Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Bredeplaats 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerKleine Bredeplaats 16-036 6-039 E-050E-123
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 66-035 6-038 E-050E-123


Naastliggers vanKleine Bredeplaats 1
ten oostenVoorstraat 6
ten zuidenKleine Bredeplaats 3
ten westende Kleine Bredeplaats
ten noordenVoorstraat 2


1000 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kleine Bredeplaats 1 (geveltop), HarlingenKleine Bredeplaats 1 (geveltop)Topsteen: leeuw met wapenschild


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0024r van 20 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Reyners


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0246r van 22 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0257r van 5 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0151v van 10 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDoede Brants c.u.
naastligger ten zuidenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0151v van 10 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDoede Brants c.u.
naastligger ten zuidenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0239v van 1 jul 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 6Voorstraat ZZ232‑00‑00 GG1/4 huis
koperDoede Brants, gehuwd metbakker
koperEelck Heeres
naastligger ten oostenSeerp Sibrants
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende koper Doede Brants c.u.bakker
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperClaes Claesen, gehuwd met
verkoperAntie Romckes


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0105v van 13 jun 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 6Voorstraat ZZ232‑00‑00 GG1/4 huis
koperDoede Brants, gehuwd metbakker
koperEelck Heeres
eigenaar van 3/4Doede Brants c.u.bakker
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sybrant Seerps
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDoede Brants
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en diept]
verkoperJan Doedes zoon en stiefzoon van de kopers te Vlieland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Brants, bakker x Eelck? Heeres koopt 1/4 huis zz. Voorstraat, waarvan hij al 3/4 bezit en dat de verkoper is aanbeerfd van zijn wl. moeder. Ten O. erven Sibrant Seerps, ten W. de koper, ten N. de straat en diept. Gekocht van Jan Doedes, zoon en stiefzoon van de koper, op Vieland, voor 232 gg.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0062r van 5 mei 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDoede Brants


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0089r van 22 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Hendrix ijzerkramer
naastligger ten westenDoede Brants e.a.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0018r van 29 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Doede Brants


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0249r van 24 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Doede Brants


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0249r van 24 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0249r van 24 jan 1658 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 1Kleine Bredeplaats OZ [niet vermeld]1600‑15‑15 GGhuis met kelder
koper provisioneelN. N.
bewonerdr. Inthema
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Doede Brants
naastligger ten zuidenFreerck Jans zeilmaker
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
verkoper van 1/2Johannes Verhagen veniam aetatis
verkoper q.q.Sioerd Rijckes, geauthoriseerde curator over
verkoper van 1/2het nagelaten weeskind van wijlen Sara Verhagen, gehuwd met
verkoper van 1/2wijlen Banier Schinkel


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0047v van 6 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Doede Brandts
naastligger ten zuidenHector Hoitema


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0047v van 6 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Doede Brandts
naastligger ten zuidenHector Hoitema


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0115v van 24 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Doede Brandts


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0005ra van 26 feb 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Doede Brandts


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0011v van 6 mrt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Doede Brandt
naastligger ten zuidenHector Hoytsma


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0011v van 6 mrt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Doede Brandt
naastligger ten zuidenHector Hoytsma


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 7rKleine Bredeplaats 1Hector Hoytema, chirurgijnf. 9000-00-00


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0142r van 23 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Hector Hoitema


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0159v van 20 dec 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Pytters bakker


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0159v van 20 dec 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 1Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats bij de Vismarktspijp]1060‑00‑00 GGhuis
koperRegerend burgemeester Simon Jorna, gehuwd met
koperGerritie Gerryts Borkulo
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisRimckjen Hoytama
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Pytters bakker
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Freercks
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenBeent Sybrandts mr. kleermaker
verkoperAefke van Hettinga, weduwe van
verkoperwijlen Hector Hoytema, gesterkt met haar zoonmr. chirurgijn
verkoperTjeerd Hoytema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Jorna, burgemeester x Gerrytje Gerryts Borkulo? koopt, na niaar ratione sanguinis door Rimckjen Hoytema, een huis (met beschrijving) oz. Bredeplaats bij Vismarktspijp. Ten O. erven mr. bakker Jacob Pytters, ten Z. erven Jan Freerks, ten W. de straat, ten N. mr. kleermaker Berent Sybrandts. De koper moet met de naastligger ten N. de zijmuur tussen beide huizen onderhouden. Gekocht van Aeffke van Hettinga wv mr. chirurgijn Hector Hoytema, en haar zoon Tjeerd Hoytema, voor 1060 gg.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0187r van 13 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEefke van Hettinga


