Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 28
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 28 1-062 1-103 A-121 A-132
Naastliggers vanZoutsloot 28
ten oostenBildtstraat 12
ten zuidenBildtstraat 16
ten westenZoutsloot 26
ten noordende Zoutsloot


aangrenzende stegensteeg
Zoutsloot 28naamloze doorlopende steeg ten westen


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0390r van 15 jan 1604 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0456r van 17 mrt 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0499v van 9 feb 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 28Zoutsloot [staat: in de nieuwe stad op het achterdiept bij de Bildtpoort]huis
 
koperEvert Pyters houtkoper183-00-00 GG
naastligger ten oostenHarmen Abbes
naastligger ten zuidenhet gewezen huis van Harmen Abbes
naastligger ten westensteeg in eigendom
naastligger ten westenwijlen Reyner Ollferts kuiper
naastligger ten noordenN. N.
naastliggerThonis Jansen c.u.
naastliggerHarmen pannenbakker
verkoperhet sterfhuis van wijlen Reyner Olffertskuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Pyters, houtkoper, koopt huis inde nieuwe stadt opte Achterdiept bijde Bilpoort


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0072v van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhuis van Evert Pyters


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0133v van 19 aug 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 28Zoutsloot ZZ1/4 part van een huis met het beheinde plaatsje daarachter
 
koperPieter Ewerts, met als curator53-16-00 GG
koper q.q.Arian Jurians
naastligger ten oostenhet huis van Douwe Allerts bakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): schuur
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperTaecke HarmenslakenkoperBolsward
verkoperHil Takes, gehuwd met
verkoperHere Sibrants
verkoperSyou Taeckes maior annis


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0020v van 17 sep 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Evert Pieters


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0090r van 2 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0168r van 18 apr 1635 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 28Zoutsloot ZZhuis
 
koperJelle Pyters, gehuwd met280-00-00 GG
koperAntie Rinses
naastligger ten oostenhet hoekhuis van Douue Allerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): schuur
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperAryen Jurgiens
verkoperPyter Everdts


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0044r van 10 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Minses


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0161r van 12 dec 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0177v van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 28Zoutsloot ZZ [niet vermeld]huis, loods en plaatske
 
koperStinnert Claessen c.u.270-00-00 GG
naastligger ten oostenCornelis Minses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): schuur
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: diept]
verkoperImpk Watses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaStinnert Claeses c.u.


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0206v van 1 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0015r van 22 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0120v van 5 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaes Stinnerts


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0010va van 29 sep 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0111v van 26 sep 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0116v van 28 nov 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaes Stinnerts stadstimmerman


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0302v van 5 jul 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEgbert Jacobs Vliet


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-062Zoutsloot 28huis
eigenaarJan Jansen Wiertsma erven
gebruikerHubert Cornelis
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-062Zoutsloot 28huis
eigenaarDoede Sickes
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-062 Zoutsloot 28huis
eigenaarDoede Sickes
gebruikerAefke Jans
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0062r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0089v van 15 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0042r van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDoede Sickes


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0284r van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 28Zoutsloot ZZ, ten westen van de Bildtstraathuis
 
koperClaes Jacobs Danser, gehuwd metmetselaar236-00-00 GG
koperLijsbert Dyksma
huurderClaes Cornelis mr. kuiper
naastligger ten oostende weduwe van Harmen Hylkes
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tieerd Sanstra
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperPytie Pyters, gehuwd met
verkoperDoede Sickesmr. wolkammer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Jacobs Danser, mr. metselaar x Lijsbert Dijksma kopen huis zz. Zoutsloot. Ten O. wd. Harmen Hylkes, ten W. een doorgaande steeg, ten Z. erven Tieerd Sanstra, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Pytie Pyters, de vrouw van Doede Sickes.


