Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 52
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Schritsen 52 4-001 4-002 F-059 F-056
 huisnummer lager   Schritsen 52 4-002 4-003 F-058 F-055
 huisnummer lager   Schritsen 52 4-003 4-004 F-055 F-055
 huisnummer lager   Schritsen 52 4-003 4-004 F-054 F-054
 huisnummer lager   Schritsen 52 4-004 4-008 F-053 F-053
 huisnummer lager   Schritsen 52 4-005 4-009 F-052 F-052
 huisnummer lager   Schritsen 52 4-006 4-010 F-052 F-052


Huisnaam in: 1618
Gebruik:
Naam: maesstricht
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanSchritsen 52
ten oostende Schritsen
ten westenSchritsen 50
ten noordende Schritsen


aangrenzende stegensteeg
Schritsen 52Carl Visschersteeg of Brouwerssteeg of Roomse steegje ten oosten
Schritsen 52Leerlooierssteeg of Perksteeg of Joodse steegje ten westen


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0171v van 17 jun 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsen ZZhuis met de eigendom van de steeg
 
koperTheuwes Folckerts, gehuwd met300-00-00 GG
koperHil Bottes
verpachter grondde stad Harlingen2-06-00 CG
naastligger ten oostenPieter Philips
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLucas
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperJacob Hessels, gehuwd met
verkoperFoeck Faaskes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheuwes Folckerts x Hil Bottes kopen een huis op de Schritsen. Ten O. Pieter Philips, ten W. Lucas. Metten eygendom vande steege ten oosten. Grondpacht 46 st. Gekocht van Jacob Hessels x Foeck Faaskes, voor 300 GG.


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0211r van 25 mei 1600 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenThewis Folckerts


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0211r van 25 mei 1600 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0083v van 2 feb 1612 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Claes Leerlooierssteeg, zuiderhoektwee kamers aanelkaar
 
koperCoert Hendricks, gehuwd metkistmaker175-00-00 GG
koperAeffke Claeses
verpachter grond oostelijke kamerBauck Sytses 1-00-00 CG
verpachter grond andere kamerde verkoper Cornelis Sjoerd Bonck 1-00-00 CG
naastligger ten oostenJoris Jelles de Coocker
naastligger ten zuidende plaats van verkoper Cornelis Sjoerd Bonck
naastligger ten zuidenJan Nannings
naastligger ten westenClaes Leerlooierssteeg
naastligger ten noordenweduwe Imck Rintses bierdrager
verkoperCornelis Sjoerd Bonck, gehuwd met
verkoperJaentie Cornelis
tekst in de margeJan Nanninghszn. oude burgemeester, seggende hem 't nyaer als naestleger van de eene camer sijne erve naestleggende toegestaen t'sijn bij den proclamant Coert, mits dat hij Jan Nannings voor die camer te mey betaelen sal seven ende veertich goutguldens ende d'proclamanten d'volle consenten versoeckt, in dier voegen 't nyaer van de voors. hem naeststaende camer presenterende, niet te min in cas van oppositie datelyck te consigneren 't gene d'heeren behijnen? sullen te behoren. Actum Harlingen den 22en february 1612.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCoert Hendricks, kistmaker x Aeffke Claeses kopen twee kamers aan elkaar op de zuider hoek van Claes Leertouwers steeg. Ten O. Joris Jellis de Coocker, ten Z. verkopers' plaats met Jan Nannings, ten W. de steeg, ten N. Imck wd. bierdrager Rintse. Grondpacht op de oostelijkste kamer 20 st aan Bauck Sytses, op de andere kamer 20 st aan de verkopers. Gekocht van Cornelis Sjoerds Bonck x Jaentie Cornelis voor 175 gg.


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0102v van 7 dec 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTheunis Folckerts


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0106r van 18 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0106r van 18 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0232v van 13 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsen ZZhuis met pothuis of schuur daar achter en een paatsje er tussen
 
koperLambert Gerryts, gehuwd met400-00-00 GG
koperMary Claes
verpachter grondde stad Harlingen2-06-00 CG
naastligger ten oostensteeg naar de schuur of het pothuis in eigendom
naastligger ten oostenJacob Jacobs
naastligger ten zuidenSteffen Steffens Gunter de jonge
naastligger ten westenSteffen Steffens de Gunter de jonge
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat en diept]
verkoperPier Andries, zwager van
verkoperHil Bottes, weduwe van
verkoperwijlen Teuis Folckerts, gesterkt met


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0259r van 20 jan 1621 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLambert Geurts