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0011va van 4 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDoede Jacobs mr. bakker


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0025ra van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Jacobs wijdschipper
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0025ra van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Jacobs wijdschipper
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0011v van 11 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester Jorna


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0089v van 4 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyter Jacobs wijdschipper
naastligger ten westeneigen steeg


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0145r van 17 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester Jorna


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0161v van 1 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester Simon Jorna


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0132v van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 6Voorstraat ZZ bij de Vismarktspijp, waar de Schelvis uithangt248‑14‑00 GGhuis
koperHessel Cornelis c.u.de Schelvis
naastligger ten oostende gemeensman Ripema
naastligger ten zuidenJan Foppes schoenmaker
naastligger ten westende woninge van Hoite Hoites
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperEngeltie Pieters c.m.
verkoperEelckjen Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHessel Cornelis koopt een huis zz. Voorstraat, omtrent de Vismarktspijp, waar 'de Schelvis' uithangt. Ten O. de gemeensman Livius Ripema, ten W. Hoite Hoites, ten Z. Jan Foppes, schoenmaker, ten N. die straat en diept. Gekocht van Engeltie- en Eelckje Pieters, voor 248 gg.


1711 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 220 folio 242v van 23 apr 1711 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Kleine Bredeplaats 1
overledeneoud burgemeester en vroedsman Simon Annis Jorna
aangeverBaucke Fockes Agricola, curator bonorum over
de door de kinderen afgehouden en afgestane boedel
Tettie Jorna dochter van de overledene, gehuwd met
Rinia Gonggrijp
inleiding bij de boedelinventarisatie[0242v] Inventarisatie en beschrijvinge gedaan ten overstaen van de sequens praesiderende burgemeesteren Tjalle Arjens Fopma als mede commissaris en dr. Arnold van Idsinga secretaris, ten sterffhuise van wijlen Simon Annis Jorna, in leven oud burgemeester en mede vroedchap der stede Harlingen, van alle de goederen en effecten bi deselve metterdood nagelaten, ten versoecke van Baucke Fockes Agricola als geauthoriseerde curator bonorum over den boedel van gedachte wijlen oude burgemeester Jorna, denselver kinderen sich van dien boedel hebbende afgehouden en deselve affgestaen, volgens acte ten recesboek deser stede staande, alles op het aengeven van de hopman Rinia Gonggrijp en Tettie Jorna, echtelieden, swager en dogter van den overledene, als in 't selve huis bij sijn Edele hebbende gewoont, die tot dien einde den eed van getrouwigheit aan handen van welgedachte heer commissaris hebben gepresteert, van dat sij desen boedel niet hadden behindert maar deselve gelaten in die staat waar in deselve bij het overlijden van hun wijlen [0243r] vader voornoemt was geweest, voorts dat hij alles wat tot desen boedel behoorde en daeraen eigen was getrouwelijk souden aengeven, sonder willens off wetens iets te verswijgen, en soo haar namaels wat mogte voorkomen vergeten te zijn, 't selve altoos te sullen openbaren, en aan voorschreven curator bekent maken, waarop dan na ontzegelinge der slotten geprocedeert is, soo volgt. Actum den 23 april 1711.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0171r van 7 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHessel Cornelis


