Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Oosterbolwerk 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Oosterbolwerk 10 (niet bekend) (niet bekend) G-287 G-305
Naastliggers vanOosterbolwerk 10
ten westenOosterbolwerk 8
ten noordende Oosterbolwerk


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-287Oosterbolwerk 10Hendrik Andries Paskum... geb 1810 ... , zv Andries Hendriks en Wijpkje Jacobs; BS ovl 1811; 1814 overlijdens; gebruiker van wijk G-287, sjouwer; eigenaar is P. Menalda wed. erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-287Oosterbolwerk 10Poppe Eekes Menalda... 1814. (GAH204); id. van wijk G-129; gebruiker Feike S. Molenaar, varensgesel, 1814. (GAH204); d van wijk G-287; gebruiker Hendrik Andries Paskum, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-288; gebruiker Johannes Fok, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-287Oosterbolwerk 10P Menalda wed & ervenHendrik Andries Paskuur sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1790Oosterbolwerk 10Broer YmesHarlingenkoopmanhuis (56 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-287Oosterbolwerk 10Gerhard Johan Rolvink... huwelijken, ovl 1834, huw 1840; oud 52 jaar, geb Vreede, Munster en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-287; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-287Gerryt Roelvink52 jVreede Munsterm, rooms katholiek, weduwnaar, wever
G-287Gerryt jr Roelvink16 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-287Johannes Kok8 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-287Antie Knoop41 jSneekv, rooms katholiek, weduwe


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-287Oosterbolwerk 10Anna Knoop... 317, wijk G-013, wijk H-010, 157, supp wijk G-397; oud 41 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk G-287; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1790G-287 (Rapenburg)Luitje van der Veerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3709G-305 (Rapenburg)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3709Oosterbolwerk 10 (G-305)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis
  terug