Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 73
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 734-0434-0424-043F-016F-022
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 734-0424-0414-042F-016F-022
 huisnummer lager  Raamstraat 7(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)F-017F-060


aangrenzende stegen
adresheeft
Zuiderhaven 73Leerlooierssteeg of Perksteeg of Joodse steegje ten oosten


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0209r van 13 mrt 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 73oostZuiderhaven NZ [staat: Zuider nieuwe haven]250‑00‑00 cgledige plaats of huisstede getekend op de kaart met nr. 30
koperDouwe Syrcx, gehuwd met te Midlum
koperTrijnke Harings te Midlum
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHans Poff
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Syouwe Ottes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTziaerd Syourdts Bonck, gehuwd met
verkoperGeert Tziallings


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0109v van 25 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 73westZuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]0‑00‑00 ggledige plaats of huisstede
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenDouue Siercks
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenRaamstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Douue Cornelis, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Pieter Dircks, geauthoriseerde curatoren over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Siouue Ottes, gehuwd met
verkoperwijlen Griet Douues


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0114v van 14 feb 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 73westZuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]192‑00‑00 cgledige plaats of huisstede
koper provisioneelTymen Andries
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenRaamstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperwijlen Siouue Ottes


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0139v van 16 aug 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 75west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarin de waterlossing
naastligger ten westenDouwe Siercks


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0303r van 16 feb 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 7Raamstraat OZ [staat: op de zuider nieuwe haven]300‑00‑00 gghuis
koperJaytse Romckes, gehuwd met
koperBauk Harings
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostende verkoper Douue Sierks c.u. te Midlum
naastligger ten zuidende verkoper Douue Sierks c.u. te Midlum
naastligger ten westenRaamstraat [staat: de nieuwe straat]
naastligger ten noordende hof van Ime Rogiers
verkopergedeputeerde Vijfdeelen Zeedijken buitendijks Douue Sierks, gehuwd met te Midlum
verkoperTrijn Harings te Midlum


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0002v van 21 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 73oostZuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe stad]439‑00‑00 ggplaats met het gebouw dat er nu op staat
koperTimen Andries, gehuwd met
koperTrijn Arents
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHans Poff
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende proclamant Timen Andries c.u.
naastligger ten noordenN. N.
verkopergedeputeerde Vijfdeelen Zeedijken buitendijks Douwe Siercks, gehuwd met
verkoperTrijn Haringhs


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0154v van 24 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 75west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenTiman Andries


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0166v van 3 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 75west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenTiman Andries


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0113v van 5 dec 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 75west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenTymen Andries


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0236v van 30 apr 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 73Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]3500‑00‑00 gghuis, plaats, wal en houtstek
koperoud burgemeester Jan Rioerts Sanstra c.u.
verpachter grondde stad Harlingen12‑00‑00 cg
protesteert vanwege een hypotheekRintie Claessenkoopman
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenJeltie Romckes
verkoperJan Apckes Bentingh, gehuwd metorganist te Leeuwarden
verkoperAuckien Minnes Hilbrants te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ruurds Sanstra, oud-burgemeester x Aeffke Cleises Lantinga koopt een huis, plaets, wal en houtstek, nz. Zuiderhaven. Ten O. de Perksteeg, ten Z. de straat, ten W. de Raamstraat, ten N. Jeltie Romckes. De grondpacht moet betaald worden aan Trijntie Pytters Dreyer wv houtkoper Jelle Annes. Gekocht van organist Jan Ipckes? Bentingh x Auckien Minnes Hilbrants te Leeuwarden, voor 3500 gg.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0175r van 1 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidengezworen gemeensman Dirk Fransen Visscher


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0005r van 20 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 73westRaamstraat, hoek van de1600‑00‑00 gghuis
koperReyner Fonteyn, gehuwd met
koperYebeltie Pieters Hoogstra
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenburgemeester Dirck Kyvyt
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jouck Jayties
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCleys Sanstra te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) Reyner [Clasen] Fontein x Ybeltie Pieters Hoogstra koopt een huis hoek Raamstraat/Zuiderhaven. Ten O. burgemeester Dirck Kievyt, ten Z. de straat en haven, ten W. de Raamstraat, ten N. erven Joucke Jenties? De Oostelijke muur in de tuin is gemeenschappelijk met Dirck Kievyt en de deur daarin, waardoor men toegang krijgt naar de zolder van Kievyt moet worden dichtgemetseld. Gekocht van Cleis Sanstra te Amsterdam, voor 1600 gg.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0279r van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTyttie Sanstra
naastligger ten zuidenReyner Claessen Fonteyn
naastligger ten zuidensteeg


