Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 23
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 23 1-010 1-014 A-015 A-014
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 23 1-011 1-014 A-015 A-014
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderstraat 3 (niet bekend) (niet bekend) A-ong A-014
 huisnummer lager   Noorderstraat 5 (niet bekend) (niet bekend) A-ong A-014
 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-010Noorderhaven 23huis
eigenaarReier Arjens
gebruikerReier Arjens
huurwaarde39-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-16-00 CG
1-011Noorderhaven 23huis
eigenaarJan Auckes
gebruikerJan Auckes
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-010Noorderhaven 23huis
eigenaarReyer Arjens Mahui
huurwaarde39-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan13-4-1720
1-011Noorderhaven 23huis
eigenaarJan Auckes
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan15-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-010 Noorderhaven 23huis
eigenaarReyer Arjens Mahu
gebruikerReyer Arjens Mahu
huurwaarde39-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-00 CG
1-011 Noorderhaven 23huis
eigenaarJan Aukes
gebruikerJan Aukes
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-010 Noorderhaven 23huis
eigenaarClaas R. Mahui
gebruikerClaas R. Mahui
huurwaarde39-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-00 CG
1-011 Noorderhaven 23huis
eigenaarJan Aukes
gebruikerJan Aukes
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-011 Noorderhaven 23Philippus Bakker, bestaande uit 3 personenpraesenteert eens tot een praesent te geeven 500 gl indien de havenpagten afgeschaft worden
aangebooden capitaal50-00-00 CG
1-011 Noorderhaven 23Antje Jans Bakker, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal40-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-010 Noorderhaven 23huis
eigenaarClaas R. Mahui
gebruikerClaas R. Mahui
huurwaarde39-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-01-12 CG
1-011 Noorderhaven 23huis
eigenaarJan Aukes erv.
gebruikerPhilippus Bakker
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-16-06 CG


 


 


 


1786 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 23, HarlingenNoorderhaven 23'1786'


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0071r van 5 feb 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 23Noorderhaven NZ1/2 huis
 
koper van 1/2 door niaarPieter Lensius mr. chirurgijn1000-00-00 CG
koper van 1/2 door niaarJan Trompeter
geniaarde koper van 1/4Pieter Lensiusmr. chirurgijn
geniaarde koper van 1/4Jan Trompeter
geniaarde koper van 1/2Barend Visser
huurderJ. Christiaan Metzelaar hofmeester
naastligger ten oostenJan Leenderts Buisman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenNoorderstraat [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenJan A. Backer Amsterdam
Pieter Huidekoper, gelastigde
Schelte Wybenga, gelastigde
dr. W. J. Hanekuik, gelastigden van
verkoperJan A. BackerAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Lensius en Jan Trompetter kopen samen, na niaar (a) de helft van het huis dat Barend Visser onlangs had gekocht, nz. Noorderhaven. Ten O. Jan Leenderts Buisman, ten W. een doorgaande steeg, ten Z. de straat, ten N. de verkoper, en (b) een ruime houtschuur aan de Zoutsloot, achter dit gekochte huis. Gekocht van de gelastigden van Jan Aukes Backer, voor 1000 cg.


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0167r van 11 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 23Noorderhaven NZ tussen de Vismarkt en Kettingbruggen en vandaar lopende tot aan de Zoutsloothuis, tuintje en houtschuur
 
koperJochum Pieters Asmus, gehuwd metadjunct bootsman bij de Admiraliteit3047-10-00 CG
koperAntje Tietes
huurderPieter Lensius jr.
naastligger ten oostenJan L. Buysman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenNoorderstraat [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperPieter Lensiusmr. chirurgijn
verkoperJan Pieters Trompetterkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJochum Pieters Asmus, adjunct bootsman bij de Admiraliteit x Antie Tietes? koopt een huis, tuin en houtschuur, met alle goederen daarbij, zoals het door Pieter Lensius JUNIOR is bewoond, tussen de Vismarkts- en kettingbrug, nz. Noorderhaven, en strekkende tot aan de Zoutsloot. Ten O. Jan Leenderts Buisman, ten W. een doorgaande steeg, ten Z. die haven, ten N. de Zoutsloot. Voorwaarde is dat zolang Lensius jr. nog in de houtnegotie in Harlingen zit, de koper niet zo`n negotie mag oprichten. De koper is verplicht om met erven Reinder Zeilmaker, als eigenaars van de stal en wagenhuis, een betere scheiding te maken met het houtstek van de koper, voor gezamenlijke rekening. Gekocht van Pieter Lensius Senior, mr. chirurgijn, en Jan Pieter Trompetter, voor 3047 cg.