1622 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0304v van 17 mrt 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsen ZZhuis
 
koperYede Riencks, gehuwd met426-14-00 GG
koperArian Martens
verpachter grondSimon Toenis van der Pijpe 2-06-00 CG
protesteert vanwege een hypotheekPieter Claesen
protesteert vanwege een hypotheekgedeputeerde Vijfdeelen Zeedijken buitendijks Pier Annis Reen
protesteert vanwege een reversaalHil Bottes
naastligger ten oostenJacob Jacobs
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSimon Toenis van der Pijpe
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperLambert Gorryts, gehuwd met
verkoperMary Clases


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0259r van 20 jan 1621 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0119v van 16 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52achterSchritsen ZZschoenmakersperk
 
koperFemme Pieters, gehuwd met300-00-00 CG
koperAntie Hendrixs
verpachter grondde stad Harlingen0-04-08 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende perken van Jacob Dircx
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenEde gortmaker
verkoperWybe Jans, gehuwd met
verkoperPytke Pybes


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0037v van 18 jun 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52achterSchritsen ZZ1/2 schoenmakersperk
 
koperFedde Pytters c.u.mr. schoenmaker125-00-00 CG
eigenaar van 1/2Fedde Pyttersmr. schoenmaker
naastligger ten oostengemene steeg
naastligger ten zuidenhet perk van Jacob Dircks
naastligger ten westende hof van Symen Teunes van der Pyet
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Fedde Pytters, mr. schoenmaker, koopt 1/2 schoenmakersperk zz. Schritsen, waarvan hij al 1/2 bezit. Ten O. een openbare steeg, ten Z. het perk van Jacob Dircks, ten W. de hof van Symen Teunis van der Piet. Gekocht van [niet genoemd], voor 125 CG.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0062v van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenYede Riencx gortmaker


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0126r van 3 jul 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52achterSchritsen ZZperk en gereedschappen
 
koperDirck Jacops mr. schoenmaker190-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-04-08 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenIpe Meynerts
naastligger ten westenRaamstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFedde Pytters
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Dirck Jacops, mr. schoenmaker, koopt een perk en de gereedschappen op de Schritsen. Ten Z. Ipe Meynerts, ten O. de steeg. Grondpacht 4 st 8 pn. Gekocht van Fedde Pytters voor 190 gg.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0020v van 3 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0020v van 3 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0070r van 24 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenEde Riencx


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0254v van 28 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenIede Riencx gortmaker


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0073r van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsen ZZ [staat: bij de Leertouwersbrug]huis, schuur, plaats en gortmolen met schuur
 
kopermr. Jurien Harmens c.u.525-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-06-00 CG
naastligger ten oostenvrije steeg
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Jacobs
naastligger ten zuidende galeibakkerij van Jacob Aerts cum fratre
naastligger ten westende galeibakkerij van Jacob Aerts cum fratre
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat]
verkoperde erfgenamen van wijlen Iede Rienxgortmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Jurjen Harmens koopt een huis, schuur, plaets, gortmolen en schuur, bij de Leertouwersbrug, v/h van gortmaker Iede Rienx. Ten O. Jacob Jacobs en een vrije steeg, ten Z. en W. de gleibakkerij van Jacob Aertsen cum fratre, ten N. de straat. Gekocht van erven Iede Rienx.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0254v van 28 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0254v van 28 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0168v van 26 jun 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenmr. Jurjen Harmens
naastligger ten oostenPytter Yges


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0044v van 8 jun 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJurjen Harmens


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0044v van 8 jun 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0044v van 8 jun 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0169r van 24 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenmr. Jurrien Harmens
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Papesteegje]


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0169r van 24 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-001Schritsen 52huis
eigenaarJurrien Harmens
gebruikerGerrit Beerns
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
4-002Schritsen 52huis
eigenaarJurrien Harmens
gebruikerJane Jansen
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
4-003Schritsen 52perk
eigenaarJacob Bonk
gebruikerJacob Bonk
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
4-004Schritsen 52perk
eigenaarwed. vroedsman Kok
gebruikerwed. vroedsman Kok
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
4-005Schritsen 52perk
eigenaarburgemeester Jacob Alberts
gebruikerburgemeester Jacob Alberts
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
4-006Schritsen 52huis
eigenaarwed. Aleff Gerrits
gebruikerwed. Aleff Gerrits
opmerkingonvermogende


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0021r van 19 jun 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Papesteeg]
naastligger ten oostenmr. Jurrien Harmens


