Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Moriaanstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerMoriaanstraat 1(niet bekend)3-087(niet bekend)G-250G-334


Naastliggers vanMoriaanstraat 1
ten oostenMoriaanstraat 3
ten zuidende Moriaanstraat


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0067v van 17 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLieuue Lieuues


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0214v van 29 mei 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLieuue Lieuues


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0003v van 20 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 1Moriaanstraat NZ op de hoek95‑00‑00 gghuis met een eigen steeg ten oosten
koperWendel Jans c.u.
verpachter grondde heer Alle van Burum 4‑18‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenFeyte Tieerts appelkoper
naastligger ten zuidenMoriaanstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende hof van verkoper Lieuwe Lieuwes
verkoperde crediteuren van weduwnaar Lieuwe Lieuwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWendel Jans c.u. kopen een hoekhuis nz. Moriaensstraat. Ten O. appelkoopman Feyte Tieerts en een eigen steeg, ten Z. en W. de straat. Grondpacht 3 1/2 gg 4 st aan de heer Alle van Burum. Gekocht van Lieuwe Lieuwes, met toestemming van de crediteuren van hem en zijn wl. huisvrouw, voor 95 gg.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008va van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0082r van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0084v van 27 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 1Moriaanstraat NZ [staat: Moerjaensstraat], op de hoek van de235‑00‑00 cghuis met plaatske en een eigen steeg ten oosten
koperHendrick Jansen c.u.
verpachter grondde heer Alle van Buyrum 4‑18‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenStijn Ruierdts, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Harmens Gerryts
naastligger ten zuidenMoriaanstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordeneen hof met een vrije uit- en ingang door de steeg
verkoperWendel Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jansen [Hengevelt?] koopt een hoekhuis nz. Moriaanstraat. Ten O. Stijn? Harmens, ten W. en Z. de straten, ten N. een hof die in- en uitgang heeft door de steeg ten O. Gekocht van Wendel Jansen, voor 235 cg.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0006v van 6 feb 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 27tuin, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Hendrik Jansen glaskramer


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0240r van 31 aug 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 1Moriaanstraat NZ op de hoek15‑00‑00 cghuis
koperRuyrd Tierx, gehuwd met
koperLieuke Alberts
verpachter grondde heer Alle van Burum 4‑18‑00 cg
naastligger ten oostensteeg in eigendom
naastligger ten oostenStijn Harmens
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordeneen hof
verkoperHendrik Jansenglasverkoper


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0250v van 6 apr 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 1Moriaanstraat NZ40‑00‑00 cghuis en kamer
koperJan Freerx, gehuwd metvarenspersoon
koperGryttie Freerx
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende hof van oud burgemeester Wiltetus Jelgersma
naastligger ten zuidenMoriaanstraat [staat: straat]
naastligger ten westenPytter Jacobs wijdschipper
naastligger ten noordenPytter Jacobs wijdschipper
verkoperJan Broers de Groot meerderjarig vrijgezelchirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Freerx, varend persoon x Grietie Freerx koopt een huis met een camer c.o.a. die zij huren, zz. Moriaanstraat. Ten O. de hof van oud-burgemeester Wiltetus Jelgersma, ten W. en Z. Pyter Jacobs, wijdschipper, ten N. die straat. Het is berechtigd met een put in `t zuideinde v.d. steeg ten O., mits de eigenaars v.d. camer ten Z. vrij in- en uitgang door die steeg hebben en ook mede-gerechtigd zijn tot het mede-gebruik van die put. Gekocht van Jan Broers de Groot, chirurgijn, voor 40 cg.


