Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 50
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 50 7-141 7-145 C-161 C-153a
Naastliggers vanNoorderhaven 50
ten oostenNoorderhaven 52
ten zuidenVoorstraat 9
ten westenNoorderhaven 48
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 50naamloze steeg ten oosten
Noorderhaven 50naamloze steeg ten westen


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0128v van 26 nov 1598 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0096v van 19 okt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenhuis of loods van Claes Thoenis


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0097r van 19 okt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 50Noorderhaven ZZgrondpacht van 0-14-00 CG
 
koperHendrick Watses vleeshouwer14-00-00 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Claes Thoenis0-14-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis daer den Witten Roos uuytsteeckt
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperYdtke Annes Buma, gehuwd met
verkoperde heer Reymer Haringhs, met approbatie vanlid Gedeputeerde Staten van Friesland
verkoperAntke Annes Buma, gehuwd met
verkoperdoctor Gajo Nautasecretaris van Sneek
verkoperdr. Jacobus Fabritius, voor hemzelf en vooradvocaat Hof van Friesland
verkoperYpke Freercks, gehuwd met
verkoperDaniel de BloemkoopmanAmsterdam


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0231r van 13 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaes Toenis
naastligger ten westensteeg noordwaarts tot de haven


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0091v van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 50Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]huis met ledige plaats en loods daarachter, strekkende vanaf de haven tot aan de scheidmuur tussen dit huis en het huis van Sydts Hendricks
 
koperJan Gerryts, gehuwd met790-00-00 GG
koperGeert Gerbens
naastligger ten oostenJan schoenmaker
naastligger ten zuidenhet huis van Sydts Hendricks
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Douwe Hommes
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: haven]
verkoper van 1/2Jan Claesen, en
verkoper van 1/4Isbrant Toenis, en
verkoper van 1/4Griet Toenis, gehuwd met
verkoper van 1/4Claes Claesen


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0106r van 20 jun 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Gerryts* glasmaker


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0108r van 29 aug 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJan Gerryts* glasmaker


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0013r van 7 mei 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg naar de haven, waarvan medegebruik


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0017r van 5 jun 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 50Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]1/6 huis
 
koperSibren Hessels, gehuwd met107-04-00 GG
koperBarbar Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenStephen Abbes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Adams
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperMary Lyckles, gehuwd met
verkoperPiter Jansen


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0101v van 20 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 50Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwehaven]huis
 
koperIisbrandt Aerns c.u.grootveerschipper1173-04-00 GG
koperSybren Sybrens c.u.
naastligger ten oostensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenTade Joris
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAdam Jansen Gipson
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperPytter Aerns c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsbrand Aernts, grootveerschipper, en Sybren Sybrens kopen een mooi huis zz. Noorderhaven. Ten O. Taede Joris, ten W. Adam Jansen Gipson. Vrij in- en uitgang in de steeg ten O. Gekocht van Pytter Aerns, voor 1173 gg.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0126r van 2 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg in eigendom
naastligger ten oostenIsbrandt Aarnts


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0148v van 12 okt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 50Noorderhaven ZZhuis
 
koperArryen Ises, gehuwd met1267-24-00 GG
koperHencke Jacobs
naastligger ten oostenTaede Joris
naastligger ten zuidensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten westenDirck Dirxen Mock
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperIJsbrant Aerns c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArrien IJssen x Dieucke? Jacobs koopt huis zz. Noorderhaven. Ten O. Taede Joris, ten W. Dirck Dirxen. Er is een steeg ter zijde aan de oostkant, met vrij in- en uitgang. Gekocht van Isbrand Aernts.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0083r van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenArien Ysses


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0053v van 28 sep 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Arjen Snel


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0073r van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSymon Jacobs schoenmaker


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0245r van 28 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 50Noorderhaven ZZhuis
 
koperBaltus Casparus mr. chirurgijn750-00-00 GG
huurderSimon Cornelis mr. schoenmaker70-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenoud burgemeester Jacobus Goslinghs
naastligger ten westenJurjen Bodendijck mr. koekbakker
naastligger ten noordenNoorderhaven
naastligger ten zuidenN. N.
verkoperHemcke Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Arjen Ieses Snelsmalschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBaltus Casparus, mr. chirurgijn koopt huis zz. Noorderhaven. Ten O. een steeg en de burgemeester Jacobus Goslings, ten W. Jurjen Bodendijck, ten N. de Noorderhaven. Het huis is nu verhuurd aan Simon Cornelis, mr. schoenmaker. Gekocht van Remck Jacobs wv Arjen Ieses Snel, smakschipper, voor 750 gg.