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-001Schritsen 52huis
eigenaarJurrien Harmens
gebruikerGerrit Beerns
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan31-5-1720
4-002Schritsen 52huis
eigenaarJurrien Harmens
gebruikerJan Jans
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan31-5-1720
4-003Schritsen 52perk
eigenaarvroedsman Bonk
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
4-004Schritsen 52perk
eigenaarLolle Kok erven
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-5-1720
4-005Schritsen 52perk
eigenaarb[urgem]r. Winalda
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-7-1720
4-006Schritsen 52huis
eigenaarFedde Aleffs
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan29-6-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0095v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: de zogenaamde Papesteeg]
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen mr. Jurjen Harmens


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-001 Schritsen 52huis
eigenaarJurjen Harmens
gebruikerGerrit Berends
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
4-002 Schritsen 52huis
eigenaarJurjen Harmens
gebruikerFreerk Jansen
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
4-003 Schritsen 52perk
eigenaarTjeerd Fockes
gebruikerTjeerd Fockes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG
4-004 Schritsen 52perk
eigenaarLolle Jacobs
gebruikerLolle Jacobs
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG
4-005 Schritsen 52perk
eigenaarLolle Jacobs
gebruikerLolle Jacobs
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG
4-006 Schritsen 52huis
eigenaarFedde Aleffs
gebruikerFedde Aleffs
opmerking1723 insolvent verklaert


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0128v van 10 okt 1728 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende hof gebruikt door de Roomse priester


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0163r van 30 nov 1732 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0354r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsen ZZ bij de Leertouwersbruggehuis
 
koperPieter Jansen Trompetter, gehuwd metgrootschipper601-00-00 GG
koperElske Janes van Sloten
gebruikerTrijntie Donker
naastligger ten westenGelinde [staat: Glinda] koopman
naastligger ten zuidenGelinde [staat: Glinda] koopman
naastligger ten oostensteeg in eigendom
naastligger ten oostenClaeske Stapert
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperTrijntie Heins, gehuwd met
verkoperPhilippus Swartboekhouder bij de suikerraffinaderij
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(voorhuis) Pieter Jansen Trompetter, grootschipper x Elske Janes van Slooten koopt een huis zz. Schritsen bij de Leertouwersbrug. Met beschrijving. Met een eigen uitgaande steeg ten O. naar de achterwoning. Ten O. Claeske Stapert, ten Z. en W. koopman Gelinde, ten N. die straat. Gekocht van Trijntje Heins x boekhouder bij de suikerraffinaderij Philippus Swart voor 601 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-001 Schritsen 52huis
eigenaarPyter J. Trompetter
gebruikerPyter J. Trompetter
huurwaarde39-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-00 CG
4-002 Schritsen 52huis
eigenaarClaaske Stapert
eigenaarGeeske Stapert
gebruikerJacob Buitenpost
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-06-10 CG
4-003 Schritsen 52[schoenmakers]perk
eigenaarTjeerd Fokkes
gebruikerTjeerd Fokkes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG
4-004 Schritsen 52[schoenmakers]perk
eigenaarJacob Lolkes
gebruikerJacob Lolkes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG
4-005 Schritsen 52huis
eigenaards. Boterweg c.s.
gebruikerSytie Clases
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG
4-006 Schritsen 52huis
eigenaarTjeerd Syvarda
gebruikerAaltie Minnes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0163r van 30 nov 1732 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0163r van 30 nov 1732 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-001 Schritsen 52wed. Pyter Trompetter, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG
4-002 Schritsen 52dr. Tjallingi, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal26-00-00 CG
4-005 Schritsen 52Tjerk IJsenbeek, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
4-006 Schritsen 52Jan Lammerts, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-001 Schritsen 52huis
eigenaarPyter Jans Trompetter
gebruikerPyter Jans Trompetter
huurwaarde39-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-01-12 CG
4-002 Schritsen 52huis
eigenaarClaaske Stapert erv.
eigenaarGeeske Stapert erv.
gebruikerdr. Tjallingi
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-03-10 CG
4-003 Schritsen 52perk
eigenaarJacob Lolles
gebruikerJacob Lolles
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-01-12 CG
4-004 Schritsen 52perk
eigenaarJacob Lolkes
gebruikerJacob Lolkes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-01-12 CG
4-005 Schritsen 52huis
eigenaarTjerk IJsenbeecq
eigenaarSytske Hansen
gebruikerTjerk IJsenbeecq
gebruikerPytter Reynders
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG
4-006 Schritsen 52huis
eigenaarTjeerd Siverda
gebruikerJan Lammerts
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0122r van 6 okt 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsen ZZhuis en tuin
 
koperJurjen Ockes, gehuwd met640-00-00 CG
koperAaltje Harkes
verpachter grondde stad Harlingen2-10-00 CG
huurderPhilippus Olgaart
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenJarig Gelinde koopman
naastligger ten westenEeltje Aukes n.u.
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat]
verkoperJuffrouw Trijntje Stapert, weduwe vanSneek
verkoperwijlen Aniëdes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Ockes x Aaltje Harkes koopt een huis c.a. zz. Schritsen, verhuurd aan Philippus Oolgaard. Ten O. een steeg, ten Z. koopman Jarig Gelinde, ten W. Eeltje Auckes [Travaille], ten N. die straat. Gekocht van Trijntje Stapert wv Aniedes te Sneek, voor 640 gg.


