Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 52
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Schritsen 524-0014-0014-002F-059F-056
 huisnummer lager  Schritsen 524-0024-0024-003F-058F-055
 huisnummer lager  Schritsen 524-0034-0034-006F-055F-055
 huisnummer lager  Schritsen 524-0044-0044-006F-055F-055
 huisnummer lager  Schritsen 524-0064-0054-007F-055F-055
 huisnummer lager  Schritsen 52(niet bekend)4-0054-007F-055F-055
 huisnummer lager  Schritsen 524-0074-0064-008F-053F-053
 huisnummer lager  Schritsen 524-0084-0074-009F-052F-052


Naastliggers vanSchritsen 52
ten oostende Schritsen
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 50
ten noordende Schritsen


aangrenzende stegen
adresheeft
Schritsen 52Carl Visschersteeg of Brouwerssteeg of Roomse steegje ten oosten


aangrenzende stegen
adresheeft
Schritsen 52Leerlooierssteeg of Perksteeg of Joodse steegje ten westen


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0171v van 17 jun 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 52Schritsen ZZ300‑00‑00 gghuis met de eigendom van de steeg
koperTheuwes Folckerts, gehuwd met
koperHil Bottes
verpachter grondde stad Harlingen2‑06‑00 cg
naastligger ten oostenPieter Philips
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLucas
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperJacob Hessels, gehuwd met
verkoperFoeck Faaskes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheuwes Folckerts x Hil Bottes kopen een huis op de Schritsen. Ten O. Pieter Philips, ten W. Lucas. Metten eygendom vande steege ten oosten. Grondpacht 46 st. Gekocht van Jacob Hessels x Foeck Faaskes, voor 300 GG.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0211r van 25 mei 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenThewis Folckerts


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0296v van 14 feb 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0102v van 7 dec 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTheunis Folckerts


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0106r van 18 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0126v van 12 apr 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTeunis Folckerts


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0232v van 13 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 52Schritsen ZZ400‑00‑00 gghuis met pothuis of schuur daar achter en een paatsje er tussen
koperLambert Gerryts, gehuwd met
koperMary Claes
verpachter grondde stad Harlingen2‑06‑00 cg
naastligger ten oostensteeg naar de schuur of het pothuis in eigendom
naastligger ten oostenJacob Jacobs
naastligger ten zuidenSteffen Steffens Gunter de jonge
naastligger ten westenSteffen Steffens Gunter de jonge
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat en diept]
verkoperHil Bottes, weduwe van
verkoperwijlen Taevis Folckerts, gesterkt met
verkoper q.q.haar zwager Pier Andries


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0259r van 20 jan 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLambert Geurts


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0259r van 20 jan 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 52achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAbbe Haringhs


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0259r van 20 jan 1621 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 52achterSchritsen ZZ775‑00‑00 ggplaatsje of schoenmakersperk met huisje
koperSimon Toenis van der Pijpe, gehuwd metgleibakker te Leeuwarden
koperMartye Jansen te Leeuwarden
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenhet perk van oud burgemeester Jacob Pieters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAbbe Haringhs
verkoperSteffen Steffens Gunter, gehuwd met
verkoperSibrich Jelles


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0304v van 17 mrt 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 52Schritsen ZZ426‑14‑00 gghuis
koperYede Riencks, gehuwd met
koperArian Martens
verpachter grondSimon Toenis van der Pijpe 2‑06‑00 cg
protesteert vanwege een hypotheekPieter Claesen
protesteert vanwege een hypotheekgedeputeerde Vijfdeelen Zeedijken buitendijks Pier Annis Reen
protesteert vanwege een reversaalHil Bottes
naastligger ten oostenJacob Jacobs
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSimon Toenis van der Pijpe
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperLambert Gorryts, gehuwd met
verkoperMary Clases


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0022v van 19 aug 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Fransen


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0119v van 16 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 52achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenEde gortmaker


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0119v van 16 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 52achterSchritsen ZZ300‑00‑00 cgschoenmakersperk
koperFemme Pieters, gehuwd met
koperAntie Hendrixs
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑08 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende perken van Jacob Dircx
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenEde gortmaker
verkoperWybe Jans, gehuwd met
verkoperPytke Pybes


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0037v van 18 jun 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 52achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0037v van 18 jun 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 52achterSchritsen ZZ125‑00‑00 cg1/2 schoenmakersperk
koperFedde Pytters c.u.mr. schoenmaker
eigenaar van 1/2Fedde Pyttersmr. schoenmaker
naastligger ten oostengemene steeg
naastligger ten zuidenhet perk van Jacob Dircks
naastligger ten westende hof van Symen Teunes van der Pyet
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Fedde Pytters, mr. schoenmaker, koopt 1/2 schoenmakersperk zz. Schritsen, waarvan hij al 1/2 bezit. Ten O. een openbare steeg, ten Z. het perk van Jacob Dircks, ten W. de hof van Symen Teunis van der Piet. Gekocht van [niet genoemd], voor 125 CG.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0062v van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenYede Riencx gortmaker


