Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 76
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 764-2324-2304-237H-174H-220


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-232 , folio 86Zuiderhaven 76huis, hof en pakhuis etc.
eigenaarPieter Gerloffs
gebruikerPieter Gerloffs
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-232 , folio 56rZuiderhaven 76huis, hoff en pakhuis etc.
eigenaarPieter Gerloffs
gebruikerPieter Gerloffs
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan16‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-232 , folio Zuiderhaven 76huis, hof en pakhuis etc.
eigenaarPyter Gerloffs
gebruikerPyter Gerloffs
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑06‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-230 , folio 56vZuiderhaven 76huis en pakhuis
eigenaarPyter Gerlofs wed.
gebruikerPyter Gerlofs wed.
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑06‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-230Zuiderhaven 76wed. Pieter Gerlofs, bestaande uit 2 personen20‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-230 , folio 56vZuiderhaven 76huis en pakhuis
eigenaarPytter Gerlofs erv.
gebruikerPytter Gerlofs erv.
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-230, fol. 77rZuiderhaven 76Pieter Gerlofs weduwe, bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderen106:11:00 cg17:15:00 cgwel begoedight


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-230 , folio 57rZuiderhaven 76huis en pakhuis
eigenaarPyter Gerlofs wed.
gebruikerPyter Gerlofs wed.
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-230 , folio 57rZuiderhaven 76huis en pakhuis
eigenaarPyter Gerlofs wed.
gebruikerPyter Gerlofs wed.
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-237 , folio 100vZuiderhaven 76dubbel huis
eigenaarSchellingwou wed.
gebruikerSchellingwou wed.
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-237 , folio 101rZuiderhaven 76huis
eigenaarSchellingwouw wed.
gebruikerSchellingwouw wed.
huurwaarde totaal120‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde21‑16‑06 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-237 , folio 101rZuiderhaven 76dubbel huis
eigenaarSchellingwouw wed.
gebruikerP. van der Straaten
huurwaarde150‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting16‑00‑00 cg
huurwaarde totaal134‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde24‑07‑04 cg
grondpacht vanSchellingwouw wed.
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal01‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑08 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-229, pag. 66Zuiderhaven 76


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-237 , pag. 97Zuiderhaven 76B. Visscher & zoon 12‑00‑00 cgdubbeld huis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-174Zuiderhaven 76Pieter Ypes Rodenhuis... wijk H-172, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-173, pakhuis ''de Zon'', 1814. (GAH204); id. van wijk H-174, pakhuis ''de Hoop'', 1814. (GAH204); id. van wijk H-181, pakhuis, 1814. (GAH204); P.R. van HRL. ende ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-174Zuiderhaven 76P Rodenhuispakhuis de hoop


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1958Zuiderhaven 76erven Pieter Rodenhuis Harlingenpakhuis (168 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-174Zuiderhaven 76Marten van der Veen... Edse vdV, en Jantje Feenstra; BS ovl 1869; bev.reg. Ha18 51 wijk A-254, wijk E-105, 311, wijk F-135, wijk H-174, 199, 220, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1958Zuiderhaven H-174Franciscus Velthuis pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3161Zuiderhaven H-220 Jacobus Nicolaas Wiarda woonhuis en pakhuis


2023
0.039111137390137


  terug