Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Spinhuisstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSpinhuisstraat 11(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)H-074H-085


Naastliggers vanSpinhuisstraat 11
ten oostenSpinhuisstraat 13
ten zuidende Spinhuisstraat
ten westenSpinhuisstraat 9
ten noordende Rozengracht


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0009v van 23 apr 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 16achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende lijnbaan


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0097r van 2 feb 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinhuisstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende koper Jelle Pieters, gehuwd met
naastligger ten oostenAnna Jansen


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0016ra van 11 mrt 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 16achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: straat langs de Stadsvesten]


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0037r van 23 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 16achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenmr. J. Westra


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0195r van 15 apr 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinhuisstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer P. Tetrode


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0214v van 2 feb 1806 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinhuisstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHubert Jans


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-074Spinhuisstraat 11Magnus Johannes Meyergeb 30 nov 1811 HRL, ovl 3 jul 1812 HRL; wijk H-074, zv Johannes Berends M, en Jenne Suffrinus Souverein; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-074Spinhuisstraat 11Anske Pietersvrouw A.P. gebruiker wijk H-074, gealimenteerd; medegebruiker Folkert de Vries vrouw, gealimenteerd; eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-074Spinhuisstraat 11Folkert de Vriesmogelijk dezelfde als hieronder vermeld; vrouw F. dV. gebruiker wijk H-074; medegebruiker Anske Pieters vrouw, beiden gealimenteerd; eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-074Spinhuisstraat 11Jan Wytses Vettevogel... (GAH204); id. van wijk H-073; gebruiker Gerrijt J. Olinjus, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk H-074; gebruikers Anske Pieters vrouw, gealimenteerd, Folkert de Vries vrouw, gealimenteerd, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-074Spinhuisstraat 11erven J W Vettevogelvrouw Anske Pieters gealimenteerd
H-074Spinhuisstraat 11erven J W Vettevogelvrouw Folkert de Vriesgealimenteerd


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 183 en 184 van 13 aug 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-074Spinhuisstraat 11provisionele en finale toewijzing(21) woning achter de twaalf nieuwe huizen H-074
 
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperJohannes Norel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1886Spinhuisstraat 11Jacob Molenaar pakhuisknegtHarlingenhuis (18 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-074Spinhuisstraat 11Hendrik Laanstra... H-002, 59, 74; oud 41 jaar, geb Herbayum en wonende te HRL. 1839, panbakkersknecht, wijk H-056; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-074Bij de Kleine Sluis50 jwerkmanHarlingenm, protestant, weduwnaar
H-074Bij de Kleine Sluis20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-074Bij de Kleine Sluis18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-074Bij de Kleine Sluis17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-074Bij de Kleine Sluis16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-074Bij de Kleine Sluis9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-074Spinhuisstraat 11Pieter van der Sluis... bev.reg. HRL 1851 wijk G-340, wijk H-066, 210; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-074; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1886Over de waschbleek H-074Bartle W. van der Meer woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1886Nieuweburen H-085 Kersje Wouwenaar woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4884Spinhuisstraat 11 (H-085)Theodorus Keijzerwoonhuis


2023
0.10044097900391


  terug