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0260v van 21 jun 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsen ZZhuis
 
koperWilhelm Damen, gehuwd mettrompetter op het Prinsenjacht999-19-00 CG
koperElisabeth van Gerritsheim
verpachter grondde stad Harlingen2-10-00 CG
huurderburgervaandrig de heer Idzardi c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenJarig Gelinda koopman
naastligger ten westenEeltje Travaillie n.u.
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJurjen Ockes, gehuwd metmr. metselaar
verkoperAaltje Harkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWilhelm Damen, trompetter op het Prinsejacht x Elisabeth van Gerritsheim, koopt een huis zz. Schritsen. Ten O. een openbare steeg, ten Z. Jarig Gelinde, ten W. Eeltje Travaille, ten N. die straat. Gekocht van mr. metselaar Jurjen Ockes x Aaltje Harkes.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0180v van 6 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsen ZZhuis en tuin
 
koperPieter P. van der Meulen, gehuwd met950-00-00 CG
koperFettje J. Medalen
verpachter grondde stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenJarig Gelinde
naastligger ten westenElske Janes van Slooten
naastligger ten noordenSchritsen
verkoper q.q.Johannes Dahman, gelastigde van
verkoperWilhelm Dahman c.u.muziekmeesterAmsterdam


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0299v van 19 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsenkamer of achterhuis
 
koperJarig Gelinde, gehuwd metkoopman220-00-00 CG
koperHenderina Wildschut
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenPieter Pieters
naastligger ten zuidenJarig Gelinde koopman
naastligger ten westenJarig Gelinde koopman
naastligger ten noordenSjoerd Johannes
verkoperElske Janes van Slooten, weduwe van
verkoperwijlen Eeltje Travaillekoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achterhuis) Jarig Gelinde x Henderina Wildschut koopt een camer of achterhuis op de zz. Schritsen, dat afgescheiden is van het voorhuis dat door Jacob Gerlofs wordt bewoond. Ten O. een massale steeg en Pieter Pieters, ten Z. en W. de koper, ten N. Sjoerd Johannes. Gekocht van Elske Janes van Slooten wv Eeltje [Aukes] Travaille, voor 220 cg.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0301v van 19 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsen ZZhuis
 
koperSjoerd Johannes, gehuwd metscheepstimmerman700-00-00 CG
koperAntje Floris
huurderJacob Gerlofs c.u.
naastligger ten oostenPieter Pieters
naastligger ten zuidenJarig Gelinde koopman
naastligger ten westenJarig Gelinde koopman
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperElske Janes van Slooten, weduwe van
verkoperwijlen Eeltje Travaille
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(voorhuis) Sjoerd Johannes, scheepstimmerman x Antie Floris koopt huis zz. Schritsen, verhuurd aan Jacob Gerlofs. De achterwoning, verhuurd aan Jacob Claasen is niet in de koop begrepen. Veel bepalingen over de rechten van omwonenden die water mogen halen uit de put op het achtererf. Ten O. Pieter Pieters, ten Z. en W. Jarig Gelinde, ten N. straat en diept. Met vrij in- en uitgang in de massale steeg ten O. Gekocht van Elske Janes van Slooten wv Eeltje Travaille, voor 700 cg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0135v van 14 okt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsen ZZ1/2 huis
 
koperWalle Gerbens, gehuwd metscheepstimmerman350-00-00 CG
koperAntje Idses
huurderWalle Gerbens 10-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Pieters
naastligger ten zuidenJarig Gelinde koopman
naastligger ten westenJarig Gelinde koopman
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperAntje Floris, weduwe van
verkoperwijlen Sjoerd Johannisscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(voorhuis) Walle Gerbens, scheepstimmerman x Antie Idses kopen 1/2 huis zz. Schritsen, thans door de kopers gehuurd voor 40 cg voor het geheel. Ten O. Pieter Pieters, ten Z. en W. koopman Jarig Gelinde, ten N. de Schritzen. Geen grondpacht. Gekocht van Antje Floris wv scheepstimmerman Sjoerd Johannes, voor 350 cg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0313r van 14 okt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsen ZZ1/2 huis
 