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0126r van 3 jul 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 52achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0126r van 3 jul 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 52achterSchritsen ZZ190‑00‑00 ggperk en gereedschappen
koperDirck Jacops mr. schoenmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑08 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenIpe Meynerts
naastligger ten westenRaamstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFedde Pytters
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Dirck Jacops, mr. schoenmaker, koopt een perk en de gereedschappen op de Schritsen. Ten Z. Ipe Meynerts, ten O. de steeg. Grondpacht 4 st 8 pn. Gekocht van Fedde Pytters voor 190 gg.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0020v van 3 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0020r van 3 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0021r van 3 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0070r van 24 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEde Riencx


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0254v van 28 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenIede Riencx gortmaker


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0073r van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 52Schritsen ZZ [staat: bij de Leertouwersbrug]525‑00‑00 gghuis, schuur, plaats en gortmolen met schuur
kopermr. Jurien Harmens c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑06‑00 cg
naastligger ten oostenvrije steeg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jacob Jacobs
naastligger ten zuidende galeibakkerij van Jacob Aerts cum fratre
naastligger ten westende galeibakkerij van Jacob Aerts cum fratre
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat]
verkoperde erfgenamen van wijlen Iede Rienxgortmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Jurjen Harmens koopt een huis, schuur, plaets, gortmolen en schuur, bij de Leertouwersbrug, v/h van gortmaker Iede Rienx. Ten O. Jacob Jacobs en een vrije steeg, ten Z. en W. de gleibakkerij van Jacob Aertsen cum fratre, ten N. de straat. Gekocht van erven Iede Rienx.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0004r van 30 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: doorgaande steeg]


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0055v van 26 okt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenmr. Jurjen Harmens


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0168v van 26 jun 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmr. Jurjen Harmens
naastligger ten oostenPytter Yges


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0044v van 8 jun 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJurjen Harmens


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0394v van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0122v van 22 jun 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJurrien Harmens c.u.mr. ledezetter


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0169r van 24 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmr. Jurrien Harmens
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Papesteegje]


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0247r van 12 mei 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [niet vermeld]


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-001 , folio 63Schritsen 52huis
eigenaarJurrien Harmens
gebruikerGerrit Beerns
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-002 , folio 63Schritsen 52huis
eigenaarJurrien Harmens
gebruikerJane Jansen
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-003 , folio 63Schritsen 52perk
eigenaarJacob Bonk
gebruikerJacob Bonk
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-004 , folio 63Schritsen 52perk
eigenaarvroedsman Kok wed.
gebruikervroedsman Kok wed.
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-006 , folio 63Schritsen 52huis
eigenaarAleff Gerrits wed.
gebruikerAleff Gerrits wed.
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingonvermogende
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-007 , folio 63Schritsen 52huis
eigenaarJanke Ruirdts
gebruikerJanke Ruirdts
huurwaarde totaal26‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑06‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-008 , folio 63Schritsen 52huis
eigenaarIJsbrand Pieters
gebruikerIJsbrand Pieters
huurwaarde totaal43‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑12‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0021r van 19 jun 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Papesteeg]
naastligger ten oostenmr. Jurrien Harmens


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-001 , folio 40vSchritsen 52huis
eigenaarJurrien Harmens
gebruikerGerrit Beerns
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan31‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-002 , folio 40vSchritsen 52huis
eigenaarJurrien Harmens
gebruikerJan Jans
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan31‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-003 , folio 40vSchritsen 52perk
eigenaarvroedsman Bonk
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-004 , folio 40vSchritsen 52perk
eigenaarLolle Kok erven
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-006 , folio 40vSchritsen 52huis
eigenaarFedde Aleffs
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan29‑6‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-007 , folio 40vSchritsen 52huis
eigenaarFedde Aleffs nom. ux.
huurwaarde totaal26‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑06‑00 cg
aansl. huurw. voldaan29‑6‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-008 , folio 41rSchritsen 52huis
eigenaarIJsbrandt Pieters wed.
gebruikerdr. Walrich
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan18‑6‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0095v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: de zogenaamde Papesteeg]
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen mr. Jurjen Harmens


