Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Bredeplaats 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerKleine Bredeplaats 16-0386-0386-041E-123E-123


Naastliggers vanKleine Bredeplaats 1
ten oostenVoorstraat 6
ten zuidenKleine Bredeplaats 3
ten westende Kleine Bredeplaats
ten noordenVoorstraat 2


1000 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kleine Bredeplaats 1 (geveltop), HarlingenKleine Bredeplaats 1 (geveltop)Topsteen: leeuw met wapenschild


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0024r van 20 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Reyners


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0246r van 22 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0257r van 5 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0151v van 10 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0249r van 24 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0249r van 24 jan 1658 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 1Kleine Bredeplaats OZ [niet vermeld]1600‑15‑15 gghuis met kelder
koper provisioneelN. N.
bewonerdr. Inthema
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Doede Brants
naastligger ten zuidenFreerck Jans zeilmaker
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
verkoper van 1/2Johannes Verhagen veniam aetatis
verkoper q.q.Sioerd Rijckes, geauthoriseerde curator over
verkoper van 1/2het nagelaten weeskind van wijlen Sara Verhagen, gehuwd met
verkoper van 1/2wijlen Banier Schinkel


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0047v van 6 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHector Hoitema


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0011v van 6 mrt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHector Hoytsma


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 7rKleine Bredeplaats 1Hector Hoytema, chirurgijnf. 9000-00-00


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0142r van 23 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Hector Hoitema


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0159v van 20 dec 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 1Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats bij de Vismarktspijp]1060‑00‑00 gghuis
koperRegerend burgemeester Simon Jorna, gehuwd met
koperGerritie Gerryts Borkulo
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisRimckjen Hoytama
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Pytters bakker
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Freercks
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenBeent Sybrandts mr. kleermaker
verkoperAefke van Hettinga, weduwe van
verkoperwijlen Hector Hoytema, gesterkt met haar zoonmr. chirurgijn
verkoperTjeerd Hoytema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Jorna, burgemeester x Gerrytje Gerryts Borkulo? koopt, na niaar ratione sanguinis door Rimckjen Hoytema, een huis (met beschrijving) oz. Bredeplaats bij Vismarktspijp. Ten O. erven mr. bakker Jacob Pytters, ten Z. erven Jan Freerks, ten W. de straat, ten N. mr. kleermaker Berent Sybrandts. De koper moet met de naastligger ten N. de zijmuur tussen beide huizen onderhouden. Gekocht van Aeffke van Hettinga wv mr. chirurgijn Hector Hoytema, en haar zoon Tjeerd Hoytema, voor 1060 gg.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0187r van 13 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEefke van Hettinga


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0025ra van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0011v van 11 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester Jorna


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0145r van 17 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester Jorna


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0161v van 1 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester Simon Jorna