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0171r van 7 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 1Kleine Bredeplaats OZ [staat: op de plaats bij de Vismarkt]524‑07‑00 GGhuis
koperHopman Rinina Gonggrijp c.u.
naastligger ten oostenHessel Cornelis
naastligger ten zuidenJan Foppes
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordengemeensman Zeestra
verkoper q.q.Baucke Fockes Agricola, curator over
verkoperde nagelaten en geabandonneerde boedel van oud burgemeester Simon Jorna
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe hopman Rinia Gonggrijp koopt een huis op de Plaets nevens de Vismarkt. Ten O. Hessel Cornelis, ten Z. Jan Foppes, ten W. de Bredeplaats, ten N. de Gemeensman Zeestra. Gekocht van Baucke Fockes Gricola? als curator over de boedel van wl. oud-burgemeester Simon Jorna voor 524 GG.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-035Voorstraat 6huis
eigenaarwed. Hessel Cornelis
gebruikerwed. Hessel Cornelis
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-036Kleine Bredeplaats 1huis
eigenaarHoite Hoites
gebruikerBroer Hoites
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-035Voorstraat 6huis
eigenaarwed. Hessel Cornelis
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan25‑7‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-036Kleine Bredeplaats 1huis
eigenaarHoite Hoites
gebruikerBroer Hoites
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan11‑4‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0050r van 3 sep 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgerhopman Gongrijp


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0122v van 7 dec 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenoud hopman Rinia Gongrijp


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-035Voorstraat 6huis
eigenaarwed. Hessel Cornelis erven
gebruikerwed. Gerrit Heins
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑08 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-036Kleine Bredeplaats 1huis
eigenaarBroer Hoytes
gebruikerBroer Hoytes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0078r van 25 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Jacobs


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0078r van 25 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 1Kleine Bredeplaatst OZ [staat: op de Plaets bij Vismarktpijp]845‑21‑00 GGhuis
koperMeindert Hoek, gehuwd met
koperBaetje Feykes
naastligger ten oostenCornelis Jacobs
naastligger ten zuidenFoppe Jansen mr. schoenmaker
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenCornelis Fokkes
verkoperoud burgemeester en hopman Rijnjee Gongrijp, gehuwd metmr. chirurgijn
verkoperTettie Jorna
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeindert Hoek x Baetje Feikes koopt een huis op de Plaets, omtrent de Vismarktspijp. Ten O. Cornelis Jacobs, ten W. die straat, ten Z. Foppe Jansen, mr. schoenmaker, ten N. Cornelis Fokkes. De trappen naar de bovenkamers en zolders, die op het erf tussen dit huis en het huis ten N. staan, zijn mandelig in onderhoud. Gekocht van Rijnia Gongrijp, oud-burgerhopman en mr. chirurgijn x Fettie Jorna, voor 845 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-035Voorstraat 6huis
eigenaarerven wed. Hessel Cornelis
gebruikerGerryt Heins
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑10 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-036Kleine Bredeplaats 1huis
eigenaarwed. Broer Hoytes
gebruikerwed. Broer Hoytes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0184r van 2 jun 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMeinert van Hoek mr. blikslager


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0199v van 10 dec 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 6Voorstraat ZZ bij de Vismarktspijp306‑07‑00 GGhuis
koper door niaarJacob Ratsma mr. horlogemaker
geniaarde koperWatze Haenstra, gehuwdmr. koperslager
geniaarde koperTrijntie Rinses
huurderde weduwe van Johannes Reinalda c.s.
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester Livius Rypema
naastligger ten zuidenTjeerd Ratsma horlogemaker
naastligger ten westenLolkjen Renkes
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en diept]
verkoperSuster Hessels, gehuwd met te Makkum
verkoperCornelis Jacobs te Makkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Radsma, mr. horlogiemaker, koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis zz. Voorstraat bij de Vismarktspijp, door meerderen bewoond. Ten O. wd. burgemeester Livius Rijpema (Prigge?), ten Z. mr. horlogiemaker Tjeerd Radsma, ten W. Lolkjen Rinkes, ten N. die straat en het diept. (Met beschrijving). Gekocht van Suster Hessels x Cornelis Jacobs te Makkum, voor 306 gg.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-035Voorstraat 6huis
eigenaarJacob Harm. Radsma
gebruikerJacob Harm. Radsma
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-036Kleine Bredeplaats 1huis
eigenaarwed. Broer Hoytes
gebruikerwed. Broer Hoytes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0162r van 15 jan 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Radsma