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-001 , folio 41rSchritsen 52huis
eigenaarJurjen Harmens
gebruikerGerrit Berends
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-002 , folio 41rSchritsen 52huis
eigenaarJurjen Harmens
gebruikerFreerk Jansen
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-003 , folio 41rSchritsen 52perk
eigenaarTjeerd Fockes
gebruikerTjeerd Fockes
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-004 , folio 41rSchritsen 52perk
eigenaarLolle Jacobs
gebruikerLolle Jacobs
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-006 , folio 41rSchritsen 52huis
eigenaarFedde Aleffs
gebruikerFedde Aleffs
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerking1723 insolvent verklaard
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-007 , folio 41rSchritsen 52huis
eigenaarTjaard Syvarda
gebruikerAaltje Minnes
huurwaarde totaal26‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑08‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-008 , folio 41vSchritsen 52huis
eigenaarJane Janes
gebruikerJane Janes
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑10‑00 cg


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0354r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 52Schritsen ZZ bij de Leertouwersbrugge601‑00‑00 gghuis
koperPieter Jansen Trompetter, gehuwd metgrootschipper
koperElske Janes van Sloten
gebruikerTrijntie Donker
naastligger ten westenGelinde [staat: Glinda] koopman
naastligger ten zuidenGelinde [staat: Glinda] koopman
naastligger ten oostensteeg in eigendom
naastligger ten oostenClaeske Stapert
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperTrijntie Heins, gehuwd met
verkoperPhilippus Swartboekhouder bij de suikerraffinaderij
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(voorhuis) Pieter Jansen Trompetter, grootschipper x Elske Janes van Slooten koopt een huis zz. Schritsen bij de Leertouwersbrug. Met beschrijving. Met een eigen uitgaande steeg ten O. naar de achterwoning. Ten O. Claeske Stapert, ten Z. en W. koopman Gelinde, ten N. die straat. Gekocht van Trijntje Heins x boekhouder bij de suikerraffinaderij Philippus Swart voor 601 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-001 , folio 41rSchritsen 52huis
eigenaarPyter J. Trompetter
gebruikerPyter J. Trompetter
huurwaarde totaal39‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-002 , folio 41rSchritsen 52huis
eigenaarClaaske Stapert
eigenaarGeeske Stapert
gebruikerJacob Buitenpost
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑06‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-003 , folio 41rSchritsen 52[schoenmakers]perk
eigenaarTjeerd Fokkes
gebruikerTjeerd Fokkes
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-004 , folio 41rSchritsen 52[schoenmakers]perk
eigenaarJacob Lolkes
gebruikerJacob Lolkes
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-005 , folio 41rSchritsen 52huis
eigenaards. Boterweg cum soc.
gebruikerSytie Clases
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑13‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-006 , folio 41rSchritsen 52huis
eigenaarTjeerd Syvarda
gebruikerAaltie Minnes
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-007 , folio 41vSchritsen 52huis
eigenaarJane Jansen
gebruikerJane Jansen
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑10‑00 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0012va van 4 mrt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPerksteeg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0120r van 22 apr 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-001Schritsen 52wed. Pyter Trompetter, bestaande uit 4 personen12‑00‑00 cg02‑00‑00 cg
4-002Schritsen 52dr. Tjallingi, bestaande uit 4 personen26‑00‑00 cg04‑00‑00 cg
4-005Schritsen 52Tjerk IJsenbeek, bestaande uit 2 personen10‑00‑00 cg0
4-006Schritsen 52Jan Lammerts, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg0
4-007Schritsen 52wed. Jan Jansen, bestaande uit 2 personen14‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-001 , folio 41rSchritsen 52huis
eigenaarPyter Jans Trompetter
gebruikerPyter Jans Trompetter
huurwaarde totaal39‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑01‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-002 , folio 41rSchritsen 52huis
eigenaarClaaske Stapert erv.
eigenaarGeeske Stapert erv.
gebruikerdr. Tjallingi
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-003 , folio 41rSchritsen 52perk
eigenaarJacob Lolles
gebruikerJacob Lolles
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑01‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-004 , folio 41rSchritsen 52perk
eigenaarJacob Lolkes
gebruikerJacob Lolkes
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑01‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-005 , folio 41rSchritsen 52huis
eigenaarTjerk IJsenbeecq
eigenaarSytske Hansen
gebruikerTjerk IJsenbeecq
gebruikerPytter Reynders
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-006 , folio 41rSchritsen 52huis
eigenaarTjeerd Siverda
gebruikerJan Lammerts
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-007 , folio 41vSchritsen 52huis
eigenaarwed. Jaane Jansen
gebruikerwed. Jaane Jansen
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-005, fol. 56vSchritsen 52Tjerk IJsenbeek cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderentimmerman18:1:00 cg3:0:00 cgvan gemeen bestaen


