Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rapenburg 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rapenburg 10 4-067 4-064 H-042 H-050
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rapenburg 10 4-067 4-064 H-043 H-305
Naastliggers vanRapenburg 10
ten oostenRapenburg 12
ten zuidenhet Rapenburg
ten westenRapenburg 8
ten noordenhet Rapenburg


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0182r van 13 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 10oostRapenburg ZZkamer
 
koper door niaarGrytie Jacobs de Lange, gehuwd met35-00-00 GG
koper door niaarDoede Sipkes Hoytama
geniaarde koperNanne Claessen
huurderClaes Hansen 10-00-00 GG
naastligger ten oostenGouke Braem
naastligger ten zuidenGouke Braem
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperGouke Braem


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0202v van 12 jun 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende verkochte hof en prieel van Gouke Clases Braam


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0261r van 23 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 10westRapenburg ZZhuis
 
koperBeernt Janses, gehuwd metmr. timmerman120-00-00 CG
koperAntie Jacobs
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen vroedsman Jacob Jurjens de Lange
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen vroedsman Jacob Jurjens de Lange
naastligger ten westenJacob Brughman
naastligger ten noordenRapenburgh
verkoperTjallingh Louwrensmr. dopjeswever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernt Jansen, mr. linnenwever x Antje Jacobs koopt een huis met plaets erachter, op De Rapenburgh. Ten O. en Z. erven de vroedsman Jacob Jurjens de Lange, ten W. Jan Brughman, ten N. die straat. De verkoop is incl. alle goederen. Gekocht van Tjallingh Louwrens, mr. dopjeswever, voor 120 cg.


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0291v van 29 sep 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens c.s.


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0079r van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende hof en kamer of wagenhuis van Eevert Jansen


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0193r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende hof en kamer of wagenhuis van Evert Claessen Oosterbaen


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0165v van 5 mrt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens
naastligger ten oostenBerent Jansen


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0315v van 13 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet zesde perceel in deze akte


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0315v van 13 feb 1712 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 10oostRapenburg ZZhuis en hof daaragter
 
koper provisioneelWillem Jansen 100-00-00 GG
naastligger ten oostenhet zevende perceel in deze akte
naastligger ten oostenEvert Claessen Oosterbaen koopman
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenBeern Jansen
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper q.q.Lolke Jarigs Westra, curator
verkoper q.q.Jan Ydes, curatoren over
verkoperde krankzinnige dr. Timen de Lange


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0244v van 14 apr 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 10westRapenburg ZZ2/3 woning
 
koperHendrick Jansen, gehuwd met86-14-00 CG
koperJanke Beerns
eigenaar van 1/3Hendrick Jansen, gehuwd met
eigenaar van 1/3Janke Beerns
naastligger ten oostenNanningh sleefmaker
naastligger ten zuidenNanningh sleefmaker
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Poppe Jacobs
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperJacob Beerns
verkoperYffke Beerns


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-067Rapenburg 10
eigenaarTomas Beerns
gebruikerTomas Beerns
opmerkingpro deo begeert


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-067Rapenburg 10
eigenaarTomas Beerns
opmerkingpro deo versogt
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-067 Rapenburg 10
eigenaarTomas Berends
gebruikerTomas Berends
opmerkingpro deo begeert


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0289v van 24 nov 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrik Rienks


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0255v van 8 mei 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 10westRapenburg ZZhuis
 
koperGerryt Gerryts, gehuwd met120-00-00 CG
koperElske Jans
naastligger ten oostenHendrik Rienkx
naastligger ten zuidenHendrik Rienkx
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Poppe Jacobs
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperHarmen Douwesmr. blauwverver


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0274v van 30 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrik Rienx


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-067 Rapenburg 10huis
eigenaarHendrik Gerryts n.u.
gebruikerHendrik Gerryts n.u.
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0126v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerrit Gerrits bontwever
naastligger ten oostenHendrik Rients bontwever


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-067 Rapenburg 10huis
eigenaarwed. Beernt Kock
gebruikerwed. Beernt Kock
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-01-12 CG


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0189v van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 10westRapenburg ZZdeftig huis met daarin een weefwinkel
 
kopervrijgezel Beernd Jansen Soek bontwever207-00-00 GG
naastligger ten oostenHein Wytzes n.u.
naastligger ten zuidenHein Wytzes n.u.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Blom
naastligger ten noordenRapenburg
crediteur q.q.Claes Willems Hoogstraten, administrator
crediteur q.q.Robijn Arjens, administratoren over
crediteurde boedel van Rimmert Luitjens, gehuwd met
crediteurTrijntje Ypkes
verkoper q.q.Beernt Jansen gecommitteerde uit de roomse weversstand, alimentatormr. bontwever
verkoper q.q.Wessels Gerryts gecommitteerde uit de roomse weversstand, alimentatores vanmr. bontwever
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen Gerryt Gerrytsbontwever


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0084v van 16 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 10westRapenburg ZZ hoek bij de Kerkpoorthuis
 
koperAnthony Verbruggen bontwever360-00-00 CG
naastligger ten oostenBeernd Jans Westendorp n.u.
naastligger ten zuidenBeernd Jans Westendorp n.u.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Blom
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperBeernd Jans Soekbontwever


