Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 37
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 371-061/41-061/41-098A-146A-155


Naastliggers vanZoutsloot 37
ten oostenZoutsloot 39
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 35
ten noordende Vissersstraat


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0016ra van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWytsse Michiels


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0077v van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Wytse Michiels
naastligger ten westensteeg


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0076v van 14 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Wytse Michiels


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0160v van 18 okt 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 37Zoutsloot NZ bij de Bildtpoort op het eiland697‑00‑00 gghuis, plaats, tuin en een nieuwe kamer daarachter aan de Kalverstraat strekkende
koperMeyle Uilkes mr. bakker
naastligger ten oostenhet huis en nieuw panwerk van Meyle Uilkes mr. bakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSioerdt Sioerdts bezemmaker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen burgemeester W. Michiels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeyle Uilkes, mr. bakker, koopt een huis, plaets en hof met een nieuwe camer erachter, strekkende tot de Kalverstraat, omtrent de Bildtpoort op `t Eiland, nz. Zoutsloot. Ten O. het huis en nieuwe panwerk v.d koper, ten W. Sioerd Sioerdsen bezemmaker. Gekocht van erven burgemeester Wytse Michiels, voor 697 gg.


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0152r van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 37Zoutsloot NZ [staat: het eiland]1600‑00‑00 ggpan- en estrikwerk, 2 woningen, stalling en wagenhuis
koper van 1/2Jan Pytters Oldaens, gehuwd metkoopman
koper van 1/2Trijntie Cornelis
koper van 1/2Pytter Jans Oldaens, gehuwd metkoopman
koper van 1/2Ryckjen Jacobs Tjesma
huurderJan Roelofs schuitvaarder30‑00‑00 gg
naastligger ten oostenPytter Wouters c.u. te Franeker
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenEwert Hingst koopman
naastligger ten noordenJan Tammes koopman
naastligger ten noordende molenaars
verkoperJacob Meyerskoopman


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0210r van 4 mrt 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Pieters koopman
naastligger ten westenPieter Jansen Oldaens koopman


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0213v van 8 apr 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 37Zoutsloot NZ25‑00‑00 ggerf of huisstede
koperFedde Pieters Dreyer, gehuwd met
koperAefke Reiners Fontein
naastligger ten oostenFedde Pieters Dreyer, gehuwd met
naastligger ten oostenAefke Reiners Fontein
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenEvert Hingst
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJan Oldaenskoopman
verkoperPieter Oldaenskoopman


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0224v van 4 mrt 1725 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 37Zoutsloot NZ bij de Biltpoort8600‑00‑00 cgpakhuis, stalling en gezamelijke ledige plaats
koperPieter Tiebbes Dreyer, gehuwd metkoopman
koperJanke Douwes Hanekuik
naastligger ten oostenAafke Reinders Fontein, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Fedde Pyters Dreyer
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenHylke Hanekuik
naastligger ten noordenbolwerk
verkoperAafke Reinders Fontein voor zich en haar minderjarige dochter, weduwe van
verkoperwijlen Fedde Pyters Dreyer


