Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Wortelstraat 15
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerWortelstraat 152-0692-0692-095B-083B-074


Naastliggers vanWortelstraat 15
ten oostenWortelstraat 17
ten zuidende Wortelstraat
ten westenWortelstraat 13


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0061r van 19 jan 1656 (het 17e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 15Wortelstraat NZ [staat: Droogstraat naast het vorige perceel]315‑00‑00 gggrondpacht van 1-05-00 cg
koperburgemeester Hesselus Wringer
eigenaar perceelde Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): kamer1‑05‑00 cg
eigenaar perceelnu betaald door Sipcke Dircx
verkoperde boedel van wijlen Idzart van Hittinga


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jacobs


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0189v van 16 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jacobs


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006r van 21 jan 1665 (het 15e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 15Wortelstraat NZ [staat: Droogstraat]630‑00‑00 cggrondpacht van 1-05-00 cg
koperJelte Ruierdts
eigenaar perceelde stad Harlingen: armvoogdij1‑05‑00 cg
verkoperde weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringer


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0198v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0328r van 12 dec 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente: armvoogdij


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0075v van 8 sep 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente: armvoogdij kamers


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-069 , folio 29Wortelstraat 15perk
eigenaarTomas Gonggrijp
gebruikerTomas Gonggrijp
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-069 , folio 17rWortelstraat 15perk
eigenaarTomas Gonggrijp erven
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan25‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-069 , folio Wortelstraat 15perk
eigenaarTomas Gongrijp
gebruikerTomas Gongrijp
opmerkingledig


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-069 , folio 17vWortelstraat 15[schoenmakers]perk
eigenaarTomas Gonggrijp
gebruikerTomas Gonggrijp
opmerkingledigh


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-069Wortelstraat 15Harmen Hendriks, bestaande uit 2 personen04‑00‑00 cg04‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-069 , folio 17vWortelstraat 15huis
eigenaarHarmen Hendrix
gebruikerHarmen Hendrix
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-069, fol. 27rWortelstraat 15Harmen Hendriks cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenweever18:16:00 cg3:2:00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-069 , folio 17vWortelstraat 15huis
eigenaarHarmen Hendriks
gebruikerHarmen Hendriks
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-069 , folio 17vWortelstraat 15huis
eigenaarHarm. Hendriks
gebruikerHarm. Hendriks
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0129v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 15Wortelstraatje NZ71‑00‑00 ggwoning
koperYede Tjeerds kaaskoper
huurderDoutjen Feddes
naastligger ten oostende woning gekocht door Jacob Pyters
naastligger ten zuidenWortelstraatje
naastligger ten westende Doopsgezinde gemeente: woning
naastligger ten noordenGerlof Janzen Builart
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: diaconie


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0133v van 10 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende woning gekocht door Yede Tjeerds


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-095 , folio 35rWortelstraat 15kamer
eigenaarYede Tjeerds
gebruikerSjoerd Sippes
huurwaarde11‑00‑00 cg
gebruikerBruin Rimmerts
huurwaarde14‑06‑00 cg
huurwaarde totaal25‑06‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal24‑16‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑02 cg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0243v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 15Wortelstraat NZ 15/1797‑00‑00 ggdubbele woninge
koperGerlof Jansen Builard bakker
huurderSjoerd Sippes 0‑07‑00 cg
huurderBeernd Rimmerts 0‑07‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Sjoerd Tjepkes
naastligger ten zuidenWortelstraat
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten noordenGerlof Jansen Builard bakker
verkoper q.q.Jacob P. Nijboer, geauthoriseerde redderkoopman
verkoper q.q.Minne Vink, geauthoriseerde redders vankoopman
verkoperde boedel van wijlen Tjepkje Sjoerds, weduwe van
verkoperwijlen Yede Tjeerdskoopman


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-095 , folio 35rWortelstraat 15kamer
eigenaarGerlof Jansen
gebruikerFedde Simons
huurwaarde18‑04‑00 cg
gebruikerWillem Joukes
huurwaarde18‑04‑00 cg
huurwaarde totaal36‑08‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal35‑18‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑08 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-095 , folio 35rWortelstraat 15kamer
eigenaarGerlof Jansen
gebruikerGerlof Simons
huurwaarde18‑04‑00 cg
gebruikermilitair
huurwaarde18‑04‑00 cg
huurwaarde totaal36‑08‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal35‑18‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑08 cg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0242r van 17 apr 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 15Wortelstraatje65‑00‑00 cgwoning
koperSybren Aukes koopman
huurderAte Jacobs
naastligger ten oostenJohannes Norel
naastligger ten zuidenWortelstraatje
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten noordenB. Boomsma
verkoper q.q.Douwe W. Vettevogel, executeurkoopman
verkoper q.q.Bouwe J. Boomsma, executeurs over de boedel vankoopman
verkoperwijlen Grietje Stoffels, gehuwd met
verkoperGerlof Jans Builard
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybren Aukes, koopman