1711 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 220 folio 242v van 23 apr 1711 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Kleine Bredeplaats 1
inventarisantoud burgemeester en vroedsman Simon Annis Jorna
aangeverBaucke Fockes Agricola curator bonorum over de door de kinderen afgehouden en afgestane boedel
Tettie Jorna dochter van de inventarisant, gehuwd met
Rinia Gonggrijp
inleiding bij de boedelinventarisatie[0242v] Inventarisatie en beschrijvinge gedaan ten overstaen van de sequens praesiderende burgemeesteren Tjalle Arjens Fopma als mede commissaris en dr. Arnold van Idsinga secretaris, ten sterffhuise van wijlen Simon Annis Jorna, in leven oud burgemeester en mede vroedchap der stede Harlingen, van alle de goederen en effecten bi deselve metterdood nagelaten, ten versoecke van Baucke Fockes Agricola als geauthoriseerde curator bonorum over den boedel van gedachte wijlen oude burgemeester Jorna, denselver kinderen sich van dien boedel hebbende afgehouden en deselve affgestaen, volgens acte ten recesboek deser stede staande, alles op het aengeven van de hopman Rinia Gonggrijp en Tettie Jorna, echtelieden, swager en dogter van den overledene, als in 't selve huis bij sijn Edele hebbende gewoont, die tot dien einde den eed van getrouwigheit aan handen van welgedachte heer commissaris hebben gepresteert, van dat sij desen boedel niet hadden behindert maar deselve gelaten in die staat waar in deselve bij het overlijden van hun wijlen [0243r] vader voornoemt was geweest, voorts dat hij alles wat tot desen boedel behoorde en daeraen eigen was getrouwelijk souden aengeven, sonder willens off wetens iets te verswijgen, en soo haar namaels wat mogte voorkomen vergeten te zijn, 't selve altoos te sullen openbaren, en aan voorschreven curator bekent maken, waarop dan na ontzegelinge der slotten geprocedeert is, soo volgt. Actum den 23 april 1711.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0171r van 7 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 1Kleine Bredeplaats OZ [staat: op de plaats bij de Vismarkt]524‑07‑00 gghuis
koperHopman Rinina Gonggrijp c.u.
naastligger ten oostenHessel Cornelis
naastligger ten zuidenJan Foppes
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordengemeensman Zeestra
verkoper q.q.Baucke Fockes Agricola, curator over
verkoperde nagelaten en geabandonneerde boedel van oud burgemeester Simon Jorna
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe hopman Rinia Gonggrijp koopt een huis op de Plaets nevens de Vismarkt. Ten O. Hessel Cornelis, ten Z. Jan Foppes, ten W. de Bredeplaats, ten N. de Gemeensman Zeestra. Gekocht van Baucke Fockes Gricola? als curator over de boedel van wl. oud-burgemeester Simon Jorna voor 524 GG.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-038 , folio 115Kleine Bredeplaats 1huis
eigenaarhopman Rinia
gebruikerhopman Rinia
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-038 , folio 74vKleine Bredeplaats 1huis
eigenaarde hopman Gonggrijp
gebruikerde hopman Gonggrijp
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan21‑6‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0050r van 3 sep 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgerhopman Gongrijp


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0122v van 7 dec 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenoud hopman Rinia Gongrijp


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-038 , folio Kleine Bredeplaats 1huis
eigenaar[burger]hopman Gongrijp
gebruiker[burger]hopman Gongrijp
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0078r van 25 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 1Kleine Bredeplaatst OZ [staat: op de Plaets bij Vismarktpijp]845‑21‑00 gghuis
koperMeindert Hoek, gehuwd met
koperBaetje Feykes
naastligger ten oostenCornelis Jacobs
naastligger ten zuidenFoppe Jansen mr. schoenmaker
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenCornelis Fokkes
verkoperoud burgemeester en hopman Rijnjee Gongrijp, gehuwd metmr. chirurgijn
verkoperTettie Jorna
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeindert Hoek x Baetje Feikes koopt een huis op de Plaets, omtrent de Vismarktspijp. Ten O. Cornelis Jacobs, ten W. die straat, ten Z. Foppe Jansen, mr. schoenmaker, ten N. Cornelis Fokkes. De trappen naar de bovenkamers en zolders, die op het erf tussen dit huis en het huis ten N. staan, zijn mandelig in onderhoud. Gekocht van Rijnia Gongrijp, oud-burgerhopman en mr. chirurgijn x Fettie Jorna, voor 845 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-038 , folio 75rKleine Bredeplaats 1huis
eigenaarMeynert van Hoek
gebruikerMeynert van Hoek cum soc.
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑06‑10 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0184r van 2 jun 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMeinert van Hoek mr. blikslager