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-006, fol. 56vSchritsen 52Jan Lammerts weduwe, bestaande uit 1 volwassene en geen kinderenwinkeltje, klein10:17:00 cg1:16:00 cgbestaet maetig wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-001 , folio 41vSchritsen 52huis
eigenaarPyter Jans Trompetter wed.
gebruikerPyter Jans Trompetter wed.
huurwaarde totaal39‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑01‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-002 , folio 41vSchritsen 52huis
eigenaarClaaske Stapert
eigenaarGeeske Stapert
gebruikerWillem van Cassel
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-003 , folio 41vSchritsen 52perk
eigenaarJacob Lolles wed.
gebruikerJacob Lolles wed.
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑01‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-004 , folio 41vSchritsen 52perk
eigenaarJacob Lolles wed.
gebruikerJacob Lolles wed.
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑01‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-005 , folio 41vSchritsen 52huis
eigenaarTjerk IJsenbeek
eigenaarSydske Hansen
gebruikerTjerk IJsenbeek
gebruikerPyter Reinders
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-006 , folio 41vSchritsen 52huis
eigenaarJacob Buitenpost
gebruikerJan Lammerts
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-007 , folio 42rSchritsen 52huis
eigenaarJane Jansen wed.
gebruikerJane Jansen wed.
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0122r van 6 okt 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEeltje Aukes n.u.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-001 , folio 41vSchritsen 52huis
eigenaarPyter J. Trompetter wed.
gebruikerPyter J. Trompetter wed.
huurwaarde totaal39‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑01‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-002 , folio 41vSchritsen 52huis
eigenaarClaaske Stapert
eigenaarGeeske Stapert
gebruikerWillem van der Cassel
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-003 , folio 41vSchritsen 52perk
eigenaarJacob Lolles wed.
gebruikerJacob Lolles wed.
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑01‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-004 , folio 41vSchritsen 52perk
eigenaarJacob Lolles wed.
gebruikerJacob Lolles wed.
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑01‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-005 , folio 41vSchritsen 52huis
eigenaarTyte Scheltes
eigenaarPyter Reinders
gebruikerTyte Scheltes
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg
gebruikerPyter Reinders
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-006 , folio 41vSchritsen 52huis
eigenaarJacob Buitenpost wed.
gebruikerDoeke Heeres
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-007 , folio 42rSchritsen 52huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0260v van 21 jun 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEeltje Travaillie n.u.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-002 , folio 75vSchritsen 52huis
eigenaarElske Janes
gebruikerTaeke van der Leij
huurwaarde40‑00‑00 cg
gebruikerAbraham Roos
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
af: lasten02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal58‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑10‑14 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-003 , folio 75vSchritsen 52huis
eigenaarWillem Dahman
gebruikerledig
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-006 , folio 76rSchritsen 52perk
eigenaarLolle Jacobs
gebruikerLolle Jacobs
huurwaarde22‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-007 , folio 76rSchritsen 52huis en timmerhuis
eigenaarTiete Scheltes
gebruikerDouwe Willems
huurwaarde43‑00‑00 cg
gebruikerSchelte Sipkes
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
huurwaarde68‑00‑00 cg
af: lasten06‑00‑00 cg
huurwaarde totaal62‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑05‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-008 , folio 76rSchritsen 52huis
eigenaarJacob Noordga
gebruikerArjen Arjensz
huurwaarde20‑00‑00 cg
af: lasten01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal18‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑07‑02 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-009 , folio 76rSchritsen 52huis
eigenaarJacob Noordga
gebruikerJacob Noordga
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0180v van 6 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenElske Janes van Slooten


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0301v van 19 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 52Schritsen ZZ700‑00‑00 cghuis
koperSjoerd Johannes, gehuwd metscheepstimmerman
koperAntje Floris
huurderJacob Gerlofs c.u.
naastligger ten oostenPieter Pieters
naastligger ten zuidenJarig Gelinde koopman
naastligger ten westenJarig Gelinde koopman
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperElske Janes van Slooten, weduwe van
verkoperwijlen Eeltje Travaille
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(voorhuis) Sjoerd Johannes, scheepstimmerman x Antie Floris koopt huis zz. Schritsen, verhuurd aan Jacob Gerlofs. De achterwoning, verhuurd aan Jacob Claasen is niet in de koop begrepen. Veel bepalingen over de rechten van omwonenden die water mogen halen uit de put op het achtererf. Ten O. Pieter Pieters, ten Z. en W. Jarig Gelinde, ten N. straat en diept. Met vrij in- en uitgang in de massale steeg ten O. Gekocht van Elske Janes van Slooten wv Eeltje Travaille, voor 700 cg.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0299v van 19 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 52achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSjoerd Johannes