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0030r van 14 okt 1731 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 37Zoutsloot NZ bij de Bildtpoort6500‑00‑00 cgpakhuis, stalling en plaats
koperHylke Douwes Hanekuik, gehuwd metkoopman
koperYbeltje Reiners Fontein
naastligger ten oostenweduwe Fedde Pyters Dreyer
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende koper Hylke Douwes Hanekuik
naastligger ten noordenbolwerk
verkoperJanke Douwes Hanekuik mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Tjebbes Dreyerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylke Douwes Hanekuik x Ybeltje Reiners Fontein koopt (b) pakhuis, stalling en ledige plaets, nz. Zoutsloot omtrent de Bildtpoort. Ten O. wd. Fedde Pyters Dreyer, ten W. de koper, ten Z. de Zoutsloot, ten N. het Bolwerk. Gekocht van Janke Douwes Hanekuik wv Pyter Tjebbes Dreyer, voor zich, en als moeder van haar minderjarige kinderen bij haar wl. man, voor (a en (b) 6500 cg.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0148v van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-061/4 , folio 5vZoutsloot 37huis
eigenaarJacob Folkerts
eigenaarSierk Folkerts
gebruikerAntie Pieters
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑13‑06 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-061/4Zoutsloot 37Gerben Douwes, bestaande uit 6 personen05‑00‑00 cg03‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-061/4 , folio 5vZoutsloot 37huis
eigenaarGerben Douwes
gebruikerGerben Douwes cum soc.
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-061/4, fol. 7vZoutsloot 37Gerben Douwes cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 4 kinderensetschipper op een smack26:1:00 cg4:7:00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-061/4 , folio 5vZoutsloot 37huis
eigenaarPhilip Hanekuik wed. c.s.
gebruikerN. N.
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-061/4 , folio 5vZoutsloot 37huis
eigenaarPhilip Hanekuik c.s.
gebruikerJelte Jeltes
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0063r van 3 jul 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 37Zoutsloot NZ ten westen van de Bildtpoortspijp246‑00‑00 gghuis
koperClaas Symens, gehuwd metzeeman
koperTzietzke Ymkes
huurderN. N. 28‑00‑00 cg
naastligger ten oostenGerlof Jansen Builart trekveerschipper
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenGerlof Jansen Builart trekveerschipper
naastligger ten noordenJan Wax
verkoperYmkjen Jans Builard, weduwe van
verkoperwijlen Gerlof Alberts
verkoperGerlof Jansen Builardtrekveerschipper
verkoperRuurd Jansen Builardtrekveerschipper


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0220v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Jans


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0189v van 20 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas Simons


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-098 , folio 11rZoutsloot 37huis
eigenaarSimon Haantjes
gebruikerSimon Haantjes
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-098 , folio 11rZoutsloot 37huis
eigenaarSimon Haantjes
gebruikerSimon Haantjes
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑16‑06 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0196r van 15 apr 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenReinder Swart


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-098 , folio 11rZoutsloot 37huis
eigenaarSimon Haantjes
gebruikerSimon Haantjes
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑16‑06 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-086, pag. 7Zoutsloot 37Symon Haantjes
1-086, pag. 7Zoutsloot 37D. Buisman


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0062r van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 37Zoutsloot NZ [staat: wijk A-153]707‑00‑00 cghuis
koperCornelis Mollema koopman
huurderJan Freerks 50‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSymon Haantjes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenReinder A. Zwart
naastligger ten noordenSymon Haantjes
verkoper q.q.Roelof van Dijk, executeurmr. bakker
verkoper q.q.Kornelis Lautenbach, executeurs vanmr. schoenmaker
verkoperhet testament van wijlen Klaas Symons, en het erfdeel van zoonoud wijdschipper
verkoperSymon Klases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWijk A-153. Koper is Cornelis Mollema. Gekocht van erven Claes Symons, oud-wijdschipper.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0216r van 5 feb 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 37Zoutsloot NZ [staat: wijk A-153]825‑00‑00 cghuis
koperReinder Jans Park, gehuwd metvarensgezel
koperAukje van Bachum
huurdersede weduwe van wijlen J. van der Ley
naastligger ten oostenSymon Haantjes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenReinder A. Zwart
naastligger ten noordenSymon Haantjes
verkoperKornelis Mollemakoopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-098 , pag. 11Zoutsloot 37Symon Haantjes 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-146Zoutsloot 37Bonne Hayes Brouwer... Wiegers; huw Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1811, huw 1813, huw 1815, huw 1823, ovl 1826; gebruiker van wijk A-146; eigenaar is Simon H. Molenaar, timmerbaas, 1814. (GAH204); B.H.B. en Jetske Sikkes, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-146Zoutsloot 37Simon Haantjes Molenaar... Jans, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-138, timmerwinkel, 1814. (GAH204); id. van wijk A-146, timmerbaas; medegebruiker B.H. Brouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-147; gebruiker Jacob E. de ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-146Zoutsloot 37Simon H MolenaarSimon H Molenaartimmerbaas
A-146Zoutsloot 37Simon H MolenaarB H Brouwer