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-062 Zoutsloot 28huis
eigenaarClaas Jacobs
gebruikerClaas Jacobs
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-062 Zoutsloot 28Claes Jacobs Danser, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-062 Zoutsloot 28huis
eigenaarClaas Jacobs
gebruikerClaas Jacobs
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0032v van 3 okt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaas Danser


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0119v van 17 jan 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 28Zoutsloot ZZ achter het huis van de koperhuis
 
koperReynder Pytters koopman en winkelier200-07-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuiden [staat: noorden]N. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Cornelis Blok
verkoperClaas Danser, gehuwd metmr. metselaar
verkoperLijsbeth Dijksma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEijlert Eijlerts, ten N. Reynder Pyters. Gekocht van Jan Doekes, mr. scheepstimmerman.


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0238r van 16 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 28v van jun 1772 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Zoutsloot 28Reynder Pytters koopt huis zz. Zoutsloot, achter zijn eigen huis. Ten W. een steeg, ten Z. Cornelis Blok. Gekocht van Claas Danser x Lysbeth Dijksma.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0086r van 18 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSusanna Jochems, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Reinder Pieters Tadema


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0270v van 16 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDouwe Vettevogel


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0011r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDouwe Vettevogel


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0311v van 10 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0162r van 14 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 28Zoutsloot ZZhuis
 
koperdr. Henricus J. Westra 700-00-00 CG
huurderUilke Sybes c.u.
naastligger ten oostenDouwe Wytses Vettevogel
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westendr. Henricus J. Westra
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 3/4Douwe Wytses Vettevogelkoopman
verkoper van 1/4Anne Tademaapotheker


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0256r van 14 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannes Human


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0037v van 6 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWestra baljuw


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-103 Zoutsloot 28H J Westra1-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-121Zoutsloot 28Henricus Jans Westra... wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk A-087, stal en wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-121; gebruiker Johannes Numan, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-176, pakhuis, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-121Zoutsloot 28Johannes Karels Numan... onbebouwd 1, belastbaar inkomen 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-121Zoutsloot 28H J Westra Johannes Numan schipper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 273Zoutsloot 28erven Gooitje StinstraAssenhuis en erf (80 m²)


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 29 jan 1832
A-121Zoutsloot 28Huizinge met annexen op de Zoutsloot, huurder klaas, bleeker. Finaal verkocht op 27 feb 1833 door notaris Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-121Zoutsloot 28Feikjen Jans van den Brug... Radsma; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1837, ovl 1849; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-121; VT1839; geb 27 jun 1811 HRL, ged 14 jul 1811 Grote Kerk HRL, dv Jan van der Brug en Klaaske ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-121Zoutsloot 28Jan Wytzes Feddema... 1810, BS huw 1837, huw 1839, ovl 1849; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk A-121; VT 1839; geb 19 okt 1810, ged 27 nov 1810 Grote Kerk HRL, zv Wytze Feddema en IJtje ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk A-121Zoutsloot 28J W Feddema stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-121ZoutslootJan W Feddema29 jHarlingenm, protestant, gehuwd, kantoorbediende
A-121ZoutslootFeikje van der Brug28 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-121ZoutslootYtje J Feddema2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-121ZoutslootKlaaske Feddema1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-121Zoutsloot 28Dominicus Cornelis Steenstra, overleden op 9 september 1848bijna 1 jr (geboren 27/9/1847), overleden Zoutsloot A 121, zoon van Cornelis Wietzes Steenstra, arbeider en Nieskje Jans Kingma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 273A-121 (Zoutsloot)Dirk Haagsmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3116A-133 (Zoutsloot)erven Jan A. Sluikwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 273Zoutsloot 28 (A-132)Trijntje M. van der Woud (wed. Hylke J. Span, te Wijnaldum)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 28 Gooitzen Zijlstraexportslagersknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 28H.Frisokorenmolenaar
Zoutsloot 28P.Frisokorenmolenaar


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 28J. (Johannes) de Jong


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 28beeldbepalend pand8 van 10
  terug