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0162r van 15 jan 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 1Kleine Bredeplaats OZ bij de Vismarktspijp929‑21‑00 GGhuis
koperWatse Haanstra, gehuwd metmr. koperslager
koperTrijntie Rinses
naastligger ten oostenJacob Radsma
naastligger ten zuidenTjeerd Radsma
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenLolkjen Rinkes
verkoperMeyndert van Hoekmr. blikslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWatse Haanstra, mr. koperslager x Trijntie Rinses koopt een mooi huis oz. Bredeplaats, omtrent de Vismarktspijp. De trappen naar de bovenkamers en zolders tussen dit erf en het huis ten N. zijn in gemeenschappelijk onderhoud. Ten O. Jacob Radsma, ten W. die straat, ten Z. Tjeerd Radsma, ten N. Lolkje Rinkes. Gekocht van Meindert van Hoek, mr. blikslager, voor zichzelf en als vader over zijn kinderen, voor 929 gg.


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0094r van 2 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWatse Haanstra


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0105r van 27 nov 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Ratsma
naastligger ten zuidenvroedsman S. Altena


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0105r van 27 nov 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Ratsma
naastligger ten zuidenvroedsman S. Altena


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0147v van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWatse Haanstra


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0230r van 14 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWatse Haanstra


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0198v van 31 aug 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWatse Haanstra


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0187r van 20 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Radsma
naastligger ten zuidenvroedsman Haenstra


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0187r van 20 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Radsma
naastligger ten zuidenvroedsman Haenstra


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0233v van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Radsma
naastligger ten zuidende weduwe van vroedsman Haanstra


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0233v van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Radsma
naastligger ten zuidende weduwe van vroedsman Haanstra


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0098r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 6Voorstraat ZZ830‑00‑00 GGhuis
koperMaria Sophia Geertruid Bentfort
naastligger ten oostenjuffrouw Rypma
naastligger ten zuidenF. Radsma
naastligger ten westenRein Brouwer
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper van 1/3Antie Tjerks, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Harmen Radsma
verkoper q.q.Jelte Radsma, geauthoriseerde administrator
verkoper q.q.Harmen Radsma, geauthoriseerde administratoren over
verkoper van 1/3het aandeel van Lucia Radsma
verkoper van 1/3Jelte Radsma
erflaterwijlen Harmen Radsma


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0015v van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSophia Bentfort e.a.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0219v van 19 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBendfort
naastligger ten zuidenT. Hilarius


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0219v van 19 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBendfort
naastligger ten zuidenT. Hilarius


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0021r van 31 aug 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 6Voorstraat ZZ bij Vismarktspijp1200‑00‑00 CGhuis
koper door niaarAlletta Petronella Bentfort bejaarde juffer
geniaarde koperPieter Joseph Coulbaut, gehuwd metmr. kleermaker
geniaarde koperAnna Wijngaarden
huurderPieter Joseph Coulbaut c.u.
naastligger ten oostenC. D. Zijlstra
naastligger ten zuidende weduwe van Radsma
naastligger ten westenJan Yemes
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperMaria Sophia Geertruid Bentfort bejaarde juffer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAletta Petronella Bentfort, vrijster, koopt, na niaar ratione sanguinis, een huis zz. Voorstraat bij de Vismarktspijp. Ten O. C.D. Zijlstra, ten W. Jan Yemes, ten Z. wd. T. Radsma, ten N. de straat. Gekocht van Maria Sophia Geertruida Bentfort, vrijster.


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0168v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 6Voorstraat ZZ bij de Vismarktpijp525‑21‑00 GGhuis
koperSjoerd Wiarda, gehuwd metkofschipper
koperAnna Pieters
naastligger ten oostenC. D. Zijlstra
naastligger ten zuidende weduwe van Radsma
naastligger ten westenJan Yemes de Groot
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperAletta Petronella Bentfort bejaarde juffer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Wiarda, kofschipper x Anna Pieters, koopt huis zz. Voorstraat bij de Vismarktspijp. Ten O. C.D. Zijlstra, ten W. Jan Yemes de Groot, ten Z. wd. Radsma, ten N. de straat. Gekocht van Aletta Petronella Bentfort.


