Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Odolphisteeg 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Odolphisteeg 8 6-087 6-083 E-181 E-171


Huisnaam in: 1808
Gebruik:
Naam: de zon
Kwartier/wijk E-180
Verkoper:
Koper/eigenaar:
 


 


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0093v van 19 jan 1640 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 8Olijffsteeghuis
 
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van Gosse glasmaker? [staat: glaesker]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van Gerryt Jobs
verkoperde erfgenamen van Lolle Saeckes


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0095v van 26 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 8Odolphisteeg WZhuis
 
koperPieter Gijsberts 214-00-00 GG
koperNeltie Ariens
verpachter grondSibrich Pieters 1-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van Hans Arents zoutdrager
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordengemene steeg
verkoperNicolaus Jacobausprocureur fiscaal
verkoperoud burgervaandrig Sibrand Hessels


 


 


 


 


 


 


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0138r van 15 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 8Sint Odolphisteeg WZ [staat: Olijfsteeg]huis
 
koperClaes Gerrits Buis, enmr. slachter130-00-00 GG
koperLuitien Gerrits putgraver
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: Olijfsteeg]
naastligger ten zuidenhet huis van Hielkien Foppes
naastligger ten westenoud vaandrig Haring Pieter Falk
naastligger ten noordenhet huis van Templaer
verkoperNeeltie Ariens, weduwe van
verkoperwijlen Pytter Gijsberts


 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0184v van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 8Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odolphisteeg]huis
 
koperHarmen Jacobs, gehuwd metmr. slotmaker300-00-00 CG
koperClaeske Willems
naastligger ten zuidende erfgenamen van Reyner Templar
naastligger ten westende erfgenamen van Reyner Templar
naastligger ten noordenAgge Baske
naastligger ten noordenOdolphisteeg
verkoperGerryt Willemshuistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Jacobs (Radsma), mr. slotmaker x Claeske Willems koopt een huis wz. Sint Odolphisteeg. Ten O. die steeg, ten Z. en W. het huis en erf van Reyner Templar, ten N. Agge Baske. Gekocht van Gerryt Willems, huistimmerman, voor 300 cg.


 


 


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0251r van 6 apr 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 8Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odolphisteeg]huis
 
koperJacob Harmens, gehuwd metmr. slotmaker400-00-00 CG
koperTrijntje Tjeerds
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: Odolphisteeg]
naastligger ten zuidenJentje Ockes
naastligger ten westenJan van Swyten
naastligger ten noordende erfgenamen van Age Baske
verkoperHarmen Jacobs, gehuwd mettrekveerschipper op Dokkum
verkoperClaeske Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Harmens (Radsma), mr. slotmaker x Trijntie Tjeerds koopt een huis wz. Sint Odolphisteeg, bewoond door de koper en de verkoper. Ten O. die steeg, ten W. Jan van Swieten, ten Z. Jantje Ockes, ten N. erven Agge Baske. Gekocht van Harmen Jacobs (Radsma), trekveerschipper van Harlingen op Dokkum x Claeske Willems, voor 400 cg.


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-087Sint Odolphisteeg 8huis
eigenaarJacob Harmens
gebruikerJacob Harmens
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-087Sint Odolphisteeg 8huis
eigenaarJacob Harmens
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-8-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-087 Sint Odolphisteeg 8huis
eigenaarJacob Harmens
gebruikerHendrik Cornelis
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-087 Sint Odolphisteeg 8huis
eigenaarCornelis Ulbes
gebruikerCornelis Ulbes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
6-087 Sint Odolphisteeg 8huis
eigenaarJacob Harmens
gebruikerHarmen Radsma
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG
opmerking[tweede vermelding van 6-087]


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-087 Sint Odolphisteeg 8Felten Gerrits, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


 


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0177v van 12 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 8Sint Odolphisteeg WZ bij de Raadhuispijphuis
 
koper door niaaroud burgerkolonel Jacob Tjeerds Ratsma mr. horlogemaker126-00-00 GG
geniaarde koperSybrand Feykes Camsma
geniaarde koperJoost Zeemanstadsbode
huurderJan Everts c.u. en c.s.
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenJacob Ratsma
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenObbe Hendriks
verkoperhuisman Ulbe Sybrens, zoon vanWitmarsum
verkoperhuisman Sybren UlbesWitmarsum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Tjeerds Radsma, mr. horlogemaker, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen oud-burgerkolonel Sybrand Feikes Camsma en stadsbode Joost Zeeman, een huis wz. Odolphisteeg bij de Raadhuispijp, verhuurd aan Jan Everts en anderen. Met beschrijving van het huis. Ten O. die steeg, ten W.?, ten Z. Jacob Tjeerds Radsma, ten N. Obbe Hendriks. Zie de condities. Gekocht van Ulbe Sybrens, huisman te? en zijn vader Sybren Ulbes, huisman, voor 126 gg.


