Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 35
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 355-1755-1755-191F-140F-134


Naastliggers vanSchritsen 35
ten oostenSchritsen 37
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 33
ten noordende Lanen


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0154v van 25 mrt 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 42achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0141r van 23 aug 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 42achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAnna, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Jan Cornelis


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0161r van 30 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Dircks
naastligger ten oostenCornelis Dircks


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0016r van 16 mei 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Elings


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0022r van 3 jul 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 42achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAnna, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Jan Cornelis


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0090v van 14 feb 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 35Lanen ZZ achter het huis en plaats van schoenmaker Lubbert Gerryts489‑07‑00 gghuis, loods en plaats, strekkende vanaf de plaats van Lubbert Gerryts en van de muur af zuidwaarts tot aan het diept van de Schritsen
koperburgerhopman Jacob Claes van der Foorde
naastligger ten oostenHans Lucas schoenlapper
naastligger ten oostenRinck, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Doyes Claes
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: diept]
naastligger ten westenhof, loods of zomerhuis van doctor Hero Wiaerda
naastligger ten noordenLubbert Gerryts schoenmaker
verkoperWillemcke Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Elings


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0127v van 21 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 35Schritsen NZ00‑00‑00 cghuis, loods en plaats, strekkende vanaf de plaats van Lubbert Gerryts en van de muur af zuidwaarts tot aan het diept van de Schritsen
koper provisioneelN. N.
bewonerHendrick Jansenkistmaker
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenHans Luycas
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen dr. Hero Wiarda
naastligger ten noordenLubbert Gerryts
verkoper van 3/8Joost Jacobs van der Voorda
verkoper q.q.Joost Jacobs van der Voorda, curator over
verkoper van 1/8de weeskinderen van Christiaen Jacobs van der Voorda
verkoper van 1/2Leentie Christiaens


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0160v van 24 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Doedens


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0179r van 3 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten oostenN. N.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0124r van 10 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Doedes


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0106v van 28 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLubbert Gerryts
naastligger ten oostenLubbert Gerryts
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Antie Onnes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Antie Onnes


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0019r van 6 feb 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDouwe Jacobs
naastligger ten oostenDouwe Jacobs


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002v van 13 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRoeloff Pybes
naastligger ten oostenRoeloff Pybes


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0098r van 18 apr 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 35Schritsen NZ350‑00‑00 gghuis
koperHans Hendricks
naastligger ten oostenMintie Ypes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenGerryt Middachten
naastligger ten noordende zwager van Pytter Ewerts
verkoperDoutie Bauckes, weduwe van
verkoperwijlen Livius Magemagerechtsbode te Bolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Hendriks koopt een huis nz. Schritsen. Ten O. Mintie Yppes, ten W. Gerrit Middachten, ten Z. de straat, ten N. Pytter Everts. Gekocht van Doutie Bauckes wv gerechtsbode Livius Mockema?, voor 350 gg.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0102v van 16 mei 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMintie Ypes


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0251v van 16 sep 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAndries Hanses verver


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0255v van 9 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Claasen
naastligger ten oostenCornelis Claasen
naastligger ten oostenAndries Hansen
naastligger ten oostenAndries Hansen


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0105v van 28 mei 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAndries Hansen nom. liberorum


