Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Molenpad 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerMolenpad 9(niet bekend)(niet bekend)G-264G-325


Naastliggers vanMolenpad 9
ten oostenMolenpad 11
ten zuidenhet Molenpad
ten westenMolenpad 7
ten noordenMoriaanstraat 9


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0240v van 19 feb 1659 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Seerp Lammerts


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0145v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMinne van der Meulen
naastligger ten oostensteeg in mede eigendom, lopende tot het Molenpad


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0330v van 14 mrt 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 9Molenpad NZ bij de Kerkpoort92‑00‑00 CGschuir
koperUlbe Hendrix, gehuwd metmr. gortmaker
koperNeeltje Clases
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende hof van Heert Douwes
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenJan Dirksen bleker
naastligger ten noordenTaede Jacobs bontwever
verkoperJan Phillips, gehuwd metmr. slager
verkoperPyttje Arjens


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0200v van 22 okt 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van Heert Douwes


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0243r van 31 mrt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van Heert Douwes


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0288v van 24 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 9aMolenpad NZ bij de Kerkpoort, aan het40‑00‑00 CGhof of tuintje met bomen en planten
koperUpke Sybes c.u.
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten oostende tuin van Antie Sioerdts Schiere
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenUlbe Hendriks
naastligger ten noordende weduwe van Tade wever
verkoperJanke Clases, weduwe van
verkoperwijlen Heert Douwesmr. kleermaker


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0135v van 1 mrt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenOepke gardenier


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0273v van 30 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 9Molenpad NZ bij Kerkpoort50‑00‑00 GGschuur
koperCornelis Annes stadstimmerman
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenOepke gardenier
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenRobbert Beerns mr. bontwever
naastligger ten noordende weduwe van Jan Ales
verkoperde erfgenamen van wijlen Neeltje Claeses


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0303v van 22 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Oepke hovenier


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0310v van 26 feb 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 9aMolenpad bij Kerkpoort NZ25‑00‑00 CGhuis en tuin
koperCornelis Annes stadstimmerbaas
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten oostenSjoerd Schiere
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenCornelis Annes
naastligger ten noordende tuin van de weduwe van Tidde wever
verkoperTrijntje Hanses, weduwe van
verkoperwijlen Upke Sybes


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0277v van 13 dec 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Oepke hovenier


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0041v van 27 feb 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Oepke hovenier


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0144v van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 9aMolenpad NZ bij de Kerkpoort250‑14‑00 GGhuis
koper van 1/2majoor Symon de Haas executeur
koper van 1/2Jacob Dirks koster
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderGerryt Beerns
naastligger ten oostenburgersergeant Nanning Willems
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenvroedsman Buma
naastligger ten noordenElske Willems
verkoper van 2/6Claas Pietersmr. ijzersmid
verkoper van 1/16Dirk Cornelismr. timmerman
verkoper q.q.Claas Pieters, curatormr. ijzersmid
verkoper q.q.Dirk Cornelis, curatoren overmr. timmerman
verkoper van 1/6Pieter Cornelis
verkoper van 1/6Jochum Cornelismr. timmerman
verkoper van 1/6Anne Cornelisherbergier te Bildtzijl


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0196r van 13 okt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 9aMolenpad NZ bij de Kerkpoort472‑00‑00 CGhuis
koper van 1/2Berent Berents, gehuwd met
koper van 1/2Neeltie Berents
koper van 1/2Jan Clasen mr. bontwever
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderGerrit Beernts
naastligger ten oostenburgersergeant Nanning Willems
naastligger ten zuidenMolenpad [staat: straat]
naastligger ten westenvroedsman Wopco Buma [staat: Bouma]
naastligger ten noordenElske Willems
verkoper van 1/2majoor Simon de Haas, enexecuteur
verkoper van 1/2Jacob Dirkskoster


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0035v van 26 apr 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenNanning Willems


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0046r van 18 jan 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende tuin van vroedsman Albert Yepes Osinga


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0004ra van 12 dec 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester A. Osinga


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0040v van 1 apr 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenW. Ruitinga apotheker