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0299v van 19 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 52achterSchritsen220‑00‑00 cgkamer of achterhuis
koperJarig Gelinde, gehuwd metkoopman
koperHenderina Wildschut
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenPieter Pieters
naastligger ten zuidenJarig Gelinde koopman
naastligger ten westenJarig Gelinde koopman
naastligger ten noordenSjoerd Johannes
verkoperElske Janes van Slooten, weduwe van
verkoperwijlen Eeltje Travaillekoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achterhuis) Jarig Gelinde x Henderina Wildschut koopt een camer of achterhuis op de zz. Schritsen, dat afgescheiden is van het voorhuis dat door Jacob Gerlofs wordt bewoond. Ten O. een massale steeg en Pieter Pieters, ten Z. en W. de koper, ten N. Sjoerd Johannes. Gekocht van Elske Janes van Slooten wv Eeltje [Aukes] Travaille, voor 220 cg.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0135v van 14 okt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 52Schritsen ZZ350‑00‑00 cg1/2 huis
koperWalle Gerbens, gehuwd metscheepstimmerman
koperAntje Idses
huurderWalle Gerbens 10‑00‑00 cg
naastligger ten oostenPieter Pieters
naastligger ten zuidenJarig Gelinde koopman
naastligger ten westenJarig Gelinde koopman
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperAntje Floris, weduwe van
verkoperwijlen Sjoerd Johannisscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(voorhuis) Walle Gerbens, scheepstimmerman x Antie Idses kopen 1/2 huis zz. Schritsen, thans door de kopers gehuurd voor 40 cg voor het geheel. Ten O. Pieter Pieters, ten Z. en W. koopman Jarig Gelinde, ten N. de Schritzen. Geen grondpacht. Gekocht van Antje Floris wv scheepstimmerman Sjoerd Johannes, voor 350 cg.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0313r van 14 okt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 52Schritsen ZZ00‑00‑00 cg1/2 huis
koper provisioneelN. N.
eigenaar van 1/2Walle Gerbens
huurder van 1/2Walle Gerbens
naastligger ten oostenPieter Pieters
naastligger ten zuidenJarig Gelinde koopman
naastligger ten westenJarig Gelinde koopman
naastligger ten noordenSchritsen
verkoper als moeder en wettige voorstanderse over haar minderjarige kinderenAntje Floris, weduwe van
verkoper als moeder en wettige voorstanderse over haar minderjarige kinderenwijlen Sjoerd Johannes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achterhuis) Wordt geveild ten verzoeke van Antje Floris wv Sjoerd Johannes, als moeder en wettige voorstanderse van hare minderjarige kinderen, 1/2 een huis zz. Schritsen, thans voor de helft gebruikt en bewoond door de eigenaars, voor de andere helft verhuurd aan Walle Gerbens c.u. Ten O. Pieter Pieters, ten Z. en W. koopman Jarig Gelinde, ten N. de Schritzen.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0061r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten oostenN. N.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0275r van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWalle Gerbens


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-002 , folio 75vSchritsen 52huis
eigenaarWalle Gerbens
gebruikerWalle Gerbens
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-003 , folio 75vSchritsen 52huis
eigenaarH.R. Binksma
gebruikerCornelis Poort
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-006 , folio 76rSchritsen 52perk
eigenaarLolle Jacobs
gebruikerLolle Jacobs
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-007 , folio 76rSchritsen 52huis en stokerij
eigenaarJacob Wassenaar
gebruikerJacob Wassenaar
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-008 , folio 76rSchritsen 52huis
eigenaarEvh. Deketh
gebruikerDavid Bas
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑05‑04 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-009 , folio 76rSchritsen 52huis
eigenaarEvh. Deketh
gebruikerJacob Noordga wed.
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0213r van 21 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPerksteeg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-002 , folio 75vSchritsen 52huis
eigenaarFolkert Ates
gebruikerFolkert Ates
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-003 , folio 75vSchritsen 52huis
eigenaarwd. Pieter Asmus
gebruikerPieter Asmus wed.
huurwaarde60‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting04‑10‑00 cg
huurwaarde totaal55‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑01‑12 cg
grondpacht vanPieter Asmus wed.
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal02‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑12‑08 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-006 , folio 76rSchritsen 52perk
eigenaarLolle Kok
gebruikerLolle Kok
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-007 , folio 76rSchritsen 52woning
eigenaarJacob Wassenaar
gebruikerHessel Heerma
huurwaarde58‑00‑00 cg
gebruikerPieter C. Nap
huurwaarde35‑00‑00 cg
huurwaarde totaal93‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑18‑02 cg
grondpacht vanJacob Wassenaar
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal04‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-008 , folio 76rSchritsen 52huis
eigenaarJacob Wassenaar
gebruikerJacob Hofman
huurwaarde34‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal32‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑18‑04 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-009 , folio 76rSchritsen 52huis
eigenaarJacob Wassenaar
gebruikerJacob Wassenaar
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg
grondpacht vanJacob Wassenaar
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht02‑00‑00 cg
grondpacht01‑00‑00 cg
grondpacht totaal03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑15‑00 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 11