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0109v van 9 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1700 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 219 folio 147r van 17 sep 1700 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Schritsen 35
Hermannus Grettinga, oud oombouwmeester
Hessel Hansen, volle oom vankoperslager
inventarisantde drie nagelaten onmondige weeskinderen van Andries Hansenkladschilder
inleiding bij de boedelinventarisatie[0147r] Inventaris en beschrijvinge van goederen, na ontzegelinge van 't slot gedaen bij en ten overstaen van heer burgemeester Tjaerd Bouwens als commissaris, geadsosieert met de secretaris doctor Arnold van Idsinga, ten sterfhuise van wijlen Andries Hansen, in leven cladschilder binnen des stadt, ten versoeke van de bouwmeester Hermanus Grettinga en Hessel Hansen koperslager, als respectievelijk oude oom en volle oom van de voorschreven Andries Hansens drie naegelaten onmondige weeskinderen. Actum den 17e septembris 1700.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-175 , folio 109Schritsen 35huis
eigenaarAndries Hansen erven
gebruikerJakle Jans
gebruikernu Andries Simens wed.
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-175 , folio 71vSchritsen 35huis
eigenaarAndries Hansen erven
gebruikervan der Geest
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan11‑5‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0184v van 28 nov 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 35Schritsen NZ275‑00‑00 cg1/2 huis
koperHermannus van der Geest, gehuwd metbode Admiraliteit in Friesland
koperCatharina Aberkromme
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.de heer Christoffel Middaghten, eerst geprefereerde crediteur van
verkoperHessel van der Brughmr. koperslager te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus v.d. Geest, bode bij de Admiraliteit x Catharina Abercromby? koopt 1/2 huis c.a. nz. Schritsen. Gekocht van mr. koperslager te Leeuwarden Hessel v.d. Brug voor 275 cg, te betalen aan schout bij nacht bij de Admiraliteit Christoffel van Middachten als voornaamste crediteur van verkoper.


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0192r van 30 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 35Schritsen NZ240‑00‑00 cg1/2 huis en tuin
koperHermannus van der Geest, gehuwd metbode Admiraliteit in Friesland
koperCatharina Aberkromme
naastligger ten oostenJan Swart c.u.
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat]
naastligger ten westenPieter Keimpes
naastligger ten noordenHein c.s.timmerman
verkoperDieuwke Andries van der Brugh, meerderjarige dochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus v.d. Geest, bode bij de Admiraliteit x Catharina Abercromby? koopt 1/2 huis en tuin, nz. Schritsen, waarvan zij al 1/2 bezitten. Ten O. Jan [Hessels] Swart, ten Z. die straat en diept, ten W. Pieter Keimpes, ten N. timmerman Hein. Vrij in- en uitgang etc. door de steeg naar de Lanen. Gekocht van Dieuwke Andries v.d. Brug, voor 240 cg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-175 , folio Schritsen 35huis
eigenaarAndries Hansen erven
gebruikerbode van der Geest
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-175 , folio 72rSchritsen 35huis
eigenaarbode van der Geest
gebruikerbode van der Geest
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-175Schritsen 35Harm. van der Geest, bestaande uit 2 personen12‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-175 , folio 72rSchritsen 35huis
eigenaarboode van der Geest
gebruikerboode van der Geest
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-175, fol. 98rSchritsen 35Harmen van der Geest , bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenadmiraliteytsboode, old28:7:00 cg4:14:00 cgbestaet maetigh wel


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0051r van 11 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 35Schritsen NZ950‑00‑00 cghuis en tuintje
koperAdam Veelink, gehuwd methofmeester op het Admiraliteitsjacht
koperAnna Maria Coopmans
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJan Hessels Swart
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenJelle Jetses
naastligger ten noordende hopman Sybout Buma
verkoperAlida van der Geest, gehuwd met
verkoperBernardus Dreyergerechtsfiscaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdam Veeling, hofmeester op het Admiraliteitsjacht x Anna Maria Coopmans koopt een huis en tuin nz. Schritsen. Ten O. Jan Hessels Swart, ten W. Jelle Jetses, ten Z. de straat, ten N. hopman Sibout Buma. Vrij in- en uitgang langs de steeg bezijden het huis van Buma. Gekocht van Alida v.d. Geest x gerechtsbode Bernardus Dreyer.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-175 , folio 73rSchritsen 35huis
eigenaarAdam Veeling
gebruikerAdam Veeling
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0047v van 18 jan 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 35Schritsen NZ1175‑00‑00 cghuis en tuintje
koperJan Yedes Wijngaerden, gehuwd metmr. kleermaker
koperBaukje Ripperts
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Hessels Swart
naastligger ten oostensteeg waarlangs op- en afslag (naar de Lanen)
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jelle Jetses
naastligger ten noordenSybout Buma
verkoperAdam Veelink, gehuwd methofmeester op het Admiraliteitsjacht
verkoperAnna Maria Coopmans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Yedes Wijngaerden, mr. kleermaker x Baukje Ripperts koopt huis en tuin nz. Schritsen. Ten O. wd. Jan Hessels Swart, ten Z. de straat, ten W. wd. Jelle Jetses, ten N. Sibout Buma. Vrij in- en uitgang door de steeg ten O. langs het huis van Buma, naar de Lanen. Gekocht van hofmeester van het Admiraliteitsjacht Adam Veeling x Anna Maria Coopmans.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-175 , folio 73rSchritsen 35huis
eigenaarAdam Veeling
gebruikerAdam Veeling
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0251r van 15 mrt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgervaandrig Jan Wijngaarden