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0034v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 15Wortelstraat wijk B-08355‑05‑00 cghuis
koperSaske Roelofs, gehuwd met
koperMinke Everts
huurderwijlen Sybren Aukes
naastligger ten oostenJohannes Norel
naastligger ten zuidenWortelstraat
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen B. Boomsma
verkoperde erfgenamen van wijlen Sybren Aukes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-095 , pag. 35Wortelstraat 15Sasker Oeges 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Bouwe Jetzes Boomsma... wed. B.B. eigenaar van wijk B-011; gebruiker Jan J. de Groot, kuipersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-083; gebruiker Jacob Klaases Soek, zeylemakersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-121; gebruiker is Tjalling ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Jacob Claases Soek... sijn geproclameert den 30 okt en 6-13 nov en getrouwt den 25 dito 1740 in de ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-083Wortelstraat 15wed B BoomsmaJacob Klaases Soetezeylmakersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 193Wortelstraat 15Fedde Kees Harlingenhuis (25 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 206 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-083Wortelstraat 15Neeltje Hielkes Buisman, overleden op 26 juni 1834dochter van Hielke Buisman, kleermaker (Zoutsloot B 83) en Henderina Valderpoort, zuster van minderjarige Taeke Hielkes Buisman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Henderikus Horrijoud 33 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, kleermakersknecht, wijk B-083; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Hendrina Margaretha Valderpoort... 1826, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk C-027, wijk F-231; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-083; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Hylke Taekes Buisman... 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk C-027, wijk F-231; oud 39 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk B-083; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Jeltie Nautaoud 32 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk B-083; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-083ZoutslootHylke Buisman39 jBolswardgezin 1, m, protestant, gehuwd
B-083ZoutslootHenderina Valderpoort38 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-083ZoutslootPoppe J Smith20 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-083ZoutslootHenderikus Hoowy [Howy]33 jkleermakersknegtAmsterdamgezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd
B-083ZoutslootJeltie Nauta32 jAmsterdamgezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-083Wortelstraat 15Pieter Huytema, overleden op 7 oktober 1842bijna 1 jr (geboren 11/10/1841), overleden Zoutsloot B 83. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 86) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 39 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-083Wortelstraat 15Elisabeth Simons de Groot, overleden op 15 maart 184435 jr (geboren 28/8/1808), overleden Wortelstraat B 83, vrouw van Tabe R. Hilverda, gleibakker, moeder van minderjarige Trijntje Tabes Hilverda. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Hinke Lammerts Doringa... 1856 uit Sexbierum, dv Lammert Gosses D, en Aatje Hendriks; BS huw 1860, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Jacob de Jong... HRL 1851 wijk B-105, 83; oud 29 jaar, (vnm: Jacobus), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-069; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Rinse van Baren... in 1851, N.H., zv Douwe vB., en Idske Abbema; BS ovl 1846; 1887 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, 158, wijk C-198, wijk A-166, wijk D-044, 46, wijk E-220, supp A- 271, supp wijk G-437; oud 45 jaar, geb ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Rintje Harings Wagenaar... zv Haring Rintjes en Hiske Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Tjerkje Benjamins Brandes... en Trijntje Simons (vd Brug); BS huw 1816, ovl 1842, huw 1843, ovl 1848, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, wijk H-083, 90, 104, 129; geb 18 sep 1793, ged 1 okt 1793 Grote Kerk HRL, dv Benjamin Brandes en Trijntje ... (alles)


1851 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2306 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-083Wortelstraat 15Joris Fokkes Tebbens, overleden op 9 september 1851geboren Franeker 27/10/1847, zoon van Fokke G. Tebbens, schippersknecht (Wortelstraatje B 83) en Bertje Joris van Slooten, broer van minderjarige Elisabeth Fokkes Tebbens. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 193Wortelstraat B-080Evert Posthuma woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3492Wortelstraat B-074 Jacobus Zoete woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3492Wortelstraat 15 (B-074)Anne Zeilmakerwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Wortelstraat 15S. Zeilmakeropperman


2023
0.093683004379272


  terug