Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Achterstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Achterstraat 6 (niet bekend) (niet bekend) A-171 A-179
Naastliggers vanAchterstraat 6
ten oostenAchterstraat 8
ten zuidenZoutsloot 55
ten westenAchterstraat 4
ten noordende Achterstraat


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 6Achterstraat ZZ 2-12 [staat: de eerste droge straat over het diept in de noorder nieuwe stad]zes kamers aan elkaar onder 1 dak
 
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet zesde perseel (hofje of boomgaard) in deze akte
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAchterstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Symon Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Armtgien Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van de erfgenamen van Symon Harmens x Antgien Cornelis (d) zes kamers aan elkaar onder een dak in de eerste Droogstraat over het diept in de noorder nieuwe stad.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 6Achterstraat 2-12 [staat: in de eerste droge straat over het diept in de noorder nieuwe stad]zes kamers aan elkaar onder 1 dak
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Symen Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Armtgien Cornelis


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0260v van 7 sep 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 6Achterstraat ZZ [staat: Karremanstraat]twee kamers
 
koperBerend Berends mr. wever145-14-00 GG
huurderWillem Folkerts 23-08-00 CG
eigenaar hovingBetse Cornelis
naastligger ten oostenWillem Pieters
naastligger ten zuidenBetse Cornelis
naastligger ten westenArjen Tiepkes
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoper van 1/5Roelof Bentes, enkoopmanRotterdam
verkoper van 1/5Bente Bentes, enkantoorknechtHoorn
verkoper van 1/5huisman Bente Walingsonder Sint Annaparochie
verkoper van 1/5Hinke Wybes Backer, met toestemming van haar vader
verkoper q.q.Wybe Feddes Backer
verkoper van 1/20Gerben Johannis, weduwnaar vanmr. schoenmaker
verkoper van 1/20wijlen Antie Jans
verkoper q.q.Gerben Johannis, curator overmr. schoenmaker
verkoper van 1/10Berber Jans, samen met haar zuster
verkoper van 1/10Lijsbeth Jans
verkoper van 1/20Janke Jans, gehuwd met
verkoper van 1/20Romke Wassenaarmr. verver en glasmaker


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0212v van 23 apr 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 6Anjelierstraat ZZ [staat: Kleine Droogstraat]huis
 
koperHendrik Joostens minderjarige, nagelaten zoon van53-00-00 GG
koperwijlen Joost Hendriks, met als geauthoriseerde curatorbontwever
koper q.q.Jan Elshof mr. brouwer
naastligger ten oostenGerlof Wiegers
naastligger ten zuidenvroedsman Sibout Sierks Hoornstra
naastligger ten westenLuitjen Wybrens
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperEeke Gerrits, weduwe van
verkoperwijlen Engbert Graasbontwever


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-171Achterstraat 6Lieuwe Alles Touwslager... dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1811, ovl 1817, ovl 1820, huw 1823, ovl 1870, ovl 1886; gebruiker wijk A-171, lijndraayersknegt; eigenaar is Simon J. van Loon, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-171Achterstraat 6Simon Jacobs van Loon... (GAH204); eigenaar van wijk A-142, gebruiker is Klaas Hendriks, opperman, 1814. (GAH204); id. van wijk A-171, gebruiker is Lieuwe A. Touwslager, lijndraayersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk A-210, gebruikers zijn ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-171Achterstraat 6Simon J van Loon Lieuwe A Touwslager lijndraayersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 145Achterstraat 6Simon Jacobs van LoonHarlingentouwslagerhuis (20 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-171Achterstraat 6Alle S Schaafsmaoud 29 jaar, geb Cornwerd en wonende te HRL. 1839, wijk A-171; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-171Achterstraat 6Antie Rewerdaoud 34 jaar, geb Peins en wonende te HRL. 1839, wijk A-171; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-171Achterstraat 6Lykle Rimkema... vd Veer, (gk), werkman, N.H., zv Lambertus R, en Sjoukje Venema; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk A-171, wijk E-175; oud 34 jaar, geb Parrega (!), en wonende te HRL. 1839, wijk G-108; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-171Achterstraat 6Ytje Jans van der Haringgeb 1795/97 Franeker, ovl 13 feb 1852 HRL, huwt met Hendericus Wink, (gk), dv Jan vdH, en ... ; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk A-171; oud 43 jaar, geb Tzummarum en wonende te HRL. 1839, wijk B-152; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-171LeemedijkAlle S Schaafsma29 jCornwerdm, protestant, gehuwd
A-171LeemedijkAntie Rewerda34 jPeinsv, protestant, gehuwd
A-171LeemedijkSjerk Schaafsma6 jMidlumm, protestant, ongehuwd
A-171LeemedijkFokje Schaafsma4 jAlmenumv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-171Achterstraat 6Sjierk Alles Schaafsma, overleden op 2 april 18418 jr, geboren Midlum, overleden Droogstraat A 171. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 70) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-171Achterstraat 6Jan Rientzes van Velzen, overleden op 30 oktober 184444 jr, geboren Arum 27/8/1800, zeilmakersknecht, overleden Liemendijk A 171, man van Hendrikje Alberts Kikkert (wed. Jacob de Vries), vader van minderjarige Grietje, Rients en Albert Jans van Velzen, stiefvader van minderjarige Katharina Jacobs de Vries (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-171Achterstraat 6Liefke Douwes Douwma... 16 mei 1861 Amsterdam, dv Douwe Jans D, en Grietje Sijes (de Vries); BS huw 1826, bev.reg. HRL 1851 wijk A-171, wijk G-353, wijk H-041, 188, 207, wijk H-227, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 145A-171 (Achterstraat)Albert J. van Eekenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 145A-179 (Achterstraat)Albert Jans van Eekenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 145Achterstraat 6 (A-179)erv. Foppe W. Plantingawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Achterstraat 6R.Jornavisscher


1928 - variaadresbronbericht
Achterstraat 6Raadsvergadering 20 decemberOnbewoonbaar verklaard


1933 - variaadresbronbericht
Achterstraat 6Raadsvergadering 27 maartOnbewoonbaar verklaring opgeheven wegens verbouwing tot pakhuis


1933 - variaadresbronbericht
Achterstraat 6Raadsvergadering 31 januariOndanks onbewoonbaarverklaring in 1923 is dit pand nog steeds bewoond. De oorspronkelijke ontruimingstermijn van 6 maanden wordt nu verlengd tot 12 november 1939


1940 - variaadresbronbericht
Achterstraat 6Raadsvergadering 30 januariOnbewoonbaar verklaard
  terug