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0169v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFolkert Ates


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0040r van 2 apr 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDe Roomsche steeg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0219r van 6 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFolkert Ates


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0219r van 6 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0226v van 27 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westengleybakkerij


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-002, pag. 51Schritsen 52Folkert Ates
4-003, pag. 51Schritsen 52wed. F. Kamsma


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0326v van 19 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 52Schritsen ZZ wijk F-056 [staat: F-064]400‑00‑00 cghuis
koperMink Jans Kroon, gehuwd met
koperZipkje Heerts
huurderMink Jans Kroon 35‑00‑00 cg
huurderZipkje Heerts
naastligger ten oostenFrans Tjallingii
naastligger ten zuidenFrans Tjallingii
naastligger ten westenFrans Tjallingii
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperFolkert Ates, gehuwd met
verkoperPietje Jacobs


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0022v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 50achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0065v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westengleybakkerij


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-002 , pag. 74Schritsen 52Mink Kroon 2‑00‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0063v van 7 okt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westengleybakkerij


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-052Schritsen 52Melle Foppes de Vriesgeb 1797 HRL, ovl 4 okt 1813 HRL; wijk F-052, zv Foppe Cornelis dv en Grietje Johannes; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-052Schritsen 52Johannes Petrus Werninkgeb 1783 ... , ovl 5 dec 1814 HRL; wijk F-052, predikant bij de Ned. Hervormde gemeente te HRL; BS ovl 1814; gebruiker wijk F-052, Hervormd Leeraar; eigenaar is Sipke Houtsma, 1814 (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-052Schritsen 52Sipke Willems Houtsma... bakker, Jan Botes, bakkersknegt, Tjerk S. van Reenen, schoenmakersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-052, gebruiker is J.P. Wernink, Hervormd Leraar, 1814. (GAH204); S.W.H., Raad in de Vroedschap ende Tietje ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-053Schritsen 52Jacob Gosses de Vries... HRL, hm ... , vlgs ovlakte wednr met kinderen, leerlooier; BS ovl 1819; eigenaar en gebruiker van wijk F-053, leerlooiersknegt, 1814. (GAH204); Maandag den 23 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-055Schritsen 52Harm Wennekes... id. van wijk E-253, spinderij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-254, verwerij, 1814. (GAH204); id. van wijk F-055, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-113; gebruiker Anth. Huisman wed., gealimenteerd, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-058Schritsen 52Wytse Dirks Blom... BS geb 1811, hu, huw 1812, ovl 1815, ovl 1822, huw 1831, ovl 1856, ovl 1858; eigenaar en bewoner van wijk F-058, stads majoor, 1814. (GAH204); Evert deppe, Bombardier in de comp. artillerie van capt. Hosung ende ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-059Schritsen 52Mink Jans Kroon... Grote Kerk HRL 1804, 1806, 1807, 109, BS huw 1814, huw 1818, huw 1819; eigenaar en gebruiker van wijk F-059, schipper, 1814. (GAH204); bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650); kind: Baukje Minks ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Schritsen 52M. Kroonfl. 2


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Schritsen 52W.D. Blomfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-059Schritsen 52Mink J KroonMink J Kroonschipper
F-058Schritsen 52W D BlomW D Blomstads majoor
F-055Schritsen 52H WennekesH Wennekestuin
F-053Schritsen 52Jacob G Jans de VriesJacob G de Vriesleerlooyersknegt
F-052Schritsen 52Sipke HoutsmaJ R Werninkhervormd leeraar


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49011 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 233 en 243 van 19 aug 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-058Schritsen 52provisionele en finale toewijzingfl. 512huis aan de Schritsen F-058
 
verkoperWemeltje Brens
verkoperHendrik Stroband
verkoperAnne Wytses Blom
koperBonne Gosses IJlstra


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 349 en 367 van 20 okt 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-059Schritsen 52provisionele en finale toewijzingfl. 225huis op de Schritsen F-059
 
verkoperPetrus Rosinga
verkoperHendrik Smith
koperPetrus Rosinga


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 35 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-053Schritsen 52Angenietje de Haas, overleden op 8 juli 1821wed. Jacob Gosses de Vries (Schritsen F 53), moeder van Christoffel, grofsmid, Trijntje (vrouw van Pier Jans van Aarum/ Aaren, zoutdrager) en Marijke Jacobs de Vries (wed. Gerrit Keizer, in leven sjouwerman). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49017 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 172 van 31 jul 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-058Schritsen 52koopaktefl. 500huis aan de Schritsen F-058
 
verkoperBonne Gosses IJlstra
koperJan Kerkhoven


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49020 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 181 van 1 jun 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-055Schritsen 52koopaktefl. 50tuin aan de Schritsen F-055
 
verkoperAnna Maria Alida Arends
verkoperGerhard Telsemeyer
verkoperGeertruida Arends
verkoperBernardus Leemkoel
koperfa. Hubert Jans & Co