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0126v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0112r van 16 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 10achterRapenburg ZZhuis, weefwinkel en hof
 
koperjuffrouw Anna Mouter, weduwe van375-00-00 GG
koperwijlen Goytjen Stinstra medicinae doctor
naastligger ten oostenAnna Mouter, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Goytjen Stinstra medicinae doctor
naastligger ten zuidenbolwerk
naastligger ten westenAnthoni van Bruggen
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper q.q.Pieter Wytses Blok, curatormr. schilder en koopman
verkoper q.q.Tiete Scheltes, curatoren overbootsman Admiraliteit
verkoper van 1/4Rigtje Heins
verkoper van 1/4Wytze Heins
verkoper van 1/4Beerent Westendorp, weduwnaar van
verkoper van 1/4wijlen Lijsbeth Hendriks, en vader en voorstander van zoon
verkoper van 1/4de minderjarige Jan Westendorp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Mouter wv Goytien Stinstra, med. dr. koopt voor zich en haar kinderen, een deftig huis met weefwinkel en een hof erachter, op Rapenburg. Het huis wordt bewoond door de mede-verkoper Beerent Westendorp. Ten O. de koper, ten W. Anthoni van Bruggen, ten Z. het Bolwerk, ten N. de straat Rapenburg. Gekocht van de curatoren over Rigtje- en Wytze Heins, voor 1/2, Beerent Westendorp, mr. bontwever, voor 1/4, en als vader van Jan Westendorp bij zijn wl. vrouw Lijsbeth Sends?, voor 1/4, voor 375 gg.


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0149v van 20 mrt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 10westRapenburg ZZhuis
 
koper door niaarBeerend Jansen Soek mr. bontwever120-00-00 GG
geniaarde koperHein Gerritsmr. brouwer
huurderBeernd Zoek 28-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van dr. G. Stinstra
naastligger ten zuidende weduwe van dr. G. Stinstra
naastligger ten westenGerrit Nijweert
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperAnthoni VerbruggenbontweverLeeuwarden


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0147v van 11 okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 10westRapenburg ZZhuis
 
koper door niaarHendrik Harmens bontwever120-00-00 GG
geniaarde koperAntje Willems, weduwe van
geniaarde koperwijlen Hein G. Brouwerkoopman
naastligger ten oostende weduwe van G. Stinstra
naastligger ten zuidende weduwe van G. Stinstra
naastligger ten westende weduwe van Gerryt Nij
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper van 1/2Antje Willems, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Beernd Jans Soekmr. bontwever
verkoper q.q.Sjoerd Schrik, curatorkoopman
verkoper q.q.Hein Brouwer, curatoren overkoopman
verkoperJan B. Soek


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0134r van 6 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Hendrik Harmens


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-058 Rapenburg 10Sijmon Tjerks


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-064 Rapenburg 10Pieter Geert0-15-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-042Rapenburg 10Anthony Bruins Westerhof... wijk G-279, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-280, weefwinkel, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-042; gebruiker Berent Jans Bettels, wewer, 1814. (GAH204); bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805, mei ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-042Rapenburg 10Berent Jans Bettels... kind: Marijke Berends B., geb 1797 HarlBS huw 1821 1827 overlijdens, ovl 1848; gebruiker van wijk H-042, wewer; eigenaar is A.B. Westerhof c. s., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-043Rapenburg 10Jelle Wildschut... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-033, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-043; gebruiker Simon Tjerks van der Burg, hovenier 1814. (GAH204); id. van wijk H-044, tuin & zomerhuis; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-043Rapenburg 10Simon Tjerks van der Burggebruiker van wijk H-043, hovenier; eigenaar is J. Wildschut, 1814. (B2 04)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-042Rapenburg 10A B Westerhof c.s. Berend Jans Bertles wewer
H-043Rapenburg 10J Wildschut Simon Tjerks van der Burg hovenier


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1806Rapenburg 10Lambertus RimkemaHarlingensocieteithouderplaisiertuin (690 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-042Rapenburg 10Maaike de Boer... Hinke Hendriks Lammersma; BS huw 1835, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk E-272, wijk G-267, 272, 295, wijk H-042, 97, 117, 154; oud 32 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-200; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-042Rapenburg 10Hinke Posthuma... huw 1832, ovl 1830, huw 1832, ovl 1834, huw 1837, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-308, wijk H-002, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-042Rapenburg 10Jacob Plekkergeb okt 1800 Midlum, ovl 11 aug 1859 HRL, huwt met Klaaske Annes Kingma, melktapper in 1849, koemelker in 1851, N.H., zv Job P, en Jaaike ... ; BS ovl 1849, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-168, wijk H-042


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-042Rapenburg 10Marten Jelles Hibma... Kerk HRL 1805, BS huw 1827, huw 1829, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-272, wijk G-267, 272, 295, wijk H-042, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-042Rapenburg 10Monse Jacobs Weyer... 1858, zv Jacob W, en Simontje Monses; BS huw 1827, huw 1837, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-308, wijk H-042; oud 37 jaar, geb Almenum (!) en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-301; ... (alles)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 0Rapenburg 10 (H-050)Vereeniging Verplegingsgesticht (Oprichting en Instandhouding van het)verplegingsgesticht
  terug