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0361r van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 1Moriaanstraat NZ, hoek50‑14‑00 ggstal
koperPhilippus Bos distillateur
huurderJacob Caspars karreman8‑00‑00 cg
naastligger ten oostenDirk Dirx
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenJohannes Teunes
naastligger ten noordende tuin van Doede Backer
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: diaconie


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0194v van 1 feb 1733 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 1Kerkpoortstraat [staat: achter de grote kerk]00‑00‑00 cghuis
aanhandelaarOckien Alberts, weduwe van
aanhandelaarwijlen Yde Jacobs
huurderTietske
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarPhilippus Bosdistillateur


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0338r van 10 okt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 1Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk]40‑00‑00 cgkamer
koperPhilippus Bos distillateur
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 cg
naastligger ten oostenPhilippus Bos distillateur
naastligger ten zuidenJohannes
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: grote kerk]
naastligger ten noordenPhilippus Bos distillateur
verkoperOkjen Alberts, weduwe van
verkoperwijlen Yve Jacobs


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0105v van 11 dec 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-087 , folio 32rMoriaanstraat 1
eigenaarDirk Dirksen
gebruikerDirk Dirksen
opmerking1729 insolvent verklaart 12-00-00


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0337v van 9 mrt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-087 , folio 32rMoriaanstraat 1huis
eigenaarPhilippus Bos
gebruikerJan Coenraeds cum soc.
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0138r van 27 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPhilippus Bos


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-087 , folio 32rMoriaanstraat 1huis
eigenaarPhilippus Bos
gebruikerJan Coenraads
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-087 , folio 32rMoriaanstraat 1huis
eigenaarPhilippus Bos
gebruikerJan Coenraads
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0180r van 1 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 1Moriaanstraat NZ op hoek achter de grote kerk215‑07‑00 cghuis
koperBeerend Westendorp mr. bontwever
huurderTrijntje Migchiels c.u.
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenGerryt Bruining
naastligger ten noordende tuin van Freerk van der Hout
verkoper q.q.burgerkolonel Jan de Reus, geauthoriseerde administrator over
verkoper van 1/3 van 1/2de goederen van Johanna Bos te Doornik
verkoper van 1/3 van 1/2Lucas Bosarbeider
verkoper q.q.Hendrik Pesma, gelastigde vannotaris
verkoper van 1/3 van 1/2Christoffel Bosgarentwijnder te Leeuwarden
erflaterwijlen Philippus Bos
verkoper van 1/5 van 1/2Abraham Cornelis Beitzegathoutmolenaar te Almenum
verkoper q.q.Sikke Ennes de Vries, gelastigde van
verkoper van 1/5 van 1/2Sybrand Teunishoutmolenaar buiten Groningen
verkoper q.q.Hendrik Pesma, gelastigde vannotaris
verkoper van 1/5 van 1/2Cornelis Jansen Beitzegat, en vankoemelker en voerman
verkoper van 1/10 van 1/2Gryttje Pieters, weduwe van
verkoper van 1/10 van 1/2wijlen Pyter Poulus, en van
verkoper van 1/10 van 1/2Wikje Pyters, gehuwd met te Dokkum
verkoper van 1/10 van 1/2Gerryt Ulbes Buwalda, en vanmolenmaker te Dokkum
verkoper q.q.huisman Jan Aeaebles, als curator over te Wijnaldum
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Eaeble Jacobs Beitzegat
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Antje Jacobs Beitzegat, en van
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Hycke Jacobs Beitzegat, gehuwd met te Firdgum
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2huisman Eeltje Jacobs, en van te Firdgum
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Trijntje Jacobs Beitzegat, gehuwd met te Vrouwenparochie
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2huisman Gerben Jansen Doctor, en van alle kinderen van te Vrouwenparochie
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2wijlen huisman Jacob Cornelis Beytzegat te Berlicum
erflaterwijlen Gryttje Cornelis Beitzegat, gehuwd met
erflaterwijlen Philippus Bos
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeerent Westendorp, mr. bontwever, koopt een hoekhuis nz. Moriaanstraat, achter de Grote Kerk, verhuurd aan Trijntje Migchiels. Ten O. een steegje waarin de achtercamer van dit huis een vrij in- en uitgang heeft, ten W. Gerryt Bruining, ten Z. die straat, ten N. de tuin van Freerk v.d. Hout. Gekocht van de administrateur over de goederen van Johanna Bos te Doornik. De goederen zijn haar aanbestorven van haar oom Philippus Bos, voor 1/3, Lucas Bos, arbeider, voor 1/3, en Christoffel Bos, garentwijnder te Leeuwarden, voor 1/3, als erven na Philippus Bos, overleden te Harlingen, voor 1/2, en Abraham Cornelis Beitzegat, oud-houtmolenaar onder Almenum, voor 1/5, Sikke Ennes de Vries als gelastigde van Sybrand Teunis, houtmolenaar buiten Groningen, voor 1/5, Cornelis Jansen Beitzegat, koemelker en voerman, voor 1/5, en Grietje Pyters wv Pyter Paulus, Wikje Pyters x Gerryt Abbes Buwalda, molenmaker te Dokkum, voor 1/5, en Table?- en Antje Jacobs Beitzegat, Hijcke Jacobs Beitzegat x Eeltje Jacobs te Firdgum, en Trijntje Jacobs Beitzegat x Gerben Jansen Docter, huisman te Vrouwen Parochie, allen kinderen van wl. Jacob Corne lis Beitzegat, huisman te Berlikum, voor 1/5, als erven van Grietje Cornelis Beitzegat x Philippus Bos, voor de andere 1/2, voor 215 gg.