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 346 en 358 van 28 okt 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-052Schritsen 52provisionele en finale toewijzingfl. 1580huis aan de Schritsen F-052
 
verkoperImkje Sipkes Houtsma
verkoperHendrik Sipkes Houtsma
verkoperRinske Laases Spannenburg (wv Willem Sipkes Houtsma)
verkoperJohan Frederik Christiaan Tuinstra
koperPierkje Sjoerds Schaafsma


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 55 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-052Schritsen 52Clara Daniels Sebes, overleden op 13 december 18291 wk, dochter van Daniel Sebes, instituteur Schritsen F 52 en Jacoba-Susanna Bloem, zuster van minderjarige Jacomina-Petronella, Pieter-Willem en Johanna-Anthonia Daniels Sebes. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1516Schritsen 52Simon Schaap Harlingenhuis en erf (106 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1517Schritsen 52Jan Kerkhoven winkelknegtHarlingenhuis en erf (168 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1518Schritsen 52Hubert Jans en Comp.Harlingenerf (210 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1520Schritsen 52Christoffel de Vries grofsmidHarlingenhuis en erf (130 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1535Schritsen 52Pier Schaafsma koopmanHarlingenhuis en tuin (510 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1520Schritsen 52 Christoffel j de VriesHarlingenafgebroken (overgaan aan hubert jans & co)


1835 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49028 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 266 van 29 sep 1835
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-058Schritsen 52koopaktefl. 510huis aan de Schritsen F-058
 
verkoperJan Kerkhoven
koperGerben Wybrens Vellinga


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 59 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-059Schritsen 52Jan Jurjens, overleden op 20 november 1835fuselier, overleden Den Bosch (in hospitaal), onechte zoon van wijlen Geertje Arends, enige ab intestato erfgenaam is Jan Kamp, schoenmaker Schritsen F 59 (wiens grootmoeder aan vaderszijde was zuster van Jans grootvader aan moederszijde). Saldo fl. 200,- (als remplacant voor Dirk Feersma). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-052Schritsen 52Christina Petraeus... Hofman; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1830, ovl 1849; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-052; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-052Schritsen 52Pier Sjoerds Schaafsma... ovl 1898, bev.reg. HRL 1851 wijk F-048; oud 31 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-052; VT1839; P.S. eigenaar van perceel nr. 1535 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 598, huis en tuin, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-058Schritsen 52Albert Sluik... ovl 1839, huw 1840, ovl 1843; oud 34 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk F-058; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-059Schritsen 52Catharina Holtevers... HaF-52, 54, 214, supp wijk G-398; oud 43 jaar, geb Rinsumageest (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-059; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-058Schritsen 52A Sluik jrstemgerechtigde


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 111 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-058Schritsen 52Dieuwke Blok, overleden op 29 oktober 183933 jr, overleden Schritsen F 58, vrouw van Albert Sluik junior, koopvaardijschipper, moeder van minderjarige Albertina, Trijntje, Ankje en Janna Alberts Sluik. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-052SchritzenPier Sj. Schaafsma31 jkoopmanMakkumm, protestant, gehuwd
F-052SchritzenChristine Petraeus32 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-052SchritzenSjoerd Schaafsma8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-052SchritzenJohan Willem Schaafsma5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-052SchritzenTieltie Schaafsma7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-052SchritzenRigtje Schaafsma6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-052SchritzenJeltie Schaafsma3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-052SchritzenGrietje Molenaar25 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-052SchritzenAafke Blokmaker16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-058SchritzenAlbert Sluik34 jzeekapteinTerschellingm, protestant, weduwnaar
F-058SchritzenAlbertine Sluik8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-058SchritzenTrijntie Sluik7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-058SchritzenAukje Sluik5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-058SchritzenJanne Sluik3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-058SchritzenTjietske Blokmaker20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-059SchritzenCatharina Holtevers [Holtewier]43 jgeenRinsumageesv, rooms katholiek, weduwe
F-059SchritzenPaulus Kamp25 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-059SchritzenPetrus Kamp22 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-059SchritzenHendrikus Kamp7 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-059SchritzenWilhelmus Kamp2 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-059SchritzenElisabeth Kamp13 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 1535Schritsen 52Pier Schaafsma120 gl.6.00 gl.12.000 gl.7.00 gl.6.00 gl.