koper provisioneelN. N.
eigenaar van 1/2Walle Gerbens
huurder van 1/2Walle Gerbens
naastligger ten oostenPieter Pieters
naastligger ten zuidenJarig Gelinde koopman
naastligger ten westenJarig Gelinde koopman
naastligger ten noordenSchritsen
verkoper als moeder en wettige voorstanderse over haar minderjarige kinderenAntje Floris, weduwe van
verkoper als moeder en wettige voorstanderse over haar minderjarige kinderenwijlen Sjoerd Johannes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achterhuis) Wordt geveild ten verzoeke van Antje Floris wv Sjoerd Johannes, als moeder en wettige voorstanderse van hare minderjarige kinderen, 1/2 een huis zz. Schritsen, thans voor de helft gebruikt en bewoond door de eigenaars, voor de andere helft verhuurd aan Walle Gerbens c.u. Ten O. Pieter Pieters, ten Z. en W. koopman Jarig Gelinde, ten N. de Schritzen.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0061r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten oostenN. N.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0061r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1786 - reëelkohieradresgebruik
4-001 Schritsen 52gleibakkerij
eigenaarH.R. Binksma
gebruikerH.R. Binksma
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG
4-002 Schritsen 52huis
eigenaarWalle Gerbens
gebruikerWalle Gerbens
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG
4-003 Schritsen 52huis
eigenaarH.R. Binksma
gebruikerCornelis Poort
huurwaarde35-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-07-04 CG
4-004 Schritsen 52woning
eigenaarerven Jan Poulus
gebruikerWytse Heins
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-14 CG
4-005 Schritsen 52woning
eigenaarS. Lambergen
gebruikerHarmen Claasen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG
4-006 Schritsen 52perk
eigenaarLolle Jacobs
gebruikerLolle Jacobs
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0061r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1794 - reëelkohieradresgebruik
4-001 Schritsen 52gleibakkerij
eigenaarH.R. Binksma
gebruikerH.R. Binksma
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG
4-002 Schritsen 52huis
eigenaarFolkert Ates
gebruikerFolkert Ates
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG
4-003 Schritsen 52huis
eigenaarwd. Pieter Asmus
gebruikerwd. Pieter Asmus
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG
grondpacht02-10-00 CG
aanslag grondpacht00-12-08 CG
grondpacht aan de stad Harlingen
af: sint jacobi schatti4 10 0
4-004 Schritsen 52huis
eigenaarH.R. Binksma
gebruikerLieuwe Aukes
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-14 CG
4-005 Schritsen 52huis
eigenaarS. Lambergen
gebruikerJanna Everts
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-01-12 CG
af: sint jacobi schatti1 0 0
4-006 Schritsen 52perk
eigenaarLolle Kok
gebruikerLolle Kok
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0061r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0061r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0219r van 6 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0219r van 6 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFolkert Ates


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0219r van 6 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0326v van 19 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsen ZZ wijk F-056 [staat: F-064]huis
 
koperMink Jans Kroon, gehuwd met400-00-00 CG
koperZipkje Heerts
huurderMink Jans Kroon 35-00-00 CG
huurderZipkje Heerts
naastligger ten oostenFrans Tjallingii
naastligger ten zuidenFrans Tjallingii
naastligger ten westenFrans Tjallingii
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperFolkert Ates, gehuwd met
verkoperPietje Jacobs


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0219r van 6 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0219r van 6 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-002 Schritsen 52Mink Kroon2-00-00 CG


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0219r van 6 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51002 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 189 van 29 dec 1810
adressoortbedraggebruik
F-054Schritsen 52koopaktefl. 400huis de drie spaarpotten F-054
 