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0215r van 26 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 1Moriaanstraat NZ op de hoek155‑00‑00 cghuis
koperDirk Cornelis mr. huistimmerman
koperDirk Christiaans Faber mr. ijzersmid
huurderYve Heeres
huurderde weduwe van wijlen Migchiel Romkes 38‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan van Deursen
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenGerryt Bruining
naastligger ten noordende tuin van Freerik van der Hout
verkoperBeerent Westendorp, gehuwd metmr. bontwever
verkoperLijsbert Hendriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Christiaans Faber, mr. ijzersmid en Dirk Cornelis, mr. huistimmerman, kopen een hoekhuis nz. Moriaanstraat, in twee?n verhuurd. Ten O. Jan van Deursen, ten W. Gerryt Bruining, ten Z. de straat, ten N. de hof van Freerk v.d. Hout. Gekocht van Berent Westendorp, mr. bontwever x Lijsbeth Hendriks, voor 155 gg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0057r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0217v van 2 sep 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKlaas Bakker


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-250Moriaanstraat 1Elias Hendriks... Grote Kerk HRL; kind: Dirk Elias, geb 4 sep 1796, ged 18 sep 1796 Grote Kerk HRL; wed. gebruiker van wijk G-250, gealimenteerd, eigenaar is Jan Groen, 1814. (GAH204); E.H. en Geertje Sijtses, beide van HRL, hebben de ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-250Moriaanstraat 1Jan Lodewijks Groen... wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-112, wewer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-250, gebruiker is Elias Hendriks wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk G-256, gebruiker is Bart ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-250Moriaanstraat 1Jan Groenwed Elias Hendriks gealimenteerd


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 98 van 15 mei 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-250Moriaanstraat 1koopaktefl. 20huis G-250
 
verkoperJantje Meiles Faber
koperJacob Jans Noordkamp


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 897Moriaanstraat 1Jacob Noodkamp turfdragerHarlingenhuis en erf (72 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-250Moriaanstraat 1Geertje Gerrits Driesen... BS huw 1826, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-252; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-250; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-250Moriaanstraat 1Rintje Johannes Nielsen... en Johanna Rintjes; dopen Grote Kerk HRL 1799; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-250; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-250Agter de Grote KerkRintje Nielsen40 jwerkmanHarlingenm, protestant, gehuwd
G-250Agter de Grote KerkGeertje Driesen40 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-250Agter de Grote KerkJohannes Nielsen11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-250Agter de Grote KerkKlaas Nielsen8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-250Agter de Grote KerkJan Nielsen5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-250Agter de Grote KerkWillem Nielsen3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-250Agter de Grote KerkJohanna Nielsen1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 897Achter de groote kerk G-250Jan G. Munneke woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3980Moriaanstraat G-334 Bote W. Pieksma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4769Moriaanstraat 1 (G-334)Hiske A. Kuhlman (vr. v. D. v.d. Meer)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Moriaanstraat 1R. Drostbesteller
Moriaanstraat 1L. Drostkleermaker


1934 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-20532
Moriaanstraat 1Laurentius Johannes Drost


1937 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-23927
Moriaanstraat 1Haaye Harmen Drost


2023
0.068866968154907


  terug