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-038Kleine Bredeplaats 1Meinert van Hoek, bestaande uit 8 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-038 , folio 75rKleine Bredeplaats 1huis
eigenaarMeynert van Hoek
gebruikerMeynert van Hoek cum soc.
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0162r van 15 jan 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 1Kleine Bredeplaats OZ bij de Vismarktspijp929‑21‑00 gghuis
koperWatse Haanstra, gehuwd metmr. koperslager
koperTrijntie Rinses
naastligger ten oostenJacob Radsma
naastligger ten zuidenTjeerd Radsma
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenLolkjen Rinkes
verkoperMeyndert van Hoekmr. blikslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWatse Haanstra, mr. koperslager x Trijntie Rinses koopt een mooi huis oz. Bredeplaats, omtrent de Vismarktspijp. De trappen naar de bovenkamers en zolders tussen dit erf en het huis ten N. zijn in gemeenschappelijk onderhoud. Ten O. Jacob Radsma, ten W. die straat, ten Z. Tjeerd Radsma, ten N. Lolkje Rinkes. Gekocht van Meindert van Hoek, mr. blikslager, voor zichzelf en als vader over zijn kinderen, voor 929 gg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-038 , folio 76rKleine Bredeplaats 1huis
eigenaarWatse Haanstra
gebruikerWatse Haanstra c.s.
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0094r van 2 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWatse Haanstra


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0105r van 27 nov 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman S. Altena


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0147v van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWatse Haanstra


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0230r van 14 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWatse Haanstra


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-038 , folio 76rKleine Bredeplaats 1huis
eigenaarvroedsman Haanstra
gebruikervroedsman Haanstra c.s.
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0198v van 31 aug 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWatse Haanstra


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0187r van 20 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Haenstra


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0233v van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen vroedsman Haanstra


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-041 , folio 132vKleine Bredeplaats 1huis
eigenaarWatze Haanstra wed.
gebruikerHotze de Reus
huurwaarde50‑00‑00 cg
gebruikerGeertjen Jansz
huurwaarde17‑00‑00 cg
huurwaarde totaal67‑00‑00 cg
af: lasten04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal63‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑09‑00 cg


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0219v van 19 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenT. Hilarius


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-041 , folio 132vKleine Bredeplaats 1huis
eigenaarTeye Hilarides
gebruikerTeye Hilarides
huurwaarde40‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-041 , folio 132vKleine Bredeplaats 1huis
eigenaarT. Hilarius
gebruikerT. Hilarius
huurwaarde40‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0286v van 8 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 1Kleine Bredeplaats OZ150‑00‑00 gg1/2 huis
koperTrijntje Hotses de Reus, gehuwd met
koperJohan Adam Reinhart
eigenaar van 1/2Watse Hilarius, zoon van
huurderTeye Hilarius c.u.
naastligger ten zuidenMarten Radsma
naastligger ten oostende Groot
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenJ. Lagére
verkoperHelina Hilarius, gehuwd met te Franeker
verkoperJohannes Schumacher te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Hotses de Reus x Johan Adam Reinhart koopt een 1/2 huis, oz. Kleine Bredeplaats, waarvan de andere 1/2 van Watze Hilarius is. Ten O. de ?, ten W. die straat, ten Z. Marten Radsma, ten N. J. Lagere?. Gekocht van Helena Hilarius x Johannes Schumacher te Franeker, voor 150 gg.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0246r van 31 aug 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWatze Hilarius
naastligger ten zuidenJacob Reinhart


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0280r van 4 sep 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 1Kleine Bredeplaats OZ bij de Vismarktspijp750‑00‑00 cghuis
koperWatze Hilarius koperslager
huurderWatze Hilarius koperslager
naastligger ten oostenJan van der Veen
naastligger ten zuidenMarten Radsma
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenJacob Reinhart c.u.
verkoperJacob Reinhart, gehuwd met
verkoperTrijntje Hotzes de Reus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWatze Hilarius koopt de andere 1/2 van een huis. Ten O. Jan v.d. Veen, ten W. de Kleine Bredeplaats., ten Z. Marten Radsma, ten N. de Verkoper Jacob Reinhart x Trijntje Hotzes de Reus.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-036, pag. 91Kleine Bredeplaats 1W. Hillarius, 28 jaar, gehuwd
6-036, pag. 91Kleine Bredeplaats 1Jan Freerks
6-036, pag. 91Kleine Bredeplaats 1wed. Schans


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0335v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWatze Hilarius