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0279r van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTyttie Sanstra
naastligger ten zuidenReyner Claessen Fonteyn
naastligger ten zuidensteeg


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0397v van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 73oostZuiderhaven NZ1391‑00‑00 gghuis en ledige plaats
koperCornelius Walrich c.u.
verpachter grondde stad Harlingen8‑04‑00 cg
huurderPyter Pyters Grauda c.u.koopman
huurderA. van Idsinga secretaris
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenals bewoner Reiner Clases Fontein
naastligger ten noordenJan Tjercks Zanstra
verkoperTytie Zanstra, gehuwd met
verkoperThijs Luytjenshoutmolenaar onder de jurisdictie van Harlingen


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0105r van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 73oostZuiderhaven NZ bij de Raamstraat1500‑00‑00 gghuis, tuin en ledige plaats
koperJan Pieters Schaaff, gehuwd met
koperSytske Tijssen
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 cg
toehaakvier gouden ducaten
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenReiner Claessen Fontein koopman
naastligger ten noordenvroedsman Schelte Pieters
naastligger ten noordenJan Tjerx
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Cornelius Walrichcommies


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-042 , folio 67Zuiderhaven 73huis
eigenaarJan Pieters Schaaf
gebruikerhopman Hania
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑04‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-043 , folio 67Zuiderhaven 73huis en hof
eigenaarReiner Fontein
gebruikerMeile Jacobs c.soc.
huurwaarde totaal52‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑08‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0020av van 19 jun 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 75west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLeerlooierssteeg [staat: Papesteegje]


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-042 , folio 43vZuiderhaven 73huis
eigenaarJan P. Schaaff
gebruikerhopman Hania
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan4‑6‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-043 , folio 43vZuiderhaven 73huis
eigenaarReiner C. Fontein
gebruikerburgemeester Oosterveen
huurwaarde totaal52‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan5‑6‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0077v van 16 jun 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 73oostZuiderhaven NZ1425‑00‑00 cghuis, tuin en plaats
koperTjaerd Cornelis Brouwer, gehuwd metkapitein op Z.H. transportjacht
koperAlbertie Hiddes Baers
verpachter grondde stad Harlingen8‑04‑00 cg
toehaaktwee zilveren lepels
huurder voor 4 jarenburgerhopman Ulbe Hania
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenReiner Fontein
naastligger ten noordenburgemeester Schelte Pyters
verkoperJan Pytters Schaafskoopman te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(middelste en oostelijke deel) Tjeerd Cornelis Brouwer x Albertie Hiddes Jans, kapt. op het Transportjagt van zijne Hoogheid, koopt huis, tuin en ledige plaats terzijden, nz. Zuiderhaven. Ten O. de Leerlooierssteeg, ten Z. de straat en haven, ten W. Reiner Claasen Fontein, ten N. de burgemeester Schelte Pyters. Gekocht van Jan Pytters Schaaff te Leeuwarden.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-042 , folio 44rZuiderhaven 73huis
eigenaarTjaard C. Brouwer
gebruikerTjaard C. Brouwer
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-043 , folio 44rZuiderhaven 73huis
eigenaarReinder Fonteyn
gebruikerburgemeester Wassenaer cum soc.
huurwaarde totaal52‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑13‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0148v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 73westZuiderhaven NZ, Raamstraat, hoek866‑14‑00 gghuis
kopervroedsman Claes Pieters van der Brug, gehuwd met
koperAukjen Spannenburg
naastligger ten oostenBrouwer kapitein
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenPier Wouters
verkoperde erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Reyner Clasen Fontein
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) Claes Pieters v.d. Brug, mede-vroedschap x Aukjen Spannenburg koopt huis nz. Zuiderhaven/hoek oz. Raamstraat, met een mandelige muur ten O. met kapt. Brouwer. Ten O. kapitein Brouwer, ten Z. de haven, ten W. de Raamstraat, ten N. Pier Wouters. Gekocht van erven Reyner Clasen Fontein.


