Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wasbleek 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wasbleek 13 4-174 4-174 H-080 H-093
Naastliggers vanWasbleek 13
ten oostenWasbleek 15
ten zuidende Wasbleek
ten westenWasbleek 11
ten noordenRozengracht 26


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-174Wasbleek 13hoff
eigenaards. Henricus Reneman
gebruikerGeert Jans
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-174Wasbleek 13hoff
eigenaards. Reneman
gebruikerGerrit Hendrix Wewer
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
opmerkingaen de executeur betaeld
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-174 Wasbleek 13hoff
eigenaards. Reneman
gebruikerGerrit Jans wever
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-174 Wasbleek 13hoff
eigenaarvroedsman Hogeboom
gebruikervroedsman Hogeboom
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-174 Wasbleek 13huis
eigenaarEelke Jochums
gebruiker
opmerkingleedigh


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0057v van 13 mei 1781 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wasbleek 13Wasbleek NZ 13/15 [staat: bij of achter het pan- en estrikwerk op de Rozengracht]twee woningen
 
koper door niaar ratione sanguinisAurelia Gratama, gehuwd met3945-00-00 GG
koper door niaar ratione sanguinisPieter Tetrode koopman
geniaarde koperJetse Jelleskoopman
huurder oostelijke perceelde weduwe van Beernd Coenraads 0-06-00 CG
huurder westelijke perceelBeernd Hendriks mr. bontwever26-00-00 CG
naastligger ten oostenMeile Dirks Faber
naastligger ten zuidenWasbleek [staat: pad of straat]
naastligger ten westenhet wagenhuis van Bernhardus Jelgersma
naastligger ten noordenhet pan- en estrikwerk van Bernhardus Jelgersma
verkoperWillekes Bernhardus Jelgersma, erfgenaampredikantExmorra
verkoper q.q.burgemeester Sybolt Hoornstra, curator
verkoper q.q.burgervaandrig Michiel Nauta, curatoren over
verkoperSydske Jelgersma, erfgenaam
verkoper q.q.burgemeester Barend van der Meulen, curator
verkoper q.q.Mathijs van Idsinga, curatoroud secretaris
verkoper q.q.Minne Blok, curatoren overkoopman
verkoperAdriaantje Abitschz en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Bernhardus Jelgersma


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-174 Wasbleek 13F van Esta1-00-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
H-080Wasbleek 13Hielke Hanses Overberggeb 1790 Molkwerum, ovl 25 nov 1813 HRL; wijk H-080; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-080Wasbleek 13Andries H. de Vriesgebruiker wijk H-080, panbakkersknegt; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-080Wasbleek 13Frans Tjallingii van Esta... (GAH204); id. van wijk H-079; gebruiker Ate H. Piebinga, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-080; gebruiker Andries H. de Vries, panbakkersknegt, Hidde Sippes de Weerd, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-080Wasbleek 13Hidde Sippes de Weerd... ovl 1812, huw 1818, ovl 1823, ovl 1827, huw 1832, ovl 1836, ovl 18371862 overlijdens; gebruiker wijk H-080, panbakkersknegt; medegebruiker Andries H. de Vries, panbakkersknegt; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-080Wasbleek 13F F van Esta Andries H de Vries panbakkersknegt
H-080Wasbleek 13Hidde Sippes de Weerd panbakkersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1873Wasbleek 13Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurhuis (20 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-080Wasbleek 13Dirk Johannes Postma... 1839, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk E-245; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk H-080; VT1839; geb 11 jun 1810, ged 23 jun 1810 Grote Kerk HRL, zv Johannes Postma en Petronella van ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-080Wasbleek 13Engele Jans Schoonbergen... S, en Eelkje Engeles de Boer; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1835, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk H-080; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk H-085; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-080Dirk Johs. Postma29 jHarlingenm, protestant, gehuwd, panbakker
H-080Maria Harm. Friens25 jAmsterdamv, protestant, gehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-080Wasbleek 13Cornelis Eeltjes Riemersma, overleden op 15 mei 18409 jr, geboren Midlum, overleden Wasbleek H 80. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 31) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-080Wasbleek 13Sikke Dirks Nieuwenhuis, overleden op 14 juni 184262 jr, boerenarbeider, geboren Dongjum, overleden Wasbleek H 80, man van Rinske Gerrits Tilstra, vader van Gerrit, boerenknecht Ried, Herke, te Hoorn, Dirkje (vrouw van Simon de Vries, sleper), Fetje (vrouw van Rintje Bakker, matroos Amsterdam), Trijntje, dienstmeid aldaar, Dirk, Antje en Hotse Sikkes Nieuwenhuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-080Wasbleek 13Rinske Gerrits Tilstra, overleden op 17 juni 184253 jr, geboren Dongjum, overleden Wasbleek H 80, wed. Sikke Dirks Nieuwenhuis, moeder van Gerrit, boerenknecht Ried, Herke, te Hoorn, Dirkje (vrouw van Simon de Vries, sleper), Fetje (vrouw van Rintje Bakker, matroos Amsterdam), Trijntje, dienstmeid aldaar, Dirk, Antje en Hotse Sikkes Nieuwenhuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-080Wasbleek 13Trijntje Jelles Tigchelaar, overleden op 5 november 18424 jr, geboren Midlum, overleden Wasbleek H 80. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 43) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-080Wasbleek 13Jochem Leyen, overleden op 29 oktober 1844(Certificaat van onvermogen), 10 mnd (geboren 26/12/1843), overleden bij Wasbleek H 80. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-080Wasbleek 13Douwe Gatses de Groot, overleden op 12 december 18479 jr, geboren Ried 6/12/1841, overleden Wasbleek H 80, zoon van Gatse Leuwes de Groot, arbeider, broer van minderjarige Siebren, Baukje, Siebrigje en Sjoukje Gatses de Groot (toeziend voogd is Wiebe Siebrens Hofstra, wagenmaker Tzum). Saldo fl. 117,24. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-080Wasbleek 13Siebren Gatses de Groot, overleden op 13 december 18473 1/2 jr, geboren Midlum 12/4/1843, overleden Wasbleek H 80, zoon van Gatse Leuwes de Groot, arbeider, broer van minderjarige Baukje, Siebrigje en Sjoukje Gatses de Groot (toeziend voogd is Wiebe Siebrens Hofstra, wagenmaker Tzum). Saldo fl. 139,22. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - bewonersadresnaamgegevens
H-080Wasbleek 13Hendrika Koestra... 1862 HRL, huwt met Harmen Douwma op 3 mei 1818 HRL, huw.afk. 12 en 19 apr 1818, wonende te HRL, ovl wijk H-080, dv Hette K, en Johanna Sweserein; BS huw 1818, ovl 1862; oud 40 jaar, geb den Haag en wonende te HRL. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1873H-080 (Over de waschbleek)Frans van Esta Tjallingiiwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3856Wasbleek 13 (H-093)Gosse A. Hoek (en Cons.)woonhuis
  terug