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0249v van 18 feb 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosten[als huurder] Symon Cornelis


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0272r van 15 jul 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFrans Ewerts, gehuwd metvleeshouwer
naastligger ten westenAeltie Jans


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0352v van 22 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenoud burgemeester Goslings
naastligger ten noordenmr. Baltus Caspari Sterk


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0134r van 20 nov 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenmr. Baltus


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-141Noorderhaven 50huis
eigenaarburgemeester Goslings
gebruikerWillem Jansen
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-141Noorderhaven 50huis
eigenaarSybolt Andries
gebruikerWillem Jans cum soc.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-7-1720
opmerking1720 den 17 july voort jaer door johannes ... betaelt 3-0-0


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0075r van 21 apr 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen mr. Baltus


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-141 Noorderhaven 50huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerBaukjen Jans cum soc.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0307v van 29 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-141 Noorderhaven 50pakhuis
eigenaarburgemeester Gonggrijp
gebruikerburgemeester Gonggrijp
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0345v van 8 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGrietie Baltus Sterk


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-141 Noorderhaven 50pakhuis
eigenaarHarm. Gonggrijp
gebruikerHarm. Gonggrijp
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0257r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 50Noorderhaven ZZ tussen de Raadhuis- en de Vismarktsbrughuis
 
koperGerrytje Simons, weduwe van353-07-00 GG
koperwijlen Sjouke Sjoukes schipper
naastligger ten oostenhet pakhuis van L. de Bruin
naastligger ten zuidenWiltetus Hendriks
naastligger ten westende weduwe van Sjouke Sjoukes schipper
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperTjietske Baltus, gehuwd met
verkoperHarke Seerpsoud varenspersoon


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0031v van 26 okt 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Sjouke Sjoukes


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0229v van 25 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Sjouke Sjoukes


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0030r van 15 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerlof Wiegers


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0134r van 17 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Sjouke Sjoukes


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0171v van 18 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Sjouke Sjoukes


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0062v van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGerlof Wiegers Bakker


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0087v van 8 feb 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Gerlof Wiegers Backer


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0283v van 25 okt 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJ. Schiere n.u.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-152 Noorderhaven 50Jan Schiere
7-152 Noorderhaven 50Gerlof Schiere, 22 jaar, gehuwdinwooning


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-145 Noorderhaven 50J Wassenaar3-00-00 CGpakhuis en kamer


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-161Noorderhaven 50Age Sybrens Hollander... Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1815, huw 1816, ovl 1835, ovl 1838, ovl 1854; gebruiker van wijk C-161, sjouwer, eigenaar en medegebruiker is Jan Schiere, pakhuis, wijk C-161, 1814. (GAH204); A.S.H., ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-161Noorderhaven 50Jan Cornelis Schiere... van wijk A-174; gebruiker Jan L. Balkstra, lijndraayer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-161, pakhuis; medegebruiker Age Siebr. Hollander, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk C-162, koopman, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-161Noorderhaven 50Jan Schiere Jan Schiere pakhuis
C-161Noorderhaven 50Age Siebrens Hollander sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 554Noorderhaven 50Simon Jans SchiereHarlingenkoopmanhuis en erf (114 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-161Noorderhaven 50Jan Benen de Boer... HRL 1851 wijk A-032, wijk D-169; oud 35 jaar, geb Noordwolde en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk C-161; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-161NoorderhavenJan de Boer35 jNoordwoldem, protestant, gehuwd, schipper
C-161NoorderhavenJantie de Vries43 jStavorenv, protestant, gehuwd
C-161NoorderhavenAlbert de Boer6 jAmsterdamm, protestant, ongehuwd
C-161NoorderhavenHans de Boer4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-161Noorderhaven 50Cornelis Acronius... Vst 10 feb 1854 uit Leeuwarden, N.H., zv Tjeerd A., en Jacomina Rinking; bev.reg. HRL 1851 wijk C-161, wijk D-075, wijk G-353, BS ovl ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-161Noorderhaven 50Jantje Hanses de Vries... wijk E-060, 127, wijk F-334, 352, wijk H-016; oud 43 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk C-161; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 554C-161 (Noorderhaven )Jan van Schouwenburgpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3119Noorderhaven 50 (C-153)Adolphus Augustus Snijderwoonhuis
  terug