1847 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51025 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 41 van 21 jul 1847
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-053Schritsen 52koopaktefl. 802gedeelten in een houtstek met kantoor op de Schritsen, F-053, F-054 en F-055 en pakhuis F-079
 
verkoperAlbert Harms Stuur
koperJan Freerks Hoekstra


1849 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7020 aktenr. 1739 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-052Schritsen 52Christina Petraeus, overleden op 25 oktober 1849vrouw van Pier Sjoerds Schaafsma, zeehandelaar (Schritzen F 52), moeder van minderjarige Sjoerd, Tiele, Rigtje, Johan-Willem, Jeltje, Christina, Jacoba-Albertina en Pier Piers Schaafsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-053Schritsen 52Janke Keurgeb 25 dec 1810 Leeuwarden, ovl 17 aug 1881 HRL, huwt met Fokke Dijkstra, (gk), N.H., Vst 24 apr 1858 uit Leeuwarden, dv Albert K, en Jeltje Swart; BS ovl 1881; bev.reg. HRL 1851 wijk F-053, wijk G-236


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-053Schritsen 52Jelsje Brons... uit Amsterdam, dv Willem Abrahams B, en Atsje Freriks; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk C-221, wijk F-053, wijk G-127, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-055Schritsen 52Louwrens Johannes Voogd... Konings in Frl dd 29 apr 1854, 1e afdeling, no. 910; bev.reg. HRL 1851 wijk A-032, wijk E-087, 211, wijk F-055, 143, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-055Schritsen 52Pieter Hinkes Poelstrageb 29 dec 1787 Wons, melktapper in 1862, N.H., Vst 23 jun 1862 uit Almenum, A 8 jul 1865 Wijnaldum; bev.reg. HRL 1851 wijk F-055, 1860-80


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-059Schritsen 52Folkert Scheltes van der Hoef... Folkerts; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1823, ovl 1847, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-031, wijk F-059, wijk ... (alles)


1852 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2496 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-059Schritsen 52Sierd Jans de Zwaan, overleden op 21 juli 1852geboren 4/10/1851, zoon van Jan J. de Zwaan, kuiper (Schritsen F 59) en Trijntje S. van der Vliet, broer van minderjarige Jacobus en IJsbrand Jans de Zwaan. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1516Schritsen F-059Sake Klein woonhuis
Sectie A nr. 1517Schritsen F-058Jelte D. van der Leij woonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-059Schritsen 52Margaretha Schotgeb 1795 Leith, GB, ovl 3 okt 1864 HRL, huwt met Luitjen Nannes vd Wal, ovl wijk F-059, dv Alexander S, (gk), en Clara ... , (gk); BS ovl 1864


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1517Schritsen F-055 Thomas H. van Slooten woonhuis
Sectie A nr. 1516Schritsen F-056 Nantje N. van der Wal wed. Luitje Knolwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1516Schritsen 52 (F-056)Albert Koenswoonhuis
Sectie A nr. 1516Schritsen 52 (F-056)Albert Koenswoonhuis
Sectie A nr. 1516Schritsen 52 (F-056)Albert Koenswoonhuis
Sectie A nr. 1516Schritsen 52 (F-056)Albert Koenswoonhuis
Sectie A nr. 1516Schritsen 52 (F-056)Albert Koenswoonhuis


1930 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Schritsen 52 (hal), HarlingenSchritsen 52 (hal)Jozepha, zr. Maria'ZR. MARIA
JOZEPHA
9 JULI 1930'
Afkomstig van de Kleuterschool 'St. Jozeph', Both Apothekerstraat 1, door afbraak en verplaatsing van de Kleuterschool naar de Basisschool.


1967 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Schritsen 52 (hal), HarlingenSchritsen 52 (hal)HOC AEDIFICIUM
A.D. MCMXLI vi belli dirutum
A.D. MCMLXVII diligenter restitutum
IN FIDE SIT
S. MICHAELIS ARCHANGELI
LOCI HUIUS PATRONI
29 sept. 1967'

vertaling:
Moge dit gebouw, dat in 1941 door het oorlogsgeweld verwoest is en in 1967 zorgvuldig verbouwd, onder de hoede staan van de aartsengel de heilige 'Michael', de beschermheilige van deze stad.
In 1967 ingemetseld door de toenmalige pastoor Rolff.


1987 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Schritsen 52 (hal ingang Raamstraat), HarlingenSchritsen 52 (hal ingang Raamstraat)Zeinstra, H RH.R. ZEINSTRA
voorzitter schoolbestuur
15 october 1987'


2023
0.29022598266602


  terug