Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 51
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 513-111 3-133 G-277G-293


Naastliggers vanKerkpoortstraat 51
ten oostenMolenpad 2
ten zuidenKerkpoortstraat 53
ten westende Kerkpoortstraat
ten noordenhet Molenpad


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0179r van 13 mei 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenEvert Rioerdts c.u.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0025ra van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 51Kerkpoortstraat NZ hoek Molenpad [staat: achter de grote kerk op Rapenburg]104‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende gewezen kamer van Pyter Fransen
naastligger ten zuidenhet huis van Hans Lammerts bakker
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenMolenpad
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Pyter Fransen


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0230v van 2 mei 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 51Rapenburg ten zuiden van het Molenpad achter de grote kerk101‑09‑08 GGhuis
koperWillem Harmens c.u.
naastligger ten oostende gewezen kamer van Pyter Fransen
naastligger ten zuidenhet huis van Hans Lammerts bakker
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenMolenpad
verkoperHessel Harckesmetselaar
verkoperJan Jansenmetselaar


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0266r van 10 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenOepke Sybes
naastligger ten noordenMolenpad


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-111Kerkpoortstraat 51huis
eigenaarJetse Hansen
gebruikerJetse Hansen
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-111Kerkpoortstraat 51huis
eigenaarwed. Jetse Hansen
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan9‑9‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-111Kerkpoortstraat 51kamer
eigenaarwed. Jetse Hanses
gebruikerwed. Jetse Hanses
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0300r van 15 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 51Molenpad ZZ160‑00‑00 CGhuis
koperTjeerd Jans Zanstra, gehuwd metbontwever
koperPytje Jans Schonebeek
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHans Jetses mr. bakker
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenMolenpad
verkoperSybe Oepkesvarend persoon
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Jans Sanstra, bontwever x Pytje Jans Schoonebeek koopt een huis zz. Molenpad. Ten O.?, ten Z. mr. bakker Hans Jetses, ten W. de straat, ten N. het Molenpad. Gekocht van Sybe Oepkes, zeevarende, voor 160 cg.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0078r van 3 mrt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 51Kerkpoortstraat NZ [staat: hoek Molenpad]208‑00‑00 CGhuis
koperBartel Jacobs, gehuwd met
koperGrytje Fransen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHans Jetses mr. bakker
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenMolenpad
verkoperTjeerd Jans Sanstra, gehuwd met
verkoperPytje Jans Schoonebeek


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0295r van 14 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 51Kerkpoortstraat NZ [staat: op de hoek van het Molenpad]165‑07‑00 GGhuis
koperWybren Doekes, gehuwd met
koperApollonia Jacobs
huurderNycolaes Jans
naastligger ten oostenoud hopman Alef van der Meulen c.f.
naastligger ten zuidenHans Jetses mr. bakker
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenMolenpad
verkoper q.q.Dirk IJsbrands, diaken
verkoper q.q.Jacob Buitenpost, diakenen van
verkoper van 3/8de Doopsgezinde Gemeente
verkoper van 5/8Bartle Jacobsmetselaar


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-111Kerkpoortstraat 51huis
eigenaarerven Jetse Hanses
gebruikerHans Jetses
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-111 Kerkpoortstraat 51Hans Jetses, bestaande uit 5 personen16‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-111Kerkpoortstraat 51huis
eigenaarHans Jetses
gebruikerHans Jetses
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑06 CG


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0098r van 3 mrt 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenD. Venema


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0002v van 11 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenA. Bolman koopman


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0066r van 2 okt 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenA. Bolman koopman


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0148r van 16 jul 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenA. Bolman koopman


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0272r van 30 dec 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenA. Bolman koopman


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0020r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 51Kerkpoortstraat NZ [staat: Molenpad ZZ wijk G-281 hoek achter de nieuwe kerk]100‑00‑00 CGhuis
koperJan A. Bakker, gehuwd metkoopman
koperDoedtje Beekens
huurderPoppe Zytzes c.u.24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenAbraham de Ruiter
naastligger ten zuidenAtze Lubberts
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenMolenpad
verkoperAlbert Bolman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-133, pag. 62Kerkpoortstraat 51Atze Lubberts2‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-277Kerkpoortstraat 51Geertruida Harmens Klumpert... 1812 HRL, huwt met Klaas Alberts Kamstra, doet overlijdensaangifte van Neeltje Barends in 1811, ovl wijk G-277, gealimenteerd, dv Harmen K, en Fokeltje Hendriks; BS ovl 1811; 1812 overlijdens, ovl 1814, huw 1834, ovl ... (alles)


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-277Kerkpoortstraat 51Klaas Alberts Kamstra... K, geb 1807 HRL, Etje Klazes K, geb 1803 HRL, Albertje Klazes K, geb ... , wolkammer 1812, ovl wijk G-277, zv Albert Jacobs en Etje Claases; BS ovl 1812; 1814 overlijdens, ovl 1837, ovl ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-277Kerkpoortstraat 51Jan Alberts Bakker... (GAH204); id. van wijk G-037; gebruiker is Pieter Aukes van Vliet wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-277; gebruiker Jiellis van Straaten, sjouwer, 1814. (GAH204); kind: Jetske Jans Bakker, geb 2 mrt 1810, ged 25 ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-277Kerkpoortstraat 51Jielles van Stra(a)ten... varensgezel, zv Jan vS, en Antie Jans (van Kampen); BS huw 1812, ovl 1836; gebruiker van wijk G-277, sjouwer; eigenaar is Jan A. Bakker, 1814. (GAH204); geb 24 may 1788, (als: Jillert), ged 8 jun 1788 Grote ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-277Kerkpoortstraat 51Jan A Bakker Jielles van Straaten sjouwer


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 33 en 37 van 3 mrt 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-277Kerkpoortstraat 51provisionele en finale toewijzingfl. 50huis G-277
 
verkoperJan Sikkes IJzenbeek
verkoperGouke Hingst
verkoperMartinus Gerbrands Pettinga
koperBregtje Jans van Klinken


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1775Kerkpoortstraat 51erven Douwe Franzes de BoerTerschellinghuis (36 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-277Kerkpoortstraat 51Gelfske Hiddes de Vries... en Tjietske Wiarda; BS huw 1834, ovl 1848, ovl 1859; oud 61 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk G-277; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-277Gelske Hiddes de Vries61 jArumv, protestant, weduwe


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-277Kerkpoortstraat 51Tjeerd Sierks Riem, overleden op 18 februari 18402 mnd, overleden Hofstraat G 277. (CzOG nr. 29) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-277Kerkpoortstraat 51Sybren Bouricius... 2e huwt met Paulina vd Hirck, (gk), op 2 mrt 1842 HRL, wonende te HRL, werkman in 1851, N.H., ovl wijk G-277, zv Rienk Jans B., en Dora (= Theodora) Gerbens; BS huw 1842, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-260, 282; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-277Kerkpoortstraat 51Yepkje Sybes Fokkema... Jans; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-192, wijk B-160, wijk G-277; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-261; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1775Rapenburg G-277Armvoogdij van Witmarsumwoonhuis


1868 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-277Kerkpoortstraat 51Johannes IJsenbeek... ovl wijk B-093, zv Trijntje Ruurds; BS huw 1828, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk B-160, wijk A-192, wijk G-277; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk G-261; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1775Kerkpoortstraat G-293 Armvoogdij te Witmarsumwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1775Kerkpoortstraat 51 (G-293)Grietje Bauritius (wed. G. Tinga)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 51D. de Bruingrondwerker
  terug