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0042v van 1 apr 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 9tuinbolwerk achter de grote kerk tussen het Molenpad en de Moriaanstraat55‑00‑00 GGhof met vruchtbomen
koperWatze Ruitinga, gehuwd met
koperBeitske Fenema
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenYede Hoornstra koopman
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenJurjen wever
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHiske Osinga, gehuwd met
verkopervroedsman Jacob Ruitinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWatze Ruitinga x Beitske Fenema kopen groote hovinge met vrugtboomen en plantagie voorzien, aan het Bolwerk agter de groote kerk tussen het Moolenpad en de Moriaanstraat. Grondpacht 4 cg. aan de stad. Ten O. Yde Hoornstra, koopman, ten W. Jurjen wever, ten Z. de straat. Gekocht van door Hiske Alberts Osinga, huisvrouw van vroedsman Jacob Ruitinga, voor 55 gg.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0154v van 8 feb 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 9tuinbolwerk achter de grote kerk tussen Molenpad en Moriaanstraat90‑00‑00 CGhof met bomen, en planten
koperAbbe Jansen Hilwerda, gehuwd metmr. bakker
koperCatharina Jans
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenYede Hoornstra koopman
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenJurjen wever
naastligger ten noordenstraat
verkoperWatze Ruitingaapotheker


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0255v van 12 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHilwerda bakker


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0153v van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTaedze Heeres


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0297r van 25 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Teedze Heeres


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-264Molenpad 9Geertje Minnes van der Veerzie ook G.M. vd Veen; geb 1783 ... , ovl 29 okt 1812 HRL; wijk G-264, huwt met Hendrik Geerts Baron, dv Minne Hanses vdV, en Hielkje Lieuwes; BS ovl 1812


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 199 van 8 jul 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-264Molenpad 9koopakteklein huis bij de Nieuwe Kerk
 
verkoperTrijntje Alberts Bakker
koperMatthijs Ouendag


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 212 van 23 jul 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-264Molenpad 9koopakteklein huis bij de Nieuwe Kerk
 
verkoperMatthijs Ouendag
koperJohannes Proosterbeek
koperAukje Jelles Appelinga


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-264Molenpad 9Frans IJkerezie: IJka, Frans en IJking, Frans; gebruiker wijk G-263 en wijk G-264, wewer; eigenaar is Johannes Proosterbeek, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-264Molenpad 9Johannes Jans Proosterbeek... eigenaar van wijk G-262; gebruiker Sasker L. de Vries vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk G-263 en wijk G-264; gebruiker Frans IJkere, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-265; gebruiker Harmen vd Berg en Jan de ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-264Molenpad 9Johannes Proosterbeek Frans Ykere wewer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1770Molenpad 9Johannes ProosterbeekmetzelaarsknegtHarlingenhuis (50 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-264Molenpad 9Margaretha Visseroud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-264; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-264Jan Knoop40 jweverSneekm, rooms katholiek, gehuwd
G-264Margaretha Visser28 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
G-264Rinske Knoop12 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-264Geziena Knoop9 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-264Catharina Knoop1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-264Molenpad 9Johannes Hermanus Knoop... wijk G-247, supp wijk D-186; oud 40 jaar, (vnm: Jan), geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-264; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-264Molenpad 9Thomas Ages Dijkstra... wijk A-093, 248, wijk D-127, 164, wijk G-165, 264, supp wijk G-387, supp wijk G-034 6, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-264Molenpad 9Tjitske Douwes Schilstrageb 1796 Pingjum, ovl 23 feb 1853 HRL, huwt met Thomas Ages Dijkstra, Nederlands Hervormd dv Douwe Jans S, en IJmkje Reins Strandstra; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk A-093, 248, wijk D-164, wijk G-264


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1770Molensteeg G-264Martinus H. van Hardorffwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1770Molenpad G-325Martinus Hardorffwoonhuis


1880 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van maandag 14 jun 1880
vermeld alsgeschat adresbericht
G-264Molenpad 9Eene woning in de Molensteeg, verhuurd aan de wed. Van, Dijk. Provisioneel verkocht op 23 jun 1880 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1770Molenpad 9 (G-325)Hermanus van der Heidewoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Molenpad 9 Hermanus van der Heideterreinw. gasfabriekf. 500f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Molenpad 9H. v/d Heidebuitenwerker gasfabriek
  terug