Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 51-001 1-005 A-005A-005


Naastliggers vanNoorderhaven 5
ten oostenNoorderhaven 7
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 3


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 5Dijksteeg ten oosten


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0178r van 21 okt 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 5bij de Kettingbrugge0‑00‑00 CGhuis en steede
aanhandelaarReyner Claesen, gehuwd met
aanhandelaarJanthien Bartrams
toehaak417-10-00 CG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenHaeringh Eghberts smid
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDijksteeg [staat: stadsstraat]
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarHessel Nanninghs
verwandelaarGriet Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyner Claessen [Fontein?] x Janthien Bartrams wandelen een huis en steeg omtrent de Kettingbrug. Ten O. smid Haeringh Eghberts, ten W. de stads straat. Door wandel verkregen van Hessel Nanninghs x Griet Jans, met toeaecke van 417 CG 10 st.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0042r van 15 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 5Noorderhaven NZ bij de Kettingbrug0‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende weduwe van Haringh Egberts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende ledige plaats
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEls Jans voor haar en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Gerryt Sipkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe wd. Gerryt Sipckes laat, voor zich en voor haar kinderen, verkopen een huis ten N. v.d. Noorderhaven, bij de kettingbrug. Ten O. wd. Haring Egberts, ten W. een ledige plaets. De verkoop wordt uitgesteld.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0085r van 19 nov 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 5Noorderhaven NZ bij de Kettingbrug0‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende weduwe van Haringh Egberts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende ledige plaats
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEls Jans voor haar en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Gerryt Sipkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild door Els Jans, nagelaten wd. van Gerryt Sipkes, voor zichzelf en als moeder en legitima tutrix van haar kinderen, een huis nz. Noorderhaven bij de Kettingbrug. Ten O. wd. Haring Egberts, ten W. een ledige plaats.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0088r van 10 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 5Noorderhaven NZ ten westendt608‑00‑00 GGhuis
koper finaalN. N.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sybout Harings
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westende plaats terzijde gelegen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0071v van 16 jan 1639 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 5Noorderhaven NO hoek bij de kettingbrug00‑00‑00 cghuis
koperN. N.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Haring smid
naastligger ten zuidenNoorderhaven en straat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Andries Rinties


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0087r van 17 jun 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 5Noorderhaven NZ2221‑00‑00 CGhuis
koperSybe Ruerds Bontekoe c.u.
naastligger ten oostenHaringh Egberts
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westeneen ledige plaats
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperTytte Foppes c.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-001Noorderhaven 5lijnbaan
eigenaarTiaard Gerbens
gebruikerTiaard Gerbens
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-001Noorderhaven 5lijnbaan
eigenaarTiaard Gerbens
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan3‑7‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0121v van 30 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 5Noorderhaven NZ, hoek Kettingbruggen725‑00‑00 CGhuis
koperSimen Pyters, gehuwd met
koperGeertie Obbes
naastligger ten oostenEibert Harings
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenstraat naar Noorderhoofd
naastligger ten noordenhet landszijltje
verkoper van 1/8Ruird Sybes Bontekoe
verkoperRuird Zweerds
verkoperClaes Gerlofs
verkoper van 7/8Sijke Sybes, gehuwd met
verkoperCornelis Jenties
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimen Pyters x Geertie Obbes koopt huis nz. Noorderhaven, op de hoek bij de kettingbrug. Ten O. Eibert Harings, ten W. de straat die naar het Noorderhoofd loopt, ten Z. de haven, ten N. het Landszijltje. Gekocht van Ruurd Sybes Bontekoe voor 1/8 en Ruurd..., Claes Gerlofs en Sijke Sybes x Cornelis Jenties samen voor 7/8 deel.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-001Noorderhaven 5lijnbaan
eigenaarTiaerd Gerbens
gebruikerTiaerd Gerbens
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑03‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0252v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 5Noorderhaven NZ hoek kettingbrug687‑00‑00 CGhuis
koperJurrien Clases c.u.
naastligger ten oostenEibert Harings koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: haven]
naastligger ten westenstraat naar Noorderhoofd
naastligger ten noordenhet lands Zijltie
verkoperSymen Pyters, gehuwd met
verkoperGeertie Obbes


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0255v van 20 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSymen Pyters Persijn


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0277v van 8 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSymen Pyters Parsijn


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0031r van 28 sep 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 5Noorderhaven NZ [staat: bij het Noorderke bij het Chechershuisje]68‑00‑00 CGhuis precario op stadsgrond
koperJurjen Claesen, gehuwd metwinkelierhet Kaske
koperTjepken Bentes
verkoper van 1/5Sipke Hendrix, erfgenaam
verkoper van 1/5Tjalling Geerts, erfgenaamkooltjer onder Almenum
verkoper van 1/5Boukjen Geerts, erfgenaam, gehuwd met
verkoper van 1/5Reyn Jans
verkoper van 1/5Piers, erfgenaam, broer van en curator over
verkoper van 1/5Antje Piers, erfgenamen van
erflaterwijlen Antje Thomas