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0210r van 5 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Tjeerd Cornelis brouwer


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-041 , folio 44rZuiderhaven 73huis
eigenaarburgemeester Brouwer
gebruikerburgemeester Brouwer
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-042 , folio 44rZuiderhaven 73huis
eigenaarburgemeester van der Brug
gebruikerburgemeester van der Brug
huurwaarde totaal52‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑13‑06 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0033v van 31 mei 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenoud burgemeester Tjeerd Brouwer


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-041Zuiderhaven 73burgemr. Brouwer, bestaande uit 3 personen40‑00‑00 cg0
4-042Zuiderhaven 73burgemr. van der Brugh, bestaande uit 7 personen40‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-041 , folio 44rZuiderhaven 73huis
eigenaarburgemr. Brouwer
gebruikerburgemr. Brouwer
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-042 , folio 44rZuiderhaven 73huis
eigenaarburgemr. van der Brugh
gebruikerburgemr. van der Brugh
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑16‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-041, fol. 59vZuiderhaven 73Hidde Brouwer cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenhofmeester op 't Prince Jagt36:12:00 cg6:2:00 cgbestaet wel


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-041, fol. 59vZuiderhaven 73burgemeester Brouwer , bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderencaptein op 't Prince Jagt70:0:00 cg11:13:00 cgbestaet wel


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-042, fol. 59vZuiderhaven 73burgemeester van der Brugh , bestaande uit 4 volwassenen en 1 kindbontreeder86:17:00 cg14:9:00 cgbestaet wel


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0273v van 20 apr 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 75west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLeerlooierssteeg [staat: de zgn. Papesteeg]


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0173r van 21 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgemeester Tjeerd Brouwer


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-041 , folio 44vZuiderhaven 73huis
eigenaarCorneles Brouwer
gebruikerCorneles Brouwer
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-042 , folio 44vZuiderhaven 73huis
eigenaarburgemeester van der Brug
gebruikerburgemeester van der Brug
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑16‑06 cg


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0013v van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 73westRaamstraat hoek Zuiderhaven NZ1202‑00‑00 gghuis
kopervroedsman Wybren Wijngaard koopman
naastligger ten oostenCornelis Brouwer
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenWouter Piers
verkoper q.q.vroedsman Jaerig Westra, curator
verkoper q.q.vroedsman Jaene van Slooten, curatoren over
verkoper van 6/18Fedde van der Brug
verkoper van 1/18Pyter van der Brug te Lier
verkoper van 11/18jonge dochter Aukjen van der Brug
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke gedeelte) Wybren Wijngaard, mede-vroedschap, koopt een huis op de hoek v.d. Raamstraat, nz. Zuiderhaven, staande op een kelder. Met beschrijving. Laatst bewoond door burgemeester Claas Pieters v.d. Brug. Ten O. Cornelis Brouwer, ten Z. de haven, ten W. die straat, ten N. Wouter Piers. Gekocht van de curatoren over Fedde v.d. Brug, voor 6/18, en als gelastigden van Pieter v.d. Brug te Leer in Oost Friesland voor 1/18 en Aukje v.d. Brug voor 1/18, voor 1202 gg.


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0028v van 12 okt 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 73westZuiderhaven NZ hoek Raamstraat2114‑00‑00 cghuis
koperWillem Ypey, gehuwd metcontrarolleur convooien en licenten
koperAntie Alles
eerdere bewonerwijlen burgemeester Claes Pyters van der Brug
naastligger ten oostenCornelis Brouwer
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenWouter Piers
verkoperTrijntie Rienstra, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Wybrand Wijngaerdkoopman


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0264r van 29 dec 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Brouwer


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0252r van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Brouwer


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-041 , folio 44vZuiderhaven 73huis
eigenaarCornelis Brouwer
gebruikerCornelis Brouwer
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-042 , folio 44vZuiderhaven 73huis
eigenaarcontrarolleur Ypey
gebruikercontrarolleur Ypey
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑16‑06 cg


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0100r van 20 jun 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 73oostZuiderhaven NZ6100‑00‑00 cgdubbel huis en tuin
koperde heer Siberius Lambergen commissaris ter recherche Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen8‑04‑00 cg
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenW. Ypey contrarolleur Admiraliteit
naastligger ten noordenWouter Piers
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jan Paulus
verkoperCornelis Brouwerzoutbrander
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(middelste en oostelijke deel) Tiberius Lambergen, commissaris ter Recherche bij de Admiraliteit van Friesland, koopt dubbel huis met tuin. Ten O. de Leerlooyerssteeg, ten Z. de haven, ten W. controleur W. Ypey, ten N. Wouter Piers en Jan Paulus. Gekocht van zoutbrander Cornelis Brouwer.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-042 , folio 79vZuiderhaven 73huis
eigenaarS. Lambergen
gebruikerS. Lambergen
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-043 , folio 79vZuiderhaven 73huis
eigenaarWillem Ypey
gebruikerWillem Ypey
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0053r van 6 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende koper Willem Ypey c.s.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-042 , folio 79vZuiderhaven 73huis
eigenaarcommissaris Lambergen
gebruikercommissaris Lambergen
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-043 , folio 79vZuiderhaven 73huis
eigenaards. Mentes nom.ux.
gebruikerds. Mentes nom.ux.
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑07‑04 cg