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0358r van 13 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 23Noorderhaven NZ tussen Vismarkt- en kettingsbruggen tot aan de Zoutsloothuis, tuintje en houtschuur
 
koperAsmus Pieters Asmus kapitein2550-00-00 CG
naastligger ten oostenJan L. Buisman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenNoorderstraat [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJacob Wassenaar, als gelastigde van zijn zwagerprocureur postulant
Jochem Pieters Asmusequipagemeester bij de Admiraliteit op de Maze residerend in Hellevoet
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAsmus Pieters Asmus, capitein te Harlingen, koopt een huis, tuin en houtschuur nz. Noorderhaven tussen Vismarkts- en kettingbrug, en strekkende tot de Zoutsloot. Ten O. Jan Leenderts Buisman, ten W. een doorgaande steeg, ten Z. de haven, ten N. de Zoutsloot. De stalling en wagenhuis van Reinder Zeilmaker moeten worden afgescheiden van dit verkochte huis. Gekocht van Jacob Wassenaar, proc. post., als gelastigde van zijn zwager (schoonbroer) Jochem Pieter Asmus, equipagemeester bij de Admiraliteit op de Maas, te Hellevoetsluis, voor 2550 cg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-012 Noorderhaven 23Cornelis van den Burghcommies van 's lands gem. middelen


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0193r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 23Noorderhaven NZ tussen de Ketting en Vismerkts bruggenhuis met pakhuis daarachter
 
koper door niaarCornelis D. Zijlstra 1200-00-00 CG
geniaarde koperDirk Zijlstra, gehuwd metkoopman
geniaarde koperDirkje Adema
huurderCornelis van der Brug c.u.commies
huurder pakhuisC. D. Zijlstra
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenNoorderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoper q.q.Pieter Claasen Nap, gelastigde vanbootsman voormalig Admiraliteit in Friesland
verkoperAsmus Pieters AsmusequipagemeesterHellevoetsluis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Cornelis Zijlstra x Dirkje Adema koopt, na niaar ratione sanguinis door Cornelis Dirks Zijlstra en Asmus Pieters Asmus, een huis met een pakhuis erachter, nz. Noorderhaven, tussen Kettings- en Vismarktsbrug. Beide zijn resp. verhuurd aan Cornelis v.d. Brug en Cornelis Dirks Zijlstra. Gekocht van de gelastigde van Asmus Pieters Asmus, equipagemeester te Hellevoetsluis, voor 1200 gg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-014 Noorderhaven 23F Dreyer wed6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-015Noorderhaven 23Gerard Meyer... Hessels Reidsma wed., 1814 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-015Noorderhaven 23Pieter Fontein... geldt ook voor de steenhopen en leikersspecie, 14 mei 1804 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-015Noorderhaven 23P Fontein & zoon P Fontein & zoon kantoor
A-015Noorderhaven 23Gerard Meyer houtsteksknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 315Noorderhaven 23erven Pieter RodenhuisHarlingenstalling (138 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 315Noorderstraat 3erven Pieter RodenhuisHarlingenstalling (138 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 315Noorderstraat 5erven Pieter RodenhuisHarlingenstalling (138 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-015Noorderhaven 23Dirk Fontein... BS huw 1825, ovl 1830, huw 1833, huw 1834, huw 1839, BS Franeker huw 1825, bev.reg. HRL 1851 wijk A-015; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk C-052; VT1839; JZ, DIRK ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 315A-015 (Noorderhaven )Barend Visser & zoonwagenhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3427A-014 (Noorderhaven)Abe Hamstrawoonhuis
Sectie A nr. 3428A-014 (Noorderhaven)Abe Hamstrapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5011Noorderhaven 23 (A-014)Hein de Bruinbergplaats
Sectie A nr. 5009Noorderstraat 3 (A-ong)Hein Harmens de Bruinwerkplaats
Sectie A nr. 5010Noorderstraat 5 (A-ong)Frederik Theodorus Schneijder (Reeder te Amsterdam)pakhuis


1906 - bezwaarschrifteneen persoon of bedrijf op dit adres komt voor in het proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra
adresnaamomschrijvingonderzoeksgeval
Noorderstraat 3h. de bruinvetsmelterij9


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 23beeldbepalend pand7 van 10
  terug