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-041 , pag. 129Kleine Bredeplaats 1W. Hilarius 4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-123Kleine Bredeplaats 1Harmina Geertsgeb 1739 ... , ovl 11 sep 1814 HRL, huwt met Jan Smidt, ovl wijk E-123; BS ovl 1814, ovl 1835


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-123Kleine Bredeplaats 1Watze Teyes Hilarius... geb 1811, hu, huw 1812, huw 1815, huw 1816, huw 1826, ovl 1829, ovl 1873; eigenaar en gebruiker van wijk E-123, koperslager, 1814. (GAH204); woont in 6e quartier, huisno. 34, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Kleine Bredeplaats 1W. Hilariusfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-123Kleine Bredeplaats 1Watse HilariusWatse Hilariuskoperslager


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 379 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-123Kleine Bredeplaats 1Watze Hilarius, overleden op 27 maart 182953 jr, koperslager Kleine Bredeplaats E 123, overleden Amsterdam, man van Aaltje Smits, vader van Teye, koperslager, Maria (vrouw van Paulus Dorenbos, aannemer Oldeboorn), Trijntje, naaister, Janna, idem en minderjarige Anna-Magdalena en Hermina Watzes Hilarius. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1151Kleine Bredeplaats 1wed. Watze Hilarius koperslagerHarlingenhuis en erf (102 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-123Kleine Bredeplaats 1Aaltje Smit... HRL 1806, BS huw 1820, huw 1838, BS Franeker ovl 1848; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-123; VT1839; kind: Anna Magdalena Watses Hilarius, geb 9 dec 1811, ged 29 dec 1811 Grote Kerk HRL; kind: Teye ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-123Kleine Bredeplaats 1Feye Hilariusoud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koperslager, wijk E-123; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-123Kleine Bredeplaats 1Trijntie de Vriesoud 33 jaar, geb Peins en wonende te HRL. 1839, wijk E-123; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-123Kleine Bredeplaats 1T Hilarius stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-123Kleine BreedeplaatsFeye Hilarius41 jkoperslagerHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
E-123Kleine BreedeplaatsTrijntie de Vries33 jPeinsgezin 1, v, protestant, gehuwd
E-123Kleine BreedeplaatsWatze Hilarius18 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-123Kleine BreedeplaatsWillem Hilarius14 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-123Kleine BreedeplaatsYmkje Hilarius16 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-123Kleine BreedeplaatsAaltie Hilarius13 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-123Kleine BreedeplaatsMaria Hilarius11 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-123Kleine BreedeplaatsAnna Hilarius9 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-123Kleine BreedeplaatsTrijntie Hilarius7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-123Kleine BreedeplaatsAaltie Smit62 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
E-123Kleine BreedeplaatsHarmina Hilarius19 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-123Kleine Bredeplaats 1Levi Mozes Blok, overleden op 31 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 50 jr, geboren Vollenhove 2/2/1797, overleden Lanen E 123, gehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1151Kleine Breedeplaats E-123Jacob IJdes Hettema woonhuis


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 06 jun 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-123Kleine Bredeplaats 1Een uitmuntend winkelhuis c.a. waarin sinds onheugelijke jaren eene koperslagers- en loodgieters-affaire is en nog wordt uitgeoefend aan de Kleine Breedeplaats, als eigenaar in gebruik bij den heer T., Hilarius. Provisioneel verkocht op 14 jun 1871 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris F.W.C. Ledeboer te Makkum.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 23 jun 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-123Kleine Bredeplaats 1Een uitmuntend winkelhuis c.a. waarin sinds onheugelijke jaren eene koperslagers- en loodgieters-affaire is en nog wordt uitgeoefend aan de Kleine Breedeplaats, als eigenaar in gebruik bij den heer T., Hilarius. Finaal verkocht op 28 jun 1871 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris F.W.C. Ledeboer te Makkum. Waarop geboden is f. 2533.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1151Kleine Breedeplaats E-123 D. Oolgaard en zoonwinkel


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1151Kleine Bredeplaats 1 (E-123)H.R. en J.J. Snijderwoonhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 1rijksmonument 20466


2023
0.43069410324097


  terug