verkoperDouwe Hanzes
koperHuibert Jans
koperWopke Joerds


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-052Schritsen 52Melle Foppes de Vriesgeb 1797 HRL, ovl 4 okt 1813 HRL; wijk F-052, zv Foppe Cornelis dv en Grietje Johannes; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-052Schritsen 52Johannes Petrus Werninkgeb 1783 ... , ovl 5 dec 1814 HRL; wijk F-052, predikant bij de Ned. Hervormde gemeente te HRL; BS ovl 1814; gebruiker wijk F-052, Hervormd Leeraar; eigenaar is Sipke Houtsma, 1814 (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-052Schritsen 52Sipke Willems Houtsma... bakker, Jan Botes, bakkersknegt, Tjerk S. van Reenen, schoenmakersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-052, gebruiker is J.P. Wernink, Hervormd Leraar, 1814. (GAH204); S.W.H., Raad in de Vroedschap ende Tietje ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-053Schritsen 52Jacob Gosses de Vries... HRL, hm ... , vlgs ovlakte wednr met kinderen, leerlooier; BS ovl 1819; eigenaar en gebruiker van wijk F-053, leerlooiersknegt, 1814. (GAH204); Maandag den 23 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-054Schritsen 52Hubert Jans Wagenaar... eigenaar van wijk E-190; gebruiker Hend. Rink, metzelaar, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-054, houtstek, 1814. (GAH204); id. van wijk F-071, koopman; medegebruiker Jan Wagenaar, 1814. (GAH204); id. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-055Schritsen 52Harm Wennekes... id. van wijk E-253, spinderij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-254, verwerij, 1814. (GAH204); id. van wijk F-055, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-113; gebruiker Anth. Huisman wed., gealimenteerd, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-058Schritsen 52Wytse Dirks Blom... BS geb 1811, hu, huw 1812, ovl 1815, ovl 1822, huw 1831, ovl 1856, ovl 1858; eigenaar en bewoner van wijk F-058, stads majoor, 1814. (GAH204); Evert deppe, Bombardier in de comp. artillerie van capt. Hosung ende ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-059Schritsen 52Mink Jans Kroon... Grote Kerk HRL 1804, 1806, 1807, 109, BS huw 1814, huw 1818, huw 1819; eigenaar en gebruiker van wijk F-059, schipper, 1814. (GAH204); bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650); kind: Baukje Minks ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-059Schritsen 52Mink J Kroon Mink J Kroon schipper
F-058Schritsen 52W D Blom W D Blom stads majoor
F-055Schritsen 52H Wennekes H Wennekes tuin
F-054Schritsen 52Hubert Wagenaar & Comp Hubert Wagenaar & Comp houtstek
F-053Schritsen 52Jacob G Jans de Vries Jacob G de Vries leerlooyersknegt
F-052Schritsen 52Sipke Houtsma J R Wernink hervormd leeraar


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49011 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 233 en 243 van 19 aug 1818
adressoortbedraggebruik
F-058Schritsen 52provisionele en finale toewijzingfl. 512huis aan de Schritsen F-058
 
verkoperWemeltje Brens
verkoperHendrik Stroband
verkoperAnne Wytses Blom
koperBonne Gosses IJlstra


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 349 en 367 van 20 okt 1819
adressoortbedraggebruik
F-059Schritsen 52provisionele en finale toewijzingfl. 225huis op de Schritsen F-059
 
verkoperPetrus Rosinga
verkoperHendrik Smith
koperPetrus Rosinga


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 222 van 19 dec 1820
adressoortbedraggebruik
F-054Schritsen 52koopaktefl. 1000houtstek F-054
 
verkoperHubert Jans Wagenaar
verkoperWopke Djoerds van der Stel
koperAlbert Harmens Stuur
koperJan Freerks Hoekstra


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-053Schritsen 52Angenietje de Haas, overleden op 8 juli 1821wed. Jacob Gosses de Vries (Schritsen F 53), moeder van Christoffel, grofsmid, Trijntje (vrouw van Pier Jans van Aarum/ Aaren, zoutdrager) en Marijke Jacobs de Vries (wed. Gerrit Keizer, in leven sjouwerman). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49017 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 172 van 31 jul 1824
adressoortbedraggebruik
F-058Schritsen 52koopaktefl. 500huis aan de Schritsen F-058
 
verkoperBonne Gosses IJlstra
koperJan Kerkhoven


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49020 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 181 van 1 jun 1827
adressoortbedraggebruik
F-055Schritsen 52koopaktefl. 50tuin aan de Schritsen F-055
 
verkoperAnna Maria Alida Arends
verkoperGerhard Telsemeyer
verkoperGeertruida Arends
verkoperBernardus Leemkoel
koperfa. Hubert Jans & Co


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 346 en 358 van 28 okt 1829
adressoortbedraggebruik
F-052Schritsen 52provisionele en finale toewijzingfl. 1580huis aan de Schritsen F-052
 
verkoperImkje Sipkes Houtsma
verkoperHendrik Sipkes Houtsma
verkoperRinske Laases Spannenburg (wv Willem Sipkes Houtsma)
verkoperJohan Frederik Christiaan Tuinstra
koperPierkje Sjoerds Schaafsma


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-052Schritsen 52Clara Daniels Sebes, overleden op 13 december 18291 wk, dochter van Daniel Sebes, instituteur Schritsen F 52 en Jacoba-Susanna Bloem, zuster van minderjarige Jacomina-Petronella, Pieter-Willem en Johanna-Anthonia Daniels Sebes. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1516Schritsen 52Simon Ruurds SchaapHarlingenhuis en erf (106 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1517Schritsen 52Jan Johannes KerkhovenHarlingenwinkelknegthuis en erf (168 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1518Schritsen 52Hubert Jans en Comp.Harlingenerf (210 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1519Schritsen 52Hubert Jans en Comp.Harlingenschuur en erf (240 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1520Schritsen 52Christoffel Jacobs de VriesHarlingengrofsmidhuis en erf (130 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1535Schritsen 52Pier SchaafsmaHarlingenkoopmanhuis en tuin (510 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1519 Hubert Jans & coHarlingendoor verbouwing vergroot met perceel no 1520