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-191 , folio 125rSchritsen 35huis
eigenaarJ. Wijngaarden
gebruikerJ. Wijngaarden
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0086r van 30 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 35Schritsen NZ1050‑00‑00 cghuis en tuin
koperAagje Hanekuik, bijgestaan doormedicinae doctor
koper q.q.Simon Stijl, geauthoriseerde curatormedicinae doctor
koper q.q.Sjoerd Schrik, geauthoriseerde curator
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang (naar de Lanen)
naastligger ten oostenDouwe Annes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenJetse Jelles
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sibout Buma
verkoperoud burgerhopman Jan Y. Wijngaardenmr. kleermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe curatoren over Aagje Hanekuik kopen een huis en tuin nz. Schritsen. Ten O. Douwe Annes, ten Z. die straat, ten W. Jetse Jelles, ten N. erven Sibout Buma. Vrij in- en uitgang door de steeg ten O. Gekocht van oud-burgerhopman en mr. kleermaker Jan Yedes Wijngaarden voor 1050 cg.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0160r van 7 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 35Schritsen NZ1500‑00‑00 cghuis en tuintje
koperYpe Feddema, gehuwd metklerk ter secretarie
koperWilhelmina Alida Zeylstra
huurderde koper Yde Feddema c.u.70‑00‑00 cg
naastligger ten oostenDouwe Annes
naastligger ten oostensteeg waarlangs in- en uitgang (naar de Lanen)
naastligger ten westenJetze Jelles
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sybout Buma
verkoper van 1/2Simon Stijlmedicinae doctor
verkoper van 1/2Hinke Claasen IJsenbeek, gehuwd met
verkoper van 1/2Sjoerd Schrikkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYpe Feddema x Wilhelmina Alida Zijlstra koopt een huis nz. Schritsen. Ten O. Douwe Annes en een vrije steeg, ten Z. de straat, ten W. Jetse Jelles, ten N. Sybout Buma. Gekocht van Simon Stijl voor 1/2 en Hinke Claasen IJsenbeek x Sjoerd Schrik voor 1/2.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-191 , folio 125rSchritsen 35huis
eigenaarY. Feddema
gebruikerY. Feddema
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0274r van 21 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenY. Feddema procureur


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-191 , folio 126rSchritsen 35huis
eigenaarY. Feddema
gebruikerY. Feddema
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0246r van 12 apr 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 35Schritsen NZ1075‑00‑00 cghuis en tuintje
koperHendrik Jans Smith, gehuwd metexecuteur
koperHiltje Eeuwes
naastligger ten oostensteeg waarlangs in- en uitgang (naar de Lanen)
naastligger ten oostenThijs Saakes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenJetse Jelles
naastligger ten noordenN. N.
verkoperYpe Feddema, gehuwd metprocureur postulant en gemeente klerk
verkoperWilhelmina Alyda Zeilstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jans Smith, executeur x Hiltje Eeuwes


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0158r van 14 apr 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Jans Smith


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0117r van 11 jul 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenH. J. Smith


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0138r van 12 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenH. Smit procureur


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0252r van 12 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenH. Smith procureur


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-194, pag. 85Schritsen 35Hendrik Smith, 38 jaar, gehuwd


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0286r van 3 sep 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenH. J. Smith


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0346r van 21 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenH. J. Smith


