Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Spinhuisstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Spinhuisstraat 13 4-185 4-195 H-075 H-086
Naastliggers vanSpinhuisstraat 13
ten oostenWasbleek 1
ten zuidende Spinhuisstraat
ten westenSpinhuisstraat 11
ten noordende Rozengracht


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-185Spinhuisstraat 13huis en hoff
eigenaarJan Kuik
gebruikerJan Kuik
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-185Spinhuisstraat 13huis en hoff
eigenaarJan Kuik
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-1-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-185 Spinhuisstraat 13huis en hoff
eigenaarJan Kuik
gebruikerJan Kuik
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-00-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-185 Spinhuisstraat 13huis
eigenaarerven Esge Lieuwes
gebruikererven Esge Lieuwes
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-185 Spinhuisstraat 13Fokke Symons, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-185 Spinhuisstraat 13huis
eigenaarEldsge Lieuwes erven
gebruikerFokke Symons
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0195r van 15 apr 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spinhuisstraat 13Spinhuisstraat NZ [staat: achter de Rozengracht]hof met zomerhuis
 
koperFrederik Martinus 225-00-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Jarig Westra
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: Baanpad]
naastligger ten westende heer P. Tetrode
naastligger ten noordende heer P. Tetrode
verkopermeerderjarige vrijster Janke Jelles, zuster en erfgename van
erflaterwijlen Eeltje Jelleshovenier


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0214v van 2 feb 1806 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spinhuisstraat 13Spinhuisstraat NZ [staat: achter de stokerij dicht bij de kleine sluis]huis bestaande uit 2 kamers
 
koperS. Feenstra koopman131-10-00 CG
huurder 1 kamerHeere Sipkes 0-07-00 CG
huurder 1 kamerAte Hoytes 0-07-00 CG
naastligger ten oostenF. F. van Esta
naastligger ten zuidenF. F. van Esta
naastligger ten westenHubert Jans
naastligger ten noordenS. Feenstra koopman
verkoperAne YvesLeeuwarden


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-195 Spinhuisstraat 13Wybren Klok erven0-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-075Spinhuisstraat 13Baltus Hendriks Claver... in 1813, zv Hendrik Baltus K, en Klaaske Martens; BS huw 1813, huw 1815, ovl 1850; gebruiker van wijk H-075, sjouwer, eigenaar is Jelle Boomsma, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-075Spinhuisstraat 13Jelle Jetses Boomsma... wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-260; gebruiker Frans Smith vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk H-075; gebruiker is Baltus Claver, sjouwer, 1814. (GAH204); bezit een jagt 20 voet, belasting: f. 2:3:6, mei ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-075Spinhuisstraat 13Jelle Boomsma Baltus Claver sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1885Spinhuisstraat 13erven Jetze Jelles BoomsmaHarlingenhuis (28 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-075Spinhuisstraat 13Jikke van der Zeeoud 63 jaar, geb Berlikum en wonende te HRL. 1839, wijk H-075; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-075Spinhuisstraat 13Klaaske van der Zee... Cornelis vdZ, en Jieke Douwes; BS huw 1839; oud 28 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk H-075; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-075Spinhuisstraat 13Pieter de Wilde... ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk B-167; oud 34 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk H-075; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-075Bij de Kleine SluisJikke van der Zee63 jBelkumm, protestant, weduwnaar, geen
H-075Bij de Kleine SluisPieter de Wilde34 jPietersbierumm, protestant, ongehuwd
H-075Bij de Kleine SluisCornelius van der Zee35 jWijnaamm, protestant, ongehuwd
H-075Bij de Kleine SluisKlaaske van der Zee28 jPietersbierumv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-075Spinhuisstraat 13Cornelis Klases van der Zee... lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; oud 35 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk H-075; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-075Spinhuisstraat 13Geertruida Johannes Andela... Katholiek, dv Johannes A. en Tjietske Pettinga; BS huw 1829, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk G-156, wijk H-075, supp wijk F-365, supp wijk G-449, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-075Spinhuisstraat 13Hermanus Albertus Rouing... D-113, zv Albert Harmens R, en Maria ten Hulst; BS huw 1829, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk G-156, wijk H-075, supp wijk F-365, supp wijk G-449, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-075Spinhuisstraat 13Melchior ten Hulst... zv Hendrik Melchert en Alida Jans Dijkman; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk F-230, wijk G-156, wijk H-075, 228, supp wijk F-365, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1885H-075 (Over de waschbleek)Herre D. de Vrieswoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
H-075Spinhuisstraat 13Sjoerdtje Fikkegeb 1806 HRL, ovl 8 jul 1864 HRL, huwt met Heere Douwes de Vries op 14 mei 1835 HRL, dienstbaar, wonende te HRL. 1864, ovl wijk H-075, dv Jan F, en Trijntje Homburg; BS huw 1835, ovl 1864


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1885H-086 (Waschbleek)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4885Spinhuisstraat 13 (H-086)Jan P. Schaafsmawoonhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Spinhuisstraat 13Thomas Galama


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Spinhuisstraat 13 Thomas Galemastadsreiniger
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1965 - adresboekadresnaam
Spinhuisstraat 13W. (Wieger) Galema
  terug