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 200 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-146Zoutsloot 37Simon Haantjes Molenaar, overleden op 1 februari 1823huistimmerman (Zoutsloot A 146), wednr. Lolkjen Ulkes (door haar ingesteld vruchtgebruik vervalt nu), oom (zusters dochter) van Jetske Sikkes (vrouw van Bonne Haayes Brouwer, schoenmaker) (enige testamentair en ab intestato erfgenaam). Legaat ad fl. 100,- voor kinderen van Douwe Ruurds, te Irnsum, andere in hun testament genoemde legatarissen als Lolkje (wed. Meinte Foekes) en Jacob Jans, beide te Irnsum en nicht Grietje Rintjes zijn reeds overleden. Saldo fl. 2.291,-. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 259 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-146Zoutsloot 37Pieter Klazes Gnodde, overleden op 31 maart 1826zoon van afwezige Klaas Minnes Gnodde, varensgezel Zoutsloot A 146 en Berber Pieters Broersma, broer van minderjarige Minne Klazes Gnodde. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 125Zoutsloot 37Wopke van der Stel Harlingenhuis (55 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-146Zoutsloot 37Sybe de Haanoud 33 jaar, geb Veenwouden en wonende te HRL. 1839, rijkscommies, wijk A-146; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-146Zoutsloot 37Wilhelmina Coenridaoud 39 jaar, geb Suameer en wonende te HRL. 1839, wijk A-146; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-146Zoutsloot33 js rijks commiesVeenwoudenm, protestant, gehuwd
A-146Zoutsloot39 jSuameerv, protestant, gehuwd
A-146Zoutsloot7 jGroningenm, protestant, ongehuwd
A-146Zoutsloot4 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
A-146Zoutsloot2 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 167 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-146Zoutsloot 37Folkert W. Sybes de Haan, overleden op 5 maart 1840W.=Wilhelm, 5 jr, geboren Leeuwarden, overleden Zoutsloot A 146, zoon van Sybe de Haan, rijkscommies en Wilhelmina Coenradi, broer van minderjarige Klaas en Titia-Sophia-Wilhelmina Folkerts de Haan. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 67 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-146Zoutsloot 37Jeltje Willems Langendijk, overleden op 31 mei 184217 wk, overleden Zoutsloot A 146, dochter van Willem Langendijk, schippersknecht en Tjerkje Johannes Gebel, drabbelkoekbakster, zuster van minderjarige Johannes en Sietske Willems Langendijk. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 210 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-146Zoutsloot 37Willem Willems Langendijk, overleden op 4 augustus 18446 mnd (geboren 24/12/1843), overleden Zoutsloot A 146, zoon van Willem Klazes Langendijk, schippersknecht en Tjerkje Johannes Gebel, broer van minderjarige Johannes en Sytske Willems Langendijk. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 732 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-146Zoutsloot 37Tjerkje Johannes Gebel, overleden op 7 juli 184733 jr (geboren 21/11/1813), overleden Zoutsloot A 146, vrouw van Willem Langendijk, schippersknecht, moeder van minderjarige Sytske en Johannes Willems Langendijk. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-146Zoutsloot 37Johanna van Bachum... huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1839, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-146, 245; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-145; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-146Zoutsloot 37Klaaske Dekkergeb 1806 HRL, ovl 13 nov 1859 HRL, ongehuwd, dv Jacob Sijbes D, en Johanna van Bagchum; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk A-146; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-145; VT1839


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 125Zoutsloot A-146Frederik Mol woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 125Zoutsloot A-155 Bestuurderessen der Naaischool voor behoeftige meisjes woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 125Zoutsloot 37 (A-155)Hette Hettemawoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 37S. (Sieger) de Jong


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 37beeldbepalend pand7 van 10


2023
0.074940919876099


  terug