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0035v van 18 mrt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 8Sint Odolphisteeg WZhuis
 
koper door niaarHoyte Lieuma c.u.zilversmid188-14-00 GG
geniaarde koperAdam Roerich, en zijn broeder
geniaarde koperSamuel Roerich
huurderBenjamin Levy
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenHoyte Lieuwma
naastligger ten westenJohannes Frank
naastligger ten noordenJan Everts
vroedsman Harmen Ratsma, curator over
verkoperJacob Tjeerds Ratsma, gehuwd met
verkoperHendrina Bijlsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHoyte Lieuwma, mr. silversmid voor hemzelf en als voogd over zijn vrouw kopen, na niaar societatis en vicinitatis tegen Adam en Samuel Roerich, een braave huizinge c.a. in de Odolphisteeg. Geen grondpacht. Ten O. de Odolphisteeg, ten Z. Hoyte Lieuwma, ten W. Johannes Frank, ten N. Jan Everts. Gekocht van (de gerepudieerde boedel van) Jacob Tjeerds Ratsma en Hendrina Bijlsma, voor 188 gg.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0104v van 19 jun 1808 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 8Sint Odolphisteeg WZhuis
 
koperJan van der Heide, gehuwd met900-00-00 CG
koperTrintje Bokkes
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenoud burgemeester J. Frank
naastligger ten noordenJan E. Akkringa
verkoper van 1/2Grietje Fokkes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Hoyte Lieuwmamr. zilversmid
verkoper van 1/6Jacomina H. Lieuwma, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen Marcelis Tamboezer
verkoper van 1/6meerderjarige jongman Fokke H. Lieuwma
verkoper van 1/6meerderjarige vrijster Anna Lieuwma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan v.d. Weide, mr. verver x Trijntje Bakker koopt (b) Huis naast, ten N. van het vorige, wijk E-181, met ten O. de Odolphisteeg, ten W. Johs Frank, ten Z. perceel a), ten N. Jan E. Akkringa. Gekocht van Grietje Fokkes wv Hoyte Lieuwma, mr. zilversmid voor 1/2 en Jacomien Hoytes Lieuwma wv Marcellus Tamboezer, Fokke H. Lieuwma en Anna Lieuwma samen voor de helft, als erven van hun vader H. Lieuwma.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0104v van 19 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 8Sint Odolphisteeg WZhuis en bleekveld
 
koperJan van der Heide, gehuwd metmr. verver900-00-00 CG
koperTrijntje Bokkes
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenJan Thomas
naastligger ten westenJan Botes
naastligger ten noordenJan E. Akkringa
verkoper van 1/2Grietje Fokkes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Hoyte Lieuwmamr. zilversmid
verkoper van 1/6Jacomina H. Lieuwma, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen Marcelis Tamboezer
verkoper van 1/6meerderjarige jongman Fokke H. Lieuwma
verkoper van 1/6meerderjarige vrijster Anna Lieuwma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan v.d. Weide, mr. verver x Trijntje Bakker koopt (a) huis en bleekveld wijk E-180. Ten O. de Odolphisteeg, ten W. Jan Botes, ten Z. Jan Thomas, ten N. Jan E. Akkringa. Met mandelige steeg ten W., waar door ook Johs. Frank van `t huis 'de Zon' vrij in- en uitgang heeft naar de Odolphisteeg. Gekocht van Grietje Fokkes wv Hoyte Lieuwma, mr. zilversmid voor 1/2 en Jacomien Hoytes Lieuwma wv Marcellus Tamboezer, Fokke H. Lieuwma en Anna Lieuwma samen voor de helft, als erven van hun vader H. Lieuwma.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-083 Sint Odolphisteeg 8Jan J van der Heide2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-181Sint Odolphisteeg 8Jan Eeuwes van der Heyde... Gooitkes wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-180, verwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-181, verfwinkel, 1814. (GAH204); J.E. vd H., ende Trijntje Bokkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-181Sint Odolphisteeg 8Jan van der Heyde Jan van der Heyde verfwinkel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1124Sint Odolphisteeg 8erven Jan Eeuwes van der HeideHarlingen(verwer)pakhuis of bergplaats (90 m²)


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-181Sint Odolphisteeg 8Tjitske Stalstra, overleden op 19 april 1848(Certificaat van onvermogen), 19 jr (9/4/1829), overleden St. Odolphisteeg E 181. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-181Sint Odolphisteeg 8Petrus Daum... Herst. Ev. Luth., zv Johannes D., en Maria Zweitser; BS huw 1833, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk E-181, wijk H-070, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1124E-181 (Sint Odolphisteeg)Jan Faberwerkplaats


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 08 mrt 1872
E-181Sint Odolphisteeg 8Een timmerwinkel in de Sint Odolphisteeg, in gebruik bij S., Rodenhuis c.s.. Provisioneel verkocht op 20 mrt 1872 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3125E-171 (St. Odolphisteeg)Jacob Torenbeekwerkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3125Sint Odolphisteeg 8 (E-171)fa. J. Torenbeektimmerwinkel


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
St. Odolphisteeg 8J. Torenbeekjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
timmerman
  terug