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0091r van 20 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 73Zuiderhaven3920‑00‑00 cgdubbel huis en tuin
koperPieter Tetrode, gehuwd metkoopman
koperAurelia Gratema
verpachter grondde stad Harlingen8‑04‑00 cg
naastligger ten oostenLeerlooiersteeg
naastligger ten westenA. R. Mentes c.u.
naastligger ten noordenSchelte Sipkes
verkoperTiberius Anthonius Lambergen, erfgenaam vanmedicinae doctor te Amsterdam
erflaterwijlen Jur.mr.dr. S. Lambergen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(middelste en oostelijke deel) Pieter Tetrode x Aurelia Gratama koopt dubbel huis met tuin en achterhuis. Ten O. de Leerlooierssteeg, ten W. A.R. Mentes, ten N. de verkoper en Schelte Sipkes. Gekocht van Tiberius Anthonius Lambergen, med. dr. te Amsterdam, als erfgenaam van zijn vader jur. dr. S. Lambergen.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-042 , folio 79vZuiderhaven 73huis
eigenaarPieter Tetrode
gebruikerPieter Tetrode
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg
grondpacht vanPieter Tetrode
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal08‑04‑00 cg
aanslag grondpacht02‑01‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-043 , folio 79vZuiderhaven 73huis
eigenaards. Mentes
gebruikerds. Mentes
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑07‑04 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-042, pag. 54Zuiderhaven 73ds. Mentes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-043 , pag. 78Zuiderhaven 73ds. Mentes 4‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-016Zuiderhaven 73Albertis Rein Mentes... -15:0; Rijtuigenreg. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-016Zuiderhaven 73Rinse van Bergum... ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-017Raamstraat 7Albert Jans Bolman... 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-038; gebruiker Boldewijn de Wit, 1814. (GAH204); id. van wijk F-017; gebruiker is N. de Vries, 1814. (GAH204); id. van wijk F-056; gebruiker Teunis C. Furstenburg, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-017Raamstraat 7N. de Vriesgebruiker wijk F-017; eigenaar is A. Bolman, 1814. (GAH204)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Zuiderhaven 73A. Mentesfl. 5


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-016Zuiderhaven 73A R MentesA R Menteshervormd leeraar
F-017Raamstraat 7A BolmanN de Vries


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 236 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-016Zuiderhaven 73Antje Hendriks, overleden op 3 mei 1821hoogbejaarde dienstmeid van Albertus Reen-? Mentes, emeritus N H-predikant Zuiderhaven F 16, zuster van Grietje Hendriks, te Leek/ Gr (wed. Teunis Steenhuizen, moeder van Hendrik Teunis Steenhuizen, kleermaker aldaar) en wijlen Jan Hendriks (vader van Geeske Jans Bos, vrouw van Sybe/ Siepke Kornelis Muntstra, landbouwer Midwolda/ Gr). Saldo fl. 1.617,50. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 197 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-016Zuiderhaven 73Piebe Coenraads Bakker, overleden op 2 oktober 183128 jr, kantoorbediende Zuiderhaven F 16, man van Aaltje van der Heide, vader van minderjarige Helena Piebes Bakker. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1508Raamstraat 7Jan Valckenier zeehandelaarHarlingenhuis en erf (290 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1508Zuiderhaven 73Jan Valckenier zeehandelaarHarlingenhuis en erf (290 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-016Zuiderhaven 73Catharina Zoutmaatoud 61 jaar, geb Enkhuizen en wonende te HRL. 1839, wijk F-016 en wijk F-017; VT 1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-016Zuiderhaven 73Dirk P Farretoud 62 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, predikant der gereformeerden, wijk F-016/17; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-016Zuiderhaven 73Henke de Vriesoud 28 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk F-016, 17; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-016Zuiderhaven 73Susanna J Farretoud 33 jaar, geb Bennebroek en wonende te HRL. 1839, wijk F-016/17; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-016ZuiderhavenDirk Pieters Farret62 jgereform. predikantAmsterdamm, protestant, gehuwd (en F-017)
F-016ZuiderhavenCatharina Zoutmaat61 jEnkhuizenv, protestant, gehuwd (en F-017)
F-016ZuiderhavenPieter Cornelis Farret24 jBennenbroekm, protestant, ongehuwd (en F-017)
F-016ZuiderhavenAmarentia Farret26 jBennenbroekv, protestant, ongehuwd (en F-017)
F-016ZuiderhavenSusanna Johanna Farret33 jBennenbroekv, protestant, ongehuwd (en F-017)
F-016ZuiderhavenHenke de Vries28 jSneekv, protestant, ongehuwd (en F-017)
F-016ZuiderhavenSaakje P Buisman17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd (en F-017)