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0286v van 8 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Groot


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0286v van 8 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 1Kleine Bredeplaats OZ150‑00‑00 GG1/2 huis
koperTrijntje Hotses de Reus, gehuwd met
koperJohan Adam Reinhart
eigenaar van 1/2Watse Hilarius, zoon van
huurderTeye Hilarius c.u.
naastligger ten zuidenMarten Radsma
naastligger ten oostende Groot
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenJ. Lagére
verkoperHelina Hilarius, gehuwd met te Franeker
verkoperJohannes Schumacher te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Hotses de Reus x Johan Adam Reinhart koopt een 1/2 huis, oz. Kleine Bredeplaats, waarvan de andere 1/2 van Watze Hilarius is. Ten O. de ?, ten W. die straat, ten Z. Marten Radsma, ten N. J. Lagere?. Gekocht van Helena Hilarius x Johannes Schumacher te Franeker, voor 150 gg.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0246r van 31 aug 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWatze Hilarius
naastligger ten zuidenJacob Reinhart


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0054v van 24 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 6Voorstraat ZZ nabij de Vismerkspijp800‑00‑00 CGhuis
koperJan van der Veen, gehuwd metmr. horlogemaker
koperJohanna Jacoba Benninga
naastligger ten oostenC. D. Zijlstra
naastligger ten zuidenMarten Radsma
naastligger ten westende weduwe van C. de Groot
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperSjoerd Wiarda, gehuwd metschipper
verkoperAnna Pieters


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 pagina 109r van feb 1802 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 6Jan v.d. Veen, horlogemaker x Johanna Jacoba Benninga koopt huis zz. Voorstraat bij de Vismarktspijp. Ten O. C.D. Zijlstra, ten W. wd. C. de Groot, ten Z. Marten Radsma, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Sjoerd Wiarda, schipper x Anna Pieters.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0280r van 4 sep 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan van der Veen


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0280r van 4 sep 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 1Kleine Bredeplaats OZ bij de Vismarktspijp750‑00‑00 CGhuis
koperWatze Hilarius koperslager
huurderWatze Hilarius koperslager
naastligger ten oostenJan van der Veen
naastligger ten zuidenMarten Radsma
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenJacob Reinhart c.u.
verkoperJacob Reinhart, gehuwd met
verkoperTrijntje Hotzes de Reus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWatze Hilarius koopt de andere 1/2 van een huis. Ten O. Jan v.d. Veen, ten W. de Kleine Bredeplaats., ten Z. Marten Radsma, ten N. de Verkoper Jacob Reinhart x Trijntje Hotzes de Reus.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0128r van 27 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 6Voorstraat ZZ nabij de Vismerktspijp700‑00‑00 CGhuis
koperoud burgemeester Symon Frieseman
naastligger ten oostenD. Zijlstra koopman
naastligger ten zuidenMarten Radsma
naastligger ten westende weduwe van C. de Groot
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJan van der Veenmr. horlogemaker


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0335v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWatze Hilarius


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-039, pag. 128Kleine Bredeplaats 1Jan Yemes wed4‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-050Kleine Bredeplaats 1Hendrik Jans Leyenaar... f. 40:0:0 door Wybren Hendriks als metzelaarsgezel bij H.L., 24 may 1791. (GAH1123); gebruiker van wijk E-050, metselaar, eigenaar is S.P. Wiarda, 1814. (GAH204); ind: Johannes Hendriks Leyenaar, geb 30 dec 1788, ged ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-050Kleine Bredeplaats 1Sjoerd Piebes Wiarda... eigenaar van wijk C-149; gebruiker D. Kortlang wed., winkeliersche, 1814. (GAH204); id. van wijk E-050; gebruiker H. Leyenaar, metzelaar, 1815. (GAH204); id. van wijk E-116; gebruiker Jan Huidecoper, koopman, ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Kleine Bredeplaats 1 W. Hilariusfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-050Kleine Bredeplaats 1S P Wiarda H Leyenaar metzelaar
E-050Voorstraat 6S P Wiarda H Leyenaar metzelaar