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1520 Christoffel j de VriesHarlingenafgebroken (overgaan aan hubert jans & co)


1835 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49028 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 266 van 29 sep 1835
adressoortbedraggebruik
F-058Schritsen 52koopaktefl. 510huis aan de Schritsen F-058
 
verkoperJan Kerkhoven
koperGerben Wybrens Vellinga


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-059Schritsen 52Jan Jurjens, overleden op 20 november 1835fuselier, overleden Den Bosch (in hospitaal), onechte zoon van wijlen Geertje Arends, enige ab intestato erfgenaam is Jan Kamp, schoenmaker Schritsen F 59 (wiens grootmoeder aan vaderszijde was zuster van Jans grootvader aan moederszijde). Saldo fl. 200,- (als remplacant voor Dirk Feersma). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-052Schritsen 52Christina Petraeus... Hofman; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1830, ovl 1849; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-052; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-052Schritsen 52Pier Sjoerds Schaafsma... ovl 1898, bev.reg. HRL 1851 wijk F-048; oud 31 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-052; VT1839; P.S. eigenaar van perceel nr. 1535 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 598, huis en tuin, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-054Schritsen 52Grietje Bangma... HRL, huwt met Pieter Miedema, DG, dv Meindert B., en Elisabeth ... ; BS ovl 1884; bev.reg. HRL 1851 wijk F-054, wijk G-032, 69, 74, 81; oud 29 jaar, geb Idsegahuizen en wonende te HRL. 1839, wijk G-123; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-058Schritsen 52Albert Sluik... ovl 1839, huw 1840, ovl 1843; oud 34 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk F-058; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-059Schritsen 52Catharina Holtevers... HaF-52, 54, 214, supp wijk G-398; oud 43 jaar, geb Rinsumageest (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-059; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-058Schritsen 52A Sluik jrstemgerechtigde


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-058Schritsen 52Dieuwke Blok, overleden op 29 oktober 183933 jr, overleden Schritsen F 58, vrouw van Albert Sluik junior, koopvaardijschipper, moeder van minderjarige Albertina, Trijntje, Ankje en Janna Alberts Sluik. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-052SchritzenPier Sj. Schaafsma31 jMakkumm, protestant, gehuwd, koopman
F-052SchritzenChristine Petraeus32 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-052SchritzenSjoerd Schaafsma8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-052SchritzenJohan Willem Schaafsma5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-052SchritzenTieltie Schaafsma7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-052SchritzenRigtje Schaafsma6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-052SchritzenJeltie Schaafsma3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-052SchritzenGrietje Molenaar25 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-052SchritzenAafke Blokmaker16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-058SchritzenAlbert Sluik34 jTerschellingm, protestant, weduwnaar, zeekaptein
F-058SchritzenAlbertine Sluik8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-058SchritzenTrijntie Sluik7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-058SchritzenAukje Sluik5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-058SchritzenJanne Sluik3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-058SchritzenTjietske Blokmaker20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-059SchritzenCatharina Holtevers [Holtewier]43 jRinsumageesv, rooms katholiek, weduwe, geen
F-059SchritzenPaulus Kamp25 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-059SchritzenPetrus Kamp22 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-059SchritzenHendrikus Kamp7 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-059SchritzenWilhelmus Kamp2 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-059SchritzenElisabeth Kamp13 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 1535Schritsen 52pier schaafsma120 gl.6.00 gl.12.000 gl.7.00 gl.6.00 gl.


1847 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51025 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 41 van 21 jul 1847
adressoortbedraggebruik
F-053Schritsen 52koopaktefl. 802gedeelten in een houtstek met kantoor op de Schritsen, F-053, F-054 en F-055 en pakhuis F-079
 
verkoperAlbert Harms Stuur
koperJan Freerks Hoekstra


1849 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-052Schritsen 52Christina Petraeus, overleden op 25 oktober 1849vrouw van Pier Sjoerds Schaafsma, zeehandelaar (Schritzen F 52), moeder van minderjarige Sjoerd, Tiele, Rigtje, Johan-Willem, Jeltje, Christina, Jacoba-Albertina en Pier Piers Schaafsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-053Schritsen 52Janke Keurgeb 25 dec 1810 Leeuwarden, ovl 17 aug 1881 HRL, huwt met Fokke Dijkstra, (gk), N.H., Vst 24 apr 1858 uit Leeuwarden, dv Albert K, en Jeltje Swart; BS ovl 1881; bev.reg. HRL 1851 wijk F-053, wijk G-236