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 261 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-016Zuiderhaven 73Elisabeth Jacobs Zuiderduin, overleden op 26 februari 18416 dg, overleden Raamstraat F 16, dochter van Jacob Zuiderduin, zeeman en Jannetje van Delft, zuster van minderjarige Justus, Jan, Jaantje, Jacob en Leentje Jacobs Zuiderduin. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 366 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-017Raamstraat 7Catharina C. Zoutmaat, overleden op 22 juni 1843C.=Cornelia, 64 jr, geboren Enkhuizen 24/9/1778, overleden Zuiderhaven F 17, vrouw van Dirk Pieters Farret, NH-predikant (erft vruchtgebruik), moeder van Susanna-Johanna, Clemens-Zoutmaat, substituut griffier gerechtshof Amsterdam, Amarentia-Theodora, Pieter-Cornelis, theologisch candidaat en afwezige Pieter Dirks Farret (sinds 13 jr in het buitenland met onbekende verbijfplaats). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-016Zuiderhaven 73Douwe Hermanus Burman... zv Hermanus Jans B, en Elisabeth Sijswerda; BS huw 1828, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk B-175, wijk F-016, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-016Zuiderhaven 73Helena Minks Meppelaar... M, en Durkje Sijbrens (Baanstra); BS huw 1828, ovl 1878, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk B-175, wijk F-016, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1508Zuiderhaven F-016Tetje Visser wed. R. Faber woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3392Zuiderhaven F-022 Petrus Posthuma woonhuis


1904 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven F 22P. Posthuma & Zoon16


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3392Zuiderhaven 73 (F-022)Petrus Posthuma (en Cons.)woonhuis
Sectie A nr. 3391Raamstraat 7 (F-060)Raphaël Paiswoonhuis


1905 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenJ.F. Posthuma Pzn.16Kassier en Comm. in effecten


1906 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenJ.F. Posthuma Pzn.16Kassier en Comm. in effecten


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenJ.F. Posthuma Pzn.16Kassier en Comm. in eff.


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenJ.F. Posthuma Pzn.16Kassier en Comm. in eff.


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenJ.F. Posthuma Pzn.16kassier en commissionair in effecten


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenP. Posthuma Pzn.16Kassier en commissionair in effecten
Raamstraat 7F. Leembrug137Café


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenP. Posthuma Pzn.16Kassier en commissionair in effecten
Raamstraat 7F. Leembrug137Café


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenNationale Bankvereeniging16fa. P. Posthuma & Zn., kassier en Comm. in eff.


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenNationale Bankvereeniging16fa. P. Posthuma & Zn., kassier en Comm. in eff.


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Nat. Bankver.16fa. P. Posthuma & Zn., Kass. en Comm. in eff.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 73Nat. Bankver.16fa. P. Posthuma & Zn., Kass. en Comm. in eff.


1924 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-7635
Raamstraat 7Barend de Groot


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 73Nationale Bankvereen.16(gesl. 1-2)


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 73Nationale Bankvereen.16(gesl. 1-2)


1926 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-10493
Raamstraat 7Cornelis de Groot


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Raamstraat 7C. de Grootfotograaf
Zuiderhaven 73T. Winddir. nato-bank


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 73Rotterdamsche Bankvereeniging16(gesl. 13-14)


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 73Rotterdamsche Bankvereeniging721(gesl. 13-14)


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenRotterdamsche Bank721(gesl. 12-13½, Za. na 12 u.)


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenRotterdamsche Bank721(gesl. 12-13½, Za. na 12 u.)


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 73M.J. (Marinus) v.d. Weelde


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Raamstraat 7rijksmonument 20625
Zuiderhaven 73rijksmonument 20785


2023
0.1183500289917


  terug