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-191 , pag. 122Schritsen 35Hendrik Smith 3‑00‑00 cg


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0127r van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenH. J. Smith


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-140Schritsen 35Johannes Oebeles van der Werf... ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-140Schritsen 35Harmen Johannes Smit... huw 1838, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk D-138, winkelier, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-140; gebruiker Pieter Butter, schipper, 1814. (GAH204); d van wijk F-188; gebruiker Doede vd Veer wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-140Schritsen 35Pieter Butter... kind: Romke, geb 20 sep 1809 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1809, bsha181ov, huw 1812; gebruiker van wijk F-140, schipper; eigenaar is H.J. Smith, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-140Schritsen 35H J SmithPieter Butterschipper


1830 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
vermeld alsgeschat adresbericht
F-140Schritsen 35Welgebouwde en net betimmerde zuizinge, tuintje en erf c.a. noordkant van de Schritzen. Finaal verkocht op 8 dec 1830 in het Heeren-logement door mr. J. Hanekuijk.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1353Schritsen 35Hendrik Smith griffier bij 't vredegeregtHarlingenhuis en erf (152 m²)


1838 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49031 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 239 van 27 nov 1838
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-140Schritsen 35koopaktefl. 330huis op de Schritsen F-140
 
verkoperHendrik Jans Smith
koperMattheus Willems Mommer


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-140Schritsen 35Jurjen Meinderts... Dijkhoff; BS huw 1833, ovl 1849; oud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-140; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-140Schritsen 35Mathias Willems Mommer... te Bolsward 1834; BS huw 1834; oud 33 jaar, (vnm: Thijs), geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-140; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-140Schritsen 35Wybe Hiddes Hardahuwt met Trijntje Faber, was in 1851 afwezig of ovl, (bij ovl vrouw); BS ovl 1851; oud 40 jaar, geb Houw en wonende te HRL. 1839, wijk F-140; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-140Schritsen 35Matthijs Mommer stemgerechtigde


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1353Schritsen 35 Thijs MommerHarlingenaanmerkelijk verfraaid


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-140SchritzenThijs Mommers33 jgeenBolswardgezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd
F-140SchritzenAntie K Wiega43 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
F-140SchritzenWillem Mommers5 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-140SchritzenYemkje Mommers2 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-140SchritzenWiebe H Harda40 jHouwgezin 2, m, protestant, gehuwd
F-140SchritzenTrijntie Faber34 jKimswerdgezin 2, v, protestant, gehuwd
F-140SchritzenJurjen Meinders30 jschoemakerLeeuwardengezin 3, m, rooms katholiek, gehuwd
F-140SchritzenCatharina Drost26 jHarlingengezin 3, v, rooms katholiek, gehuwd
F-140SchritzenHendrikus Meinders3 jHarlingengezin 3, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-140SchritzenCatharina Meinders3 jHarlingengezin 3, v, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1353Schritsen 35 Thijs MommerHarlingeneen gebouw achter bewoonde huizinge


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-140Schritsen 35Marianna Abrahams Cohen, overleden op 4 september 184134 jr, koopvrouw, geboren Leeuwarden sept 1807, overleden Laanen F 140, vrouw van Abraham Aron Speyer. (CzOG nr. 4) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49036 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 59 en 68 van 19 apr 1843
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-140Schritsen 35provisionele en finale toewijzingfl. 555huis op de Schritsen F-140
 
verkoperMatthijs Willems Mommer
koperMarcus Benjamin Vredenburg


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-140Schritsen 35Trijntje Faber... BS ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk E-131; oud 34 (!) jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL, wijk F-140; ... (alles)


1854 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50028 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 4 van 10 jan 1854
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-140Schritsen 35koopaktefl. 1000huizing en erf aan de Schritsen F-140
 
verkoperDirk van der Meer (molenmaker)
koperJohan Martin Westra (dienaar van justitie)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2226Schritsen F-134wed. en erven Tjitze de Groot woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2226Schritsen 35 (F-134)Pieter Visserwoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 35G. (Geertje) Herrema wv Oswald


2023
0.12767696380615


  terug