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-053Schritsen 52Jelsje Brons... uit Amsterdam, dv Willem Abrahams B, en Atsje Freriks; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk C-221, wijk F-053, wijk G-127, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-054Schritsen 52Betting Freerks de Boer... Nicolaas (Webber); dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1842, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk E-062, wijk F-054, wijk H-215, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-054Schritsen 52Geert van der Woudegeb 1808 Jelsum, huwt met Sweitse Prosee, N.H., Vst 7 nov 1851 uit Leeuwarden, A 10 mei 1856 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk F-054, wijk G-160, 193


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-054Schritsen 52Pieter Miedemageb 17 jan 1807 Bozum, ovl 31 okt 1866 HRL, huwt met Grietje Bangma, werkman in 1851, DG, ovl wijk G-083, zv Jelte M, en Tjitske Bonnema; BS ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk F-054, wijk G-032, 69, 74, 81


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-054Schritsen 52Sweitse Proseegeb 1804 Suameer/Leeuwarden, huwt met Geertje vd Woude, asman, N.H., Vst 7 nov 1851 uit Leeuwarden, A 10 mei 1856 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk F-054 wijk G-160, 193


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-055Schritsen 52Louwrens Johannes Voogd... Konings in Frl dd 29 apr 1854, 1e afdeling, no. 910; bev.reg. HRL 1851 wijk A-032, wijk E-087, 211, wijk F-055, 143, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-055Schritsen 52Pieter Hinkes Poelstrageb 29 dec 1787 Wons, melktapper in 1862, N.H., Vst 23 jun 1862 uit Almenum, A 8 jul 1865 Wijnaldum; bev.reg. HRL 1851 wijk F-055, 1860-80


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-059Schritsen 52Folkert Scheltes van der Hoef... Folkerts; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1823, ovl 1847, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-031, wijk F-059, wijk ... (alles)


1852 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-059Schritsen 52Sierd Jans de Zwaan, overleden op 21 juli 1852geboren 4/10/1851, zoon van Jan J. de Zwaan, kuiper (Schritsen F 59) en Trijntje S. van der Vliet, broer van minderjarige Jacobus en IJsbrand Jans de Zwaan. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1516F-059 (Schritsen)Jantje N. van der Wal wed. L. Knolwoonhuis
Sectie A nr. 1517F-058 (Schritsen)Catharina E. Bonraad wed. B. van Loonwoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
F-054Schritsen 52Sjoerd de Heer... wijk D-047, zv Brand dH, en Hieke Boomsma; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk D-026, wijk E-002, wijk F-054, supp wijk ... (alles)


1864 - bewonersadresnaamgegevens
F-059Schritsen 52Margaretha Schotgeb 1795 Leith, GB, ovl 3 okt 1864 HRL, huwt met Luitjen Nannes vd Wal, ovl wijk F-059, dv Alexander S, (gk), en Clara ... , (gk); BS ovl 1864


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1517F-055 (Schritsen)Thomas H. van Slootenwoonhuis
Sectie A nr. 1516F-056 (Schritsen)Nantje N. van der Wal, wed. Luitje Knolwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1516Schritsen 52 (F-056)Albert Koenswoonhuis


1930 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Schritsen 52 (hal), HarlingenSchritsen 52 (hal)Jozepha, zr. Maria'ZR. MARIA
JOZEPHA
9 JULI 1930'
Afkomstig van de Kleuterschool 'St. Jozeph', Both Apothekerstraat 1, door afbraak en verplaatsing van de Kleuterschool naar de Basisschool.


1967 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Schritsen 52 (hal), HarlingenSchritsen 52 (hal)HOC AEDIFICIUM
A.D. MCMXLI vi belli dirutum
A.D. MCMLXVII diligenter restitutum
IN FIDE SIT
S. MICHAELIS ARCHANGELI
LOCI HUIUS PATRONI
29 sept. 1967'

vertaling:
Moge dit gebouw, dat in 1941 door het oorlogsgeweld verwoest is en in 1967 zorgvuldig verbouwd, onder de hoede staan van de aartsengel de heilige 'Michael', de beschermheilige van deze stad.
In 1967 ingemetseld door de toenmalige pastoor Rolff.


1987 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Schritsen 52 (hal ingang Raamstraat), HarlingenSchritsen 52 (hal ingang Raamstraat)Zeinstra, H RH.R. ZEINSTRA
voorzitter schoolbestuur
15 october 1987'
  terug