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-001Noorderhaven 5lijnbaan
eigenaarArjen Teunis Blok
gebruikerArjen Teunis Blok
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑02‑06 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0291r van 30 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJurjen Crosee makelaar


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-001 Noorderhaven 5Jurjen Crozee, bestaande uit 2 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-001Noorderhaven 5lijnbaan
eigenaarArjen T. Blok
gebruikerArjen T. Blok
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑10‑14 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0020r van 19 okt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 5Noorderhaven NZ op de hoek bij de Kettingsbrug538‑00‑00 GGhuis
koperPytter Gerardus, gehuwd metmr. metselaar
koperTrijntie Gerryts
naastligger ten oostenMelle Ynses
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenstraat naar het Noorderhoofd
naastligger ten noordenhet landszijltje
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, erfgenaam
verkoper q.q.de Doopsgezinde Gemeente: weesvoogdij, erfgenamen van
verkoperJurjen Claeses Crosee, gehuwd metmakelaar
verkoperTjepkjen Bentjens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Gerardus, mr. metselaar x Trijntie Gerryts kopen een heerlijk huis nz. Noorderhaven op de hoek bij de kettingbrugge. Geen grondpacht. Ten O. Melle Ynses, ten Z. de haven, ten W. de straat lopende naar het Noorderhoofd, ten N. het Landszijltje. Verkocht door de diaconen der Gereformeerde Gemeente voor 1/2 en de Voogden van het Doopsgezinde Weeshuis voor 1/2, erfgenamen ex testamento van wl. Jurjen Claeses Crosee, in leven makelaar x Tjepkjen Bentjes, voor 538 gg.


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0067v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 5Noorderhaven NZ op de hoek bij de Kettingsbrug481‑00‑00 GGhuis
koperKeimpe Jansen, gehuwd metmr. kompasmaker
koperGrytje Gerbens
naastligger ten oostenMelle Ynses
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: haven]
naastligger ten westende stad Harlingen: cherchershuisje
naastligger ten noordenhet gedamde landszijltje
verkoperTriijntje Gerryts, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Gerardusmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKeimpe Jansen, mr. kompasmaker, koopt een huis nz. Noorderhaven op de hoek bij de kettingbrug.


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0084r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstraat


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0128r van 13 jan 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet chergershuisje


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-002 , pag. 1Noorderhaven 5


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0051v van 3 jun 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstraat


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0083r van 20 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstraat


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-005, pag. 1Noorderhaven 5Hartman Sybrens0‑00‑00 cgblokmakerij


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-005Noorderhaven 5Dirk Hendriks Faber... bewijs; 16 aug 1806; ondertrouw HRL; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sluiswachter, wijk A-005; VT1839; kind: Antje Durks Faber, geb 10 mrt 1811, ged 26 mrt 1811 Grote Kerk HRL; D.H.F. eigenaar van ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-005Noorderhaven 5 't Land 't cherchers huisje


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 306Noorderhaven 5de Stad HarlingenHarlingenhuis (50 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-005Noorderhaven 5Jantje Zeilmaker... HRL 1851 wijk A-004; oud 50 jaar, (geslnm: Zeylmaker), geb en wonende te HRL. 1839, tapperse wijk A-005; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-005Noorderhaven 5detje Klazen Mulder... Harmens M, en Tjietske Nieuwenhuis; BS huw 1822, ovl 1833, huw 1836, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-005; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-005NoorderhavenJantie Zeylmaker50 jtapperscheHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
A-005NoorderhavenHylke M Wiersma23 jvarensgezelHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-005NoorderhavenKlaas M Wiersma21 jvarensgezelHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-005NoorderhavenJanneke Wiersma14 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
A-005NoorderhavenDirk Faber56 jsluiswachterHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
A-005NoorderhavenNeinke Roelofs51 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
A-005NoorderhavenDirk Faber16 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-005NoorderhavenTjalling Faber14 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-005NoorderhavenWillem Faber10 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-005NoorderhavenGeertje Faber18 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-005Noorderhaven 5Jetske Jaitjes van der Zee... dec 1856 Dokkum, dv Jaitje vdZ, en Rigtje de Boer; BS ovl 1858; 1886 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-005, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-005Noorderhaven 5Rigtje Muller... dv Johannes Stephanus M, en Jetske Jaitzes vd Zee; BS ovl 1857; 1886 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-005, wijk D-095, wijk F-147, wijk G-000, supp wijk ... (alles)


1861 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-005Noorderhaven 5Neinke Roelofs Hamstra... BS ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-003, wijk F-300; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-005; VT1839; kind: Antje Durks Faber, geb 10 mrt 1811, ged 26 mrt 1811 Grote Kerk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 306Noorderhaven A-005de Stad Harlingenwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 306Noorderhaven A-005Gemeente Harlingenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4665Noorderhaven 5 (A-005)Gem. Harlingenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 5 Minze de Vriesbrugwachterf. 600f. 800


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 5M. de Vriesbrugwachter


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 5S.W.D. Seingever771
  terug