebruiker Pieter Gerbens wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-163, schilder, 1814. (GAH204); A.O. ende Maayke Eeltjes, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door de ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Lanen 21 A. Oostendorpfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-163Lanen 21A Oostendorp A Oostendorp schilder


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 104 en 106 van 6 jun 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-163Lanen 21provisionele en finale toewijzingfl. 750huis E-163
 
verkoperMaaike Eeltjes
verkoperRinske Oostendorp
verkoperFettje Oostendorp
verkoperSimon Boon
verkoperSybout Pekelaar
verkoperHendrikus Oostendorp
koperGeert Abrahams Haverman
koperGesien Jans Kiers


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1263Lanen 21Geert HavemanschoolonderwijzerHarlingenhuis en erf (147 m²)


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 223b (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-163Lanen 21Abraham Jan Geerts Haveman, overleden op 11 november 1837zoon van Geert Haveman, onderwijzer (Laanen E 163) en Geesje Jans Kiers, broer van minderjarige Hendrika, Wietsina, Geesje en Grietje Geerts Haveman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-163Lanen 21Geert Haveman... BS huw 1839; oud 38 jaar, geb Nieuwe Pekel A en wonende te HRL. 1839, schoolonderwijzer, wijk E-163; VT1839; G.H. eigenaar van perceel nr. 1263 te HRL, schoolonderwijzer, woonplaats HRL, legger nr. 276, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-163Lanen 21Wytske Wytsesoud 82 jaar, geb Nieuwe Pekela en wonende te HRL. 1839, wijk E-163; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-163Lanen 21G Haveman stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-163LaanenGeert Haverman38 jschoolonderwijzerN. Pekel Am, protestant, gehuwd
E-163LaanenGeesjen Kiers41 jN. Pekel Av, protestant, gehuwd
E-163LaanenHendrika Haverman12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-163LaanenWietsiena Haverman10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-163LaanenGeesje Haverman8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-163LaanenGrietje Haverman4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-163LaanenJan H Kruiter19 jzeemanN. Pekel Am, protestant, ongehuwd
E-163LaanenWytske Wytses82 jN. Pekel Av, protestant, weduwe


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 166 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-163Lanen 21Wytske Wytzes, overleden op 1 april 184084 jr, geboren Nieuwe Pekela, overleden Laanen E 163, wed. Jan Kiers, moeder van Grietje (vrouw van Harm Jans Veen, zeekapitein Pekela), Jan, idem Zaandam en Geesien Jans Kiers (vrouw van Geert Haveman, onderwijzer) en wijlen Kier Jans (man van Geertje Koerts Dik, te Pekela, vader van Wytske, vrouw van Geert J. Koster, zeekapitein aldaar, Koert, idem aldaar en minderjarige Margrietha Kiers Hagedoorn), grootmoeder van Aaltje W. Hagedoorn, aldaar (niet duidelijk of dit ook een kind van Kier Jans is). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1234 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-163Lanen 21Cornelis Simons Schenkius, overleden op 24 juni 18481 1/2 jr (geboren 20/11/1846), overleden Lanen E 163, zoon van Simon P. Schenkius, kleermaker en Elske Weidema, broer van minderjarige Pieter Simons Schenkius. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1263de Lanen E-163Maria Kallenbornwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4078De Lanen E-158Maria Kallenbornwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4078Lanen 21 (E-158)P. van der Sluiswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Lanen 21 Klaas Schefferszoutwegerf. 900f. 1000


1925 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 21, HarlingenLanen 21R. van VlietHarlinger Handelsdrukkerijschrijfbehoeften, advertentiebureau, papierwaren


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 21R. van Vlietboekdrukker


1929 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 21, HarlingenLanen 21R. van Vlietelectr. Harlinger handelsdrukkerij


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 21R. v. Vliet287Handelsdrukk.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 21R. v. Vliet994Handelsdrukk.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenBambach Drukkerij994v.h. R. v. Vliet & Zn., drukk.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenBambach Drukkerij994v.h. R. v. Vliet & Zn., drukk.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenBambach Drukkerij994v.h. R. v. Vliet & Zn., drukk.


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenBambach Drukkerij994v.h. R. v. Vliet & Zn., drukk.


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 21beeldbepalend pand7 van 10
  terug