1826 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49019 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 148 en 160 van 21 jun 1826
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-050Kleine Bredeplaats 1provisionele en finale toewijzingfl. 551huis aan de Voorstraat E-050
 
verkoperJoukje Sjoerds Wiarda
verkoperPiebe de Jong
verkoperBaukje Sjoerds Wiarda
verkoperWillem Pieters Nauta
verkoperSimon Wiarda
koperElisabeth Sjoerds Wiarda
koperRintje Steensma


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 88 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-050Kleine Bredeplaats 1Piebe Pieters de Jong, overleden op 27 januari 1827mr. verver/winkelier Voorstraat E 50, man van Joukje Wiarda, geen kinderen, zoonvan Pieter Piebes de Jong, trekveerschipper, broer van Jenne, bakkersknecht en Aafke Pieters de Jong. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd: datum 7/1) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 88 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-050Voorstraat 6Piebe Pieters de Jong, overleden op 27 januari 1827mr. verver/winkelier Voorstraat E 50, man van Joukje Wiarda, geen kinderen, zoonvan Pieter Piebes de Jong, trekveerschipper, broer van Jenne, bakkersknecht en Aafke Pieters de Jong. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd: datum 7/1) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 303 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-050Kleine Bredeplaats 1Elisabeth Wiarda, overleden op 15 oktober 1828vrouw van Rintje Steensma, verver/glazenmaker Voorstraat E 50, moeder van minderjarige Ruurd en Sjoerd Rintjes Steensma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 303 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-050Voorstraat 6Elisabeth Wiarda, overleden op 15 oktober 1828vrouw van Rintje Steensma, verver/glazenmaker Voorstraat E 50, moeder van minderjarige Ruurd en Sjoerd Rintjes Steensma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1148Voorstraat 6Rintje Ruurds SteensmaverwersknegtHarlingenhuis en erf (91 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1148Kleine Bredeplaats 1Rintje Ruurds SteensmaverwersknegtHarlingenhuis en erf (91 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-050Kleine Bredeplaats 1Henrietta K Jansenoud 37 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk E-050; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-050Kleine Bredeplaats 1Jan G Janssenoud 29 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, kastemaker, wijk E-050; VT1839


1839 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 58 van 16 feb 1839
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-050Kleine Bredeplaats 1koopaktefl. 800huis E-050
 
verkoperSjoerd Rintjes Steensma
koperJan Gerrit Jansen
erflaterElisabeth Sjoerds Wiarda
verkoperSjoerd Rintjes Steensma
koperJan Gerrit Janssen


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-050VoorstraatJan Gerrit Janssen29 jkastemakerAmsterdamm, protestant, ongehuwd
E-050VoorstraatJan Gerrit Janssen29 jkastemakerAmsterdamm, protestant, ongehuwd
E-050VoorstraatHenrietta Klara Jansen37 jAmsterdamv, protestant, ongehuwd
E-050VoorstraatHenrietta Klara Jansen37 jAmsterdamv, protestant, ongehuwd


1848 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51026 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 75 van 18 nov 1848
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-050Kleine Bredeplaats 1koopaktefl. 925huis aan de zuidkant van de Voorstraat, E-050
 
verkoper en cedentJan Gerrits Janssen
koper en schuldenaarChristiaan August Frauendorff (te Workum)
cessionarisHendrik Reinier Snijder


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-050Kleine Bredeplaats 1Anskje Melis van der Werf... te HRL; 1838, dv Melis vdW, en Janke Freerks; BS huw 1838, ovl 1857, bev.reg. Ha18 51 wijk D-179, wijk E-050; oud 50 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-163; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1148Voorstraat E-050Gerardus Hermanus Weddelooperwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1151Kleine Bredeplaats 1 (E-123)H.R. en J.J. Snijderwoonhuis
Sectie A nr. 3153Voorstraat 6 (E-043)Hendrik A. Snijderpakhuis


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 1, HarlingenKleine Bredeplaats 1 OolgaardOlijfboom, d'distilleerderij


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 1rijksmonument 20466


1993 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1994
adresgegevens
Kleine Bredeplaats 1v.d. Horst-Jansen
  terug